Finn Seeberg

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Finn Seeberg
Personalia
1959 Finn Seeberg - dobbeltportrett.jpg
Alt. navn: Finn Sissener Seeberg
Født: 7. mars 1895 i Kristiania[1]
Bortgang: 11. desember 1972 i Oslo[2]
Bosted: [3] Oslo kommunevåpen.png Oslo
Speiderbakgrunn
Forbund: Norske Gutters Speiderkorps
og Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 1. Kristiania (NGSK)
og 11. Kristiania
Verv: "Scout nr. 1"
Finn Seeberg er foreløpig en ubeskrevet del av norsk speiderhistorie, på disse artikkelsidene arbeides det med å dokumentere historien. Kanskje du har et dokument, bilde og en god historie om NGS? Bidra du også! [1]

Verv

Speiderbakgrunn

Finn Seeberg forteller i et innlegg i Aftenposten 15/3 1955 og i Nordlands avis 6/5 1955 om sin deltakelse i og sine minner om speiderbevegelsens første tid i Norge. Seeberg beskriver arbeidet slik det ble oppfattet innen idrettsbevegelsen og det miljø som skapte Norske Gutters Speiderkorps.

Ledergjerning

I årsmeldingen til Centralforeningen for 1914/1915 finner vi "Student Seeberg, v. Aker" som kontakt/leder for Idrætsforeningen "Scout" i Kristiania.

I Speideren nr. 10 1914 - under overskriften "Nye tropper" finner vi en annonsering som er spesielt interessant. Da varsles nemlig at "11te Kristiania trop, leder hr. Finn Seeberg" ønskes hjertelig velkommen som anmeldt og opptatt i forbundet. Dette er særlig interessant fordi Finn Seeberg tidlig var aktiv innen Norske Gutters Speiderkorps. Det samme fortelles i "Minner og tradisjoner. 1. Oslo speidertropp gjennom 40 år": "Referat fra distriktsmøtet den 20. november 1914. Gasmann aapnet møtet [...] Saa kom han med den glædelige nyhet at 11te Kristiania Trops fører hr. Seeberg var indmeldt i forbundet. Saa blev vi alle presentert for serganten som stod og bukket og skrapet til alle kanter saa han blev helt rød i toppen." [7]

Om Finn Seeberg

Finn Seeberg var sønn av Frantz Gustav Seeberg og Walborg Sissener Seeberg.

Benevnes som sersjant i 1914. [8]

Finn Seeberg bodde med foreldre og søsken i Observatoriegate 12 i Oslo i 1900. [2] Familien bodde i Huidtfeldtsgate 11 i Kristiania i 1910. [3] I 1920 var han ugift offiser på Odderøya i Kristiansand. [4].

I 1918 ble han forlovet med Lillemor Meyer[9]. Finn Seeberg ble gift med Olga Mira Heyerdahl, født 24/2 1901 i Paris av foreldre Hans Olaf Halvor Heyerdahl (1857-1913) og Olga Westergaard (f 1873).[10]

Hederstegn og utmerkelser


Finn Seeberg: Speidersaken. - Innført i Norge ved politiets hjelp.

I Speideren nr 4 (april) 1955 og i Nordlands avis 6. mai 1955 forteller Finn Seeberg noe om speiderarbeidets innførelse i Norge.

Speidersaken i Norge begynte i november 1909 med en snøball fra undertegnedes hånd. Snøballen havnet i nakken på en -kost-, guttebandens fiende, en meget fornuftig politikonstabel, som etter en rask spurt fanget meg og tok meg med hjem til min far. Min far gav meg valget mellom juling og avleggelse av speiderløftet.

Jeg visste hva juling var - - og jeg hadde kjennskap til speiderløftet. Min far, F. Seeberg, som var sekretær i Centralforeningen til utbredelse av idrett, hadde fått tilsendt "Scouting for boys" med det samme den kom ut -- og bladet "The Scout" fra første nummer. Jeg fikk begge deler for å "komme meg i engelsk", og leste dem. -- Selvsagt avla jeg speiderløftet.

Etter denne begynnelse samlet jeg den første patrulje, dels med vold og dels med lempe. Speider nr. 2, Adalbert Kjellberg, Holmenkollhopperen, var liten av vekst.

Min far F. Seeberg og Centralforeningens styre var meget interessert i "eksperimentet". Vi fikk telt og litt annet utstyr - - og når de alvorlige herrer uttalte seg til pressen fra 1910 og utover, var det på basis av Lord Baden-Powells skrifter og på basis av hvordan Lord Baden-Powells system virket i den første patruljen her.

Centralforeningens formann, rittmester Jacob Pedersen Grøtum, fulgte nøye med i min patruljes øvelser. Han så dens vekst og hvordan det ble flere patruljer, hvordan det ble en hel tropp i Kristiania Idrettsforenings gutteavdeling, - hvordan vi valgte vår første speiderleder, maratonløperen, ingeniør Jens Sundberg Høynes, hvordan turnforeningen fikk en speidertropp osv. Til slutt fikk han samlet alle troppene i sin speiderorganisasjon, det første forbund, - og utga den norske speiderhåndboken, Haandbok for Norske Speidergutter, en bearbeidelse av Scouting for boys, tildels en omarbeidelse.

Utviklingen foregikk i full forståelse mellom Lord Baden-Powell og Centralforeningen.

Etter paraden på Tullinløkken ble jeg forestilt for generalen - som med et blink i øyet komplimenterte meg for den originale innførelse av speidersaken i Norge: Ved politiets hjelp!

Fra Speideren

Kilde: [5]

Artikler med nyanser og andre synspunkt på speiderstarten i Norge

Finn Seeberg opplevde at de synspunkter som kretsen omkring Norske Gutters Speiderkorps hadde på den første speidertiden i Norge ble noe oversett. Dette uttrykte han i ulike aviser, og det er naturlig å studere disse synspunkt her.

Utklipp og minner

Mer om

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund 1949-Speiderguttboka-NSF-s358 - Zoolog 1.jpg Tidlige spor av speidergutter

Referanser

 1. digitalarkivet.no
 2. Aftenposten, 16. desember 1972
 3. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 4. Fra speiderbevegelsen begynnelse i Norge
 5. Speideren nr. 10 (desember) i 1914, Norsk Speidergutt-Forbund
 6. "Minner og tradisjoner. 1. Oslo speidertropp gjennom 40 år" s 70
 7. "Minner og tradisjoner. 1. Oslo speidertropp gjennom 40 år" s 70
 8. "Minner og tradisjoner. 1. Oslo speidertropp gjennom 40 år" s 70
 9. Akers-Posten 6/9/1918
 10. Henning Sollied: "Slekten Heyerdahl", 1940
 11. Nationen, 7. mars 1970
 12. Nationen, 7. mars 1970
 13. Nationen, 7. mars 1970
 14. Nationen, 7. mars 1970
 15. Speideren nr. 10 1914
 16. Femti år for norske gutter, 1961
 17. Fædrelandsvennen.png Fædrelandsvennen, 22. desember 1914.
Vet du mer om "Finn Seeberg"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!