Førstegraden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

For bilder av de ulike gradsmerkene, se egen side her. Se også sidene Tredjegraden og Annengraden for krav og mer bakgrunnstoff.

Førstegraden

Gradsprogrammet for bruk i speiding strekker seg tilbake til den helt første starten av bevegelsen i verden fra Lord Baden-Powells egen penn. Lord Baden-Powells første håndbok i speiding Scouting for boys kom ut samlet første gang 1. mai 1908. Den ble opprinnelig utgitt i seks små hefter og første hefte kom i januar 1908. Heftet en var således den første veiledningen Robert Baden-Powell skrev om speideridéen sin. Her nevner han gradene som speiderne må gjøre seg fortjent til og hvilke krav som stilles til disse. Således er gradssystemet en av grunnsteinene i speiderprogrammet som kom med første leir i 1907 og heftene (og boken) som raskt ble meget populær i Storbritania og resten av verden. I første hefte omtaler han også mange av emneområdene slik de fremstår i det vi kjenner som speiderbevegelsens gradssystem. Det var også nærmest umiddelbart i bruk hos jenter og gutter i Norge. [1]

Norges KFUK-KFUM-speidere

Norges speiderforbund

Norges KFUK-speidere

Grads- og merkeprogram i KFUK fra 1921. KFUK var første jenteforbund i Norge - stiftet allerede 3. november 1920. Allerede våren 1921 kom de med det som må være det første tilrettelagte jenteprogram i Norge. Her fant vi KFUKs første grads- og merkekrav. Et system veldig likt det vi kjenner som det moderne gradsprogrammet og med et supplerende merkeprogram. [2]

1926 [3]:

1ste gradsprøven
Man må ha vært 2nen grads speider med upåklagelig opførsel minst 1 år (eller være særlig anbefalt til forfremmelse av troppsføreren).
l. Kunne renske, koke og steke fisk. Lage almindelige kjøttretter f.eks. kjøttkaker, kjøtt og suppe, lapskaus, frikasé, biff o.lign. -- Lage stuing, tilberede grønnsaker, brun og hvit saus, pannekaker, fruktgrøt. Tilberede og servere ris, polentagrøt o.lign. Kunne servere maten pent og ordentlig.
2. Kunne stanse en blødning. Kunne legge riktig forbinding på, arm, ben, hode, øie, kne, ankel og fot. - Tørklæforbinding. -- Vite hvad uttrykkene steril, antiseptisk og aseptisk betyr. -- Kunne legge varmt omslag (mave- og lungeomslag). Kunne behandle almindlig ildebefinnende som besvimelse, forstoppelse og diarrhe. Yde førstehjelp ved benbrudd og forfrysning og foreta oplivningsforsøk. -- Kunne improvisere en båre.
3. Må kunne sende og motta en meddelelse på 50 tegn i semafor og morse med flagg på en avstand av minst 150 m. Må kunne sende og motta en enkel beskjed i lyd- eg lyssignaler,
4. Sy en speiderbluse.
5. Kunne gå 5 km. på 1 time, og skrive en grei, ordentlig beretning om turen med tegnet kartskisse -- under kontroll.
6. Kunne bruke kart og kompass ute i terreng.
7. Kunne bedømme mindre avstander (ikke over 300 m.) nogenlunde nøiaktig. Feil må ikke overstige 25 pct.
8. Kunne svømme 100m brystsvømming, kunne ryggsvømming og svømme med klær på. Hvor lægeattest forbyr svømning eller de stedlige forhold hindrer det, skal speideren ha gått 150km i løpet av 1 år – på turer av minst 5km med kort beretning om hver tur. Må kunne pakke en ryggsekk og beregne omkostninger for kortere og lengere fotturer.
9. Skal ha kjennskap til hvordan man vasker og klær et spedbarn.
10. Kjenne almanakken, måneskiftet og kunne utpeke 10 stjernebilleder på himlen.
11. Ha ferdighet i en av følgende idretter: sykling, roning, ski- eller skøiteløpning.
12. Speideren må kunne de fremmedes lands nasjonalsanger (nordiske): nr 176, 177, 180, og "Ytterst mot Norden".
1ste grads prøven avlegges for censorer godkjent av troppsrådet.


