Irland

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Flagg Irland [1]
Kart over Europa [1]
Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Irland og Norge, og / eller er tatt med grunnet internasjonale arrangementer i dette landet.

Irland

Fra wikipedia.org:

Irland, irsk: Éire; engelsk: Ireland, er en stat på øya Irland, utenfor den nordvestlige kysten av Europa. Staten dekker 5⁄6 av øya og grenser til Nord-Irland, som er en del av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland. Landet er en republikk. Hovedstaden er Dublin. [1]

Hånd stopp.jpg Nasjoner og tidl. stater nevnt i artikkelen bør forstås i en historisk sammenheng og ikke nødvendigvis med dagens nasjon med sammenfallende navn. Dets tidl. historie, flagg, språk og tilhørighet er tatt med i et forsøk å gi en forståelse for speiderkontakt med Norge fra det 20. århundre og fremover, se også "tidl. nasjoner og kolonier" og "kategori:Irland". [2]

Flagg Storbritannia.png Det britiske imperiet og dets dominioner var etter hvert i stor grad selvstyrte og gjennom "Statute of Westminster", 1931 gitt selvstendighet, Irland var ett av disse. [1]

Ved tilstelninger i Norge hvor flere nasjoners flagg er samlet, skal disse i alfabetisk rekkefølge etter nasjoners navn på fransk med dets kortform og det norske flagget skal alltid heises først og fires sist. Det franske navnet på Irland er "Irlande". [3] [1]

Glimt fra historien

1908: Ifølge en grov oversikt i boka "Boy scouts in five continents", fantes de første spor av speiding i Irland i en eller annen form i 1908 og fra 1949 med i International Bureau, senere WOSM. [4]

1909 / 1911: I artikkelen "Speiderbevegelsen sett innenfra" av Espen Schaanning i Arr – idéhistorisk tidsskrift, nr. 1-2 2013 nevnes Irland i oppstartsårene av speiderbevegelsen:

(…) Da Robert Baden-Powell utga Scouting for boys i 1908 hadde han på ingen måte tenkt å skape en internasjonal speiderbevegelse. Han ville oppdra britisk ungdom til å bli sunn, frisk og villig til å ofre seg for fedrelandet og bevare de britiske koloniene. Han anbefalte derfor sitt speider­opplegg til en rekke oppdragerinstanser: ledere av fritidsskoler, lærere og rektorer, prester, foreldre, jenteoppdragere, gutte­klubber, brigader, legionen for kolonialister, permitterte offiserer, godseiere, YMCA (norsk: KFUM) – i det hele tatt alle instanser som kom i befatning med ungdom. Poenget var å sørge for at ungdommen ikke henfalt til dagdriveri, kriminalitet og pøbelstreker, men utviklet kropp og sjel slik at de kunne stå til tjeneste for sitt land. Speiderbevegelsen spredte seg imidlertid som ild i tørt gress, og på kort tid var det etablert speiderbevegelser i en rekke land, dels i det britiske imperiet (Irland, Canada, Australia, New Zealand, Zimbabwe, Sør-Afrika og India i 1909 og 1910), men også land som Chile, Danmark, USA og Russland (1909), Brasil, Frankrike, Finland, Tyskland, Hellas, Holland og Norge (1910), og Belgia, Estland, Sverige, Malaysia og Singapore (1911). Baden-Powells speiderbevegelse fikk en eventyrlig suksess og vokste seg til å bli verdens desidert største ungdomsbevegelse. Scouting for boys ble i løpet av 1920-tallet publisert i 26 land og var den fjerde mest solgte boken i det tyvende århundre. Antall speidere organisert i World Organization of the Scout Movement (WOSM) er pr. i dag 31 millioner i 161 land. (…) [5]

1920: Irland (Storbritannia) deltok på 1st World Scout Jamboree, London England, 1920 (International Bureau) [1] [6]

1932: Irland har vært medlem i WAGGGS siden 1932. [1]

1949: Irland har vært medlem i WOSM siden 1949. [1]

1950: Irland hadde totalt 1.423 speidergutter og ledere. [7]

2006: Irland hadde totalt 99 deltakere på 2nd Roverway, Italia (WAGGGS) / (WOSM) . [8]

Forbund i Irland

2019: Irlands forbund for både jenter og gutter er Scouting Ireland. [1]

2019: Irlands forbund for jenter er Irish Girl Guides og Catholic Guides of Ireland i føderasjonen Council of Irish Guiding Associations. [1]

Leirsteder i Irland

Arrangementer i Irland

Årstall Arrangementer i Irland Land / sted Antall deltakere Referanser
1993 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Irland.png Irland [9]
1999 30. verdenskonferanse (WAGGGS) Flagg Irland.png Irland, Dublin
2021 16th World Scout Moot (WOSM) Flagg Irland.png Irland, Larch Hill
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Om norske forbindelser til Irland

Fra wikipedia.org:
Vikingskip.png

Norgesveldet i vikingtid og middelalder bestod av Island, Irland, Færøyene, Grønland, Shetland, Orknøyene, Hebridene, Man, Härjedalen, Jämtland, Älvdalen, Bohuslän og størsteparten av Norge. Noen av disse områdene utenfor fastlandet var skattland, mens andre ble styrt av Norge, ved konge og hans utnevnte jarler. [1]

Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Irland

Hederstegn og utmerkelser i Irland til norske personer

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser