Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Follo krets av
Norsk Speidergutt-Forbund
NSF logo.jpg
Stiftet: 1. mai (25. mai) 1929 [1] [2] [3] [4]
Lagt ned: 1978
Fylke: [5] Viken
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til denne kretsen! Den var aktiv fra 1929 til 1978.
Se også tidl. Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund), samtidige Follo krets (NSPF) og dagens Follo krets (NSF).
Les mer om speidingen i distriktet Follo, i kommunene
Nesodden Nesodden kommunevåpen.png, Frogn Frogn kommunevåpen.png, Nordre Follo Nordre Follo kommunevåpen.png, Vestby Vestby kommunevåpen.png, Ås Ås kommunevåpen.png og deler av Enebakk Enebakk kommunevåpen.png

Område

Follo er en den sydøstlige delen av de tre regionene i Viken fylke.

Glimt fra historien

1925: Ble besluttet opprettet i 1925, som en krets mellom Akershus og Østfold fylker. [6]

1929: I 1929 var Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund) blitt veldig stor: 2698 speidere i 72 tropper. [7] Derfor ble det bestemt å dele opp kretsen, og opprette nye kretser og slik ble Follo krets stiftet, med troppene 1. Kolbotn, 2. Kolbotn, 3. Kolbotn, 1. Oppegård fra Oslo krets (Norsk Speidergutt-Forbund), i tillegg til 1. Spro, 1. Nesodden, 1. Frogn, 1. Drøbak, 2. Drøbak og 1. Ås. [8]

Tidligere kretsleder i Follo, Ola Øyno, skrev i 1990 en artikkel om speiderbevegelsen i Follobygdene. Artikkelen ble første gang publisert i Follo-minne 1990.
Follo krets hjemmeside.JPG
I 1929 var antallet blitt så stort at forbundet besluttet å opprette Follo krets av NSF. Dette skjedde den 1. mai 1929, men det konstituerende møte ble først holdt den 25. mai.
I Østlandets Blad for 29. mai kan vi i den anledning lese: "Speiderarbeidet har i det siste året vært i stadig vekst innen distriktet. Speiderne har kunnet glede seg ved at foreldrene i stadig større utstrekning møter opp på deres tilstelninger og viser interesse for speidersaken og forståelse for den betydning den har for guttene. Enkelte tropper har hatt den vanskelighet å kjempe med at de ikke bar vært tilsluttet noen krets. Det ble derfor hilst med glede da NSF besluttet dannet en Follo krets som omfatter: 1., 2. og 3. Kolbotn, 1. Oppegård, 1. Spro, 1. Nesodden, 1. Frogn, 1. og 2. Drøbak og 1. Ås speidertropper. Flere andre tropper er under dannelse. Lørdag 25. ds. blev det konstituerende møte for kretsen avholdt på Kolbotn. Møtet var godt representert og blev ledet av forbundssekretær Rasmussen. Lover for den nye krets ble vedtatt og kretsstyre valgt. Til kretssjef valgtes troppsfører Hans Knutsen, 1. Kolbotn og til vicekretssjef Skinnemoen, 1. Ås. Til øvrige styremedlemmer: Olav Hansen, 2. Drøbak og Asmund Andersen, 1. Nesodden og troppsassistenten Einar Jacobsen, 1. Oppegård. Suppleanter ble troppsfører Hjalmar Lie, 2. Kolbotn og C. E. Eriksen fra Langhus. Forhandlingene gikk raskt og greit i den rette speiderånd. Alle kretsens speidere samledes i håbet om at den nye krets må ha fremgang, og at den må bli til stor gavn for speiderarbeidet innen distriktet."
Den nye krets besto etter dette av 10 tropper med i alt ca. 280 speidere. Valget av Hans Knutsen som kretssjef skulle vise seg å være et lykkelig valg. Han hadde nettopp de egenskaper som skulle til for å sveise troppene i Follo sammen. Allerede året etter gikk den første kretsleir av stabelen. Den ble holdt på Seiersten i Drøbak, og minnene om denne leiren er både gode og hyggelige. Under Hans Knutsens ledelse vokste den nye kretsen framover i 1930-årene. Interessen for speiderarbeidet var stor, og dannelsen av nye tropper fortsatte. Således ble 1. Langhus stiftet 10. februar 1930, og halvannen måned senere fulgte 1. Myrvoll med 30. mars som stiftelsesdag.
Da Hans Knutsen etter åtte år som kretssjef takket av, besto kretsen av 15 tropper med 450 speidere. Denne økningen ble oppnådd trass i at antall gutter (barn) i skolepliktig alder stadig sank. C. E. Eriksen, 1. Langhus ble kretsens neste sjef. Etter to år overlot ban styringen til Wilhelm Frøshaug, Kolbotn. Han var kretssjef inntil speiderarbeidet ble forbudt i september 1941. Speidersak og diktatur passet ikke sammen. De daværende makthavere anså speidersaken og dermed speideridealene for "farlige" for ungdommen. Og man nøyde seg ikke med bare å forby speiderarbeidet. Det ble samtidig forlangt at alle eiendeler, materiell og arkiver skulle leveres inn. Selv om mye ble gjemt bort, gikk likevel mange verdifulle eiendeler tapt. Men "en gang speider - alltid speider" viste seg å være en realitet. Speiderarbeidet fortsatte i det skjulte, men nye aspiranter var det ikke mulig å ta i mot. Og nettopp det skulle få følger senere. Nevnes bør også at ikke få speidere fant sin plass i motstandskampen. Under dette arbeidet hadde også speiderne sine tap.
Da 1945 og freden kom, sto det tallrike gutteskarer klar til å ta speiderarbeidet opp igjen. I løpet av sommeren og høsten kom det i gang 16 tropper med mer enn 650 gutter, noe som slo alle tidligere rekorder hva medlemstall angår. Men de fire år uten rekruttering viste seg å bli vanskelige å overvinne. Gutter, som nå var i passende alder til å bli patruljeførere, hadde ingen speidererfaring. Kontinuiteten manglet, og mangelen på voksne ledere var katastrofal etter frigjøringen. Dette sammen med andre årsaker førte til en sterk tilbakegang fram til 1954. Pr. 1. januar 1954 sto kretsen igjen med 10 tropper, 3 roverlag og 2 ulveflokker med i alt 283 medlemmer. Med dette var man således tilbake til startåret 1929.
Heldigvis så det imidlertid ut til at folk på nytt fikk øynene opp for speiderarbeidets betydning. Tilgangen, både på ledere og gutter øket slik at kretsen kunne feire sin 30-årsdag i 1959 med 21 tropper, 8 ulveflokker og 3 roverlag med til sammen 700 medlemmer. Utover på 60-tallet fortsatte ekspansjonen helt fram til merkeåret 1978. Da hadde kretsen et medlemstall på 1350.
Gjenfortalt av Terje Myhr, på Hjemmesiden til Follo krets. [8]

