Einar Simonsen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Einar Simonsen
Personalia
1967 Einar Simonsen.JPG
Født: 27. august 1908
Bortgang: 15. april 1996 [1]
Bosted: [2] Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
og St. Georgs Gildene
Grupper: 1. Fredrikstad
og 4. Fredrikstad
Verv: Visespeidersjef
og Landsgildemester

Verv og ledergjerning

Speiderbakgrunn

Om Einar Simonsen

Einar Simonsen så dagens lys i Slangs gård i Agentgata, Fredrikstad som et av Sophie Didrikke Simonsen, (født Thagaard) og John Kaurel Simonsens sju barn, hvor alle søskene var aktive i speiderarbeidet. Det fortelles at i Bakgaten 12 (nå Farmannsgate), hvor familien bodde, ble det holdt speidermøter og sensorering av grader. Det var også her kimen til jentespeidingen i Fredrikstad startet, ved at søstrene Kathrine Simonsen, [1], og Ragnhild Simonsen, sammen med Ingeborg Andersen Selvèn startet Fredrikstad 1 (KFUK), jentetroppen i Metodistkirken.

Av yrke var Einar Simonsen jurist og arbeidet som sakfører / dommerfullmektig.

Speidertiden i Fredrikstad

Einar Simonsen likte og skrive og i sine mange brev til troppene i Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), formante han til den dypeste tillit og tro på speidersaken. Også perioden han var under utdannelse i Oslo, skrev han til sine speidervenner i Fredrikstad.

"Høsten 1930 måtte avdelingsleder Einar Simonsen forlate byen, til fordel for utdanning. Dette ble betraktet som et stort tap. Han hadde nedlagt et betydelig arbeid for utviklingen av speidervirksomheten i Fredrikstad, ikke minst ved organisering og planlegging av avdelingsarbeidet. Fra Alltid beredt - Speiderne i Fredrikstad Metodistkirke 75 år, 1999." [3]

Etter endt utdannelse, kom han tilbake til Fredrikstad og arbeidet utrettelig for speidersaken.

Einar Simonsen satt blant annet i Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)s arbeidsutvalg for Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad sammen med av ingeniør Th. Christensen og Paul S. Røed, som fikk fullmakt til å finne en tomt og avslutte alle kontrakter. Dette ble høytidlig åpnet 21. - 22. september 1935.

Vi kan lese av jubileumsberetningen til Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), 1937, da Einar Simonsen selv var avdelingsleder at organisasjonen var i orden. Det var i tillegg til han som avdelingsleder, en viseavdelingsfører, en hussjef, en kasserer, ett styremedlem, en hovedsensor for grader og merker, en hyttesjef, en depotsjef, en bibliotekar, en referent, to revisorer for avdelingens regnskap og tre revisorer for troppenens regnskaper. I tillegg var det et avdelingsråd og et avdelingens foreldreråd. Det var kanskje Einar Simonsens store styrke i det og organisere!

Einar Simonsen skriver i jubileumsberetningen:
"I anledning av Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)s 25- årsjubileum vil vi herigjennom rette en takk til alle som har støttet vårt arbeide og hjulpet det til å føre det frem hvad det er i dag. Vi takker alle de menn som har ofret sin tid som aktive ledere, de mange interesserte foreldre som har ydet verdifull hjelp i foreldreråd og mødreforeninger, og alle de andre interesserte kvinner og menn som i mangt et knipetak har vist oss aktiv hjelp. Som et smukt resultat av det gode samarbeid mellom vår organisasjon, speidernes foreldre og byens befolkning kan vi blandt annet nevne vårt Speidernes Hus Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad, - landets største og av uvurderlig betydning for vår virksomhet. "

11. september 1941 ble speiderarbeidet forbudt, Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og speidergruppene i distriktet la ned sin virksomhet, stort sett. Noen grupper drev illegalt en stund, men grunnet speidernes og ledernes sikkerhet, opphørte dette etterhvert.

På fredsdagen 8. mai 1945 ble alle speiderledere innkalt til et møte i Fredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) hjemme hos Einar Simonsen og retningslinjer ble lagt opp for at arbeidet skulle opptas i alle tropper.

I 1946 sluttet han som avdelingsfører.

I 1956 brant Speiderhuset i Ilaveien, Fr.stad og det var igjen tid for byggekomite, med Einar Simonsen i spissen.

St. Georgsgildene

Hederstegn og utmerkelser

Einar Simonsen mottok i 1948 Sølvulven av Norsk Speidergutt-Forbund med følgende begrunnelse: Einar Simonsen har gått gjennom alle grader fra speider opp til visespeidersjef. Han vil være mest kjent som skaperen av Organisasjonshåndboken (NSF), men har også på mange andre vis gjennom årene gjort en stor innsats i Norsk Speidergutt-Forbunds tjeneste. En som har tjent speidersaken i stillhet har fått sin velfortjente oppmuntring. [6]

Utklipp og minner

Forfatterskap

Om 4. Fredrikstad

Gruppebånd 4 Fredrikstad 002.jpg 4. Fredrikstad drev speiding i årene 19132021
HovedsideHistorieLeirerLedereÅrsberetningerPerneshyttaGansrødstuaVesleheimInternasjonalt samarbeid
KretsbannerkonkurranserSpeideravisa "Varden"LitteraturVarden-ordenenFotoalbumMerker og bannere
Følg sporene til 4. Fredrikstad, se: Fredrikstad 2 - fusjonert i 1991 og 5. Fredrikstad - samarbeidsgruppe fra 20132020

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Avdelingsførere i Fredrikstad avdeling

Kretsledere i Østfold krets

Om St. Georgs Gildene i Norge

ISGF enkel.jpg St. Georgs Gildene i Norge

Referanser

  1. DIS-Norge, Slekt og Data
  2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  3. Fredrikstad Speidergutt-Avdeling, 25-årsjubileum, 1937
  4. St. Georgsgildene - Tillitsmenn og gilder april 1971, fra Gildebladet nr 3 i 1971
  5. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
  6. Lederen nr 3-1948
  7. Varden-ordenen, 4. Fredrikstad
  8. Varden-ordenen, 4. Fredrikstad
  9. Opplysninger om Arve Liverud er arbeidet frem etter samtaler over album, skanning av disse og annet med en slektning, Rune Billing, med Gunnar Stromness-Andresen i noen samtaler og møter i 2022
  10. Femti år for norske gutter s. 220 1961
Vet du mer om "Einar Simonsen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!