Den første sommertur med gutter

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Bilde fra sommerturen i 1912
Les mer om speidingen i Holmestrand kommune Holmestrand kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Horten kommune Horten kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Tønsberg kommune Tønsberg kommunevåpen.png

Den første sommertur med gutter

SitatJeg skulde i 1912 om sommeren dra på sommertur, den første sommertur som er foretatt i Norge med gutter. Min tidligere barnepike bodde i Ramnes i Jarlsberg, og til henne og hennes mann skulde vi reise. Det hadde ryktedes at en flokk bygutter som til og med kaltes for speidere skulde gjeste trakten, og mange var meget opskaket av den fryktelige nyhet. Bygutter stod ikke høit i kurs, og når de så atpåtil kom for å speide ut stedet, så var det nok all grunn til å være på vakt. ... Men når vi nærmet oss, så vi at de smekket døren igjen og låste vel til. På eiendommen hvor vi holdt til, hadde vi det hyggelig for oss selv, ikke én kom, og hilste på oss. Det var tydelig å merke hvad de mente om oss.Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Den første sommertur med gutter, 1936, se flere speidersitater her

Om 2. Kristiania dro på to turer i 1912 eller om årstallet for beretningen er 1911, vites ei.

Kapittelet Den første sommertur med gutter

Reportasje i Aftenposten om ennå en tur i 1912 [1]
Forsiden av jubileumsboken Oslo Speiderkrets 1911 - 1936.

Hans Møller Gasmann skrev dette kapittelet i Oslo Speiderkrets 1911 - 1936 - 25 års jubileumsberetning i 1936.

Å fortelle om det hyggeligste minne fra de første årene som speider, det kan jeg ikke. De årene står for mig i en egen glans, og alle minnene er lyse og hyggelige, bestrålet av den første begeistrings sol. Men jeg kan jo alltids fortelle om et. Det var ikke bare roser som blev strødd for våre føtter i de første årene, ja, jeg kan vel si at fikk vi en rose, så var den sannelig besatt med torner. Og var det slik i byen, så var det jo ikke å vente annet ute på landsbygden.
Jeg skulde i 1912 om sommeren dra på sommertur, den første sommertur som er foretatt i Norge med gutter. Min tidligere barnepike bodde i Ramnes i Jarlsberg, og til henne og hennes mann skulde vi reise.
Det hadde ryktedes at en flokk bygutter som til og med kaltes for speidere skulde gjeste trakten, og mange var meget opskaket av den fryktelige nyhet. Bygutter stod ikke høit i kurs, og når de så atpåtil kom for å speide ut stedet, så var det nok all grunn til å være på vakt. Når vi drog forbi, så vi folk stå i døren til huset sitt, de syntes vel at det var rart at slike fyrer hadde det norske flagget med sig. Det hadde nok ikke hendt før. Men når vi nærmet oss, så vi at de smekket døren igjen og låste vel til. På eiendommen hvor vi holdt til, hadde vi det hyggelig for oss selv, ikke én kom, og hilste på oss. Det var tydelig å merke hvad de mente om oss.
Men så hendte det at en liten småpike på nabogården døde og skulde begraves og følget skulde dra forbi vår verts eiendom. Så hugget vi granbar og la over veistykket utenfor eiendommen, stillet oss op på begge sider av veien, og da vi var over 50 stykker, så blev det en lang kjede på hver side av veien, og forrest stod flaggbæreren med senket flagg mens alle guttene stod med hatten i hånd. Det grep folk, jeg så et par koner som begynte å gråte da de passerte oss.
Så vendte vi da tilbake til leiren, og tenkte ikke mere på det hele. Men om aftenen hendte det noget rart. Vi fikk besøk! En del av dem som hadde vært i begravelsen, stakk innom eiendommen for å se litt på oss. De kom nettop som vi stod opstillet til aftenandakt. Og de blev visst meget overrasket da de hørte at Fadervår blev bedt og senere speiderbønnen blev sunget (vi hadde ikke da egen melodi til den, men brukte en salmemelodi), og jeg tror de følte sig grepet da de så alvoret og merket andakten.
Og siden gikk det ikke en aften uten at vi hadde flere til stede ved andakten vår. Vi hadde tenkt å gjøre en god tørn mot oss selv og kanskje mot hele speidersaken. Og nu er årene gått og hvert år drar speidere på tur, og aften efter aften lyder Fadervår og Speiderbønnen med samme andakt og alvor i våre leirer som en takk til Ham som gjennem speidersaken skjenker oss nogen av vårt livs kjæreste og hyggeligste minner. Måtte det alltid være vårt siste og beste mål å vise vår takk til Gud ved et sant speiderliv!

Omtale i Aftenposten

Aftenposten-logo.png

Sommerleir af speidergutter

Inden Norsk speidergutforbund er der planlagt en større udflugt, «en sommerleire», hvori skal deltage ca. 50 gutter i alderen 11 til 16 aar, væsentlig elever fra Frogner skole, endel ogsaa fra Vestheim og nogle fra folkeskolen.

Meningen er, at man under ledelse af pastor Gasmann, viceformand i Norsk speidergutforbund, skal drage avsted søndag 30te ds. med dampskib til Holmestrand, hvis maskiniststreiken ikke stiller uoverstigelige hindringer iveien. Fra Holmestrand marcheres der 17 km til Ramnæs. hvor man forbliver til fredag og bivouakerer i 10 telte, som gutterne medbringer. Her skal da drives alskens speiderøvelser, svømning, livredning, orienteringsøvelser osv. Fredag marscheres det til Horten, 27 km. Ved admiral Sparres velvillige imødekommenhed faar guttene anledning til at bese verftet, krigsskibene og alt til marinen henhørende. Søndag marscheren de 15-16 km tilbage til Holmestrand, og hjemreisen tiltrædes. [2]

Annet om turen

Både 1. Kristiania med Christian Dons og 1. Kristiania (NGSK) med Jens Sundberg Høynes hadde dratt på turer tidligere, men dette var pinseturer.

Ukens artikkel

Den første sommertur med gutter er presentert slik i ukens artikkel, uke 26, 2017 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 26, 2017

2. Kristiania på leir i 1912

Den første sommertur med gutter er en av de tidligste beretninger om speidere på sommertur.

Det var 2. Kristiania, ledet av Hans Møller Gasmann, som dro til Ramnes i Re, Horten og Holmestrand med femti speidergutter. På programmet sto overnatting i telt, svømning, livredning og orienteringsøvelser, i tillegg til en del kilometers dagsmarsjer. I de første årene for speidingen var ikke gjestfriheten likens overalt.

Kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [1]

Les mer om den første sommertur med gutter

Lenker

Les mer:
Noen av jubileumsbøkene er lagt ut i sin helhet som pdf-fil eller lignende på ulike nettsteder. Noen viktige kapitler kan også være lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, følg blå ledetekst.
Kanskje du har en link til din gruppe/krets jubiileumsbok? Bidra du også - etterspørr konto her

Referanser