Erik Rasmussen, Bergen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Erik Rasmussen
Personalia
Erik r.jpg
Født: 17. mai 1883
Bortgang: 10. januar1962
Bosted: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen og Oslo kommunevåpen.png Oslo
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 2. Bergen
Verv: Generalsekretær 1922 - (?)
Speiderstyret i NSF 1922 - 1928
He profits most, who serves most!
Speidersjef Birger L. D. Brekke om Erik Rasmussens innsats for speidersaken i Norge.
Det er flere som heter Erik Rasmussen i speider-Norge

Verv

Speiderbakgrunn

Fikk sin speider og lederbakgrunn i 2. Bergen, som var Ynglingeforeningens tropp (KFUM) i Bergen. Var i hvert fall troppsfører i 1918 [3]

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir Erik Rasmussen, Bergen nevnt: [4]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [5]

Ledergjerning

Om Erik Rasmussen

Forfatterskap

Hederstegn og utmerkelser

Fra reportasje i Speideren nr. 7 1916 av signaturen "witz": Speiderleiren i Bergen

Header Speideren 1911 1919.jpg

Søndag var sidste dag. Efterat Dons hadde holdt en tale for leirkommandanten, Rasmussen, tildelte han denne Svastika-korset under voldsom jubel. Saa holdt Gasmann en tale for de «næstfineste», nemlig Sæverud og Kayser, disse blev senere av overlærer Vigander tildelt Svastika, og da steg jubelen til høidepunktet. Overlærer Retz tildeltes ogsaa Svastika for sit arbeide med speidersaken i Stavanger. I pausene fik vi høre duetter av frkn. Kayser, og komiske smaafortællinger av hr. Kayser den ældre. - Præmiene for idrætskonkurrancen blev ogsaa utdelt, og stemningen var meget munter, da festen tilslut blev avblaast. [10]

1952: 2. Bergens stifter, Erik Rasmussen, får H.M. Kongens Fortjenstmedalje på 40-års-festen til Bergen krets 24.april.

Stor 40-års jubileumsfeiring også for Bergen Ynglingeforenings speideravdeling hvor blant andre Erik Rasmussen utnevnes til æresmedlem. [11]

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Arkivverkets side|https://www.digitalarkivet.no/view/387/pc00000001715840

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Femti år for norske gutter, Fredrik Th. Bolin, 1961 s. 63
 3. Norsk Speidergutt-Forbund sin Årsmelding 1918
 4. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 5. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
 6. Speideren nr. 9 1913
 7. Leirheftet fra Landsleir Mandal, 1932, 1932, Norsk Speidergutt-Forbund>.
 8. 8,0 8,1 Boken finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 9. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
 10. Speideren, nr. 7 1916, Norsk Speidergutt-Forbund.
 11. Ynglingeforeningens månedsblad (1952).
 12. Speideren, nr. 3 1951, Norsk Speidergutt-Forbund.
 13. Speideren 1913
 14. 14,0 14,1 14,2 Lilje.JPG Lysbildeserien Norsk speiding 40 år, Norsk Speidergutt-Forbund, utgitt i begynnelsen av 1950-årene
 15. 15,0 15,1 15,2 Finnes hos / opplysninger fra arkivet til Trøndelag krets av Norges speiderforbund
 16. Norske speidere, 1936
 17. Speiderens ekstranummer om Landsleir Bergen 1916 (Norsk Speidergutt-Forbund) ,1916, Norsk Speidergutt-Forbund.
 18. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 19. Speideren nr. 10 1921
 20. Femti år for norske gutter, 1961, Norsk Speidergutt-Forbund.
 21. Aftenposten 2. april 1928
 22. Norske speidere 1936
 23. 2. Strinda sitt arkiv 1961
Vet du mer om "Erik Rasmussen, Bergen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!