Merker med bøker og litteratur som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra Diktermerket)
Hopp til:navigasjon, søk

Se også oversiktene over de ulike speiderinspirerte romanbøker. Også historietema-merkene krevde en del lesing og kjennskap til litteratur.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

SitatDen korteste blyant er bedre enn den beste hukommelse!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her
Mange har utfoldet seg med dikt og vers i de ulike medlemsbladene, her "En patruljesang" av Thorvald Langaard, Speideren nr. 7 1939
Ørnepatruljen,
John Finnemore,
utgitt i 1910,
gjenfortalt av Rolf Rammel.
Speidersangbøkene har i alle år vært en del av diktningen innen speiderkulturen, her er et utvalg av speidersangbøkene gjennom tidene.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Leseglede, småspeidere, 2021 - (2024), Norges speiderforbund

2021 [3] - (2024) [3], merket er i programområdene Kreativitet og Vennskap:

Hvorfor: For å bli glad i bøker, enten ved å lese dem eller høre på lydbøker.
Fremgangsmåte:
 1. Les eller hør minst 6 forskjellige bøker. Lag en liste over disse bøkene med navn på bok og forfatter og når boka ble lest.
 2. Fortell resten av flokken om innholdet i minst en bok.
 3. Sammen med andre småspeidere lær hvordan du kan ta vare på bøker, og lag et bokmerke eller bokbind med speidermotiv.
 4. Finn ut om bibliotekordningen i kommunen der du bor, lån minst én bok fra biblioteket, og lever den tilbake innen fristen.
Tilsvarende merke med samme utseende het "Bokmerket" frem til det ble revidert i november 2021.


Leseglede, bevere, 2022 - (2024), Norges speiderforbund

2022 [3] - (2024) [3], merket er i programområdene Kreativitet og Vennskap:

Hvorfor: For å bli glad i bøker, enten ved å lese dem eller høre på lydbøker.
Fremgangsmåte:
 1. Les 4 bøker selv eller bli lest for.
 2. Hør på en lydbok og fortell om hva som skjer i den på et bevermøte.
 3. Les en tegneserie eller et nummer av bladet Speideren.
 4. Lag et bokmerke på et bevermøte og bruk det selv eller gi det bort i gave.


Leseglede, speidere i tropp, 2022 - (2022), Norges speiderforbund

2022 [3] - (2022) [3], merket er i programområdene Kreativitet og Vennskap:

Hvorfor: For å bli glad i bøker, enten ved å lese dem eller høre på lydbøker.
Fremgangsmåte:
 1. Les eller hør på minst 8 forskjellige bøker og lag en liste over bøkene, med forfatter og når boka ble lest., Av disse:
  • minst 2 bøker må leses
  • minst én bok er på et annet språk eller i annen målform enn den du bruker
  • én bok er på minst 200 sider
  • én er speiderbok
  • tre bøker tilhører forskjellige sjangre (som fantasy, sci fi, skrekk)
 2. Skriv en kort historie og presenter den for patruljen din, f. eks en adjektivhistorie eller historie i hytteboka.
 3. Les minst 20 sider i en bok på minst 2 av stedene nedenfor, og sørg samtidig for riktig lesestilling og belysning:
  • inni soveposen på tur
  • i en båt
  • under en seng
  • på en sofa
  • på et bord
  • under et bord
 4. Lag et bokbind av naturmateriale.


Leseglede, patrulje i tropp, 2022 - (2022), Norges speiderforbund

2022 [3] - (2022) [3], merket er i programområdene Kreativitet og Vennskap:

Hvorfor: For å bli glad i bøker, enten ved å lese dem eller høre på lydbøker.
Fremgangsmåte:
 1. Hvert patruljemedlem leser en selvvalgt bok, og presenterer den for resten av patruljen.
 2. Finn en film som er basert på en bok, og les boka, se filmen og sammenlign dem sammen i patruljen.
 3. Gå på biblioteket sammen og lån en bok hver, les bøkene og lever dem tilbake innen fristen.
 4. Gjennomfør et bokbyttemøte for patruljen eller troppen.


