Forbundskontoret (NSF)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Forbundskontoret (NSF)

Forbundskontoret er den administrative enheten i Norges speiderforbund. Kontoret ledes av generalsekretær og består av tre avdelinger: Kommunikasjon, Medlemsservice samt Program og lederutvikling. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Avdelingsleder for Medlemsservice er stedfortreder for generalsekretæren. Forbundskontoret koordinerer og ivaretar speiderforbundets daglige drift og arbeider ut fra forbundets strategier. [1]

Fra "Viser vei - årsmelding for 2012 og 2013":

2014 Viser vei 001.jpg

Forbundskontoret er der for å støtte og hjelpe speiderarbeidet på ulike måter. Tjue engasjerte personer har vært ansatt for forbundet i løpet av perioden 2012-2013. Noen er stabile «heltidsspeidere», andre har vært vikar eller prosjektansatt en periode. Jens Morsø tok over som generalsekretær etter Karen Johanne Strømstad 1. februar 2012. De ansatte bistår grupper, kretser, korps, prosjektgrupper og de nasjonale styrer og komiteer i utførelsen av deres oppgaver. Kontoret bidrar med faglig kunnskap og erfaringsoverføring, og er en støtte i små og store prosjekter, sørger for informasjon i ulike kanaler, og for at formelle krav til rapportering med mer blir fulgt opp. Forbundskontoret er inndelt i tre avdelinger: Medlemsservice, Program og lederutvikling og Kommunikasjon. Medlemsserviceavdelingen har hatt ansvar for økonomi, administrative oppgaver, utleie av eiendommer, IT-løsninger og medlemssystem. Program og lederutvikling har hatt ansvar for å følge opp og støtte nasjonale kurs og arrangementer og Komite speidings arbeid, internasjonalt arbeid, lederutvikling, treningsprogrammet og Speiderbasen. Kommunikasjonsavdelingen har hatt ansvar for medlemsbladet Speideren, nettsider, vervemateriell, informasjonsmateriell og pressearbeid. Alle avdelinger støtter medlemmer, grupper, kretser, korps og prosjekter på forespørsel og innenfor sine ansvarsområder.

Ansatte ved Forbundskontoret (NSF)

Årstall / periode Ansatte gjennom tidene Krets/krins Referanser
Har du flere opplysninger?
Bidra selv, eller send oss en e-post
[1]

Utklipp og minner

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

http://www.speiding.no/om_oss/?side=organisasjon.forbundskontoret

Referanser

  1. Opplysninger fra nettstedet www.speiding.no, november 2014
Vet du mer om "Forbundskontoret (NSF)"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!