Gabriel Kielland

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Gabriel Kielland
Personalia
Alt. navn: Gabriel Wilhelm Kielland
Født: 18. mars 1872
Bortgang: 14. september 1935
Bosted: [1] Nordkapp kommunevåpen.png Nordkapp, Karasjok kommunevåpen.png Karasjok,
Ringerike kommunevåpen.png Ringerike og Tynset kommunevåpen.png Tynset
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 1. Tynset og 2. Furnes med flere
Verv: speiderstyret og kretschef

Verv og ledergjerning


1926: Årsberetningen for Norsk Speidergutt-Forbund for 1926 nevner Gabriel Kielland:

Header Lederen 1923 -.JPG

På grunn av de lange avstande i kretsen er det vanskelig å få noen kretssammenkomster. Arbeidet har dog på enkelte steder vært godt. Interessen for arbeidet er også bra i dalen. Kretsen mistet i løpet av året sin kretschef, idet prost Kielland blev utnevnt til sogneprest i Furnes. Vicekretschefen, lærer Oscar Bjørnstad, Rasta, overtok stillingen, Der er 10 tropper med 205 speidere. [9]

Speiderbakgrunn

Om Gabriel Kielland

Gabriel Kielland var fra Sokna og arbeidet blant annet som res. kapellan. Står også oppført med Honnigsvåg som bosted.

Hederstegn og utmerkelser

Forfatterskap

SitatAnnengraden er ikke grei, sann, jeg er ikke kommet langt på vei, sann, å, men tror du ikke, når jeg øver skikkelig så får jeg`n en gang, også jeg, sann. Det er bra, sann, den å ta, sann, før jeg en gang med pensjon går à, sann..Sitat
Gabriel Kielland i speidersangen Annengraden den er ikke grei, sann, 1925, se flere speidersitater her

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbunds sentrale organisering

Eksterne lenker

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Speideren nr. 5 (mai) 1923, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 4. Årsmelding NSF 1925/26
 5. Årsmelding gjengitt i Lederen nr. 3 - 1925
 6. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
 7. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 8. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 9. Lederen nr. 2 1927
 10. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
 11. Femti år for norske gutter s. 160 1961
 12. Speideren nr. 2 1932.
Vet du mer om "Gabriel Kielland"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!