Flaggmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

De ulike norske flaggdagene blir også markert i Speiderhistorisk leksikon.
Flagget var alltid med på tur, her fra en dagstur i 1931 for speiderne i Laksevåg 1 KFUK.
Fra Laksevåg KFUK-KFUM-speidere sitt arkiv.
Bjørgvin krets KFUK i pinsen 1924, bilde fra KFUK-speiderbladet nr 4 i 1970.
Flaggborgen klar for innmarsj til gudstjenesten under NSF sin landsleir på Jeløy i 1936.
Det norske flaggets historie har alltid vært viet stor plass i ulike speiderbøker og lignende, her fra www.speiderbasen.no.
Flagg og samling som forsidetema, foto fra Speiderbladet, Norges KFUK-KFUM-speidere nr. 4 2008, fra artikkelsiden Utgaver av Speiderbladet, Norges KFUK-KFUM-speidere [10]

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Flaggmerket, småspeidere, (2007) - (2024), Norges speiderforbund

2018 [3] - (2024) [3] :

Hvorfor: For å lære om hvordan man markerer nasjonale høytidsdager.
Fremgangsmåte:
 1. Fortell om eller tegn tre offentlige flaggdager (17. mai o.l.).
 2. Finn ut når flagget heises og fires i sommer- og i vinterhalvåret der du bor.
 3. Lær det første verset i flaggsangen.
 4. Vær med på flaggheising på et speiderarrangement.
 5. Vis riktig behandling av flagget (hvordan det skal holdes, festes og brettes).
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Flaggmerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [4] - (2020) [3], merket er et speidermerke i programområdene Kreativitet, Livskvalitet, Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: Lære om flagget og hvordan det brukes i speideren.
Fremgangsmåte:
 1. Ta ansvaret for troppens flagg under en tur eller leir. På denne måten viser du at du kan behandle flagget riktig. Vis riktig heising og firing av flagget, herunder flagging på halv stang.
 2. Lær deg minst en flaggsang.
 3. Fortell litt om flaggets historie.
 4. Delta i en flaggparade på et speiderarrangement.
 5. Nevn de offisielle flaggdagene, og vit når flagget heises og fires.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Flaggmerket, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Flagget er et viktig nasjonalt symbol som ofte brukes på speiderleir og speidertur. Lær litt om flagget og vær med på en flaggheis.

2022 [6] - (2023) [6] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gjennomfør aktiviteten Fargelegg flagg.
 2. Vær med på flaggheis eller flaggutrulling.
 3. Lær noen av flaggreglene, for eksempel hvorfor flagget aldri skal ned i bakken og hva det betyr å flagge på halv stang.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Lær og syng en flaggsang.
 • Spill memory med flaggdagene.
 • Finn ut hva fargene og formene i det samiske flagget betyr.
 • Lær hvordan vi oppfører oss under flaggheis.
 • Lær å kjenne igjen minimum to andre flagg og hvilke land de hører til.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Flaggmerket, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [6] - (2023) [6] :

Flagget er et viktig nasjonalt symbol som ofte brukes på speiderleir og speidertur. Lær å knyte flaggstikk og vær med på en flaggheis.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut noe om historien til det norske eller samiske flagget.
 2. Heis opp og fir ned et flagg.
 3. Lær forholdstallene til fargene på det norske flagget.
 4. Lær å knyte flaggstikk.
 5. Finn ut hvordan det norske, samiske, svenske, danske og finske flagget ser ut, og hva symbolene og fargene i flaggene betyr.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Flaggmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [6] - (2023) [6] :

Flagget er et viktig nasjonalt symbol og brukes ofte på speiderleir og -tur. Lær om flagget og lag et eget flagg.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Ha tatt aktivitetsmerket Flagg for stifinnere eller
  • Finn ut hva de ulike symbolene og fargene i det norske og det samiske flagget ser ut.
  • Finn ut historien til et av flaggene.
  • Øv på å heise opp og fire ned flagget.
  • Lær å knyte flaggstikk.
  • Lær forholdstallene på det norske flagget.
 2. Finn ut hvordan det norske og det samiske flagget har utviklet seg i et historisk perspektiv.
 3. Finn ut hva de grunnleggende prinsippene for å designe et flagg er.
 4. Design et flagg og sy det av holdbart materiale.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Flaggmerket, bevere, 2018 - (2024), Norges speiderforbund