Leseglede, rovere, 2022 - (2022), Norges speiderforbund

2022 [3] - (2022) [3], merket er i programområdene Kreativitet, Samfunnsengasjement og Vennskap:

Hvorfor: For å bli glad i bøker, enten ved å lese dem eller høre på lydbøker.
Fremgangsmåte:
 1. Les eller hør minst åtte forskjellige bøker, hvorav:
  • minst tre bøker må leses
  • minst to bøker er på et annet språk eller i annen målform enn den du bruker
  • én bok er på minst 450 sider
  • minst én bok er historisk
  • fire bøker tilhører forskjellige sjangre (som fantasy, sci fi, skrekk)
  • forfattere er fra tre forskjellige verdensdeler
 2. Skriv en kort historie og presenter den for roverlaget, f. eks en adjektivhistorie eller historie i hytteboka.
 3. Les en bok på minst fire av stedene nedenfor, og sørg samtidig for riktig lesestilling og belysning:
  • inni soveposen på tur
  • i en båt
  • under en seng
  • på en sofa
  • på et bord
  • under et bord
  • i en hengekøye
  • i et telt
  • i en snøhule
  • oppe i høyden
 4. Planlegg og gjennomfør et bokmøte med f. eks høytlesning, refleksjon og bokbytte.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bok, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [1] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Fortell om biblioteksordningen på hjemstedet ditt.
- Legg bokbind på en bok.
- Slå opp i et leksikon og les om Baden-Powell og om Norges KFUM-Speidere.
- Finn hjemstedet ditt i et atlas eller en kartbok.
- Les tre bøker av ulike forfattere.
- Les et dikt høyt for noen i familien din.
- Sorter bøkene dine etter et system.


Bok, småspeidere, (2007) - 2021, Norges speiderforbund

(2007) [2] - 2021 [3], merket var i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: For å bli glad i bøker.
Fremgangsmåte:
 1. Lag en liste over minst 6 bøker/lydbøker du har lest/hørt i løpet av de 6 siste månedene. Kjenn navnet på forfatterne. Fortell resten av flokken om innholdet i minst én bok.
 2. Lag et bokmerke med speidermotiv.
 3. Finn ut om bibliotekordningen i kommunen der du bor.
"Bokmerket" ble revidert i november 2021. Utseende på merket ble likt men endret nå navn til "Leseglede".


Bokbindermerket, speidere i tropp, (1915) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1915) [18] :

 • Speideren maa forevise en bok med løs ryg og en bok med fast ryg indbundet av ham selv.


(1921) [19] :

 1. Kunne binde en bok med løs ryg og en bok med fast ryg.


(1946) [20], OH, § 232, dyktighetsmerke av lavere klasse:

1. Ha, bundet inn en bok med løs rygg og en bok med fast rygg.
2. Ha laget en samlermappe.


(1971) [21] - 1978 [4] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Kunne binde en bok med løs ryg og en bok med fast rygg.
 2. Lage en samlemappe.


Bokbindermerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

(1933) [5] - (1939) [6] , merket var av 1.klasse i gruppen Håndgjernings- kunst- og husflidsmerker :

 • Speiderpiken skal ha gjennemgått et kursus i bokbinding, og må på egen hånd ha bundet inn en bok med løs og en med fast rygg. Disse må være godkjent av troppsfører og en kyndig censor.


(1955) [10] - (1959) [11] , merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste materialer og verktøy som brukes til bokbinding.
 2. Vise prøve på reparasjon av en bok.
 3. Ha bundet inn 4 bøker, 2 med fast og 2 med løs rygg.


Bokbindermerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde et bokverktøy som bilde [7] [8] [9] :

 1. Kunne binde inn en bok med løs rygg og en med fast rygg.
 2. Ha lært fra seg bokbinding til en annen speiderpike.


(1965) [12], var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste materialer og verktøy som brukes til bokbinding.
 2. Vise prøve på reparasjon av en bok.
 3. Ha bundet inn 4 bøker, 2 med fast og 2 med løs rygg.


Deklamasjonsmerket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [10] og 1959 [11] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Kunne lese opp pent, fortelle en historie og deklamere minst 5 dikt.
 2. Fortelle i korte trekk om 4 forfattere og kunne nevne navn på 3 nålevende forfattere. Underholde tropp eller krets i minst 10 min. med opplesning eller deklamasjon.


Deklamasjonsmerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [12], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Kunne lese opp pent, fortelle en historie og deklamere minst 5 dikt.
 2. Fortelle i korte trekk om 4 forfattere og kunne nevne navn på 3 nålevende forfattere. Underholde tropp eller krets i minst 10 min. med opplesning eller deklamasjon.
 3. Underholde tropp eller krets i minst 10 min. med opplesning eller deklamasjon.


Dikter, speidere i tropp, (1955) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1955: [22] - 1978 [4] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Gjøre rede for de viktigste versemål (trokè, jambe, anapest, daktyl).
 2. Skrive en prolog til en speiderfest.
 3. Skrive en tropps- eller patruljesang.
 4. Skrive et rop for tropp, patrulje eller gruppe og øve det inn.
 5. Skrive en sketsj eller pantomime, innholdet behøver ikke være originalt.


Dikter, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [13] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1. Skrive prolog til en speiderfest.
2a. Skrive en tropps- eller patruljesang
eller
2b. skrive et rop for tropp, patrulje eller gruppe og øve det inn.
3 Skrive en sketsj eller pantomime. Innholdet behøver ikke være originalt.
SitatDet skinte rundt på tre og skrent når dag var ved å svinne og stjernen kom da det blev kveld og månen stod sånn halvt på hell. Vi hundred røde bål har brent i dunkle skogdyp inne.Sitat
Carl Søyland, fra speidersangen Ja, vi er fjellets sønner, vi!, se flere speidersitater her


Lesehest, ulvunger, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [4] - 1978 [4] , etter å ha avlagt Ulvungeprøven kunne ulvungen ta dette merket:

 1. Levere en liste over bøker ulvungen har lest i løpet av de siste seks månedene. Kjenne navnet på forfatterne.
 2. Gjengi i korte trekk innholdet av minst tre av bøkene (ulike typer bøker).
 3. Kunne bruke leksikon og atlas.
 4. Der det er mulig fortelle om bibliotekordningen på hjemstedet.


Lesehestmerket, meiser, (1988) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1988) [15] - 1994 :

Du skal:
 1. Vise at du kan slå opp i sangboka.
 2. Legge bokbind på en bok.
 3. Lese tre bøker av forskjellige forfattere. Fortelle meisemor (og de andre i ringen?) om innholdet i bøkene.
 4. Lage et bokmerke i stoff, skinn, strie e.l.

1994 [17][23] - 2003:

Du skal:
 1. Vise at du kan slå opp i sangboka.
 2. Legge bokbind på en bok.
 3. Lese tre bøker av forskjellige forfattere.
 4. Lage et bokmerke i stoff, skinn, strie e.l.


Lesehestmerket, ulvunger, (1998) - ?, Norges KFUM-speidere

1998 [16] :

 1. Levere en liste over bøker du har lest i løpet av de siste 6 mnd. Kjenne navnene på forfatterne.
 2. Gjengi i korte trekk innholdet av minst 3 av bøkene (ulike typer bøker).
 3. Kunne bruke leksikon og atlas.
 4. Der det er mulig fortelle om biblioteksordningen på hjemstedet.


Litteraturmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [5] og 1939 [6], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken må gjøre rede for hvad som forståes ved litteratur, vite forskjell på poesi og prosa, på episk og lyrisk diktning.
 • Må kunne fortelle minst 2 norske eventyr og kjenne minst 2 folkeviser, lese eller synge dem på et møte og kunne forklare dem.
 • Må ha lest en av Snorres sagaer, minst et av Eddakvadene og Kongespeilet.
 • Kjenne hovedtrekk i norsk litteraturhistorie og ha lest enkelte verker av de mere fremredende forfattere.
 • Blant norske forfattere ha valgt en klassisk og en moderne, hvis verker hun særlig vil sette seg inn i, og levere en skriftlig redegjørelse for deres liv og betydning.
 • På et møte gjengi ett av hovedverkene med oplysende citater.

1955 [10] og 1959 [11] , merket var for speidere over 14 år i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Vite forskjell på poesi og prosa. Vite hva det forståes ved folkedikting, og fortelle minst 2 norske eventyr, og kjenne minst 2 folkeviser, som hun kan lese eller synge og forklare.
 2. Ha lest en av Snorres kongesagaer, et av Eddakvadene og Kongespeilet.
 3. Vite hvordan man finner fram i et vanlig folkebibliotek.
 4. Velge en moderne og en klassisk norsk forfatter og fortelle om hans eller hennes liv og betydning. Gjengi et av vedkommende forfatters hovedverker og forklare det for andre.
 5. Ha lest minst 6 bøker av forskjellige forfattere, derav minst 2 danske, finske eller svenske og 2 fra den øvrige verdenslitteraturen.
 6. Ha lest en reisebeskrivelse eller en forskningsbok.
 7. Ha lest 4 dikt av en forfatter hvis diktning hus særlig føler seg tiltrukket av.


Litteraturmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av bøker. Var et merke av høyere klasse i 1947. [7] [8] [9] :

 1. Speiderpiken må forstå hva som menes med litteratur, kjenne forskjell på poesi og prosa, på episk og lyrisk diktning. Vite hva der forståes ved folkediktning. (De gamle norske folkeviser.) (Støylens samling.)
 2. Vite om Snorre, Edda og Kongespeilet.
 3. Hun må velge ut en moderne og en klassisk norsk forfatter, og fortelle om hans eller hennes liv og betydning, samt gjengi et av forfatterens hovedverker med en del opplysende bemerkninger, og derved forklare det for andre.
 4. Ha lest 6 bøker av forskjellige forfattere (bøker som du ikke har lest før). Være i stand til å si hvilken bok du liker best, og hvorfor.
 5. Ha lest en reisebeskrivelse eller forskningsbok (Nansen, Amundsen etc.).
 6. Ha lest minst 4 lyriske dikt av en forfatter, verk du særlig føler deg tiltrukket av.

