Europa

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Jordens verdensdeler, illustrasjon fra wikipedia.org [2].
Kart over Europa, illustrasjon fra wikipedia.org [3].

Europa

Fra wikipedia.org:

Europa er en verdensdel. En verdensdel er et stort geografisk område og et samfunnsgeografisk begrep, til forskjell fra det naturgeografiske begrepet kontinent. Verdensdelene baseres i utgangspunktet på kontinentene med øyene rundt, og havene som skiller dem, men også på tradisjonelle inndelinger bestemt av historie og kultur. Jorden deles vanligvis inn i syv verdensdeler. [1]

Verdensforbundenes organisering i Europa

Stater

Listen inkluderer de 43 statene som klassifiseres som europiske stater av FN og som anerkjennes av FN. (2019)

Land Flagg Tidligere navn Referanser
Albania Flagg Albania.png
Andorra Flagg Andorra.png
Belgia Flagg Belgia.png
Bosnia-Hercegovina Flagg Bosnia-Hercegovina.png Østerrike-Ungarn / Jugoslavia
Bulgaria Flagg Bulgaria.png Folkerepublikken Bulgaria
Danmark Flagg Danmark.png
Estland Flagg Estland.png Den estiske sosialistiske sovjetrepublikk
Finland Flagg Finland.png
Frankrike Flagg Frankrike.png
Hellas Flagg Hellas.png Grekenland
Hviterussland Flagg Hviterussland.png Den hviterussiske sosialistiske sovjetrepublikk
Irland Flagg Irland.png
Island Flagg Island.png
Italia Flagg Italia.png
Kosovo Flagg Kosovo.png Jugoslavia
Kroatia Flagg Kroatia.png Østerrike-Ungarn / Jugoslavia
Latvia Flagg Latvia.png Den latviske sosialistiske sovjetrepublikk
Liechtenstein Flagg Liechtenstein.png
Litauen Flagg Litauen.png Det polsk-litauiske samvelde / Den litauiske sosialistiske sovjetrepublikk m.fl.
Luxembourg Flagg Luxembourg.png
Malta Flagg Malta.png
Moldova Flagg Moldova.png Den moldovske sosialistiske sovjetrepublikk / Moldavia
Monaco Flagg Monaco.png
Montenegro Flagg Montenegro.png Jugoslavia
Nederland Flagg Nederland.png
Nord-Makedonia Flagg Nord-Makedonia.png Jugoslavia / Makedonia
Norge Flagg Norge.png Tidl. flere unioner med Danmark og Sverige [4]
Polen Flagg Polen.png Det polsk-litauiske samvelde
Portugal Flagg Portugal.png
Romania Flagg Romania.png Østerrike-Ungarn
San Marino Flagg San Marino.png
Serbia Flagg Serbia.png Østerrike-Ungarn / Jugoslavia
Slovakia Flagg Slovakia.png Østerrike-Ungarn / Tsjekkoslovakia
Slovenia Flagg Slovenia.png Østerrike-Ungarn / Jugoslavia
Spania Flagg Spania.png
Storbritannia Flagg Storbritannia.png
Sveits Flagg Sveits.png
Sverige Flagg Sverige.png
Tsjekkia Flagg Tsjekkia.png Østerrike-Ungarn / Tsjekkoslovakia
Tyskland Flagg Tyskland.png
Ukraina Flagg Ukraina.png Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk
Ungarn Flagg Ungarn.png Østerrike-Ungarn
Vatikanstaten Flagg Vatikanstaten.png
Østerrike Flagg Østerrike.png Østerrike-Ungarn

Andre territorier

Artikkelsider om landområder tilhørende Norge Flagg Norge.png:

Landområde Flagg Tidligere navn Referanser
Jan Mayen Flagg Norge.png
Svalbard Flagg Norge.png

Artikkelsider om landområder tilhørende Danmark Flagg Danmark.png:

Landområde Flagg Tidligere navn Referanser
Færøyene Flagg Færøyene.png
Grønland (Nord-Amerika) Flagg Grønland.png

Artikkelsider om landområder tilhørende Finland Flagg Finland.png:

