Førstehjelpsmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Sykepleiermerket og Barnepleiermerket.

Dette merket har alle forbund opp i gjennom årene hatt som et sentralt dyktighetsmerke. Det var også et av Norges første merker, som ble introdusert i Norsk Speidergutt-Forbund i 1911 som Ambulansemerket.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Mange får sin første kjennskap med førstehjelp og pleie ved å øve førstehjelp i speideren.
Her en utstilling om Førstehjelpsmerket laget av Bergen Senior 1 under speideruken til Bergen krets KFUK i 1930.
På banneret står det: Alltid beredt til å hjelpe ekspress - plastre, forbinde og legge kompress.
Foto: Laksevåg KFUK-KFUM-speidere sitt arkiv hos Speidermuseet på Laksevåg
Illustrasjon fra Speiderguttboka, 1956 av Erik von Krogh
Patruljeførere og assistenter i Laksevåg 1 KFUK trener på å lage båre høsten 1939.
Foto: Laksevåg KFUK-KFUM-speidere sitt arkiv hos Speidermuseet på Laksevåg
Småspeidere i 1. Laksevåg øver på fatle i 1992.
Foto: Jostein Træen
"Pasienten" godt festet på båren under hyttetur for Laksevåg 1 KFUK i 1993.
Foto: Jostein Træen
Oppdagere trener på bruk av plaster og fatle på ett utemøte i 2008 i Laksevåg KFUK-KFUM-speidere.
Foto: Jostein Træen
Førstehjelpsmøte i Pernes, her lærer troppsassistent Eilen Dyrdahl bort noen fatletriks til Ørn, 4. Fredrikstad og Ulvene, 5. Fredrikstad, 24. september 2014,
foto av Gunnar Stromness-Andresen
Førstehjelp som forsidetema foto fra KFUK-speiderbladet nr. 2 1940, fra artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet [30]
Headingen til Speideren i 1923, hvor Førstehjelpsmerket er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.
2016: Småspeidere fra 5. Fredrikstad, storspeidere og rovere fra 4. Fredrikstad har laget dobbelbåre under førstehjelpsmøtet i Pernes 2. mars 2016 med lederne Ole Ludvig Hansen og Sigmund Andersen, Foto: Gunnar Stromness-Andresen.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Førstehjelp 1, speidermerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

2019 [20] - (2020) [20], merket er et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet : :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap om førstehjelp og livredning.
Fremgangsmåte:
 1. Vise hvordan du skal opptre på et ulykkessted og tilkalle hjelp.
 2. Vise at du kan behandle vanlige skader og situasjoner på tur som, større kutt i fingeren, solbrenthet, hjemlengsel, nedkjøling, enkle brannskader eller lignende.
 3. Vise at du kan utføre hjerte- og lungeredning (HLR).
 4. Vis at du kan legge en person i sideleie og sikre frie luftveier.
 5. Vise at du kjenner innholdet i patruljens førstehjelpsutstyr og hva det brukes til.
 6. Vise at du kan legge en fingerbandasje.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

2019 [20] - (2020) [20], merket er et patruljemerke i programområdene Friluftsliv og Vennskap :

Hvorfor: Utvikle gode ferdigheter innen førstehjelp.
Fremgangsmåte:
 1. Sette sammen patruljens førstehjelpsutstyr. Vær sikker på at alle i patruljen kjenner innholdet og kan bruke det.
 2. Lag båre og skikjelke og vis transport av en skadet person over hindringer med og uten båre. Vite hvordan dere tar vare på personen hvis dere må vente på hjelp.
 3. Vis hvordan dere skal opptre ved alvorlige bilulykker der flere av følgende skader forekommer: sjokk, benbrudd, blødninger fra dype sår og bevisstløshet. Forklar hvilke forholdsregler patruljen vil ta i en slik situasjon.
 4. Vis at dere sammen kan utføre hjerte- og lungeredning (HLR) uavbrutt i 25 minutter.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

2019 [20] - (2020) [20], merket er i gruppen Friluftsliv :

Hvorfor: :Øke egen kunnskap og ferdigheter innen førstehjelp og formidle disse til andre.

Fremgangsmåte:

 • Utføre hjerte- og lungeredning (HLR) uavbrutt i minst 25 minutter.
 • Være markør på en førstehjelpsøvelse.
 • Vis at du kan bruke en hjertestarter. Bruk Hjertestarterregisteret og gjør deg kjent med hvor i nærmiljøet du finner hjertestartere.
 • Være ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og evaluere en førstehjelpsøvelse med tanke på ny gjennomføring for roverlaget eller en annen enhet.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, oppdagere, 2008 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Når det skjer ulykker er det viktig å vite hva vi skal gjøre. Lær dere nødnummeret og grunnleggende førstehjelp.

2022 [22] - (2023) [22] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Øv på nødnummeret 1-1-3 og når det skal brukes.
 2. Øv på å rense sår og sette på plaster.
 3. Lær og test ut ulike teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs.
 4. Legg en speider i stabilt sideleie.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Vær med på en førstehjelpsøvelse.
 • Finn ut hvor førstehjelpssakene er på speidermøtene.
 • Finn ut hvor førstehjelpssutstyret er hjemme.
 • Få besøk av eller gå på besøkt til noen som jobber i helsevesenet. La dem fortelle om jobben sin.
Merkekravene fra 2008 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Når det skjer ulykker er det viktig å vite hva vi skal gjøre. Øv på nødnummeret og grunnleggende førstehjelp.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Øv på å ringe nødnummeret 1-1-3, og når det skal brukes.
 2. Lær og test ut ulike teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs.
 3. Øv på hjerte- lungeredning.
 4. Øv på å legge en trykkbandasje.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Når ulykken er ute, er det viktig å vite hva vi skal gjøre. Bli bedre forberedt på ulykker gjennom ulike førstehjelpsøvelser og konkurranser.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Lær nødnummeret 1-1-3, når det skal brukes, og hva vi skal fortelle når vi ringer 1-1-3.
 2. Lær hvordan vi renser skrubbsår, sår og små kutt, og hvordan vi setter på plaster.
 3. Øv på ulike metoder for å finne ut om en person er bevisstløs og på å legge en person i stabilt sideleie.
 4. Gjennomfør en øvelse med hjerte- og lungeredning.
 5. Legg støttebandasje på et kne, en albue, en ankel og et håndledd.
 6. Øv på å legge en trykkbandasje, og finn ut hvorfor store blødninger er livstruende.
 7. Gjennomfør en bårestafett.
 8. Finn ut hvordan dere kan merke forskjell på brudd og forstuing, og hvordan dere behandler det.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva vi skal gjøre. Delta på et førstehjelpskurs og hold en førstehjelpsøkt for yngre speidere.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Delta på og gjennomfør Norsk Grunnkurs i førstehjelp eller et annet tilsvarende førstehjelpskurs med varighet på minimum fire timer.
 2. Arranger en førstehjelpsundervisning med en førstehjelpsøvelse for yngre speidere. Dere bør fokusere på egensikkerhet og grunnleggende førstehjelp.
 3. Arranger og delta på en førstehjelpsøvelse om vinteren. Øvelsen bør ta for seg hypotermi, frostskader, redning på is og/eller snøskredsøk.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Gå gjennom gruppas eller roverlagets førstehjelpsutstyr. Er det noe som mangler, må fylles på eller bør byttes ut?
 • Hold en instruksjon for rovere og ledere i hjerte- lungeredning, hvordan legge en person i stabilt sideleie, og å legge trykkbandasje for å stoppe større blødninger.
 • Hold en førstehjelpsundervisning på Norsk Roland eller et annet krets- eller forbundskurs.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, småspeidere, 2017 - (2024), Norges speiderforbund

2019 [20] - (2024) [20]:

Hvorfor: For å lære og øve på grunnleggende førstehjelpsferdigheter med småspeidere.
Fremgangsmåte:
 1. Delta i en førstehjelpsøvelse der du:
  • Viser at du kan vurdere om det er trygt å hjelpe.
  • Viser at du kan undersøke ved hjelp av huskeregelen BLÅS.
  • Viser at du kan skaffe hjelp og hva du skal si når du ringer nødnumrene.
  • Stanser en liten blødning og behandler småskader.
  • Viser at du kan sørge for frie luftveier og legge pasienten på siden.
 2. Ha kjennskap til hvordan du kan forebygge frostskader og nedkjøling.
 3. Sammen med de andre hjemme undersøke hvilket førstehjelpsutstyr dere har hjemme og i bilen.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

2022 [22] - (2023) [22] :

Merkekravene er veiledende. Dere kan bytte ut kravene med andre aktiviteter som passer dere bedre. Det er fint om de nye aktivitetene har samme eller lignende tema.
Forslag til aktiviteter:
 1. Øv på grunnleggende førstehjelpsegenskaper.
  • For eksempel å vaske og plaste små skrubbsår og kutt.
  • Skader og sår kan virke mindre skremmende om barna vet hvordan de skal behandle dem.
 2. Finn ut hvor dere har plaster hjemme og i førstehjelpsskrinet.
  • Å kunne behandle små skader selv kan bidra til personlig utvikling.
 3. Lag en båre og bær barna på båra.
  • For eksempel en jakkebåre eller en raiebåre.
  • Aktiviteten er både lærerik og morsom.
 4. Øv på nødnumrene, 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3.
  • For eksempel ved å synge BÆ BU-sangen.
  • Å kunne nødnumrene kan være med på å redde liv.
 5. Lek doktorsisten.
  • Lek kan stimulere fysisk og kognitiv utvikling.
Merkekravene fra 2018 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, bevere, 2018 - (2024), Norges speiderforbund

2018 [20] - (2024) [20] :

Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan nødnumrene og vet hvordan du kan skaffe hjelp ved en ulykke.
 2. Vis at du kan behandle små sår og sette på plaster, og forklar hvorfor vi gjør det.
 3. Prøv ut to måter å finne ut om en person puster på.
 4. Øv på å legge en person på siden og forklare hvorfor det er viktig å legge en bevisstløs person i sideleie.


