Folkeforbundet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Flagg Folkeforbundet [1]
Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Folkeforbundet og Norge.

Folkeforbundet

Nasjoner og tidl. stater som er nevnt med navn i artiklene om Folkeforbundet må sees i en historisk sammenheng og ikke dagens sammenfallende navn, se gjerne oversikten over tidligere nasjoner.

Folkeforbundet, engelsk: League of Nations, fransk: Société des Nations, holdt sitt første møte 10. januar 1920 og ratifiserte samtidig Versaillestraktaten, og endte dermed offisielt den første verdenskrig. Den første generalforsamlingen ble holdt i Genève 15. november 1920. [1]

Folkeforbundet opprettes

Den amerikanske presidenten Woodrow Wilson tok under en tale i Kongressen 8. januar 1918, kjent som Wilsons 14 punkter, til orde for at det etter den første verdenskrig burde opprettes en internasjonal organisasjon for bl.a. å sikre suverenitet og territoriale grenser til store og små stater. Dette var USAs utgangspunkt i fredsforhandlingene i Versailles og ble en del av Versaillestraktaten. Wilson fikk senere Nobels fredspris for sitt fredsinitiativ. Det lyktes imidlertid ikke Wilson å få tilstrekkelig støtte i USAs kongress, og USA ratifiserte aldri Versaillestraktaten og ble dermed heller aldri medlem av Folkeforbundet. Medlemskapet i Folkeforbundet var kontroversielt i USA ettersom mange mente de ikke burde engasjere seg så sterkt i en internasjonal organisasjon. USA var likevel representert i domstolen og i diverse kommisjoner i regi av Folkeforbundet. [1]

Medlemsland

Ved opprettelsen hadde Folkeforbundet 42 medlemmer. Norge ble medlem i 1920. Til sammen 63 land var medlemmer i kortere eller lengre tid. Største antall medlemsland var 58 mellom 28. september 1934 og 23. februar 1935. Det tyske tredje riket meldte seg ut 19. oktober 1933, Folkeforbundet hadde ingen sanksjonsmulighter mot Det tyske tredje riket under Hitler. Sovjetunionen ble som eneste land ekskludert. Det skjedde 14. desember 1939 etter angrepet på Finland som startet Vinterkrigen. [1]

Flagg Fristaden Danzig 1920 1939.png Fristaden Danzig (Folkeforbundet) stod under Folkeforbundets beskyttelse.

Organisering

Folkeforbundet besto av tre hoveddeler og flere mindre kommisjoner/avdelinger. Generalforsamlingen var hovedforsamlingen, og besto av alle medlemslandene. De fleste vedtak ble tatt i Rådet, hvor det satt først fire, senere fem, permanente medlemmer (Storbritannia, Frankrike, Italia og Japan, samt (fra 1926) den tyske Weimarrepublikken) og fire (senere seks og deretter ni) ikke-permanente medlemmer. Rapportene og den daglige driften av forbundet ble foretatt av Sekretariatet. I tillegg til disse tre hoveddelene, fantes Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie og flere mindre kommisjoner slik som Slaverikommisjonen, Flyktningekommisjonen og Helsekommisjonen. [1]

Etter den andre verdenskrig

Folkeforbundet oppløste seg selv formelt 18. april 1946 og overførte sine målsettinger til De forente nasjoner, (FN), som ble stiftet 24. oktober 1945. [1]

Underorganisasjoner

Om norske forbindelser til Folkeforbundet

Utklipp og minner

Om verdenskrigene

Eksterne lenker

Referanser

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Wikipedia liten logo.png Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [1].