(1965) [12], var for speidere under 14 år og i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Vite forskjell på poesi og prosa. Vite hva det forståes ved folkedikting, og fortelle minst 2 norske eventyr, og kjenne minst 2 folkeviser, som hun kan lese eller synge og forklare.
 2. Ha lest en av Snorres kongesagaer, et av Eddakvadene og Kongespeilet.
 3. Vite hvordan man finner fram i et vanlig folkebibliotek.
 4. Velge en moderne og en klassisk norsk forfatter og fortelle om hans eller hennes liv og betydning. Gjengi et av vedkommende forfatters hovedverker og forklare det for andre.
 5. Ha lest minst 6 bøker av forskjellige forfattere, derav minst 2 danske, finske eller svenske og 2 fra den øvrige verdenslitteraturen.
 6. Ha lest en reisebeskrivelse eller en forskningsbok.
 7. Ha lest 4 dikt av en forfatter hvis diktning hus særlig føler seg tiltrukket av.


Litteraturmerket, vandrere, (1992) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1992) - 1994 [24], merket var for vandrere :

Du skal:
 1. Vite forskjell på poesi og prosa. Vite hva folkedikting er og fortelle eller dramatisere 2 norske folkeeventyr for patrulje/tropp. Lese, synge eller danse minst 2 folkeviser.
 2. Besøke et bibliotek og lære å finne fram der.
 3. Lese en ungdomsbok, snakke med noen om den, og prøve å finne ut noe om forfatteren.
 4. Lese en reisebeskrivelse eller en fagbok.
 5. Ha lest et dikt av en forfatter du synes skriver godt.

1994 [17] - 2003 , Litteraturmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Besøke et bibliotek og lære å finne fram der.
 2. Lese en ungdomsbok, snakke med noen om den, og prøve å finne ut noe om forfatteren.
 3. Lese en reisebeskrivelse.
 4. Ha lest et dikt av en forfatter du synes skriver godt.


Litteraturmerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [17] - 2003 , Litteraturmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Besøke et bibliotek og lære å finne fram der.
 2. Lese en ungdomsbok, snakke med noen om den, og prøve å finne ut noe om forfatteren.
 3. Lese en reisebeskrivelse.
 4. Ha lest et dikt av en forfatter du synes skriver godt.


Sjølitteraturmerket, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [12], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Ha lest en av bøkene om "Fram", (hele Norges skute), og vite hvem som er forfatteren.
 2. Kunne fremføre to dikt som er skrevet om sjøen og dens menn, og vite litt om dikterne.
 3. Kunne "Mens Nordhavet bruser" og "Den norske sjømann". (Alle vers). Ha kjennskap til tekstforfatterne og komponistene til de mest brukte melodier.
 4. Ha lest en utenlandsk og en norsk bok om sjølivet skrevet i den senere tid (f.eks. Kon Tiki). Gjengi innholdet i korte trekk, eller holde et kort kåseri.


Trykker, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [1] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Lag et brevark av gammelt avispapir.
- Lag et stempel av en potet.
- Lag en innbydelse med overskrift og tegninger.
- Lag en side til en speiderav1s.
- Lag blekk.
- Lag og bind inn et hette.
- Lag et skult.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Enhet Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Bokmerket ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Bokmerket småspeidere Norges speiderforbund (2007) 2021
Bokbindermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Bokbindermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Bokbindermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Deklamasjonsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Deklamasjonsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Diktermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1955) 1978
Diktermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Leseglede småspeidere Norges speiderforbund 2021 (2024)
Leseglede bevere Norges speiderforbund 2022 (2024)
Leseglede speidere i tropp Norges speiderforbund 2022 (2022)
Leseglede patrulje i tropp Norges speiderforbund 2022 (2022)
Leseglede rovere Norges speiderforbund 2022 (2022)
Lesehestmerket ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Lesehestmerket meiser Norges KFUK-speidere (1988) 2003
Lesehestmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) ?
Litteraturmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Litteraturmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Litteraturmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 2003
Litteraturmerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sjølitteraturmerke speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Trykker ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 7. 7,0 7,1 7,2 Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 8. 8,0 8,1 8,2 Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 9. 9,0 9,1 9,2 Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 13. 13,0 13,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 14. Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 15. 15,0 15,1 Meiseboka, 1988, Norges KFUK-speidere
 16. 16,0 16,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 18. Speiderguttboka, 1915, Norsk Speidergutt-Forbund
 19. Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 20. Organisasjonhåndbok for Norsk Speidergutt-Forbund, 1946, Norsk Speidergutt-Forbund.
 21. Speiderguttboka, 1971, Norsk Speidergutt-Forbund
 22. Speiderveien, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
 23. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 24. Aktivitetsmerker, 1992, Norges KFUK-speidere