Frederik Barth

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Frederik Barth
Personalia
Barth, Frederik. Fra Speiderliv i Aust-Agder.jpg
Født: 20. mars 1880 [1]
Bosted: [1] Arendal kommunevåpen.png Arendal
Speiderbakgrunn
Grupper: 2. Arendal
Verv: troppsfører
Frederik Barth ble oftest omtalt som Fred. Barth, etterhvert også som konsul Barth.

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

Noen tropper ble på denne tiden drevet av yngre ledere. De måtte da ha en voksen person som ansvarshavende, og rundt om i landet kunne lederrollene være ganske ulike. I 1920 får kretssjef Johannes Leewy brev fra forbundssekretær Brekke, med en rekke spørsmål og informasjon. Brekke er opptatt av situasjonen blant Arendalsspeiderne, og spør etter Barth's rolle: "...og hvad er egentlig sandheden om Barth? Vi regner ikke med ham i speiderarbeidet, idet vi den hele tid har hat indtryk av, at han har spilt mere gjesterolle end en tropsførers." Kanskje røper dette usikkerhet om Barths rolle? Eller kanskje vi kan forstå dette som at han faktisk var aktiv like frem til 1920? Når man vet at han sluttet som troppsfører forsdi tiden ikke strakk til, passer dette med Brekkes inntrykk. Men vi vet ikke hva Leewy rapporterte tilbake.[2]

Så sent som på St. Georgsdag 1920 ledet Barth marsjen for Arendalstroppene fra Barbu skole til Trefoldighetskirken.[3]


Hederstegn og utmerkelser

I 2. Arendals protokoll for årene 1916 - 1923 står Fred Barth som troppsfører. "Han blev leder 1912." Så står det noe som både er interessant, pussig og noe uklart: "Tildelt "Swastika", men returnerte den da dette kun utdeles av hovedstyret. Er av hovedstyret tildelt "Svastika" 1915." Etter at nazistene misbrukte det gamle tegnet, ble dette på 1930-tallet endret til "Den hvite lilje".[5]

Forfatterskap og annet

  • I 1914 bidro han i manus til Arendal og oppland turistforenings turisthåndbok. [6]
  • Arendals Håndverkerforening 1847-1947. P.M. Danielsens Trykkeri. 137 s. 170 x 260 mm. (Kaastrup 1578).
  • Arendals 200-årsjubileum i 1923 ga tilskyndelsen til å få en offisiell utførelse av byvåpenet til bruk for byens myndigheter. Det er tegnet av frk. C. Aubert etter utkast av Fred Barth, og ble godkjent ved kgl. res. 7. november 1924. Fra [Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Arendal]

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund 1949-Speiderguttboka-NSF-s358 - Zoolog 1.jpg Tidlige spor av speidergutter

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Forbundssekretær Brekke i brev til Johannes Leewy datert 6/4/1920
  3. Protokoll: 2. Arendal medlemsprotokoll mv 1916-1923 - oppslag 19
  4. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
  5. 2. Arendals protokoll for årene 1916-1923
  6. "Austheiene" v Kjell Lund Hvoslef 1990 s 11
Vet du mer om "Frederik Barth"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!