Foreldreforeningen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Foreldreforeningen

24. oktober 1962 møttes noen entusiastiske foreldre til speidere fra 10. Drammen på Losje Prøven i Nordahl Bruns gate 1. De stiftet denne kvelden en foreldreforening som i 25 år var en driftig og selvdrevet forening, hvor formålet var å støtte opp under speidergruppa. Foreldreforeningens første formann var Erna Hansen. Øvrige styremedlemmer var viseformann Reidar Christensen, kasserer Anne Bille Olsen og sekretær Randi Havik. Foreningen hadde faste møter i gruppas lokaler, og innkalte lederne fra gruppa til møtene for informasjon begge veier. Inntektsbringende tiltak som loddsalg på møtene, kakelotteri, bingo og loppemarked var viktig for å støtte opp om gruppas økonomi. Før landsleiren på Røros i 1972 gjorde foreldreforeningen en kjempejobb med å lage leirbålskapper til alle i tropp og roverlag. Med 10. Drammen og et bjørnehode påtrykt i grønt til troppen, og i burgunder til laget.

På den tiden var det i hovedsak mødrene som dannet foreldreforeningen. Men fedrene kom mere på banen under dugnadene med riving av Øren gård på 60-tallet og byggingen av Tuva på 80-tallet. Et høydepunkt for troppen på sommerleir var besøket fra foreldrene. Da var det hvis mulig is til alle, skaffet til veie av foreldreforeningen. Foreningen fortsatte sin drift på samme måte også etter at 10. Drammen III var en realitet. Men etter hvert var mange av de gamle ildsjelene borte, og i 1987 ble foreldreforeningen som en selvstendig forening lagt ned. Da gikk man over til den mere tradisjonelle formen, nemlig at lederne innkalte til foreldremøte.