2018 [3] - (2024) [3] :

Fremgangsmåte:
 1. Kunne fortelle hvordan det norske flagget ser ut.
 2. Vite hva man ikke skal gjøre med flagget.
 3. Vite hva det betyr at det flagges på halv stang.
 4. Være med på flaggheising eller flaggutrulling, og øve på å stå rett og hilse flagget.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Flaggmerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [1] , merket var i gruppen "Lov og løfte", merkenummer 5153, merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Lær deg knutene som brukes ved flaggheising. Vis at du kan heise flagget og ellers behandle det riktig.
 2. Tegn det norske flagget i riktige forhold, og lær deg flaggreglene.
 3. Lær deg minst en flaggsang.
 4. Fortell litt om flaggets historie.
 5. Delta i en flaggparade på et speiderarrangement.

(1995) [2] , var i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5153, merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Ta ansvaret for troppens flagg under en tur eller leir. På denne måten viser du at du kan behandle flagget riktig.
 2. Lær deg minst en flaggsang.
 3. Fortell litt om flaggets historie.
 4. Delta i en flaggparade på et speiderarrangement.
For dagens merkekrav se lenger oppe på siden under "dagens merker".


Flaggmerket, småspeidere, (2007) - (2024), Norges speiderforbund

(2007) [4] - 2018 [3], merket er i gruppen Livskvalitet:

Hvorfor: For å lære om hvordan man markerer nasjonale høytidsdager.
Fremgangsmåte:
 1. Fortell om og lag tegninger til tre nasjonale høytidsdager (17. mai o.l.).
 2. Finn ut når flagget heises og fires disse dagene.
 3. Vær med i et arrangement på en høytidsdag.
 4. Lag en liten ting som er spesiell for en av høytidene (flagg i miniatyr, julepynt, påskepynt osv.).
For dagens merkekrav se lenger oppe på siden under "dagens merker".

Flaggmerket, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [5]2022 [6] :

Flagget er et viktig nasjonalt symbol og brukes ofte på speiderleir og -tur. Lær litt om flagget og vær med på en flaggheis.
Obligatorisk krav:
 1. Vite hvordan det norske flagget eller det samiske ser ut.
 2. Vite at et flagg aldri skal i bakken.
 3. Vite hva det betyr at man flagger på halv stang.
 4. Har vært med på flaggheis eller flaggutrulling.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Kjenne til de viktigste flaggdagene.
 • Kjenne forholdstallene på det norske flagget.
 • Kjenne to andre nordiske flagg.
 • Kjenne symbolikken i det samiske flagget.
 • Vite hvordan man oppfører seg ved flaggheis.
 • Vært med å synge en flaggsang.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Flaggmerket, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [5] - 2022 [6] :

Flagget er et viktig nasjonalt symbol og brukes ofte på speiderleir og -tur. Lær litt om flagget og vær med på en flaggheis.
Obligatorisk krav:
 1. Vite hvordan det norske og samiske flagget ser ut og hva de ulike symbolene og fargene betyr.
 2. Kjenne historien til et av flaggene.
 3. Kunne heise opp og ned flagget, og skikken rundt dette.
 4. Kunne flaggstikk.
 5. Kunne forholdstallene på det norske flagget.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Kjenne til de offisielle flaggdagene.
 • Kjenne til de nordiske flaggene og hvordan disse ser ut.
 • Kunne en flaggsang.
 • Deltatt på flaggheising og nedfiring på tur.
 • Vite hvordan man bretter sammen og oppbevarer flagget.
 • Deltatt i en prosesjon på en gudstjeneste.
 • Deltatt på flaggutrulling på et Speidermøte.
 • Lagd et troppsflagg.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Flaggmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [5] - 2022 [6] :

