Dyktighetsmerker i Norges KFUK-KFUM-speidere

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norges KFUK-KFUM-speidere
KM-speiderne logo2.jpg
Stiftet: 11. oktober 2003
Viktige sider Norges KFUK-KFUM-speidere

Landssjefer

Disse sidene er under utarbeidelse!, kanskje du har noen gode fotografier av merker eller annet rundt dette? Bidra du også! [4]

Aktivitetsmerker i tre dforskjellige utgaver fra 2003.

Aktivitetsmerker fra 2003 til 2008

Litt om merkene

Hvem som kan ta merker

Merkenes utforming

Merkenes plassering på speiderdrakten

Aktivitetsmerker fra 2008 til 2016

I 2008 lanserte Norges KFUK-KFUM-speidere sitt nye program. Aldersgruppene ble delt opp i Familiespeiding (0 år til 1. trinn), Oppdagere (skolens 2. og 3. trinn), Stifinnere (skolens 4.-5. trinn), Vandrer (skolens 6.-10. trinn) og Rover (fra fullført 10. trinn).

Aldersenhetene fikk nye programbøker og nettstedet www.speiderprogram.no [5] ble lansert.

Programmet er webbasert. På www.speiderprogram.no [6] finnes hele programmet med tips til aktiviteter og gjennomføring. Etter hvert har flere merker og aktiviteter kommet til.

I 2013 startet forbundet opp en omfattende prosess med evaluering og fornyelse av programmet sitt. Fra 2014 begynner de nye aktivitetsmerkene å bli presentert. Sommeren 2016 er det nye programmet klart og denne serien med merker forsvinner.

Litt om merkene

I 2008 var også alle merkene nye. Alle enhetene fikk spesialistmerker som speiderne alene, sammen med andre eller patruljen samlet kunne ta. Alle enhetene kunne også ta prosjektmerker hvor merket var likt for alle, men kravene alderstilpasset. I tillegg fikk oppdagerne og stifinnerne semestermerker, vandrerne egne patruljemerker og førerpatruljemerker. Roverne fikk egne jakkemerker.

Alle merkene kan bestilles fra Speiderbutikken [7].

Hvem som kan ta merker

I 2008 ble det lansert merker for Oppdagere (skolens 2. og 3. trinn), Stifinnere (skolens 4.-5. trinn), Vandrer (skolens 6.-10. trinn) og Rover (fra fullført 10. trinn).

Merkenes utforming

Fra 2008 ble alle spesialistmerker, patruljemerker og førerpatruljemerker kvadratisk. Oppdagerne sine merker fikk gul bakgrunn, stifinnerne sine fikk rød bakgrunn, vandrerne sine fikk blå bakgrunn og førerpatruljemerkene fikk grønn bakgrunn. Roverne sine jakkemerker var runde.

Merkenes plassering på speiderdrakten

Merkene plasseres tre i bredden på høyre erme [8].

Aktivitetsmerker fra 2014/2016

I Speiderbladet nr 2 i 2014 og Lederforum nr 2 i 2014 blir de første merkene presentert i den nye serien med aktivitetsmerker for alle aldersenheter.

2. august 2014 åpner www.speidermerker.no [9] hvor de nye merkene blir presenter etter hvert som de er klar.

Sommeren 2016 er det nye programmet klart. Alle de nye merkene er klare og ligger i Aktivitetsbanken [10]

Aktivitetsmerkene blir tegnet av firmaet Smileull ved Helene Moe Slinning. [1]

Litt om merkene

Hvem som kan ta merker

Merkenes utforming

Alle merkene er runde for alle aldersgrupper.

Merkenes plassering på speiderdrakten

Antall merker

Ett utvalg av årstall og hvor mange merker det var tilgjengelig for de forskjellige aldersenhetene.

Årstall Antall merker Diverse
2013 10 spesialist- og 4 prosjektmerker for oppdagere Speiderprogram [11] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2013 11 spesialist- og 4 prosjektmerker for stifinnere Speiderprogram [12] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2013 10 spesialist-, 12 patrulje-, 6 førerpatrulje- og 8 prosjektmerker for vandrere Speiderprogram [13] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2013 3 spesialist-, 15 jakke- og 5 prosjektmerker for rovere Speiderprogram [14] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2016 46 aktivitetsmerker for oppdagere Aktivitetsbanken, speiderprogram [15] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2016 62 aktivitetsmerker for stifinnere Aktivitetsbanken, speiderprogram [16] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2016 73 aktivitetsmerker for vandrere Aktivitetsbanken, speiderprogram [17] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2016 28 aktivitetsmerker for rovere Aktivitetsbanken, speiderprogram [18] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2020 8 aktivitetsmerker for familiespeidere Aktivitetsbanken, speiderprogram [19] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2020 51 aktivitetsmerker for oppdagere Aktivitetsbanken, speiderprogram [20] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2020 68 aktivitetsmerker for stifinnere Aktivitetsbanken, speiderprogram [21] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2020 82 aktivitetsmerker for vandrere Aktivitetsbanken, speiderprogram [22] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]
2020 38 aktivitetsmerker for rovere Aktivitetsbanken, speiderprogram [23] Alle merkekrav ligger på leksikonet. [2]

Merkesnorer

Fra 2008 ble det laget Merkesnorer for 6, 12, 18, 24 og 30 merker.