Førstehjelp 2, speidermerke i tropp, 2019 - (2020), Norges speiderforbund

2019 [20] - (2020) [20], merket er et "speidermerke" i programområdene "Friluftsliv" og "Kreativitet" :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap om førstehjelp og livredning.
Fremgangsmåte:
 1. Delta på en førstehjelpsøvelse sammen med minst to til, der du tar ledelsen på ulykkesstedet.
 2. Vurdere om en skade er utenfor din evne og kunnskap og bør undersøkes av en lege.
 3. Vise at du kjenner til hvordan du stripser sammen et sår.
 4. Vise hvordan du kan lage en god støtte til en som har skadet armen (f.eks. fatle).
 5. Vite hva hjernerystelse er og hvordan det behandles.
 6. Vise hvordan man behandler elektriske skader og forgiftning.
 7. Vise hvordan man unngår og behandler allergiske reaksjoner.


Førstehjelp ekspert, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Det er viktig å vite hva vi skal gjøre hvis vi kommer opp i en ulykke. Bli bedre forberedt gjennom ulike førstehjelpsøvelser.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Ta eller ha tatt aktivitetsmerke Førstehjelp for vandrer.
 2. Lag to ulike bårer og bær en person på hver av bårene i minimum 100 meter.
 3. Finn ut hvordan dere behandler personer med sjokk, og gjennomfør en øvelse med fokus på sjokk.
 4. Kunne gjennomføre korrekt hjerte- lungeredning.
 5. Finn ut hvorfor det er farlig med fremmedlegeme i luftveien, lær de tre teknikkene: hoste, ryggslag og bukstøt, for å fjerne fremmedlegeme i halsen, og vit hva vi skal gjøre ved hjerte- lungeredning ved mistanke om at pasienten har et fremmedlegeme i halsen.
 6. Gjennomfør en praktisk øvelse hvor dere sikrer et skadested, øver på å ringe 1-1-3, får oversikt over skadde, roer ned situasjonen og hjelper skadde.
 7. Finn forbundets beredskapsplan og gjør en risikovurdering av en patruljetur eller et annet speiderarrangement. Lag en lokal beredskapsplan for arrangementet.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Lag og gjennomfør en enkel førstehjelpsøvelse for patruljen, stifinnere eller oppdagere.
 • Instruer en patrulje eller en annen gruppe med speidere i korrekt hjerte- og lungeredning.
 • Delta på et førstehjelpskurs.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp ekspert, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Delta på et førstehjelpskurs og vær med på å arrangere en førstehjelpsøvelse.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Ta eller ha tatt aktivitetsmerke Førstehjelp for rovere.
 2. Vær med på å arrangere en større førstehjelpsøvelse for rovere og ledere. Øvelsen bør inneholde håndtering av flere pasienter og lederrollen i akutte situasjoner. Arranger gjerne sammen med for eksempel lokale nødetater, Røde kors, Forsvaret eller Norsk Folkehjelp.
 3. Gjennomfør Førstehjelpskurs for speiderledere arrangert av KFUK-KFUM-speiderne eller Norges Speiderforbund, eller gjennomfør et annet tilsvarende førstehjelpskurs.
Dersom dere har gjennomført et førstehjelpskurs med en varighet på over 20 timer arrangert av en organisasjon som er underlagt Norsk Førstehjelpsråd, for eksempel Røde kors, Forsvaret eller Norsk Folkehjelp, kan dere se bort fra punkt 3.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Delta på skredkurs.
 • Delta på organisert søk etter en savnet.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp vinter, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Om vinteren kan vi komme ut for andre skader enn om sommeren. Lær nødvendig kunnskap og førstehjelp knyttet til skader som kan oppstå når dere ferdes og sover ute om vinteren.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva som skjer med kroppen ved generell nedkjøling, ulike grader av nedkjøing og hvordan vi kan forebygge nedkjøling hos skadde personer.
 2. Øv på behandling og forebygging av forfrysninger og frostskader.
 3. Finn ut hva som er symptomer på snøblindhet og hvordan vi kan behandle det.
 4. Finn ut hvordan vi kan forebygge og behandle solforbrenning.
 5. Finn ut hvilke farer det er ved å sove i snøhule, og hvordan vi kan unngå dem.
 6. Finn ut hva de vanligste skadene og skademekanismene ved skredulykker er.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2016 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sanitet, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær om håndvask og om enkle skader.

2022 [22] - (2023) [22] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gjennomfør aktiviteten Håndhygiene. Hvorfor er det viktig å vaske hendene?
 2. Finn ut hvordan dere kan forebygge og behandle myggstikk, brenning på brennesle og brennmanet.
 3. Gjennomfør en førstehjelpsøvelse med fokus på brannskader og solbrenthet.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Øv på å legge tørklebandasje og lage fatle.
 • Finn ut hva det vil si å være allergisk mot noe.
 • Vær med på kims lek med førstehjelpsutstyr.
 • Finn ut hvordan dere kan forebygge og behandle gnagsår.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sanitet, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut hvordan dere kan forebygge og behandle gnagsår.
 2. Gjennomfør aktiviteten Håndhygiene. Hvorfor er det viktig å vaske hendene på tur?
 3. Vær med å bygge eller lage et sted hvor dere kan vaske hendene på tur.
 4. Finn ut hva giftinformasjonssentralen gjør, hva de kan hjelpe med og hva telefonnummeret deres er.
 5. Vær med på en førstehjelpsøvelse som tar for seg solbrenthet og dehydrering.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under:
 • Finn ut hva astma er og hvordan vi kan hjelpe en som sliter med astma.
 • om hva dere skal gjøre hvis noen blir bitt av huggorm.
 • Lek doktorsisten.
 • Finn ut hva det vil si å ha en allergi.
 • Velg ut noen matallergier og lag et måltid uten disse allergenene.
 • Vær med på kims lek med førstehjelpssutstyr.
 • Finn ut hvorfor det er bra for oss å spise frukt og grønt.
 • Finn ut hva forskjellen på fysisk og psykisk helse er. Hvordan kan vi passe på både den fysiske og den psykiske helsen vår?
 • Vær med på en førstehjelpssøvelse som tar for seg skader fra etsende væsker. Finn eksempler på etsende væsker hjemme eller i speiderlokalet.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sanitet, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Gjennomfør aktiviteten håndhygiene.
 2. Delta på en førstehjelpsøvelse som tar for seg lette og større brannskader.
 3. Finn ut hva vi kan gjøre for å forebygge solbrenthet, solstikk og dehydrering, og hvordan vi behandler det hvis det oppstår.
 4. Delta på en førstehjelpsøvelse med fokus på strømskader.
 5. Finn ut hva føling er og hva dere skal gjøre hvis dere møter en person med føling eller nedsatt bevissthet på grunn av lavt blodsukker.
 6. Finn ut hvilke matallergier som finnes og hva som kan skje hvis allergikere spiser det de er allergiske mot.
 7. Gå gjennom utstyret i førstehjelpsskrinet til patruljen eller gruppa. Trenger det påfyll eller å bytte ut noe av utstyret? Øv på å finne frem utstyr fra skrinet i lys og i mørke.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sanitet ekspert, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [22] - (2023) [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær mer om skader og sykdommer.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Plukk ut fem ulike matallergier og lag menyforslag til en tur for hver matallergi.
 2. Finn ut hva høyenergiskader er, og hva vi må være oppmerksomme på ved slike skader.
 3. Lag en plakat med viktige telefonnumre som brannvesen, ambulanse, politi, legevakt og giftinformasjonssentralen og heng den opp i speiderlokalet. Finn ut når de ulike numrene skal kontaktes.
 4. Besøk denne nettsiden om cannabis og hvordan det påvirker hjernen, og se minst to av videoene under:
 5. Øv på å legge støttebandasjer på ledd og på å spjelke arm og ben med brudd.
 6. Finn ut hva epilepsi er, og hva du skal gjøre om du møter en person med anfall.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Meld deg til en sanitetsoppgave på leir, for eksempel å være ansvarlig for hygienefasiliteter, toaletter, kontrolere at folk vasker hendene etter toalettbesøk.
 • Arranger en sanitetsøvelse for yngre speidere.
 • Instruer yngre speidere sånn at de får tatt sanitetsmerket for sin enhet.
 • Delta på quizen Myteknuser: Ungdom og alkohol på kahoot.
 • Øv på å behandle sårskader.
 • Dra på haik og ha spesielt fokus på hygiene på tur. Skriv ned hvilke tiltak dere gjorde og hvilket utstyr dere trengte for å opprettholde god hygiene.
 • Lag en hygienepose med utsyr til patruljen, som dere har med på haik for å opprettholde god hygiene.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sanitet, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [22] - (2023) [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Diskuter og gjennomfør en sanitetsøvelse.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Ha ansvar for og gjennomfør en sanitetsoppgave på leir eller en helgetur.
 2. Snakk sammen om rusmidler og de negative konsekvensene ved å bruke rusmidler.
 3. Arranger en sanitetsøvelse for andre rovere eller speidere.
 4. Lag en måltidsplan som tar hensyn til en valgfri allergi eller diett og helsedirektoratets kostråd. Følg måltidsplanen på en tur med roverlaget.
 5. Snakk sammen om hvordan vi bør oppføre oss mot syke og skadede, og hvordan vi kan lære yngre speidere empati.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Delta på kurset Handlinger og holdninger eller tilsvarende.
 • Lag og gjennomfør en quiz med minimum 15 sanitetsspørsmål i roverlaget.
 • Vær med på en sanitetsøvelse med fokus på diabetes, epilepsi, gift, høyenergiskade, huggormbitt og lignende.
 • Arranger en øvelse hvor dere har fokus på beredskapsplanen i Trygg og sikker speiding, for eksempel leteaksjon, varsling av hjemmeleder eller lignende.
Merkekravene fra 2015 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Innledning til gruppen Røde Kors merker i 1933 [6] og 1939 [7] Norges KFUK-speidere

