DNT-speidere

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
DNT logo.jpg

Speiding i DNT

1934

I boka "Med skjold og fakkel. Det Norske totalavholdsselskaps barnearbeid i 100 år. 1874-1974" finner vi stoff om tanken om speiderarbeid i DNT. På landsmøtet i 1934 valgte man et nytt barneråd i DNT. Etter hvert ble det diskutert å starte DNT-speiding. Man hadde kontakt med NSF og fikk signal om at man kan ta inn et eget punkt i speiderloven om at en ikke skal nyte rusdrikk. Skolestyrer Håkon Wergeland laget en artikkel om "alkoholspørsmålet, fråhaldssaka og DNT", som man håper kan bli med i neste utgave av Speiderguttboka. Men det gikk trått med å etablere DNT-speiding. Det var flere organisasjoner som hadde kontakt med NSF om speiding, og speiderstyret ville behandle disse søknadene under ett. Et resultat av denne prosessen ble at NSF innførte et "Edruskapsmerke".[1]

I 1934 diskuterte DNT speiding. Landsmøtet vedtok - med 16 mot 6 stemmer - "Landsmøtet vil anbefale at speidertropper kan opprettes innen lagene. Under forutsetning av at en tilfredsstillende ordning opnåes i samarbeide med Norsk Speiderforbund, gir man landsbarnerådet fullmakt." Dette vedtaket ble gjort etter at redaktør Emil Redse hadde innledet til debatt om DNT skulle starte speidertropper sammen med IOGT og Blå Kors. [2]

1946-47

Høsten 1946 ble det satt ned et utvalg innen DNTs landsstyre for å forhandle med Norsk speiderguttforbund, Norske speiderpikeforbund og Norges KFUK-speidere. Margretha Støylen, Agnes Høgevold og Anund Haugen utgjorde utvalget. Utvalget skulle forberede arbeide med å etablere tropper og DNT-korps innen disse forbundene. Man arbeidet raskt og fikk i stand avtaler om samarbeid. 26. oktober 1946 sendte DNT ut et skriv om speiderarbeid.

Arbeidet vokste raskt og i årsmeldingen for 1947 melder Anund Hagen, DNTs speiderkontakt, at man har 24 speidertropper og omtrent 300 speidere. Men ledelsen var forberedt på at interessen kunne falle noe, og etter noen år var det liten spesiell speideraktivitet i DNT.[3]

Lektor Anund Haugen tilsettes som speidersekretær i DNT fra 1. januar 1947.[4]

DNT-speiding i Stavanger

I 1946 ble Norges første speidertropp knyttet til DNT stiftet i Vaisenhusgaten i Stavanger. Ved årets utgang hadde 45 gutter blitt medlem av troppen. [5]

Registrerte DNT-grupper

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser

<references>

  1. "Med skjold og fakkel. Det Norske totalavholdsselskaps barnearbeid i 100 år. 1874-1974"
  2. 125 år for alles vel. Det norske totalavholdsselskap 1859-1984
  3. "Med skjold og fakkel. Det Norske totalavholdsselskaps barnearbeid i 100 år. 1874-1974"
  4. 125 år for alles vel. Det norske totalavholdsselskap 1859-1984
  5. Avholdsbyen. Historien om avholdsbevegelsen i Stavanger.Ole Kallelid 1996
  6. Speiderguttboka, 1949, Norsk Speidergutt-Forbund
  7. På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
  8. På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere