Explorer Belt

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Explorer Belt

Explorer Belt var tidligere et internasjonal felles arrangement i regi av International Scout Club, nå i regi av hvert enkelt land. [1]

Ulike arrangementer

Årstall Ulike Explorer Belt Land / sted Antall deltakere Referanser
1958 Det 1. Explorer Belt i internasjonal regi (International Scout Club) Flagg Tyskland.png Vest-Tyskland 60 britiske rovere [1]
1959 Det 2. Explorer Belt i internasjonal regi (International Scout Club) Flagg Italia.png Italia 120 rovere [1]
1959 Det 3. Explorer Belt i internasjonal regi (International Scout Club) Flagg Frankrike.png Frankrike [1]
1960 Det 4. Explorer Belt i internasjonal regi (International Scout Club) Flagg Østerrike.png Østerrike [1]
1993 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Irland.png Irland [2]
1994 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Spania.png Spania 13 + 5 stab [2]
2000 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Øst-Afrika [2]
2001 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Kenya.png Kenya 31 + 4 stab
2004 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Island.png Island 17
2010 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Ukraina.png Ukraina [2]
2014 Explorer Belt i norsk regi (Norges KFUK-KFUM-speidere) / (Norges speiderforbund) Flagg Romania.png Romania 23
2016 Explorer Belt i norsk regi (Norges KFUK-KFUM-speidere) / (Norges speiderforbund) Flagg Italia.png Italia og Flagg San Marino.png San Marino
2018 Explorer Belt i norsk regi (Norges speiderforbund) Flagg Andorra.png Andorra, Flagg Frankrike.png Frankrike og Flagg Spania.png Spania 22 [3]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

1993

Les mer om speidingen i Irland Flagg Irland.png

Mangler detaljer. Petter Gulbrandsen, 1. Herøya har deltakermerket i sin samling. [2]

1994

Les mer om speidingen i Spania Flagg Spania.png

Ble arrangert i Spania. Haiken gikk langs den kjente pilgrimsleden som fører til Santiago de Compostela. 13 deltakere og 5 ledere i staben. [2]

2000 Mangler detaljer. Ble arrangert i Øst-Afrika, en region som inkluderer 13 land øst på det afrikanske kontinentet og utenfor Afrikas østkyst. [2]

2001

Les mer om speidingen i Kenya Flagg Kenya.png

April (påsken), Kenya med 31 deltakere + Tone Shetelig, leder + 3 i stab. [4] Petter Gulbrandsen, 1. Herøya har deltakermerket i sin samling. [2]

2004

Les mer om speidingen på Island Flagg Island.png

24. juni - 11. juli 2004 Prosjektleder var Elin M. Lien, Elin Edda Seland Agustsdottir program og Joakim Hestenes Kurtzhals økonomi, transport og særpreg (JHK var ikke med til Island). Petter Gulbrandsen, 1. Herøya har deltakermerket i sin samling. [2] Pris: 11.000,- Deltageravgiften inkluderte: reise fra Bergen/til Gardermoen, mat, opphold, diverse aktiviteter.

Deltaker speidergruppe speiderforbund
Simen Lunke Lillehammer Norges speiderforbund
Erik Tordhol Lesja Norges speiderforbund
Iver Ole Skjelten Gjendem 17.Oslo Kampianerne Norges speiderforbund
Solfrid Elisabeth Bøhler 1.Langhus Norges speiderforbund
Eldrid Grytøyr Arnatveit NMU Norges speiderforbund
June Sandal Arnatveit NMU Norges speiderforbund
Line Sollien Hoff Norges speiderforbund
Roar Moen 1. Herre Norges speiderforbund
Maren Andrea Dahl 1. Molde Norges speiderforbund
Hilde Nøst Aas 1. Molde Norges speiderforbund
Sigurd Støkket Lørenskog Fjellhamar Norges speiderforbund
Morten Kolbu Lørenskog Fjellhamar Norges speiderforbund
Kristian Ulvestad Lørenskog FSK Norges speiderforbund
Elise Nordskag 10. Trondheim Norges speiderforbund
Lenni Andersen Sdr. Omme gruppe Det Danske Spejderkorps

2010

Les mer om speidingen i Ukraina Flagg Ukraina.png

Mangler detaljer. [2]

2014

Les mer om speidingen i Romania Flagg Romania.png

6.25. juli 2014 i Romania. Aktiviteten ble gjennomført i regi av Speidernes fellesorganisasjon. Robert Pletten fra Norges speiderforbund var prosjektleder, Øyvind Haug fra Norges speiderforbund og Martin Grønfjell fra Norges KFUK-KFUM-speidere var prosjektmedlemmer. Det deltok 23 rovere fra begge forbund. Aktivitetene var besøk på Bran Castle, også kjent som slottet til Dracula, terrengsykling, grottetur med stalagmitter og stalaktitter og en 10-dagers haik. [2] Petter Gulbrandsen, 1. Herøya har deltakermerket i sin samling. [2]

2016

Les mer om speidingen i Italia Flagg Italia.png
Les mer om speidingen i San Marino Flagg San Marino.png

2016 i Italia og San Marino, Italia på tvers. Explorer Belt foregikk i Nord-Italia med byer som Pisa, Firenze og det lille landet San Marino langs veien i juni/juli 2016. Petter Gulbrandsen, 1. Herøya har deltakermerket i sin samling. [2] I stab: Even Stokke, Max-Hendrik Wathne, Audun Melvær og Christina Eide. 5 deltakere fra Grenland krets. [2]

2018

Les mer om speidingen i Andorra Flagg Andorra.png
Les mer om speidingen i Frankrike Flagg Frankrike.png
Les mer om speidingen i Spania Flagg Spania.png

Denne gikk over Pyreneene, med opphold i Barcelona til slutt. 22 deltakere. [3] Petter Gulbrandsen, 1. Herøya har deltakermerket i sin samling. [2]