Alle speiderpiker har vel hørt om Florence Nightingale, den bekjente engelske unge dame, som under Krimkrigen tjente sitt land ved å gi sig i tjensten for alle de sårede soldater. Samtidig utførte hun et veldig arbeid for å høine sykepleiergjerningen i England. Vi kjenner også skaperen av Røde Kors' arbeid, Henry Dunant, og til Røde Kors' store arbeid i krigs- og fredstider.

Når vi som speiderpiker arbeider med sykepleie-, barnepleie- og førstehjelpsmerkene, skal vi huske på, at det vi har lært, forplikter oss til å tjene andre mennesker, og vi må ha Florence Nightingale som vårt store forbilde her. Hun glemte sig selv, hun tenkte bare å lindre nøden og fordret ingen takk. Hun var altså beskjelet av den rette speiderånd.

Undervisningen i Røde Kors-merket kan gis av en sykepleierske eller til nød av en speiderpike som har tatt merket selv.

En speiderpike må alltid huske på, at om hun har Røde Kors-merket, kan hun aldri gi annet enn nødhjelp, inntil erfarne folk, sykepleierske eller læge, kommer tilstede. skaff kyndig hjelp snarest mulig.

Røde Kors-merket er sammensatt av tre merker: Sykepleiermerket, barnepleiermerket og førstehjelpsmerket. Merkene kan tas hver for sig: men kun den som har tatt alle tre merker, kan bære Røde Kors-merket.

For å beholde merket må speiderpiken hvert år vise at hun har vedlikeholde sine kunnskaper.


Ambulancemerket, speidere i tropp, 1911 - 1921, Norsk Speidergutt-Forbund

Forbundet hadde fra starten i 1911 [1] et merke som het Ambulancemerket. Dette merket byttet i 1921 navn til Førstehjelpsmerket. [2]

1911 [1][31][32] - 1921 [2]

Speideren maa kunne:

 • bære en bevisstløs ("brandmandsløft"),
 • lage en nødbaare,
 • kjende de viktigste aarenes beliggenhet i legemet,
 • stanse blødninger,
 • forbinde brudd,
 • frembringe kunstig aandedræt (ved Schæfers metode),
 • behandle kvælning, brandsaar, forgiftede saar, almindelige saar og kvæstelser, rusk i øiet, alt efter eksaminators valg.
 • De almindelige regler for sundhetspleie maa kjendes.
For å beholde merket kunne det kreves at det ble avlagt ny prøve hvert år.
I Speiderguttboken 1921 er navnet endret til Førstehjelpsmerket og kravene er endret.


Førstehjelpsmerket, speidere i tropp, 1920 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1921 [2] til 1939 [33], merket var et av ni merker i høyere klasse :

 1. Opfylle fordringene til 2nen grad.
 2. Ha kjennskap til det menneskelige legemes bygning, særlig benbygning og årenes beliggenhet (vises på kroppen).
 3. Behandle almindelig illebefinnende som: neseblødning, sting, forstoppelse, diare, krampe, ørepine, rusk i øiet, heteslag.
 4. Yde førstehjelp ved behandling av store og dypere sår, benbrudd, forbrenning, og forfrysning.
 5. Improvisere en båre og en skikjelke og lede løftning og transport av en tilskadekommen.
 6. Behandle kvelning ved røk, fremmede legemer i halsen, hengning.
 7. Behandle personer som er blitt rammet av elektriske utladninger (berøring av kraftledninger og ved lynnedslag).
 8. Ha kjennskap til de almindeligste regler for desinfeksjon spesielt av leire o.s.v. og beskyttelse mot smitte.


1946: Kravene til merket er hentet fra Hva er speidersaken?, Ragnvald Iversen, 1946 [34]

1. Oppfylle fordringene til 2nen grad.
2. Ha kjennskap til det menneskelige legemes bygning, særlig benbygning og årenes beliggenhet (vises på kroppen).
3. Behandle alminnelig illebefinnende som: neseblødning, sting, forstoppelse, diarè, krampe, ørepine, rusk i øyet, heteslag.
4. Yde førstehjelp ved behandling av store og dypere sår, beinbrudd, forbrenning, og forfrysning.
5. Improvisere en båre og en skikjelke og lede løftning og transport av en tilskadekommen.
6. Behandle de alminneligste forgiftningstilfelle, såsom mave-, os-, gass-, lut-, og blodforgiftning.
7. Behandle kvelning ved røyk, fremmede legemer i halsen, hengning.
8. Behandle personer som er blitt rammet av elektriske utladning (berøring av kraftledninger og ved lynnedslag).
9. Ha kjennskap til de alminneligste regler for desinfeksjon spesielt av leire o.s.v. og beskyttelse mot smitte.


(1973) [5] - 1978 [5] , var ett tjenestemerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Yte førstehjelp ved rusk i øyet, vann i øret, dyr i øret, flis i fingeren, rifter, skrubbsår, blemmer, gnagsår, ormebitt og bevisstløshet.
 2. Stanse blødninger fra arterier og vener, foreløpig behandling av dype sår.
 3. Legge bandasjer hvor som helst på kroppen og kunne bruke en enkeltmannspakke.
 4. Behandle lettere forstuvninger, og legge tre forskjellige støtteforbindinger med speidertørkle.
 5. Behandle ulike former for brudd.
 6. Forklare hvordan en opptrer ved drukning, forbrenning og forfrysning.
 7. Lage en båre og en skikjelke. Vise transport av tilskadekomne med og uten båre og over hindringer.
 8. Ha kjennskap til når sjokktilstand kan forekomme ved skader og vite hvorledes han skal forholde seg.


Førstehjelpsmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [6] og 1939 [7], merket var av 1.klasse i gruppen Røde Kors merker. Merket var et grønt kors på brun bunn:

 • Speiderpiken må ha kjennskap til det menneskelige legemes bygning, særlig benbygning og årenes beliggenhet (vises på kroppen).
 • Må kunne benhandle almindelige illebefinnende som: besvimelse, neseblødning, sting, forstoppelse, diare, ørepine, rusk i øiet.
 • Må kunne yte førstehjelp ved behandling av sår, benbrudd, forbrenning og forfrysning og fremmede legemer i halsen.
 • Improvisere en båre og en skikjelke og lede løftnin og transport av en tilskadekommen.
 • Kunne behandle de almindeligste forgiftningstilfelle såsom mave-, lut-, og blodforgifting.
 • Må kunne yde førstehjelp ved drukning (oplivningsforsøk).


1955 [8] og 1959 [9] , merket var for speidere over 14 år i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Ha kjennskap til det menneskelige legemes bygning, særlig benbygningen og årenes beliggenhet (vise på kroppen).
 2. Behandle alminnelig illebefinnende som: besvimelse, heteslag, neseblødning, sting, forstoppelse, diarè, ørepine og rusk i øyet, solblindhet.
 3. Yte førstehjelp ved behandling av sår, benbrudd, forbrenning, og forfrysning, og fremmedlegemer i hals, nese og øre.
 4. Improvisere en båre og en skikjelke og lede løfting og transport av en tilskadekommen.
 5. Gi førstehjelp ved de alminneligste forgiftningstilfelle, såsom syre-, lut- og matforgiftning. Kunne behandle blodforgiftning og hoggormbitt.
 6. Yte førstehjelp ved drukning (opplivning).


Førstehjelpsmerket, blåmeiser, (1937) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1937), mangler bilde av merket [35] :

 • Blåmeisen må kunne rense og forbinde skrubbsår, behandle snittsår og forbinde et kne, en albu og en finger med gasbind, eller rene filler.
 • Hun må kunne yde hjelp ved besvimelser, neseblødning og rusk i øiet.


Førstehjelpsmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket, det hadde rødt kors på blå bunn. Var et merke av høyere klasse i 1947. [36] [37] [38] :

 1. Speiderpiken må ha kjennskap til det menneskelige legemes bygning, særlig benbygning og årenes beliggenhet (vise på kroppen).
 2. Må kunne behandle alminnelig illebefinnende som: besvimelse, neseblødning, sting, forstoppelse, diarre, ørepine, og rusk i øyet.
 3. Må kunne yte førstehjelp ved behandling av sår, benbrudd, forbrenning, forfrysning og fremmede legemer i halsen.
 4. Improvisere en båre og en skikjelke og lede løfting og transport av den tilskadekomne.
 5. Kunne behandle de alminneligste forgiftningstilfelle, såsom mage-, syre-, lut-, og blodforgiftning.
 6. Yte førstehjelp ved drukning (opplivningsforsøk).

(1965) [10] :

 1. Ha kjennskap til det menneskelige legemes bygning, særlig benbygningen og årenes beliggenhet (vise på kroppen).
 2. Behandle alminnelig illebefinnende som: besvimelse, heteslag, neseblødning, sting, forstoppelse, diarè, ørepine og rusk i øyet, solblindhet.
 3. Yte førstehjelp ved behandling av sår, benbrudd, forbrenning, og forfrysning, og fremmedlegemer i hals, nese og øre.
 4. Improvisere en båre og en skikjelke og lede løfting og transport av en tilskadekommen.
 5. Gi førstehjelp ved de alminneligste forgiftningstilfelle, såsom syre-, lut- og matforgiftning. Kunne behandle blodforgiftning og hoggormbitt.
 6. Yte førstehjelp ved drukning (opplivning).


Førstehjelpsmerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [11] [39] - (1980) [40], merket var i gruppen Friluftsliv:

Du skal:
 1. Vise at du kan legge albu- (kne-), ankel- og håndbandasje. (Også med elastisk bind.)
 2. Vise hvordan en stopper en neseblødning.
 3. Vise hvordan en stopper blødninger med trykkbandasje.
 4. Vise hvordan en legger en bevisstløs person under transport.
 5. Vise hvordan en legger fatle.

(1994) [16] - 2003:

Du skal:
 1. Kunne behandle en forstuvning.
 2. Vite hva du gjør ved forbrenning.
 3. Vise hvordan en besvimt/bevisstløs person legges under transport.
 4. Vite hvordan du kan forebygge og behandle gnagsår.
 5. Forklare hvordan infeksjonssykdommer sprer seg og hvordan en skal unngå smitte på leir.


Førstehjelpsmerket, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [13] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

 1. Vise og forklare hva du må gjøre hvis du tar ledelsen på et ulykkessted.
 2. Forklare hvordan sirkulasjonssvikt kan oppstå og hvilke tegn en slik pasient har. Vis riktig behandling.
 3. Vise behandling av store sårskader (sår med fremmedlegemer, åpne buk- og brystskader, åpne brudd).
 4. Vise hvordan du skal opptre for å berolige en pasient.
 5. Forklare forholdsregler og førstehjelp ved epilepsianfall og problemer med sukkersyke.
 6. Forklare behandling ved varmeskader (heteslag).
 7. Vise forskjellige løftemetoder.
 8. Kjenne tegn på og behandling av indre blødning.
 9. Vise hjertekompresjon på øvelsesdukke og forklar førstehjelp ved hjerteinfarkt.


Førstehjelp I, speidermerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [14][15], merket var i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5454 og var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Vis minst tre forbindinger med tørkle.
 2. Vis stabilt sideleie.
 3. Kjenn innholdet i patruljens førstehjelpsmappe.
 4. Legg en fingerbandasje.
 5. Kunne legge en fatle.


(2007) [19] - 2019 [20], merket var et speidermerke i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap om førstehjelp og livredning.
Fremgangsmåte:
 1. Vis hvordan du skal opptre på et ulykkessted og tilkalle hjelp
 2. Kjenne prinsippene for hjerte- og lungeredning (HLR)
 3. Vis at du kan sideleie og sikre frie luftveier.
 4. Vis minst tre forbindinger med tørkle.
 5. Vis at du kjenner innholdet i patruljens førstehjelpsmappe.
 6. Legg en fingerbandasje.
 7. Vis at du kan legge en fatle.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelp II, speidermerke i tropp, (1988) - 1995, Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [14][15], merket var i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5455 :

 1. Kunne yte aktiv førstehjelp ved rusk i øyet, vann i øret, dyr i øret, flis i fingeren, rifter, skrubbsår, blemmer, gnagsår, ormebitt og bevisstløshet.
 2. Kunne legge albu- (kne-), ankel- og håndbandasje med vanlige bandasjer og med elastisk bind.
 3. Kunne effektiv stopp av neseblødninger.
 4. Kunne behandle lettere forstuvninger og legge tre forskjellige støtteforbindinger med speidertørkle samt kunne bruke en enkeltmannspakke.
 5. Kunne behandle ulike former for brudd.
 6. Ha kjennskap til når sjokk kan forekomme og vite hvorledes en skal forholde seg.
 7. Vis stabilt sideleie.
 8. Lag et intervju med skolekamerater/venner om alkohol/rusmidler, drikkepress, festkultur, mobbing og trivsel i nærmiljøet.
 9. Lag og gjennomfør et minikurs på 20 minutter om rusmiddel og ungdomsmiljø sammen med en annen som skal ta dette merket. Kurset gjennomføres på et troppsmøte.
 10. Kjenn innholdet i patruljens førstehjelpsmappe.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelp, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [14][15], merket et "patruljemerke" i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5401 :

 1. Lag patruljens førstehjelpsmappe. Vær sikker på at alle i patruljen kjenner innholdet og kan bruke det.
 2. Lag båre og skikjelke. Vis transport av tilskadekomne med og uten båre og over hindringer.
 3. Vis hvordan man opptrer ved drukning, forbrenning og forfrysning.
 4. Statens filmsentral har en rekke filmer om alkohol/rusmidler. Ta kontakt med Statens filmsentral og lei en film som utgangspunkt for diskusjon på et patruljemøte.
 5. Vis hvordan dere skal opptre ved alvorlige bilulykker der følgende skader forekommer: sjokk, benbrudd, blødninger fra dype sår og bevisstløshet. Hvilke forholdsregler vil patruljen lære seg i slike situasjon.


1995 - ? [15], merket et "patruljemerke" i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5401 :

 1. Lag patruljens førstehjelpsmappe. Vær sikker på at alle i patruljen kjenner innholdet og kan bruke det.
 2. Lag båre og skikjelke. Vis transport av en skadet person med og uten båre og over hindringer.
 3. Statens filmsentral har en rekke filmer om alkohol og andre rusmidler. Ta kontakt med Statens filmsentral og lei en film som utgangspunkt for en diskusjon på et patruljemøte.
 4. Vis hvordan dere skal opptre ved alvorlige bilulykker der følgende skader forekommer: sjokk, benbrudd, blødninger fra dype sår og bevisstløshet. Hvilke forholdsregler ville patruljen ta i slike situasjon.


(2007) [19] - 2019 [20], merket var et patruljemerke i programområdene Friluftsliv og Vennskap :

Hvorfor: Utvikle gode ferdigheter innen førstehjelp.
Fremgangsmåte:
 1. Lag patruljens førstehjelpsmappe. Vær sikker på at alle i patruljen kjenner innholdet og kan bruke det.
 2. Lag båre og skikjelke. Vis transport av en skadet person med og uten båre og over hindringer.
 3. Norsk filminstitutt har en rekke filmer om alkohol og andre rusmidler. Ta kontakt med Norsk filminstitutt og lei en film som et utgangspunkt for en diskusjon på et patruljemøte.
 4. Vis hvordan dere skal opptre ved alvorlige bilulykker der følgende skader forekommer: sjokk, benbrudd, blødninger fra dype sår og bevisstløshet. Forklar hvilke forholdsregler patruljen ville ta i en slik situasjon.
 5. Vis hvordan man behandler el-skader og forgiftning
 6. Vis at dere kan utføre hjerte- og lungeredning
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelpsmerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere,

(1994) [16][41] :

Du skal:
 1. Kunne rense og plastre sår.
 2. Vite hvordan en stopper neseblødning.
 3. Vise hvordan en legger håndbandasje og fatle med speiderskjerf.
 4. Vite hva man skal gjøre når noen brenner seg.


Førstehjelpsmerket, vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

1994 [16] - 2003:

Du skal:
 1. Kunne behandle en forstuvning.
 2. Vite hva du gjør ved forbrenning.
 3. Vise hvordan en besvimt/bevisstløs person legges under transport.
 4. Vite hvordan du kan forebygge og behandle gnagsår.
 5. Forklare hvordan infeksjonssykdommer sprer seg og hvordan en skal unngå smitte på leir.


Førstehjelpsmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [17], merket var for ulvunger i 5. klasse :

 1. Vite hva du skal gjøre dersom det er kraftig blødning fra en arm eller bein.
 2. Vite hva du skal gjøre hvis det har tatt fyr i klærne til en person.
 3. Vite hva som er viktig å huske på ved omgangssyke (farang/oppkast og diarè) spesielt når den oppstår på tur/leir.
 4. Arrangere en tørkleforbindingsstafett i flokken.


Til 2003 [18] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Tren hjerte- lungeredning på en dukke.
- Legg en trykkbandasje som kan stanse en stor blødning.
- Vis hvordan man kan stabilisere et brudd.
- Vis brannmannsløft.
- Lag og prøv ut en båre.
- Lær deg å forebygge og behandle gnagsår.
- Øv på å behandle en forstuing.


Førstehjelp, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2008) [20] - 2019 [20], merket er i gruppen Friluftsliv :

Hvorfor: :Øke egen kunnskap og ferdigheter innen førstehjelp og formidle disse til andre.
Obligatorisk:
 • Gjennomfør et førstehjelpskurs av ca. 20 timers varighet.
Velg to av disse oppgavene:
 • Vær markør på en førstehjelpsøvelse som foregår i nærmiljøet.
 • Arranger en førstehjelpsøvelse i roverlaget, eller for førerpatruljen.
 • Delta på kurs i idrettsskader.
 • Lag en utendørs "førstehjelpsløype" med mer enn seks stasjoner.
 • Arranger en tematur om frostskader vinterstid.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelp, oppdagere, 2008 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2008 [42] - 2016 [22], var et spesialistmerke :

Merket var webbasert [4] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Førstehjelp
 • 113: Oppdagerne skal kunne nødnummeret og vite hva en sier når en melder fra. Alle skal øve på å melde fra om en tenkt ulykke.
 • Plaster: Oppdagerne skal lære å rengjøre og plastre små skrubbsår og kuttskader selv. Bruk kunstig blod eller ketsjup og ta litt grus i. La alle få sette på plaster. Bruk speiderskjerfet til å lage fatler. La alle forsøke å gå med armen i fatle.
Nærmiljø
 • Besøk: Oppdagerne skal få besøk av, eller gå på besøk til noen som jobber med syke mennesker.


2014 [43]2022 [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Lær deg nødnummeret og enkle førstehjelpsøvelser som hva du gjør når noen mister bevisstheten og å rense et sår.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne nødnummeret 1 - 1 - 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1 - 3
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Delta som markør i en 1. hjelpsøvelse
 • Vite hvor 1. hjelpssakene er tilgjengelige under speidermøtet
 • Gjøre en «hjemmekontroll». Oppdagerne skal finne ut hvor 1. hjelps utstyr er hjemme og i foresatte sin bil.
 • Få besøk eller gå på besøk til noen som jobber med syke mennesker (f.eks ambulanse, lege, sykepleier, sykehjem)
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelp, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [44][22] - (2017):

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Lær deg nødnummeret og øv på førstehjelpsøvelser som hva du gjør når noen mister bevisstheten og hjerte-lunge-redning.
Obligatorisk krav:
For å få dette merket skal speiderne:
 1. Oppfylle de obligatoriske kravene til oppdagermerket «Førstehjelp»
 2. Ha øvd på hjerte- og lungeredning
 3. Kunne legge en trykkbandasje
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Delta som markør i en 1. hjelpsøvelse.
 • Kjenne innholdet i stifinnertroppens 1. hjelpssett.
 • Gjøre en «hjemmekontroll». Stifinnerne skal vite hvor 1. hjelpsakene er hjemme og i foresattes bil og ha gått igjennom innholdet med noen voksne i familien.
 • Kunne legge et fatle og en dekkbandasje (f.eks på hånd eller kne) med et trekantskjerf.
 • Lær deg å forebygge og behandle gnagsår.
 • Lag og prøv ut en jakkebåre.


(2020) [22] - 2022 [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Lær deg nødnummeret og øv på førstehjelpsøvelser som hva du gjør når noen mister bevisstheten og hjerte-lunge-redning.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne nødnummeret 1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 5. Øve på hjerte- og lungeredning.
 6. Kunne legge en trykkbandasje.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Delta som markør i en førstehjelpsøvelse.
 • Kjenne innholdet i stifinnertroppens førstehjelpssett.
 • Gjøre en «hjemmekontroll». Stifinnerne skal finne ut hvor førstehjelpssakene er hjemme og i foresattes bil, og gå igjennom innholdet med noen voksne i familien.
 • Kunne legge et fatle og en dekkbandasje (f.eks på hånd eller kne) med et trekantskjerf.
 • Lære deg å forebygge og behandle gnagsår.
 • Lage og prøve ut en jakkebåre.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, småspeidere, 2017 - (2024), Norges speiderforbund

2017 [20] - 2019 [20]:

Hvorfor: For å lære og øve på grunnleggende førstehjelpsferdigheter med småspeidere.
Fremgangsmåte:
 1. Delta i en førstehjelpsøvelse hvor dere må sørge for frie luftveier, legge en pasient i sideleie og ringe 113.
 2. Vis hvordan man kan stanse en blødning, og forbinde den.
 3. Vit hvordan du kan unngå, kjenne igjen og behandle brannskader og gnagsår.
 4. Vit hvordan du kan forebygge frostskader og nedkjøling.
 5. Sammen med dine foresatte undersøk hvilket førstehjelpsutstyr dere har hjemme.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".

Førstehjelp, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [45] - 2019 [22] :

Obligatorisk krav:
For å få dette merket skal speideren:Oppfylle de obligatoriske kravene til stifinnermerket «Førstehjelp»
 1. Kjenne innholdet i troppens eller patruljens 1. hjelpsett
 2. Kunne gjennomføre korrekt Hjerte- Lungeredning
 3. Vite hvorfor store blødninger er livstruende og kunne stanse store blødninger med hjelp av trykkbandasje.
 4. Kunne legge støttebandasjer på håndledd, ankel og kne eller albu og vite når de skal brukes.
 5. Vite forskjell på brudd og forstuing og vite hvordan du skal behandle dette
 6. Kunne lage to typer båre
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Delta som deltager og utøver av førstehjelp på en 1. hjelpsøvelse
 • Lage en 1. hjelpsmappe til seg selv.


2020 [22] - 2023 [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Lær deg nødnummeret og øv på førstehjelpsøvelser som hva du gjør når noen mister bevisstheten og hjerte-lungeredning.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne nødnummeret 1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1- 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 5. Øve på hjerte- og lungeredning.
 6. Kunne legge en trykkbandasje.
 7. Vite hvorfor store blødninger er livstruende og kunne stanse store blødninger med hjelp av trykkbandasje.
 8. Vite forskjell på brudd og forstuing og vite hvordan du skal behandle dette
 9. Kunne legge støttebandasjer på håndledd, ankel og kne eller albu og vite når de skal brukes.
 10. Kjenne innholdet i troppens eller patruljens førstehjelpssett.
 11. Kunne lage to typer bårer.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Delta som deltager og utøver av førstehjelp på en førstehjelpsøvelse.
 • Lage en førstehjelpsmappe til seg selv.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [25] - 2022 [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Gjennomfør et førstehjelpskurs og undervis yngre speidere i kunnskapene du lærte på kurset.
Obligatorisk krav:
 1. Gjennomføre kurset Norsk Grunnkurs i førstehjelp [www.norskforstehjelpsrad.no] eller annet tilsvarende kurs med varighet på minimum 4 timer.
 2. Holde førstehjelpsundervisning for stifinnere og vandrere i egen gruppe med fokus på egensikkerhet og grunnleggende førstehjelp.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Gjennomgå gruppens/roverlagets førstehjelpsutstyr og holde en instruksjon for rovere og ledere i HLR (hjerte-og lungeredning), legge pasienten i sideleie samt trene på trykkbandasje for å stoppe større blødninger.
 • Holde førstehjelpsundervisning på Norsk Roland eller andre krets- og eller forbundskurs.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelp, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

Familiespeidermerkene er ment som en hjelp til å planlegge møter. Tilpass kravene til din gruppe.

2018 [22] - 2022 [22] :

 • Kunne vaske og plastre et skrubbsår.
 • Kunne plastre et lite kutt.
 • Vite hvor det er plaster hjemme.
 • Ha vært med på å lage/bli båret på en jakkebåre.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelp ekspert, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [46] 2019 [22] :

Obligatorisk krav:
For å få dette merket skal speideren:Ha oppfylt kravene til merket «Grunnleggende førstehjelp for vandrer»
 1. Vite hvorfor fremmedlegeme i luftveien er farlig, og kunne de tre teknikkene hoste, ryggslag og bukstøt for å fjerne fremmedlegme.
 2. Vite hvordan man skal opptre ved Hjerte- Lungeredning når man har mistanke om at pasienten har et fremmedlegeme i halsen.
 3. Vite hvordan du behandler en person i sjokk
 4. Vite hva som må skje på et skadested og i hvilken rekkefølge og ha øvd på å være skadestedsleder i minst to ulike scenarioer på øvelse/manøver. Et scenario skal være relatert til det å være på speidertur/leir og et scenario skal være knyttet til en trafikkulykke.
 5. Kjenne forbundets beredskapsplan, og ha gjort en riskovurdering og laget en lokal beredskapsplan for en patruljetur eller annet speiderarrangement.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lage og gjennomføre en enkel førstehjelpsøvelse for sin egen patrulje eller stifinnere eller oppdagere.
 • Instruere en patrulje eller en annen gruppe med speidere i korrekt Hjerte- lungeredning.


2020 [22] - 2022 [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Lær deg nødnummeret og øv på førstehjelpsøvelser. Øv på å være skadestedsleder og lag en lokal beredskapsplan.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne nødnummeret 1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 5. Øve på hjerte-lungeredning.
 6. Kunne legge en trykkbandasje.
 7. Kjenne innholdet i troppens eller patruljens førstehjelpsett.
 8. Kunne gjennomføre korrekt hjerte- lungeredning.
 9. Vite hvorfor store blødninger er livstruende og kunne stanse store blødninger med hjelp av trykkbandasje.
 10. Kunne legge støttebandasjer på håndledd, ankel og kne eller albu og vite når de skal brukes.
 11. Vite forskjell på brudd og forstuing og vite hvordan du skal behandle dette.
 12. Kunne lage to typer bårer.
 13. Vite hvorfor fremmedlegeme i luftveien er farlig, og kunne de tre teknikkene hoste, ryggslag og bukstøt for å fjerne fremmedlegme.
 14. Vite hvordan man skal opptre ved hjerte- lungeredning når man har mistanke om at pasienten har et fremmedlegeme i halsen.
 15. Vite hvordan du behandler en person i sjokk.
 16. Vite hva som må skje på et skadested og i hvilken rekkefølge, og øve på å være skadestedsleder i minst to ulike scenarioer på øvelse/manøver. Et scenario skal være relatert til det å være på speidertur/leir og et scenario skal være knyttet til en trafikkulykke.
 17. Kjenne forbundets beredskapsplan, gjøre en riskovurdering og lage en lokal beredskapsplan for en patruljetur eller annet speiderarrangement.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lage og gjennomføre en enkel førstehjelpsøvelse for sin egen patrulje eller stifinnere eller oppdagere.
 • Instruere en patrulje eller en annen gruppe med speidere i korrekt hjerte- lungeredning.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Førstehjelp ekspert, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [25] - 2022 [22] :

Når ulykken er ute er det viktig å vite hva man skal gjøre. Delta på et førstehjelpskurs og vær med på å arrangere en førstehjelpsøvelse.
Obligatorisk krav:
 1. Være med å arrangere en større førstehjelpsøvelse i gruppe og eller krets for rovere og ledere. Øvelsen skal ha fokus på håndtering av flere pasienter og lederrollen i akutte situasjoner. Avhold gjerne en øvelse sammen med nødetatene lokalt eller medlemsorganisasjon av Norsk Førstehjelpsråd eks. Røde Kors, Forsvaret, Norsk Folkehjelp etc.
 2. Gjennomføre kurset ”Førstehjelpskurs for speiderledere” arrangert av KM og NSF eller tilsvarende kurs.
Punkt 2 kan fravikes om man har gjennomført førstehjelpskurs med en varighet på over 20 timer arrangert av en organisasjon underlagt Norsk Førstehjelpsråd. Eks Røde Kors, Forsvaret, Norsk Folkehjelp etc.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Førstehjelp vinter, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2016 [22] - 2022 [22] :

Kulden og snøen på vinteren kan føre til skader dersom man ikke opptrer riktig når man skal være ute over lengre tid. Lær deg nødvendig kunnskap og førstehjelp knyttet til skader som kan oppstå når man ferdes og sover ute på vinteren.
Obligatorisk krav:
 1. Vite hva som skjer med kroppen ved generell nedkjøling
 2. Kjenne til inndeling og behandling av generell nedkjøing, og forebygging av nedkjøling hos skadde personer i kalde omgivelser.
 3. Kjenne til inndeling og behandling av frostskader
 4. Kjenne til behandling og forebygging av solforbrenning.
 5. Kjenne til behandling av snøblindhet.
 6. Kjenne til risiko knyttet til kullosforgiftning ved overnatting i snøhule, og vite hva som gjøres for å forhindre dette.
 7. Kjenne de vanligste skader og skademekanismer ved skredulykker.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Gjennomføre en førstehjelpsøvelse i forbindelse med en vintertur.
 • Lage spjelk ved å bruke staver og skiutstyr
 • Være med på en skredøvelse
 • Sammen med patruljen frakte en person 1 km på skibåre.
 • Lage en skibåre.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Krise, patruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt patruljemerke for vandrere som kom i 2008 [27]

Hensikten med dette merket er å forberede seg på ulike krisesituasjoner en kan komme opp i, og lære livreddende førstehjelp.

Patruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Patruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Merket er webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Obligatoriske oppgaver:

 • Sikkerhet på tur:
  • Førstehjelpsskrin. Aktiviteten går ut på å lage eget førstehjelpsskrin til patruljen. Hensikten med denne aktiviteten er at man har det man trenger hvis noen skader seg på tur, og at man kan bruke det riktig.
  • Beredskapsplan. Lage en plan for hvordan man kan forebygge ulykker, og å ha en plan for hva man skal gjøre dersom det skjer et uhell. Hensikten med denne aktiviteten er å skape sikkerhet på tur.
  • Bruk av samband. Gjøre seg kjent med regler for bruk av samband. Hensikten er å bli fortrolig med å kommunisere på denne måten.
 • Bibelen:
  • Den lille Bibel. Lære sentrale deler av frelseshistorien og særlig historien om kobberslangen i ørkenen. Hensikten med denne aktiviteten er å lære hva det vil si å være kristen.
  • Barmhjertig samaritan. Dramatisere fortellingen om den barmhjertige samaritan. Hensikten med denne aktiviteten er å skape sikkerhet på tur.
 • Førstehjelp:
  • Hjerte-lungeredning. Lære livreddende førstehjelp. Hensikten med denne aktiviteten er å vite hva man skal gjøre dersom noen ramler om.
  • Førstehjelpsøvelse. Delta i en realistisk førstehjelpsøvelse. Hensikten med denne aktiviteten er å få prøvd sine førstehjelpsferdigheter.
 • Mat:
  • Sunn turmat. Aktiviteten går ut på å lære hvilken mat som er lurt å ta med seg på tur. Hensikten med denne aktiviteten er å gi økt turglede og øke sikkerheten på tur.
  • Sunn mat fra Madagaskar.

Valgfrie emner:

 • Lek og konkurranse:
  • Nødnumre. Lære de tre nødnumrene. Hensikten med denne aktiviteten er å kunne i søvne hvilket nummer man skal ringe.
  • Aidsquiz. Hva vet du om hiv/aids-problematikken?
 • I andre land:
  • Internasjonal helse. Lære om hvordan helsevesenet i andre land er annerledes enn i Norge. Hensikten med denne aktiviteten er å gi økt bevissthet og samfunnsengasjement.
  • Rollespill. Lag et rollespill.
  • Aidssløyfe. Lag aidssløyfe.
  • Globalaksjonen. Denne aktiviteten går ut på å samle inn penger til KFUK-KFUM Global. Hensikten er å støtte bistandsarbeidet vårt og lære mer om hvordan det er i andre land.


Livredning ved innendørs ulykker, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [28] :

Skriftlig:
a. Anta at et barn velter en brennende lampe og der tar fyr i bordet. Hvad ville du gjøre for hurtigst mulig å få slukket ilden?
b. Hvordan vil du yde førstehjelp til en, på hvem 1) en nål, 2) en fiskekrok eller 3) en glassbit er trengt inn i hånden?
c. Hvad ville du gjøre og hvilken undersøkeise ville du først anstille, dersom du fant en person liggende bevisstløs, tilsynelatende forgiftet"
d. Hvordan yder man førstehjelp til en person som har svelget syre eller annen farlig væske? (Eksaminatoren bestemmer hvilken væske, og man må merke sig forskjellen i behandlingsmåten, eftersom væsken er sur eller alkalisk.)
Muntlig:
a. Hvordan vil du behandle en skoldet fot?
b. Hvordan vil du behandle et barn som har svelget kokhett vann?
c. Hvordan vil du behandle en pike som har svelget galt og fått mat i vrangstrupen?
d. Hvad bruker du som brekkmiddel, og når bruker man brekkmidlet?
Praktisk:
a. Demonstrer hvordan du vil hjelpe en person som har fått sine klær i brand.
b. Demonstrer hvordan du vil fjerne et rusk på innersiden av øverste øielokk.
c. Demonstrer tre forskjellige rullebind og forklar deres anvendelse.
d. Demonstrer hvorledes man anbringer et smalt rullebind på en figur.


Markør, førerpatruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt førerpatruljemerke som kom i 2008 [27]

Hensikten med dette merket er å arrangere en realistisk førstehjelpsøvelse for andre speidere og å lære hva man skal gjøre når man kommer til et skadested.

Førerpatruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Førerpatruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Merket egner seg godt å ta i troppen samtidig med patruljemerkene Krise og Samarbeid.

Obligatoriske oppgaver:

 • Førstehjelp:
  • Førstehjelpsøvelse: Denne aktiviteten går ut på å delta i en realistisk førstehjelpsøvelse. Hensikten med denne aktiviteten er å få prøvd sine førstehjelpsferdigheter.
  • Båreløp: Denne aktiviteten går ut på å ha et båreløp i nærmiljøet. Hensikten med denne aktiviteten er å lære samarbeid og å være synlige i nærmiljøet.
 • Ledertrening:
  • Skadested: Denne aktiviteten går ut på å lære å lede et skadested. Hensikten med denne aktiviteten er å handle riktig dersom man er den første som kommer til et skadested.
 • Sikkerhet på tur:
  • Førstehjelpsskrin: Denne aktiviteten går ut på å lage eget førstehjelpsskrin til patruljen. Hensikten med denne aktiviteten er at man har det man trenger hvis noen skader seg på tur, og at man kan bruke det riktig.
 • Nærmiljø:
  • Postløype: Denne aktiviteten går ut på å lage et postløp i nærmiljøet. Hensikten med denne aktiviteten er å repetere de vi har lært, og å vise frem speiderne i nærmiljøet.

Valgfrie oppgaver:

 • Livredning:
  • Livredning i vann: Denne aktiviteten går ut på å lære livredning i en svømmehall. Hensikten med denne aktiviteten er å bli trygg i vannet og vite hva en skal gjøre dersom noen får problemer i vannet.
  • Livredning på isen: Denne aktiviteten går ut på å redde en som er falt gjennom isen. Hensikten med denne aktiviteten er å bli beredt til å takle ulykker på isen, og å forhindre ulykker.
  • Forgiftning: Denne aktiviteten går ut på å lære om giftige planter. Hensikten med aktiviteten er å unngå forgiftninger og å lære hva man skal gjøre ved akutt forgiftning.
 • Lek og konkuranse:
  • Bandasjestafett: Denne aktiviteten går ut på å legge bandasjer hurtigst mulig. Hensikten er å øve på å legge bandasjer.
 • Synlighet:
  • Reporter: Denne aktiviteten går ut på å gi speiderne pressedekning. Hensikten med aktiviteten er å gjøre speiderarbeidet synlig.

Merket er webbasert [6] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Meisedoktor, meiser, (1958) - (1965), Norges KFUK-speidere

1958 dyktighetsmerket kunne ikke oppnås før meisen hadde avlagt prøven til storevingen [47] og 1965 dyktighetsmerket kunne taes etter at meisen var ferdig med lillevingen [29] :

 • Meisen må vite hvorledes hun kan hjelpe en som har falt og skrubbet kneet, en som har skåret seg eller fått brannsår. Hun må kunne hjelpe en som har fått rusk iøyet, en som er besvimt eller blør neseblod.


Redning ved ulykkestilfelle, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [28] :

Speideren må være i stand til:

a. Å nevne navnene på og påpeke beliggenheten av minst 3 av de viktigste ben i hver av følgende legemsdeler: Hodet, kroppen og lemmene.
b. Å nevne de forskjellige slags benbrudd, beskrive de almindeligste årsaker, symptomene og demonstrere to forbindingsmetoder for benbrudd.
c. Å vise hvorledes man stanser både indre og ytre blødning, samt vise hvor hver hovedåre ligger.
d. Å forklare hvorledes man lager forskjellige nødbårer, samt vise de forskjellige måter hvorpå en syk eller forulykket bæres.
e. Å demonstrere hvorledes man yder førstehjelp i 4 av følgende tilfelle, hvilke nærmere bestemmes av eksaminatoren: Brudd. — Forstrekning. — Av ledd. — Elektrisk støt. — Hundebitt. — Bistikk. — Forgiftning. — Kvelning. — Rusk i øiet.


Redning ved utendørs ulykke, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [28] :

Med "Redning ved utendørs ulykke" menes førstehjelp før lægen kommer.
Skriftlig:
a. Hvad kaller man de forskjellige slags benbrudd som kan forekomme, og hvordan kan man kjenne dem?
b. Hvordan kan du forstå at et lem er kommet ut av ledd, og hvordan vil du yde førstehjelp?
c. Hvad er forskjellen mellem de tre slags blødninger som kan forekomme ved sår, og hvordan skal de hver for sig behandles?
Muntlig:
a. Hvordan vil du behandle neseblødning?
b. Hvordan vil du behandle et barn som er blitt bevisstløs ved slag eller støt i hodet?
c. Hvordan vil du behandle en ved drukning bevisstløs person? |
d. Hvordan vil du yde førstehjelp til en person som er blitt bitt av en gal hund eller giftig orm?
Praktisk:
a. Demonstrer hvorledes du vil foreløbig forbinde en arm som er kommet ut av ledd.
b. Hvad menes der med en forstrekning? Forklar symptomene (sykdomstegnene), og demonstrer behandlingsmåten.
c. Anta du finner en bevisstløs person på gaten. Yd almindelig førstehjelp, og si samtidig en muntlig forklaring om årsaken til din fremgangsmåte.
d. Demonstrer bruken av turniket (årepresse), og vis hvorledes du ved nødhjelpsårepresse vil stanse pulsåreblødning på underarmen,
e. Demonstrer måten hvorpå man trenger inn i et gassfylt rum, og forklar årsakene til din fremgangsmåte.


Røde Kors merket, speidere i tropp, (1933) - (1939), Norges KFUK-speidere

1933 [6] og 1939 [7], merket var av 1.klasse i gruppen Røde Kors merker. Røde Kors-merket (rødt kors på hvit bunn) er sammensatt av tre merker: Sykepleiermerket, Barnepleiermerket og Førstehjelpsmerket.

Undervisningen i Røde Kors-merket kan gis av en sykepleierske eller til nød en speiderpike som har tatt merket selv.


Røde-Korsmerket, speidere i tropp, (1945) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1945) - (1965), mangler bilde av merket [37] [10] [38] :

For å kunne bære Røde-Kors-merket måtte speiderpiken ta Sykepleiermerket, Førstehjelpsmerket og Barnepleiermerket.


Sanitetsmerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [16][41] - 2003 :

Du skal:
 1. Vite hva du skal gjøre dersom det er en kraftig blødning fra en arm eller et bein.
 2. Vite hva du skal gjøre dersom det har tatt fyr i klærne til en person.
 3. Vite hva som er viktig å huske på ved omgangssyke (oppkast/diare) spesielt når det oppstår på leir/tur.
 4. Arrangere en tørkleforbindingsstafett i ringen.


Sanitetsmerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [16] - 2003 , Sanitetsmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Vise og forklare hva du må gjøre hvis du tar ledelsen på et ulykkessted.
 2. Forklare hvordan sirkulasjonssvikt kan oppstå og hvilke tegn en slik pasient har. Vis riktig behandling.
 3. Vise behandling av store sårskader (sår med fremmedlegemer, åpne buk- og brystskader, åpent brudd).
 4. Vise hvordan du skal opptre for å berolige en pasient.
 5. Forklare forholdsregler og førstehjelp ved epilepsianfall og problemer med sukkersyke.
 6. Forklare behandling ved heteslag, brannskader og frostskader.
 7. Vise forskjellige løftemetoder.
 8. Kjenne tegn på og behandling av indre blødning.
 9. Vise hjertekompresjon på øvelsesdukke og forklare førstehjelp ved hjerteinfarkt.


Sanitetsmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [17] til 2003 :

 1. Vite hvor på kroppen du kan kjenne pulsen og hvordan du teller den.
 2. Kunne måle kroppstemperaturen.
 3. Vite hva du skal gjøre for å unngå heteslag.


