Else Christie Kielland

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Else Christie Kielland
Personalia
Else Kielland.JPG
Født: 20. oktober 1903
Bortgang: 25. september 1993 (89 år)
Bosted: [1] Trondheim kommunevåpen.png Trondheim med flere
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speiderpikeforbund
Grupper: Singsaker speiderguttropp og Trondheim 1
Verv: troppsfører

Verv og ledergjerning

Speiderbakgrunn

Fra Trondheim 1 (NSPF) 30-års jubileum : Allerede i 1913-14 begynte det lille frø å spire, som senere vokste opp til Trondhjems 1ste speiderpiketropp. Noen småpiker hadde fått lov til å stå som en patrulje under 1. Singsaker. Patruljen het "Oter" og blev ført av Else Christie Kielland. Pikene var imidlertid ikke tjent med å stå i en guttetropp, fordi de hverken fikk lov til å bære liljen eller bli medlem av Norsk Speiderguttforbund. Etter initiativ av Jørgen Vogt blev det derfor stiftet en egen speiderpiketropp for pikene, og det skjedde den 2den oktober 1915 [4]

I Lederbladet forteller om speidertroppens stiftelse: 2. oktober 1915, under det høstgylne løvet i hagen ved Berg prestegård ved Trondheim, sto en gruppe unge piker oppstillet i en hestesko. Det var høytid og spenning og lys, ung glede i de strålende ansiktene - det var den første speiderpiketroppen som skulle avgi sitt speiderløfte. Vi lar blikket gli rundt i hesteskoen - der er et ansikt som vi nok skulle kjenne igjen. Vi har sett det under speiderhatt og lederhatt, under leirhatt og båtlue, med hvit og med gul esprit, Gunvor! [5] [6]

Om Else Christie Kielland

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Brev fra Else Christie Kielland til Liska Michelet, datert mottatt 12. september 1925 [9] Originalbrevet er håndskrevet. [10]

Kjære frk. Michelet
De ber mig skrive og fortælle hvad jeg husker fra den tiden 1ste Trondhjems trop blev stiftet, og jeg skal gjøre det saa god jeg kan.
I 1914 eller 1915, jeg skal ikke kunne si det saa sikkert, blev det stiftet en speiderpikepatrulje som stod under Singsaker trop hvis fører var Jørgen Vogt. Patruljen het Oter, jeg var fører, korporal Aase Castberg, den eneste jeg ellers husker temmelig sikkert var med er Brynhild Matheson. Vi stod selvstendig under guttene og var med dem paa troppsmøtene og turer, jeg husker især en storartet tur til Jonsvandet med grankonglekrig der. Men efterhvert blev det flere speiderpiker, det blev dannet nye patruljer, Ørn og Høk tror jeg de het, og vi dannet en egen trop fremdeles under guttene. Men det hele var jo i længden lite tilfredsstillende for os, vi kunde ikke faa avlægge speiderløfte og faa liljen, kunde ikke ta dygtighetsmærker, kunde i det hele ikke bli med paa nogen ting for alvor – for vi kunder ikke bli medlem av Norsk Speidergutforbund.
Jørgen Vogt kom saa med en skrivelse som blev læst op paa tropsmøtet hvor han mener at Norsk Speidergutforbund burde hjælpe oss til at komme i forbindelse med andre speiderpiker i landet for at faa dannet en landsorganisasjon. I den anledning skrev jeg saa til H. Møller Gasmann, men svaret var som De ser meget lite opmuntrende. Vi fik greie os alene. Vi laget da noen lover som vi også fikk trykt og valgte os til merke en vinkel istendenfor liljen. Vinkler, samt dyktighetsmerker laget vi os selv av klæde. Det gjaldt nu bare at skaffe en voksen leder, men det var umulig. I den anledning skrev jeg til fru Brockenhuus Schack som hadde vært i Kristiania og holdt foredrag om speiderpikebevegelsen der, jeg skrev ogsaa til fru Vivi Bull, men alt uten resultater. Jeg fortsatte som tropsfører hvilket selvfølgelig var meget hemmende for os, et speiderpikeforbund paa 50 medlemmer med en leder på 13 aar smilte jo bare folk av. Men mange viste os ogsaa meget interesse. En dame fik saaledes istand en konkurranse mellom os om hvem som kunde besvare bedst oppgave i Speiderpikebevægelsen og hvorfor er du speiderpike. Jeg sender Dem vores egen besvarelse da jeg synes den er nokså karakteristisk for hvordan vi tenkte den gang, jeg fik vist en eller anden præmie for den.
Paa Singsaker gaard fik vi ogsaa overtatt et værelse i en av sidebygningene, hvor vi kunde ha møter. Dette indrettet vi da saa godt vi kunde selv, men der var ingen ovn, saa av den grund blev det forholdsvis lite brukt. Vi holdt for det meste troppsmøtene ute hos mig i Øvre Alle 8, i Mathesons have længre bort i Øvre Alle eller paa Bakkaunet gaard hos Aslaug Wollebæk. Vi arbeidet meget ivrig og alvorlig, tok dyktighetsmerker saa jeg husker vi ofte sat og sydde merker alt vi orket for at faa dem ferdige til tropsmøtet. Vi tok for det meste ambulance merket kokk – stryke – og vaskemerket, men ogsaa semafor og stjernetydermerket og flere andre. Ellers holdt vi paa med alle slags øvelser efter speiderboken og ogsaa efter en anden speiderbok jeg fik fat i, om den var dansk eller om det var den engelske Girls guide, skal jeg ikke kunne si om.
Vi hadde søndagsturer til Jonsvandet hvor vi slog op telter og hadde vor faste leirplads ved elven. Her holdt vi meget paa med stafetløp og alslags orienteringsøvelser. Vi laa aldrig ute, men marsjerte tidlig om morgenen av sted med syklister i spidsen saa vort store nye tropsflag, saa trommeslagere og signalører, og endelig patruljene ordnet efter alder og dygtighet hver med patruljeflag. Om vinteren var vi skiturer i bymarken. Vore store planer om længere turer hvor vi skulde ligge ute og være borte i mange dager strandet altid paa det samme, at vi ikke hadde nogen voksen leder, og uten det fik vi jo ikke lov hjemmenfra.
Nogen amatørfotografier fra den tiden har ikke jeg, jeg tror neppe det findes, det maatte være fra 17 mai da vi altid var med i toget. Julen 1917 flyttet jeg fra Trondhjem og fra den tid av vet jeg ikke mere.
Nu haaper jeg De kan bruke noget av dette, er det noget mere De gjerne vilde ha greie paa saa haaper jeg De skriver til mig og jeg skal svare saa godt jeg kan.
Mange hilsener
Deres
Else Christien Kielland
Motatt 12/9 - 25

Mer om

NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund 1949-Speiderguttboka-NSF-s358 - Zoolog 1.jpg Tidlige norske spor av speiderpiker

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. 2,0 2,1 2,2 Troppens historie (Trondheim 1)
  3. Håndskrevet brev fra Else Christie Kielland til Liska Michelet. I museets eie.
  4. Trondheim 1 30år - Troppens historie
  5. Norsk Speiderpikeforbund 30 år - Lederbladet nr. 5 1951
  6. Lederbladet nr. 5 - 1951
  7. Kommunal folketelling 1912 for Bergen kjøpstad
  8. Norsk kunstnerleksikon, I–IV, utgitt 1982–86
  9. Trondheim 1 30år - Troppens historie
  10. Brev fra Else Christie Kielland til Liska Michelet, datert mottatt 12. september 1925, finnes hos Speidermuseet
Vet du mer om "Else Christie Kielland"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!