Dagens retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR EXPLORER BELT

1. Generelt
1.1 Explorer Belt ( EB ) er et arrangement for rovere i Norges speiderforbund ( NSF ).
1.2 EB er en ekspedisjon som foregår i et eller flere land utenfor Norge.
1.3 Formålet med EB er at deltagerne skal oppleve, bli kjent med og få kunnskaper om landet der EB arrangeres. Ekspedisjonen skal hjelpe deltakerne til å oppnå økt respekt og toleranse for andre mennesker, sin egen og andres kultur.
1.4 Alle EB ekspedisjoner som arrangeres innen NSF skal følge disse reglene og arrangementet skal godkjennes av Komite Rover ( KR ), NSF.
1.5 EB består av en 10 dagers haik og et opphold over flere dager ett sted i besøkslandet / -landene. Oppholdet bør være i form av Home Hospitality.
1.6 Arrangøren av EB har rett til å velge ut hvilke deltakere som skal delta på ekspedisjonen. Dette bør gjøres i samarbeid med KR.
1.7 EB-beltet tildeles de som har gjennomført ekspedisjonen på en tilfredsstillende måte etter gjeldende regler.
1.8 Alle deltagerne skal i god tid før avreise få tilsendt dette reglementet. De bør også få utdelt reglementet på besøkslandet/-landenes språk.
1.9 Arrangøren utarbeider regler for orden og oppførsel med utgangspunkt i NSFs gjeldende regler. Deltagerne og foreldre / foresatte til deltagere under 18 år, skal skrive under på at de godtar reglene. Reglene skal overholdes under hele ekspedisjonen.
1.10 Sikkerhets- og kontrollrutiner skal overholdes under hele ekspedisjonen.
1.11 Er det tvil om regelfortolkningen, har KR avgjørende myndighet.
2. Forberedelsesoppgavene
2.1 Målet med forberedelsesoppgavene er å sette deltakerne i stand til å nå de mål som er satt for ekspedisjonen.
2.2 Forberedelsesoppgaven skal sendes ut til deltakerne så raskt som mulig etter endelig påmelding og skal leveres tilbake innen fristen. Fristen settes av arrangøren og skal være før avreise.
2.3 Oppgavene skal omfatte flere sider ved det / de land ekspedisjonen er lagt til, og skal i tillegg omfatte forberedelser til haiken.
3. Haiken
3.1 Deltakerne skal tilbakelegge minimum 200 km i løpet av 10 døgn. Arrangøren kan imidlertid fastsette en annen distanse ved ekstreme klima- eller terrengforhold eller på grunnlag av den enkelte deltakerens spesielle forutsetninger. Dette gjøres i samråd med KR.
3.2 Av den totale tilbakelagte distansen, fottur og transport, skal minimum 90% foregå til fots. Dette for å forhindre at deltakerne tilbakelegger ekstremt lange distanser, for eksempel reiser til andre deler av landet.
3.3 Parene velger selv rute og må være på innkomststedet innen fastsatt tidspunkt.
3.4 Parene skal selv bære sitt utstyr under haiken.
3.5 Hvert par skal holde sammen og har ikke lov til å skille lag.
3.6 Flere par har ikke lov til å gå sammen. Korte tilfeldige, møter kan forekomme, men skal begrenses mest mulig.
3.7 Flere par har ikke lov til å overnatte sammen eller i umiddelbar nærhet av hverandre.
3.8 Det er maksimalt lov å overnatte to netter på samme sted.
3.9 Det er ikke lov å betale for overnatting.
3.10 Det er ikke lov å være nærmere innkomstpunktet enn 10 km før etter siste overnatting.
3.11 De utleverte pengene er ment å dekke de daglige utgiftene til mat og drikke.
3.12 Hver enkelt deltaker skal føre rapport, logg og regnskap med eventuelle bilag for alle utgifter og inntekter. Dersom paret har felles økonomi, skal hver deltaker føre halvparten av alle utgifter, og eventuelle inntekter, i sitt regnskap.
3.13 Haikeoppgavesettet skal bestå av minst 20 oppgaver om besøkslandet/-landene fordelt på minst 5 forskjellige tema som for eksempel historie, geografi, speiderbevegelsen, kunst/arkitektur, dagens samfunn, religion, næringsliv, politikk osv.
3.14 Hver deltaker skal selvstendig plukke ut og besvare minst 10 av de utleverte oppgavene. Hvis oppgavene er fordelt på 10 eller færre tema, skal hver deltaker velge minst en oppgave fra hvert tema. Hvis det er flere tema, skal det velges oppgaver fra 10 forskjellige tema.
3.15 Paret kan samarbeide under selve arbeidet med oppgavene. Oppgavene skal besvares skriftlig dersom ikke annet er avtalt og leveres til arrangøren innen fastsatt tidspunkt etter haiken.
4. Vurdering
4.1 Rapport, logg, regnskap med eventuelle bilag og oppgavebesvarelsene skal leveres til arrangørene innen fastsatt tidspunkt etter haiken.
4.2 Deltakerne vurderes individuelt etter den enkeltes forutsetning på grunnlag av innlevert materiale, forberedelsesoppgave, intervju etter avsluttet haik samt en helhetsvurdering der blant annet oppførsel, overholdelse av tidsfrister og regler, holdninger og samarbeidsvilje vil telle med. Den samlede vurderingen av deltakeren avgjør om han / hun skal tildeles beltet.
4.3 Deltakerne skal informeres før avreise om hvordan intervjuet skal foregå. Hensikten med intervjuet er å utdype oppgavebesvarelsene, den enkeltes utbytte av ekspedisjonen og den enkeltes opplevelse av haiken. Videre kan arrangøren benytte intervjuet til å belyse andre momenter som har betydning ved vurdering av deltakeren.
4.4 Ved tvil om en deltager skal tildeles EB-beltet bør arrangøren intervjue deltakeren(e) en gang til slik at eventuelle misforståelser blir oppklart.
4.5 Ved tvil om regelfortolkning i forbindelse med vurderingen av den enkelte deltaker, bør arrangøren la hensyn til EBs opprinnelige målsetting veie tyngre enn reglenes bokstavelige innhold.
4.6 Ved uforutsette hendelser som fører til avbrudd for den enkelte deltaker i ekspedisjonen, kan arrangøren fravike reglene dersom deltakeren har gjennomført størstedelen av ekspedisjonen og en helhetsvurdering tilsier dette.
4.7 De deltakerne som ikke tildeles beltet har rett til en begrunnelse.
4.8 Arrangørens vurdering er endelig.
Revidert 11.5.94

Minner og utklipp

Mer om

Verdensborger-KM-Vandrer-fra 2015.jpg Nasjoner og stater i speidersamarbeid med Norge WOSMlogo.jpg Verdensforbundet WOSM KM-speidernelogouten tekst.jpg Norges KFUK-KFUM-speidere NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund NSF-Rover-Enhetsmerke (1) 1.jpg Rover- og rangerarbeidet

Lenker

Referanser

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 World Scouting, nr. 2, 1960, International Bureau.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Opplysninger fra Petter Gulbrandsen, 1. Herøya
  3. 3,0 3,1 Speideren, nr. 2, 2018, Norges speiderforbund.
  4. Årsmelding for 2001, 2002, Norges speiderforbund.
  5. Gjengitt med tillatelse fra Petter Gulbrandsen, 1. Herøya og er en del av hans private samling
Vet du mer om "Explorer Belt"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!