Aktivitetsmerkene

 • Fra forbundesfusjonen i 2003 til de nye merkene for forbundet kom i 2008 mangler det fortsatt mange bilder av merker og merkekrav. Her kreves det opplysninger og litteratur fra perioden for å kunne få full oversikt.
 • Alle merker fra 2008 skal nå være med i oversikten med bilde og merkekrav ligger på temasidene. Alle dagens merker sist oppdatert juni-desember 2023.

A - B - C

D - E - F

G - H - I

J - K - L

M - N - O

P - Q - R

S - T

U - V - W - X

Y - Z - Æ - Ø - Å

0 - 9

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om Norges KFUK-KFUM-speidere

KM-speidernelogouten tekst.jpg Norges KFUK-KFUM-speidere

Referanser

 1. Opplysning fra Norges KFUK-KFUM-speidere sitt forbundskontor, januar 2017
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 Alle merkekrav og bilder av merker er lagt ut på leksikonet
 3. 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011 3,012 3,013 3,014 3,015 3,016 3,017 3,018 3,019 3,020 3,021 3,022 3,023 3,024 3,025 3,026 3,027 3,028 3,029 3,030 3,031 3,032 3,033 3,034 3,035 3,036 3,037 3,038 3,039 3,040 3,041 3,042 3,043 3,044 3,045 3,046 3,047 3,048 3,049 3,050 3,051 3,052 3,053 3,054 3,055 3,056 3,057 3,058 3,059 3,060 3,061 3,062 3,063 3,064 3,065 3,066 3,067 3,068 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,074 3,075 3,076 3,077 3,078 3,079 3,080 3,081 3,082 3,083 3,084 3,085 3,086 3,087 3,088 3,089 3,090 3,091 3,092 3,093 3,094 3,095 3,096 3,097 3,098 3,099 3,100 3,101 3,102 3,103 3,104 3,105 3,106 3,107 3,108 3,109 3,110 3,111 3,112 3,113 3,114 3,115 3,116 3,117 3,118 3,119 3,120 3,121 3,122 3,123 3,124 3,125 3,126 3,127 3,128 3,129 3,130 3,131 3,132 3,133 3,134 3,135 3,136 3,137 3,138 3,139 3,140 3,141 3,142 3,143 3,144 3,145 3,146 3,147 3,148 3,149 3,150 3,151 3,152 3,153 3,154 3,155 3,156 3,157 3,158 3,159 3,160 3,161 3,162 3,163 3,164 3,165 3,166 3,167 3,168 3,169 3,170 3,171 3,172 3,173 3,174 3,175 3,176 3,177 3,178 3,179 3,180 3,181 3,182 3,183 3,184 3,185 3,186 3,187 3,188 3,189 3,190 3,191 3,192 3,193 3,194 3,195 3,196 3,197 3,198 3,199 3,200 3,201 3,202 3,203 3,204 3,205 3,206 3,207 3,208 3,209 3,210 3,211 3,212 3,213 3,214 3,215 3,216 3,217 3,218 3,219 3,220 3,221 3,222 3,223 3,224 3,225 3,226 3,227 3,228 3,229 3,230 3,231 3,232 3,233 3,234 3,235 3,236 3,237 3,238 3,239 3,240 3,241 3,242 3,243 3,244 3,245 3,246 3,247 3,248 3,249 3,250 3,251 3,252 3,253 3,254 3,255 3,256 3,257 3,258 3,259 3,260 3,261 3,262 3,263 3,264 3,265 3,266 3,267 3,268 3,269 3,270 3,271 3,272 3,273 3,274 3,275 3,276 3,277 3,278 3,279 3,280 3,281 3,282 3,283 3,284 3,285 3,286 3,287 3,288 3,289 3,290 3,291 3,292 3,293 3,294 3,295 3,296 3,297 3,298 3,299 3,300 3,301 3,302 3,303 3,304 3,305 3,306 3,307 3,308 3,309 3,310 3,311 3,312 3,313 3,314 3,315 3,316 3,317 3,318 3,319 3,320 3,321 3,322 3,323 3,324 3,325 3,326 3,327 3,328 3,329 3,330 3,331 3,332 3,333 3,334 3,335 3,336 3,337 3,338 3,339 3,340 3,341 3,342 3,343 3,344 3,345 3,346 3,347 3,348 3,349 3,350 3,351 3,352 3,353 3,354 3,355 3,356 3,357 3,358 3,359 3,360 3,361 3,362 3,363 3,364 3,365 3,366 3,367 3,368 3,369 3,370 3,371 3,372 3,373 3,374 3,375 3,376 3,377 3,378 3,379 3,380 3,381 3,382 3,383 3,384 3,385 3,386 3,387 3,388 3,389 3,390 3,391 3,392 3,393 3,394 3,395 3,396 3,397 3,398 3,399 3,400 3,401 3,402 3,403 3,404 3,405 3,406 3,407 3,408 3,409 3,410 3,411 3,412 3,413 3,414 3,415 3,416 3,417 3,418 3,419 3,420 3,421 3,422 3,423 3,424 3,425 3,426 3,427 3,428 3,429 3,430 3,431 3,432 3,433 3,434 3,435 3,436 3,437 3,438 3,439 3,440 3,441 3,442 3,443 3,444 3,445 3,446 3,447 3,448 3,449 3,450 3,451 3,452 3,453 3,454 3,455 3,456 3,457 3,458 3,459 3,460 3,461 3,462 3,463 3,464 3,465 3,466 3,467 3,468 3,469 3,470 3,471 3,472 3,473 3,474 3,475 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [1], Norges KFUK-KFUM-speidere
 4. 4,000 4,001 4,002 4,003 4,004 4,005 4,006 4,007 4,008 4,009 4,010 4,011 4,012 4,013 4,014 4,015 4,016 4,017 4,018 4,019 4,020 4,021 4,022 4,023 4,024 4,025 4,026 4,027 4,028 4,029 4,030 4,031 4,032 4,033 4,034 4,035 4,036 4,037 4,038 4,039 4,040 4,041 4,042 4,043 4,044 4,045 4,046 4,047 4,048 4,049 4,050 4,051 4,052 4,053 4,054 4,055 4,056 4,057 4,058 4,059 4,060 4,061 4,062 4,063 4,064 4,065 4,066 4,067 4,068 4,069 4,070 4,071 4,072 4,073 4,074 4,075 4,076 4,077 4,078 4,079 4,080 4,081 4,082 4,083 4,084 4,085 4,086 4,087 4,088 4,089 4,090 4,091 4,092 4,093 4,094 4,095 4,096 4,097 4,098 4,099 4,100 4,101 4,102 4,103 4,104 4,105 4,106 4,107 4,108 4,109 4,110 4,111 4,112 4,113 4,114 4,115 4,116 4,117 4,118 4,119 4,120 4,121 4,122 4,123 4,124 4,125 4,126 4,127 4,128 4,129 4,130 4,131 4,132 4,133 4,134 4,135 4,136 4,137 4,138 4,139 4,140 4,141 4,142 4,143 4,144 4,145 4,146 4,147 4,148 4,149 4,150 4,151 4,152 4,153 4,154 4,155 4,156 4,157 4,158 4,159 4,160 4,161 4,162 4,163 4,164 4,165 4,166 4,167 4,168 4,169 4,170 4,171 4,172 4,173 4,174 4,175 4,176 4,177 4,178 4,179 4,180 4,181 4,182 4,183 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 5. 5,000 5,001 5,002 5,003 5,004 5,005 5,006 5,007 5,008 5,009 5,010 5,011 5,012 5,013 5,014 5,015 5,016 5,017 5,018 5,019 5,020 5,021 5,022 5,023 5,024 5,025 5,026 5,027 5,028 5,029 5,030 5,031 5,032 5,033 5,034 5,035 5,036 5,037 5,038 5,039 5,040 5,041 5,042 5,043 5,044 5,045 5,046 5,047 5,048 5,049 5,050 5,051 5,052 5,053 5,054 5,055 5,056 5,057 5,058 5,059 5,060 5,061 5,062 5,063 5,064 5,065 5,066 5,067 5,068 5,069 5,070 5,071 5,072 5,073 5,074 5,075 5,076 5,077 5,078 5,079 5,080 5,081 5,082 5,083 5,084 5,085 5,086 5,087 5,088 5,089 5,090 5,091 5,092 5,093 5,094 5,095 5,096 5,097 5,098 5,099 5,100 5,101 5,102 5,103 5,104 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 6,12 6,13 6,14 6,15 6,16 6,17 6,18 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Oppdagerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 8. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 9. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 10. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 11. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 Stifinnerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 Norges KFUK-KFUM-speidere sin hjemmeside i juli 2014 [3]