Landområde Flagg Tidligere navn Referanser
Åland Flagg Åland.png

Artikkelsider om landområder tilhørende Tyskland Flagg Tyskland.png:

Landområde Flagg Tidligere navn Referanser
Helgoland Flagg Helgoland.png

Artikkelsider om øygruppen og den autonome regionen tilhørende Portugal Flagg Portugal.png:

Øygruppe og autonome region Flagg Tidligere navn Referanser
Azorene Flagg Azorene.png

Artikkelsider om riksdeler, oversjøisk territorium og kronbesittelser tilhørende Storbritannia Flagg Storbritannia.png:

Riksdeler. oversjøisk territorium og kronbesittelser Flagg Tidligere navn Referanser
England (riksdel) Flagg England.png
Gibraltar (oversjøisk territorium) Flagg Gibraltar.png
Guernsey (kronbesittelse) Flagg Guernsey.png
Jersey (kronbesittelse) Flagg Jersey.png
Man (kronbesittelse) Flagg Man.png
Nord-Irland (riksdel) Flagg Storbritannia.png
Skottland (riksdel) Flagg Skottland.png
Wales (riksdel) Flagg Wales.png

Territorium som er omstridt og okkupert som en de facto selvstendig republikk, Transnistria Flagg Transnistria.png, men krevd av Moldova Flagg Moldova.png:

Territorium Flagg Tidligere navn Referanser
Transnistria Flagg Transnistria.png / Flagg Moldova.png Den moldovske sosialistiske sovjetrepublikk

Om norske forbindelser til Europa

Se også artikkelsidene for hvert enkelt stat.

1998: Fra NSFs årsrapport for 1998 om samarbeidsland:
NSF forbundsmerke 2 stoffmerke.jpg
Norges speiderforbund samarbeider med flere speiderforbund i Afrika og Øst-Europa. Våre viktigste samarbeidsland i Afrika er Kenya, Botswana, Lesotho og Uganda. I Øst-Europa er Ukraina organisasjonens samarbeidsland. En viktig hensikt med arbeidet er å styrke de lokale forbund slik at de blir i bedre stand til å tilby speiding til unge mennesker. Speiderforbundene opplever en positiv utvikling. Blant annet har både antall speidere og aktiviteter økt. Det har vært gjennomført besøk til alle våre samarbeidsland i 1998. I Kenya har Norges speiderforbund vært med å bygge opp et speidersenter i Embu som nå er i drift og hvor det skjer mye aktiviteter. I Nairobi ligger Regionskontoret for Afrika. Her er Norges speiderforbund involvert i “Management Training”. Dette er jobbtreningskurs hvor daglige ledere i afrikanske forbund læres opp i hvordan drive speiderforbund. Botswana Scout Association har etablert forbundskontor på egen leirplass, Aedume Campsite utenfor Gaborone. Der foregår det mye speideraktivitet og helgesamlinger. Forbundet har også leirplasser rundt i landet. I Lesotho samarbeider Norges speiderforbund med både Lesotho Girl Guide Association og Lesotho Scout Association, Begge forbundene har etablert forbundskontor i hovedstaden Maseru. Speiderne skaffer seg egne inntekter bl.a. ved at de produserer gjenstander lagd av tomme brusbokser og lager mursteinsblokker. I tillegg er speiderne involvert i samfunnsprosjekter som for eksempel gatebarnprosjekt. I Uganda samarbeider vi med Uganda Scout Association og Uganda Girl Guides Association. Sammen med Strømmestiftelsen driver vi opplæring av speiderledere. Kursene, som er todelte, består av prosjektplanlegging og ledertrening for speiderledere samt tilbud om mikrofinansiering. Gjennom Fellesrådet for speiderpiker i Norge, samarbeider vi med speiderne i Ukraina og hjelper til med oppbyggingen av speiderarbeidet for jenter. De har nå stiftet et eget speiderforbund og venter på å bli opptatt som medlem av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). [2]

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser

  1. Opplysninger fra wikipedia.org [1]
  2. Opplysninger fra årsrapport for 1998, Norges speiderforbund