Forlag og trykkerier

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Dette er en samleside for forlag og trykkerier brukt i speidersammenheng i Norge. Denne siden inneholder også referanser for de ulike, slik at vi kan vise korrekt informasjon. I noen tilfeller er det praktisk å henvise til en wikipediaartikkel, mens noen få er omtalt her i Speiderhistorisk leksikon. Men andre igjen vet vi lite om og kan samle opplysninger her.

Innhold

Forlag og trykkerier

Listen er alfabetisk. For Oslo, het denne byen Kristiania inntil 1925.

Aktietrykkeriet, Oslo

Trykket:

Aktietrykkeriet, Trondheim

Trykket:

Aschehoug forlag

Dette forlaget heter i dag H. Aschehoug & Co. (M. Nygaard) A/S. Forlagshuset skifter da navn etter hvem som er leder.

Utgitt:

L. M. Berntzens Forlag, Oslo

Utgitt:


P. M. Bye & Co. A/S, Oslo

Trykket:


J. W. Cappelen forlag, Oslo

Utgitt:

Centraltrykkeriet, Oslo

Trykket:

Johan Christiansens boktrykkeri, Trondheim

Trykket: Julehefter i Norsk Speiderpikeforbund

O. Christiansens boktrykkeri, Oslo

Trykket:

N. W. Damm & søns forlag

N. W. Damm & søns forlag

Utgitt:


Eck-Jansen & Nilsen, Oslo

Trykket:

A.S. Ekspresstrykkeriet

Trykket:

Emil Moestue A/S, Oslo

Trykket:

Enersens trykkeri, Oslo

Trykket:

Ernst G. Mortensens forlag, Oslo

Utgitt:

Fabritius & Sønner, Oslo

Trykket:


Falck-Ytters Forlag

Utgitt:

A/S O. Fredr. Arnesens Bok- og Aksidedenstrykkeri

Trykket:


Frelsesarmeens trykkeri

Trykket:

Gjøstein Boktrykkeri A/L, Stavanger

Trykket:


Grøndahl & Søn

Trykket:


Gyldendals Norsk Forlag, Oslo

Utgitt:

(Gyldendalske Bokhandel er navnet som blir brukt i Speidergutter på Spitsbergen i 1922.)


Hellstrøm & Nordahl A.S.

Trykket:

Edgar Høgfeldt A/S, Kristiansand

Trykket:

A.S. Indremissionstrykkeriet, Oslo

Utgitt:

Trykket:

J. M. Stenersens forlag


Johannes Bjørnstads Forlag

Utgitt og trykket:


Kirstes Boktrykkeri

Trykket:

Krausz og Lie boktrykkeri, Bergen

Trykket:

Landstrykkeriet, Oslo

Trykket:


Lie & Co's boktrykkeri

Trykket:


Lutherstiftelsens forlag

Utgitt:

Det Mallingske Boktrykkeri

Trykket:


Mariendals Boktrykkeri, Gjøvik

Trykket:


Merkur Boktrykkeri A/S, Oslo

Trykket:


C. P. Mordt & Søn, Oslo

Trykket:


Morten Johansens boktrykkeri

Trykket:


Nationaltrykkeriet, Oslo

Trykket:

Nikolai Olsen trykkeri / Nikolai Olsens Boktrykkeri, Oslo

Trykket:

Nomi forlag, Stavanger

Utgitt:


Norsk Lithografisk Officin & Richies Konvolutfabrik A/s, Oslo

Trykket:

Om Norsk Lithografisk Officin & Richies Konvolutfabrik A/s

Norsk Speidergut-Forbunds Forlag, Kristiania

Les mere om Norsk Speidergut-Forbunds Forlag.

Utgitt:

Det Nordenfjelske Forlag, Trondheim

Utgitt:

Norsk Speidergut-Forbunds Forlag

Se egen artikkelside

Utgitt:

Norsk Prent L.L

Trykket:


Petlitz Boktrykkeri, Oslo

Trykket:


P. M. Bye & Co. A.S., Oslo

Trykket:


Reistad & Sønns Boktrykkeri

Trykket:

Salvata Kristelige Forlag

Utgitt:

Speidergutkomiteens forlag, Kristiania

Utgitt:

Steenske boktrykkeri, Johannes Bjørnstad, Oslo

Trykket:

Steenske bogtrykkeri, Kristiania

Utgitt:

Steenske Forlag, Kristiania

Utgitt:

Otto Stenersens boktrykkeriet, Kristiania

Trykket:

Sætherskar, Bergen

Utgitt:


Thronsen & Co, Oslo

Bok-, aksidens- og avistrykkeri i Oslo stiftet i 1900 [3]

Trykket:

Triangelforlaget

Utgitt:

TUN forlag

Utgitt:


C. Tybring-Gjedde, Oslo

Trykket:


Johs. Warhuus & Co A.S, Oslo

Trykket:


Windju Simonsens Forlag

Utgitt:

Aas & Wahls Boktrykkeri A.S.

Trykket:


Om skrevne og visuelle kilder innen speiding

Eksterne lenker

Referanser