Flagget er et viktig nasjonalt symbol og brukes ofte på speiderleir og -tur. Lær om flagget og lag et eget flagg.
Obligatorisk krav:
 1. Ha tatt aktivitetsmerket «Flagg» som stifinner. Dersom man ikke har vært stifinner vil man måtte lære og oppfylle merkekravene til dette.
 2. Kjenne til den historiske utviklingen av flagg og særlig det norske flagget.
 3. Få kunnskap om de grunnleggende prinsippene for å designe et flagg.
 4. Designe et flagg selv og sy det av holdbart materiale.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Der representanter for flere nasjoner er samlet:
 • Kunne reglene for heising av flere nasjoners flagg i korrekt rekkefølge, når det er reist flere flaggstenger på samme leirområde.
 • Kjenne til bruk av signalflagg til sjøs.
 • Vite hva semafor er og hvordan det brukes.
 • Kjenne flaggene til 50 ulike nasjoner fra alle verdensdeler.
 • Kjenne reglene for bæring av flagg.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Flaggkjennskapsmerket, stifinnere og vandrere, (1992) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1992) [11] :

Du skal:
 1. Kunne heise/fire flagg.
 2. Vite hvilke klokkeslett en heiser og firer et flagg.
 3. Kjenne de viktigste flaggreglene. (Hvilestilling, ved utrulling, ved grav, i kirka osv.)
 4. Kjenne de viktigste flaggdagene våre.


(1994) [8] - 2003, ved en revisjon av merkene dette året ble det en tilføyelse på slutten av punkt 3:

 1. Kunne heise/fire flagg.
 2. Vite hvilke klokkeslett en heiser og firer et flagg.
 3. Kjenne de viktigste flaggreglene. (Hvilestilling, ved utrulling, ved grav, i kirka osv.) og delta i en prosesjon.
 4. Kjenne de viktigste flaggdagene våre.


Flaggspett, patruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2008: [6]

Hensikten med dette merket er å bruke det norske flagget og andre symboler riktig, og gjøre aktiviteter med rødt, hvitt og blått/svart.

Patruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Patruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Merket er webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Obligatoriske emner:
 • Flagget:
  • Flaggregler. Aktiviteten går ut på å lære flaggreglene. Hensikten med denne aktiviteten er å lære å vise respekt for flagget.
  • Flaggdager. Hensiketen med denne aktiviteten er å vite hvilke offentlige flaggdager vi har i Norge.
  • Samefolkets dag. 6. februar er samefolkets dag og offentlig flaggdag i Norge. Hensikten med aktivitetene er å bli kjent med samisk kultur og hvorfor vi markerer samefolkets dag.
 • Kirkeåret:
  • Høytid. Denne aktiviteten går ut på å delta i forberedelser til og feiring av en kristen høytid. Hensikten med denne aktiviteten er å lære tradisjonene.
 • Mat:
  • Blåbærmuffins. Lage blåbærmuffins. Hensikten med denne aktiviteten er å hygge seg.
  • Kirkekaffe. Aktiviteten går ut på å lage kirkekaffe etter en gudstjeneste. Hensikten med aktiviteten er å være synlig nærmiljøet.
  • Flaggkake. Hensikten med denne aktiviteten er å lage mat på stormkjøkken.
 • Lek og konkurranse:
  • Nattmanøver. Denne aktiviteten er en nattmanøver. Hensikten er å ha det gøy ute når det er mørkt.
  • Stratego. Aktiviteten er en konkurranse mellom to lag. Hensikten med denne aktiviteten er å lære samarbeid.
  • Uteinnebandygolf. Spill golf med innebandykøller - ute.
  • Fargelek.
Valgfrie emner :
 • Kreativitet:
  • Tallerken. Denne aktiviteten går ut på å gi hverandre positive tilbakemeldinger. Hensikten med denne aktiviteten er å gi vandrerne økt selvtillit.
  • Knuteleiker. Dette er en samling knuteleiker. Hensikten er å ha det gøy mens dere repeterer knuter.
 • Natur:
  • Spettefugler. Aktiviteten går ut på å lære om noen hakkespetter. Hensikten med denne aktiviteten er å få naturkjennskap.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Flaggmerket småspeider Norges speiderforbund (2007) (2024)
Flaggmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Flaggmerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Flaggmerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Flaggmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Flaggmerket bevere Norges speiderforbund 2018 (2024)
Flaggkjennskapsmerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 2003
Flaggspett patruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016

Utklipp og minner

Noen bilder med det norske flagget fra KFUK-speiderne på Laksevåg:

Andre bilder og utklipp om flagg:

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Referanser