Dykkermerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Dykking, speidermerke i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [1] - (2020) [2], merket er et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og erfaring om å dykke på forsvarlig vis.
Fremgangsmåte:
1. Dykkerteknisk
Enten
 • Ha bestått et PADPADI /CMAS eller tilsvarende kurs i fridykking; eller apparatdykking på nivå med PADPADI Jr Open Water Diver eller CMAS *apparatdykker.
Eller
 • Kunne sikkerhetsreglene for fridykking med maske og snorkel.
 • Kjenne til hensyn som må tas ved valg av utstyr for fridykking eller apparatdykking.
 • Demonstrere korrekt fridykking i sjø eller basseng.
2. Formidling
Gjøre 2 av de fem alternativene:
 • Holde et 10 minutters foredrag for patruljen om aktiviteter som dykkerhobbyen kan tilby.
 • Ved hjelp av Internet, litteratur eller lignende holde et lite foredrag for patruljen om et vrak som har en spennende historie, og som det går an å dykke til et eller annet sted i verden.
 • Vise fram og forklare utstyret du bruker til apparat-/fridykking til patruljen.
 • Ta bilder under vann under en dykkertur/ved fridykking. Vis fram bildene på et tropps- eller patruljemøte.
 • Ved hjelp av internett, litteratur eller lignende, holde et lite foredrag for patruljen om den marinbiologi (fisker, dyr, planter o.l.) som finnes i nærmiljøet.


Dykking, rovere, (2008) - (2024), Norges speiderforbund

(2024) [2] - (2024) [2], merket er i programområdet Friluftsliv :

Hvorfor: Få gode ferdigheter i dykking og sikkerhet knyttet til denne aktiviteten.
Fremgangsmåte:
 1. Ha bestått et PADI /CMAS eller tilsvarende kurs i fridykking eller apparatdykking tilsvarende PADI Open Water Diver, CMAS * apparatdykker eller bedre
 2. Sammen med buddy, repetere og gjennomføre minst to nødprosedyrer ved problemer med lufttilførsel eller oppbrukt luft.
 3. Lære bort og veilede rovere eller speidere i hjerte- og lungeredning på et møte eller en tur.
 4. Gjør to av disse oppgavene (Obs: alle oppgavene som innebærer dykking skal løses med dykkerbuddy!)
a) Dokumenter ved hjelp av undervannskameraet flora og fauna innenfor et begrenset område i fjord/hav/vann
b) Gå på undervannsjakt og skaff middagsmat til roverlaget på en tur.
c) Organiser en tur for et roverlag eller vandrere i en tropp til et dykkersenter hvor alle får prøve apparatdykk i basseng.
d) Sammen med buddy, delta på kurs i undervannsnavigasjon evt. gjennomføre Advanced Open Water/CMAS*** apparatdykker eller tilsvarende og sammen med buddy trene på ulike navigasjonsmetoder for bruk under vann.
e) For roverlaget, redegjøre for de farer som kan være forbundet med dykking som f.eks. trykkfallsyke, nitrogenforgiftning, farlige dyr og førstehjelp til skadet dykker.
f) For roverlaget, demonstrere de mest brukte dykkersignaler som er brukt i dykking.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Dykking, rovere, (2008) - (2024), Norges speiderforbund

(2008) [2] - (2020) [2], merket er i programområdet Friluftsliv :

Hvorfor: Få gode ferdigheter i dykking og sikkerhet knyttet til denne aktiviteten.
1. Ha bestått et PADI /CMAS eller tilsvarende kurs i fridykking eller apparatdykking tilsvarende PADI Open Water Diver, CMAS * apparatdykker eller bedre
2. Sammen med buddy, repetere og gjennomføre minst to nødprosedyrer ved problemer med lufttilførsel eller oppbrukt luft.
3. Lære bort og veilede rovere eller speidere i hjerte- og lungeredning på et møte eller en tur.
4. Gjør to av disse oppgavene (Obs: alle oppgavene som innebærer dykking skal løses med dykkerbuddy!)
a) Dokumenter ved hjelp av undervannskameraet flora og fauna innenfor et begrenset område i fjord/hav/vann
b) Gå på undervannsjakt og skaff middagsmat til roverlaget på en tur.
c) Organiser en tur for et roverlag eller vandrere i en tropp til et dykkersenter hvor alle får prøve apparatdykk i basseng.
d) Sammen med buddy, delta på kurs i undervannsnavigasjon evt. gjennomføre Advanced Open Water/CMAS*** apparatdykker eller tilsvarende og sammen med buddy trene på ulike navigasjonsmetoder for bruk under vann.
e) For roverlaget, redegjøre for de farer som kan være forbundet med dykking som f.eks. trykkfallsyke, nitrogenforgiftning, farlige dyr og førstehjelp til skadet dykker.
f) For roverlaget, demonstrere de mest brukte dykkersignaler som er brukt i dykking
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".

De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Dykking speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Dykking rovere Norges speiderforbund (2008) (2024)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold