FA-merker

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk


Merkekrav til dagens merker

FA-merket, småspeider, merke for Frelsesarmeens speidere

 1. . Gjennomført tilleggskravene for småspeidere
 2. . Delta på FA-speidernes dag eller en familietime
 3. . Gjennomføre minst 1 av punktene under:
a. Lag en presentasjon av patruljen/kullet som dere sender som en hilsen til en patrulje/kull i en annen FA-speidergruppe.
b. Delta på en aktivitet der Frelsesarmeen profilerer seg i nærmiljøet.

FA-merket, speider, merke for Frelsesarmeens speidere

 1. . Gjennomføre tilleggskravene til stifinnere.
 2. . Delta aktivt på FA-speidernes dag eller et annet arrangement på korpset.
 3. . Gjennomføre minst 4 av punktene under:
a. Lag en historie om William Booths liv og virke, og la patruljen framføre den for troppen eller på FA-speidernes dag.
b. Skaff dere en vennskapspatrulje i en annen FA-speidergruppe og hold kontakten med disse i minst et halvt år.
c. Sammen med resten av troppen skaffe vennskapstropp i en FA-speidergruppe, i et annet land og møt hverandre på en tur eller speiderleir.
d. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens ettersøkelsesarbeid.
e. Gjennomgå Frelsesarmeens trossetninger sammen med korpsoffiseren eller lederen din.

Gjennomføre tillegskravene til stifinnere.

b. Skaff deg en venn i en annen FA-speidergruppe og hold kontakten med denne i minst et halvt år.
c. Sammen med resten av troppen skaffe vennskapstropp i en FA-speidergruppe, i et annet land og prøv å få til å møte hverandre på en tur eller speiderleir.
e. Gjennomgå Frelsesarmeens trosartikler sammen med korpsoffiseren eller lederen din.
.f. Skaffe til veie informasjon om Frelsesarmeens internasjonale katastrofeberedskap.
g. Finn ut hva speidergruppa og ditt lokale korps gjør for å ta vare på miljøet. Få speidergruppa/korpset med på en endring som gjør dere mer miljøvennlige.

FA-merket, rover, merke for Frelsesarmeens speidere

Gjennomføre minst 8 av punktene under.

 1. . Være på tre møter på Frelsesarmeen (søndagsmøter, lovsangskveld o.l.) og være til hjelp for korpslederen i et av dem. Bruk et rovermøte til å samtale om et av møtene. Inviter korpslederen eller den som ledet/talte i møtet.
 2. . Hjelpe til i en enhet i minst 3 måneder og planlegge og gjennomføre (i samarbeid med enhetsleder) minst to uker i enheten. Det innebærer:
– Fullt program, som innebærer alle de 8 elementene i speidermetoden.
– Økonomisk oversikt (budsjett/regnskap)
– Evaluere i samarbeid med enhetsleder
 1. . Lage en presentasjon av
a. Frelsesarmeens historie & trosartiklene.
b. Frelsesarmeens speideres historie.
c. Symbolikken i Frelsesarmeens flagg.
 1. . Lage et andaktsopplegg eller Scouts Own for en enhet. Hvis dere er flere sammen skal dere lage et andaktsopplegg/Scouts Own pr. rover som er med i samarbeidet.
 2. . Delta på en sentral roversamling i FAS, arrangert av et annet roverlag.
 3. . Ha ansvaret for en deloppgave når roverlaget ditt arrangerer sentral roversamling i FAS.
 4. . Delta på ungdomsarrangement i regi av Frelsesarmeen.
 5. . Lage og gjennomføre en sporløype i korpset.
 6. . Planlegge og gjennomføre en ungdomskveld i korpset.
 7. . Planlegge og gjennomføre en temakveld med Frelsesarmeens sosialtjeneste som tema. Inviter gjerne noen fra sosialtjenesten og forsøk å vinkle kvelden mot hva den enkelte kan bidra med.
 8. . Delta i staben på en FA-speiderleir.

Gjennomføre minst 8 av punktene under med samt 2 selvvalgte oppgaver med Frelsesarmeen eller Frelsesarmeen speidere som tema. Minst 4 av disse skal gå over flere uker.

 1. . Være på tre møter på Frelsesarmeen (søndagsmøter, lovsangskveld o.l.) og gjerne være til hjelp for korpslederen i et av dem. Bruk et rovermøte til å samtale om et av møtene. Inviter korpslederen eller den som ledet/talte i møtet.
 2. . Hjelpe til i en enhet i minst 3 måneder.
 3. . Lag en presentasjon av
a. Frelsesarmeens historie, trosartiklene
b. Frelsesarmeens speideres historie
c. Symbolikken i Frelsesarmeens flagg (Tips: Særemne på skolen)
 1. . Lag et andaktsopplegg eller Scouts Own for en enhet. Hvis dere er flere sammen skal dere lage ett andaktsopplegg/Scouts Own pr. rover som er med i samarbeidet.
 2. . Planlegge og gjennomføre (i samarbeid med enhetsleder) minst to uker i en enhet. Det innebærer:
- Fullt program, som skal omfatte speidingens 3 hoveddeler.
- Økonomisk oversikt (budsjett / regnskap)
- Evaluere i samarbeid med enhetsleder
 1. . Delta aktivt en sentral roversamling i FAS, arrangert av et annet roverlag.
 2. . Ha ansvaret for en deloppgave når roverlaget ditt arrangerer sentral roversamling i FAS.
 3. . Delta aktivt på ungdomssamling for divisjonen(e) i regi av Frelsesarmeen.
 4. . Lag og gjennomføre en sporløype for hele korpset.
 5. . Planlegge og gjennomføre en ungdomskveld for hele korpset.
 6. . Planlegge og gjennomføre en temakveld med Frelsesarmeens sosialtjenste som tema. Inviter gjerne noen fra sosialtjenesten og forsøk å vinkle kvelden mot hva du / Hver enkelt kan bidra med.
 7. . Delta aktivt i staben på en FA-speiderleir.

Generalspeidermerket, internasjonalt merke for Frelsesarmeens speidere

Dette er den høyeste utmerkelsen en FA-speider kan få.

Kravene for å bli generalspeider er:

1. Ha vært speider i minst 2 år og være fylt 15 år, ikke over 18 år.
2. Ha fullført Vandrerprogrammet.
3. Ha tatt 12 fordypningsmerker, deriblant

- FA-merket - Bibelmerket - Brannvernmerket - Natur- og miljøvernmerket - Utelivsmerket

4. Undersøk hvilken tekst korpslederen skal tale over på et søndagsmøte på Frelsesarmeen. Studer teksten og sett opp noen stikkord om hva du tror taleren vil vektlegge. Gå på møtet (gjerne sammen med andre speidere) og hør på taleren. Samtal etterpå med korpslederen om hvordan stikkordene ”stemte” med det taleren la vekt på.

Når en speider har fullført kravene til generalspeidermerket, rapporterer gruppeleder dette til speiderkonsulenten. Merket deles ut en gang i året på en stor speidersamling eller kongress.

Merkekrav til tidligere merker

De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
[[]]

Utklipp og minner

Om Frelsesarmeens speiderarbeid

Les mer om Frelsesarmeens speidere FA stoffmerke.png

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne lenker

FA merker: [1]

Referanser