1948: Follo krets hadde 281 deltakere på Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund), med troppene 1. Drøbak, 1. Hølen, 1. Kolbotn, 1. Kråkstad, 1. Langhus, 1. Myrvoll, 2. Nesodden, 3. Nesodden, 1. Oppegård, 2. Oppegård, 1. Ski, 2. Ski, 3. Ski, 1. Son, 1. Vestby, 1. Ås og 2. Ås. [9]

Kretsens pinse- og sommerleirer

Årstall Kretsens pinse- og sommerleirer Sted / kommune Antall deltakere Referanser
1930 Kretsleir Seiersten, Drøbak, Follo krets, 1930 (Norsk Speidergutt-Forbund) Frogn kommunevåpen.png Frogn [8]
1934 Kretsleir Bråtetjern, Nesodden, Follo krets, 1934 (Norsk Speidergutt-Forbund) Nesodden kommunevåpen.png Nesodden 230 speidere [10] [11]
1938 Kretsleir Kambo, Follo krets, 1938 (Norsk Speidergutt-Forbund) Moss kommunevåpen.png Moss [10]
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1956 Kretsleir Tredalen, Spjærøy, Follo krets, 1956 (Norsk Speidergutt-Forbund) Hvaler kommunevåpen.png Hvaler [10]
1958 Kretsleir Vidalen, Vassfaret, Follo krets, 1958 (Norsk Speidergutt-Forbund) Ringerike kommunevåpen.png Ringerike [10]
1962 Kretsleir Vergjedalen, Follo krets, 1962 (Norsk Speidergutt-Forbund) Nore og Uvdal kommunevåpen.png Nore og Uvdal [10]
7.14. august 1966 Kretsleir Vidalen, Vassfaret, Follo krets, 1966 (Norsk Speidergutt-Forbund) Ringerike kommunevåpen.png Ringerike [12] [10]
1970 Kretsleir Iddefjorden, Follokretsene, 1970 (Norsk Speidergutt-Forbund) / (Norsk Speiderpikeforbund) Halden kommunevåpen.png Halden 374 [10]
1974 Kretsleir Kvernmoen, Follokretsene, 1974 (Norsk Speidergutt-Forbund) / (Norsk Speiderpikeforbund) Aremark kommunevåpen.png Aremark [10]
1978 Kretsleir Tromøy, Arendal, Follo krets, 1978 (Norsk Speidergutt-Forbund ) Arendal kommunevåpen.png Arendal [10]
1978 Follo krets (NSF) og Follo krets (NSPF) fusjoneres til dagens Follo krets (NSF)
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Kretsledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Kretschefer og kretsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Hans Knutsen, Kolbotn 19291937 [4] [3] [13] [8] [14]
Carl Eugen Eriksen, Langhus / Oppegård 19371939 [15] [8] [14]
Wilhelm Frøshaug, Kolbotn 19391945 [8] [14]
Kjartan Velde, Nesoddhøgda 19451954 [8] [16] [17] [18] [19] [20] [14]
Ola Thorleif Øyno, Ski 19541964 [21] [22] [14]
Finn G. Holmen, Langhus 19641967 [14] [23] [24] [25]
Rolf Arnesen, Oppegård 19671970 [26] [27] [14]
Svein Nesse, Oppegård 19701976 [28] [29] [30] [14]
Alf Salvesen, Ski 19761978 [14]
Jens Døvik, Ski 1978 [14]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Avdelinger