1967 [4] :

FØRSTEGRADEN
For å bli 1. gradsspeider må du ha vært 2. gradsspeider minst ett år og ha avlagt 1. gradsprøven.
Til 1. graden kreves at du:
1. Viser speidermessig framtreden og holder vedlike det du har lært til de andre gradene.
2. Kjenner ditt forbund, de andre norske speiderforbund, Fellesrådet for speiderpiker i Norge og Speiderpikenes Verdensforbund.
3. a) Kan Førstehjelp ved: forbrenning, forfrysning, blødning, forvridning og bruddskader.
b) Kan transportere en skadet på vinter- og sommerføre.
c) Kan bandasjere finger, arm, skulder, hode, øye, ben, ankel og fot.
4. Er kjent med forsiktighetsregler ved bruk av elektriske apparater.
- Kan skifte lyspære og sikring.
- Har kjennskap til bruk av primus, propanapparat og parafinlampe.
- Kan legge i en ovn og stelle den.
5. Har lært fra deg speidernes flaggreglement. Har laget i stand et spill, en lek eller et opptrinn som viser flaggets historie.
6. Kjenner til severdigheter på hjemstedet og kan gjøre nærmere rede for to av dem.
- Kjenner de viktigste forbindelsesveier til omegnen.
- Kan vise en fremmed til rette.
- Kan bruke «Rutebok for Norge».
7. Har tatt et naturkunnskapsmerke eller et landbruksmerke.
8. Har gått etter kart og kompass 5 turer på tilsammen minst 50 km, herav en haik til ukjent terreng og en tur etter utlagte poster.
9. Har tatt et håndgjerningsmerke.
10. Har tatt et internasjonalt merke.
11. Kan de nordiske lands nasjonalsanger - tekst og melodi. Nr: 129, 132, 154, 135 og 136 i Speidersang.
12. a) Har vært med på å finne og vurdere plass for en mindre leir.
b) Har vært med på å bygge opp en leir.
c) Har utarbeidet matliste og kostnadsoverslag for en 5-dagers leir.
13. a) Kan kirkeårets inndeling og gudstjenestens ordning.
b) Har vært med på å lage i stand til speidergudstjeneste (Guides Own), har vært med på å finne stedet, bygge alter, legge til rette liturgien og finne salmer.
14. Kan finne fram til minst 10 skriftsteder som har tilknytning til speiderlov, løfte og motto.
15. Vet navnet på 4 norske misjonsselskaper og kan vise på kartet hvor de arbeider.
16. Kjenner KFUK's opprinnelse og motto.

Norges KFUM-speidere

Norsk Speiderpikeforbund

Norsk Speidergutt-Forbund

1924 [5] :

2nen grads speider må. for å kunne bli speider av 1ste grad ha vært speider av 2nen grad i minst 6 måneder.

Han må:
1. ha tatt førstehjelpsmerket.
2. ha tatt signalørmerket.
3. være fortrolig med bruken av kart og kompass i terrenget, og kunne tegne en enkel skisse.
4. kunne vise hvordan et 4- og 8-manns telt opsettes i ordentlig, forankres og innredes under forskjellige vær- og terrengforhold.
Videre kreves:
5. at han med 5 kg. pakning alene kan tilbakelegge en av kontrollørene opgitt strekning:
- tilfots 1 mil på høist 3 timer,
- eller på. ski 1 mil på 2--3 timer (efter terreng og føre). ' `
- eller på sykkel 3 mil på 2,5 timer.
6. at han har svømmemerket.
7. at han kan bedømme avstander ved hjelp av de almindelige metoder for avstandsbedømmelse samt høide og antall, feilene i bedømmelsen må ikke overstige 25 %.
8. at han kan overbringe en muntlig melding, som inneholder minst 20 ord, en tidsangivelse og et 3-sifret tall, samt kan avfatte en ordentlig formet skriftlig melding.
9. at han i banken har 2 - to kroner - erhvervet ved eget arbeide.

Norske Gutters Speiderkorps

Norske Gutters Speiderkorpss program fra 1910 er det et gradsystem veldig likt slik Lord Baden-Powell presenterte det i 1908. Her er det to grader for vanlige patruljebarn (første og andre klasse) og patruljeførere og assistenter er speidere av tredje klasse. [6]

Bilder og utklipp

Om speiderutsalg, speiderdrakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne lenker

  • Artikkel om gradsarbeidet: [1]
  • Amerikansk film om Eagle Scout, førstegraden i USA gjennom 100 år, 1912 - 2012 [2]

Referanser

<references>

  1. Opplysninger hentet med tillatelse fra artikkel på www.askerspeiderne.no av Thor-Ivar Pute Eriksen og Rolf Falchenberg
  2. Opplysninger hentet med tillatelse fra artikkel på www.askerspeiderne.no av Thor-Ivar Pute Eriksen og Rolf Falchenberg
  3. Speiderorganisasjonen innen KFUK, 1926, Norges KFUK-speidere
  4. På speidervei, 1967, Norges KFUK-speidere
  5. Speiderguttboka, 1924, Norsk Speidergutt-Forbund.
  6. Opplysninger hentet med tillatelse fra artikkel på www.askerspeiderne.no av Thor-Ivar Pute Eriksen og Rolf Falchenberg