Sanitet, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [25]2022 [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær om håndvask og om enkle skader.
Obligatorisk krav:
 1. Vite hvorfor det er viktig å vaske hendene grundig før matlaging, måltid, stell av syke osv. Bli vist hvordan man vasker hendene grundig.
 2. Vite hvordan man kan forebygge og behandle myggstikk, brenning på brennesle og brennmanet.
 3. Vite hva man skal gjøre hvis man brenner seg på noe varmt og hvis man har blitt solbrent.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Trene på å legge tørklebandasje på en hånd og lage fatle.
 • Vite hva man kan gjøre hvis man er allergisk for noe (mat, innsekt bitt, pollen osv).
 • Vite hvordan man forebygger og behandler gnagsår.
 • Delta i en håndvask konkurranse.
 • Kims lek med førstehjelpsutstyr.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Sanitet, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [25] - 2022 [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær om håndhygiene og om noen skader som kan oppstå på tur.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne forebygge og behandle gnagsår.
 2. Vite hvordan man unngår å bli solbrent, hva man gjør hvis man har blitt solbrent, og hvorfor det er viktig å drikke mye vann når det er varmt.
 3. Vite om giftinformasjons-sentralen, skrive ned telefonnummeret dit og hva den kan hjelpe med.
 4. Vite hvorfor håndvask og håndhygiene er viktig på tur og være med å lage et vaskested på tur.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Vite hva astma er og hvordan man kan hjelpe en som sliter med astma.
 • Vite hva du skal gjøre hvis du eller andre blir bitt av huggorm.
 • Kunne legge støttebandasje på kne, ankel eller albu.
 • Vite hvordan man behandler skader fra etsende væsker. Finne eksempler hjemme eller i speiderlokalet på etsende væsker.
 • Leke doktorsisten eller lignende leker.
 • Ha bandasjekonkurranse.
 • Kims lek med førstehjelpsutstyr.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Sanitet, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [25] - 2022 [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær om håndhygiene og om noen skader og sykdommer.
Obligatorisk krav:
 1. Vite hvorfor det er viktig med god håndhygiene på tur og leir og være med på å legge til rette for dette.
 2. Vite hva diabetes er og hvordan man forholder seg til en person med diabetes.
 3. Vite hvilke skader man kan få av strøm, vite hva man kan gjøre for å unngå slike skader og hvordan man kan gi førstehjelp ved slike skader.
 4. Kunne behandle lettere brannskader og vite hva man skal gjøre ved store brannskader.
 5. Vite hvordan man kan forebygge solbrenthet, solstikk og dehydrering, og vite hvordan man behandler dette hvis det oppstår.
 6. Vite hvordan man fjerner flått.
 7. Vite hva matallergier er.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Kunne legge støttebandasje på håndledd, albu, stabilisere skadet arm og ben, og lage en stabil båre. Frakte en person på båren minst 100 meter.
 • Være med på en øvelse hvor dere trener på brannskader og strømskader.
 • Være markør i en sanitetsøvelse.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Sanitet ekspert, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [25] - 2022 [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Lær mer om skader og sykdommer.
Obligatorisk krav:
For å få dette merket skal speiderne:
 1. Vite hva matallergier er og kunne lage menyforslag for folk med forskjellige typer matallergier.
 2. Vite hva høyenergiskader er og hva man må være oppmerksom på ved slike skader.
 3. Delta i en samtale om rusmidler og skadevirkningene av disse.
 4. Kunne nummeret til giftinformasjonssentralen.
 5. Kunne behandle sårskader og legge støttebandasjer.
 6. Vite forskjellen på brudd og forstuing, og kunne legge spjelke på arm og ben.
 7. Vite hva epilepsi er og hvordan man forholder seg til en person med anfall.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Ha en sanitetsoppgave på leir, f.eks. være ansvarlig for hygienefasiliteter, toaletter, kontrollere at folk vasker hender etter toalettbesøk eller holde en instruksjon for yngre speidere.
 • Arrangere en sanitetsøvelse for yngre speidere.
 • Instruere yngre speidere slik at de får tatt sanitetsmerke for sin enhet.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Sanitet, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [25] - 2023 [22] :

Sanitet er et praktisk helsevesen som skal ivareta god hygiene og forebygge og behandle skader og sykdommer. Diskuter og gjennomfør en sanitetsøvelse.
Obligatorisk krav:
 1. Ha ansvar for en sanitetsoppgave på leir eller helgetur.
 2. Delta i samtale i roverlaget om rusmidler og skadevirkninger av disse.
 3. Delta i en samtale om hvordan man oppfører seg mot syke og skadete, og hvordan man lærer yngre speidere empati.
 4. Arrangere en sanitetsøvelse for andre rovere eller speidere.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Delta på kurset Handlinger og holdninger eller tilsvarende.
 • Arrangere en bandasjekonkurranse i roverlaget eller troppen.
 • Lage og gjennomføre en quiz med minst 15 sanitetsspørsmål for bruk i roverlaget eller troppen.
 • Være med på en øvelse hvor man møter folk med diabetesproblemer, epilepsianfall, noen som har fått i seg noe giftig, har høyenergiskade, fått huggormbitt og lignende.
 • Være med å arrangere en øvelse hvor tema fra beredskapsplanen, Trygg og sikker speiding, er i fokus (f.eks. leteakson, varsling hjemmeleder).
 • Være med på å arrangere et møte hvor solforbrenning, solstikk og dehydrering står i fokus med tanke på forebygging og behandling.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Johannes Leewys notater og utklipp om "Saarbehandling" og førstehjelp

Vi har ikke presis tidfesting av disse notatene. Inntil videre anslår vi dette til "omkring 1920".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Ambulancemerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1911 1921
Førstehjelpsmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1920 1978
Førstehjelpsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Førstehjelpsmerket blåmeiser Norsk Speiderpikeforbund (1937)
Førstehjelpsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Førstehjelpsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Førstehjelp 1 speidere i tropp Norges speiderforbund 1978 (2020)
Førstehjelpsmerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1979) (1986)
Førstehjelpsmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Førstehjelp II speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) 1995
Førstehjelpsmerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Førstehjelpsmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Førstehjelpsmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Førstehjelpsmerket rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Førstehjelpsmerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 (2023)
Førstehjelpsmerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Førstehjelp vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Førstehjelp rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Førstehjelp småspeidere Norges speiderforbund 2017 (2024)
Førstehjelp familiespeidere Norges KFUK-KFUM-speidere 2018 (2023)
Førstehjelpsmerket bevere Norges speiderforbund 2018 (2024)
Førstehjelp II speidere i tropp Norges speiderforbund 2019 (2020)
Førstehjelp ekspert vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Førstehjelp ekspert rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Førstehjelp vinter vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 (2023)
Krisemerket patruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Livredning ved innendørs ulykker speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Markørmerket førerpatruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Meisedoktor meiser Norges KFUK-speidere (1958) (1965)
Redning ved ulykkestilfelle speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Redning ved utendørs ulykke speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Røde Kors-merket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1939)
Røde Kors-merket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1945) (1965)
Sanitet meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sanitet vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sanitetsmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Sanitet oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Sanitet stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Sanitet vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Sanitet ekspert vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Sanitet rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)

Utklipp og minner

24. februar 1940 blir kretssjef i Agder krets, Finn B. Knudsen, intervjuet.

Overskriften er: Kretssjef Finn B. Knudsen om speiderbevegelsen i skygge av krigen.

- Kan de fortelle litt om hvorledes speiderne i de krigførende land har det for tiden? - I England f.eks. blir de litt yngre speiderne evakuerte, mens de eldre deltar i meldingstjeneste, førstehjelp m.m. I Finland og Frankrike deltar også speiderne i Det sivile luftvern. Forøvrig kan speiderne med den utdannelse de har gjøre samfundsnyttig tjeneste for seg på så mange vis. Her i landet under en eventuell krig kunne speiderne gjøre tjeneste for seg både innen saniteten, meldingstjenesten, signalørtjenesten, vakttjenesten, brannverntjenesten m.m. [...] - Har speiderne i Aust-Agder noen spesielle planer i disse prekære tider?

- Jeg har ikke tenkt å igangsette noen spesielle kurser i konkurranse med de som andre instutusjoner har satt igang, men legge arbeidet slik an at speiderne heller slutter opp om disse. Jeg vil særlig legge an på at guttene får 1. hjelp-, brannmann-, signalør- og ordonansmerket. [...]"

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Speideren nr. 6 i 1911, Norsk Speidergutt-Forbund
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 4. Grunnregler, bestemmelser og anvisninger 1920, Norsk Speidergutt-Forbund
 5. 5,0 5,1 5,2 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 8. 8,0 8,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 9. 9,0 9,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 10. 10,0 10,1 10,2 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 11. 11,0 11,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 12. Medlemsboka, 1979, Norges KFUM-speidere
 13. 13,0 13,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 18. 18,0 18,1 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 20. 20,00 20,01 20,02 20,03 20,04 20,05 20,06 20,07 20,08 20,09 20,10 20,11 20,12 20,13 20,14 20,15 20,16 20,17 20,18 20,19 20,20 20,21 20,22 20,23 20,24 20,25 20,26 20,27 20,28 20,29 20,30 20,31 20,32 20,33 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 21. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 22. 22,00 22,01 22,02 22,03 22,04 22,05 22,06 22,07 22,08 22,09 22,10 22,11 22,12 22,13 22,14 22,15 22,16 22,17 22,18 22,19 22,20 22,21 22,22 22,23 22,24 22,25 22,26 22,27 22,28 22,29 22,30 22,31 22,32 22,33 22,34 22,35 22,36 22,37 22,38 22,39 22,40 22,41 22,42 22,43 22,44 22,45 22,46 22,47 22,48 22,49 22,50 22,51 22,52 22,53 22,54 22,55 22,56 22,57 22,58 22,59 22,60 22,61 22,62 22,63 22,64 22,65 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 23. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 24. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 25. 25,00 25,01 25,02 25,03 25,04 25,05 25,06 25,07 25,08 25,09 25,10 25,11 25,12 25,13 www.speidermerker.no [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 26. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 27. 27,0 27,1 27,2 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 28,8 Speiderlederen utgitt 1939 av Frelsesarmeens Livrednings Speiderorganisasjon
 29. 29,0 29,1 KFUKlogo.jpg Meisemors bok, 1965, Norges KFUK-speidere
 30. KFUK-speiderbladet nr. 2 1940
 31. Speiderguttboka, 1915, Norsk Speidergutt-Forbund
 32. Speiderguttboka, 1918, Norsk Speidergutt-Forbund
 33. Speiderguttboka, 1939, Norsk Speidergutt-Forbund.
 34. Hva er speidersaken?, 1946, Norsk Speidergutt-Forbund
 35. Blåmeisboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 36. Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 37. 37,0 37,1 Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 38. 38,0 38,1 Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 39. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 40. Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 41. 41,0 41,1 Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 42. KM-speidernelogouten tekst.jpg Oppdagerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 43. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 44. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 45. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 46. Lederforum nr 2 i 2014, Norges KFUK-KFUM-speidere
 47. Lover og vedtak, 1958, Norges KFUK-speidere.