I 1937 / 1938 er tre avdelinger i kretsen: Drøbak avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund), Kolbotn avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Nesodden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund). [31] [32]

I 1951 er det to avdelinger i kretsen: Oppegård avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) og Ski avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund). [33]

Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Grupper

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

I 1929 ved stiftelsen av Follo krets var følgende tropper med:
1. Drøbak, 2. Drøbak 1. Frogn, 1. Kolbotn, 2. Kolbotn, 3. Kolbotn, 1. Nesodden, 1. Oppegård 1. Spro og 1. Ås. [8]


I 1937 / 1938 er følgende tropper med i Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [44] [45]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Drøbak, 2. Drøbak, 1. Hølen, 1. Kolbotn, 2. Kolbotn, 4. Kolbotn, 1. Langhus, 1. Myrvoll, 1. Nesodden, 2. Nesodden, 3. Nesodden, 1. Oppegård,
2. Oppegård, 1. Vestby og 1. Ås. I tillegg har avdelingene hvert sitt roverlag: Drøbak avdeling roverlag, Kolbotn avdeling roverlag og Nesodden avdeling roverlag.
Se flere årsmeldinger i NSF her


I 1951 er følgende tropper med i Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund): [46]
Faksimalie Årsrapporter.JPG
1. Drøbak, 1. Hølen, 1. Kolbotn, 1. Kråkstad, 1. Langhus, 1. Myrvoll, 3. Nesodden, 1. Oppegård, 2. Oppegård, 1. Ski, 2. Ski, 3. Ski, 1. Son, 1. Vestby og 1. Ås.
Se flere årsmeldinger i NSF her

Medlemsutvikling

1974: Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1974 med totalt 1188 medlemmer. [47]

1975: Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1975 med totalt 1236 medlemmer. [48]

1976: Follo krets (Norsk Speidergutt-Forbund) var en aktiv krets i Norsk Speidergutt-Forbund, 31. desember 1976 med totalt 1309 medlemmer. [49]

Hytter og hus

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Om Viken

Les mer om speidingen i Viken fylke Viken fylkesvåpen.png

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Med buksekanten over knærne, s 83
 2. Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
 3. 3,0 3,1 Utdrag fra forbundets årsoversikt for 1929 som stod i Speideren nr. 5 (mai) i 1930
 4. 4,0 4,1 4,2 Speideren nr. 6 (juni) i 1929
 5. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 6. Forbundsstyremøte 6. - 7. april 1925, sak 14, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1925
 7. Med buksekanten over knærne, s 83
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Ola Øyno i Follo-minne 1980, i artikkel om speidingen i Follobygdene, gjenfortalt til Terje Myhr, Hjemmesiden til Follo krets
 9. Leirheftet fra Landsleir Mandal 1948 (Norsk Speidergutt-Forbund).
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 Knut Mæhlum, Om Follos kretsleirer Hjemmesiden til Follo krets
 11. Speideren, nr. 7 1934, Norsk Speidergutt-Forbund.
 12. Lederen nr. 4 1965
 13. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 Knut Mæhlum, Om historiene om Folloskretsenes historie Hjemmesiden til Follo krets
 15. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 16. Lederen nr. 1 og 2 1946
 17. 1950 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1950
 18. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1950
 19. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, 1951
 20. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 2 - 1952
 21. Lederen nr. 3 1960
 22. Liste over forbundsrådets sammensetning, gjengitt i Lederen nr. 3 - 1961
 23. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 24. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 25. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 26. Lederen nr. 3 1968
 27. Lederen, nr. 3 og 4 1969, Norsk Speidergutt-Forbund.
 28. Lederen nr. 4 1970
 29. Lederen nr. 3 1974
 30. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 5 - 1975
 31. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 32. Speideren nr. 5 1938.
 33. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 34. Lederen nr. 4 1956.
 35. Lederen nr. 2 1976.
 36. Lederen nr. 7 og 8 1950.
 37. Lederen nr. 2 1962.
 38. Lederen nr. 8 1962.
 39. Lederen nr. 2 1973
 40. Lederen nr. 3 1949.
 41. Lederen nr. 8 1970.
 42. Lederen nr. 5 1967.
 43. Lederen nr. 4 1963.
 44. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 45. Speideren nr. 5 1938.
 46. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 47. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1974 Kretser
 48. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 49. Norsk Speidergutt-Forbund Styrkeliste 1976 Kretser
 50. Lederen nr. 5 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.