Gartnermerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Botanikermerket og Merker med planter og urter som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

I Meiseboka, 1984, KFUK er en av oppgavene under "Vi opplever våren" å plante noe inne.
I Meiseboka, 1984, KFUK er en av oppgavene under "Vi opplever våren" å plante noe inne.
I Arbeidsbok for ulvunger, 1977, KFUM er en av oppgavene å drive frem en plante fra frø, stikling eller løk

Merkekrav til dagens merker

Gartner, småspeidere, (1983) - (2024), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [12] - (2024) [13], merket var i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: For å lære om planter og hvordan man skal passe på dem.
Fremgangsmåte:
 1. Ha ansvaret for en hageflekk på minst 2 kvadratmeter, en blomsterkasse eller 2–3 potteplanter i minst 3 måneder. Kjenn bruken av de vanligste hageredskaper. Fortell om hva som skjer.
 2. Kjenn navnet på minst 4 av de vanligste dyrkede busker, blomster eller grønnsaker.
 3. Plukk og si navnet på minst 4 ugressplanter.
 4. Få 2 av følgende til å spire og følg utviklingen:
En løk i sand, myrull, vann, torv eller jord.
En kastanje eller et kornfrø i vann, sand torv eller jord.
Sennep, erter, karse eller bønner på flanell / bomull.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Gartnermerket, bevere, 2021 - (2024), Norges speiderforbund

2015 [13] - (2024) [13]:

Hvorfor: For å utvikle interessen for det som spirer og gror hos bevere, og gi dem innføring i hvordan man skal passe på planter.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hva planter trenger for å vokse og trives, som vann, lys og næring.
 2. Ta ansvar for å vanne en stueplante du har hjemme, i minst to uker, og lær hvordan du skal kjenne etter om den trenger vann.
 3. Kjenn navn og utseende på 2-3 planter som er typiske for forskjellige årstider, som snøklokker og tulipaner om våren eller nyperoser og kløver om sommeren.
 4. Så frø i potter eller avklipte melkekartonger med såjord, og finn ut hvordan du skal stelle dem for å få dem til å spire.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Gartnermerket, blåmeis, (1937) - ? Norsk Speiderpikeforbund

Bilde av merket mangler.

(1937) [14], merket var i gruppe 2 - Nevenyttighet:

 • Blåmeisen må ha hjulpet til å luke ugress i haven.
 • Kunne peke ut 20 almindelige blomster og træer.
 • Hun må ha gjort istand et bed og sådd det til.


Gartnermerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [1] :

Speideren må kunne:

a. Spa op og tilberede et jordstykke av 10 kvadratmeters størrelse og demonstrere hvorledes de almindeligste haveredskaper skal håndteres.
b. Så, sette eller plante minst seks forskjellige grønnsakvekster og skjøtte dem, inntil grønnsakene er modne.
c. Kjenne navnet på minst ti av de almindeligste fruktbusker og frukttrær som odles i vårt land.
d. Nevne navnet på seks av de almindeligste ugressplanter.


Gartnermerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [1] :

Skriftlig:
a. Gi en kort beskrivelse av ti kjøkkenhavevekster — angi hvorledes de dyrkes og når de høstes.
Muntlig:
a. Nevn minst ti av de almindeligste bærbusker og frukttrær som odles i vårt land.
b. Nevn seks forskjellige ugressplanter og fortell hvorledes de ser ut.
Praktisk:
a. Må ha spadvendt et jordstykke av ti kvadratmeters størrelse og grundig tilberedt det for såning eller utplantning.
b. Må med hell ha dyrket minst seks forskjellige kjøkkenhavevekster, hvorav de tre såes og de øvrige plantes.
(Arbeidet bør utføres under overopsyn av en bestemt person som vil avgi rapport til eksamninatoren. Hvis ingen haveflekk står til rådighet, kan man til den praktiske prøve benytte en litt stor verandakasse, hvori eksaminanden tilbereder jorden, sår og planter et bestemt antall kjøkkenhavevekster, samt noen blomster, og fører tilsyn med samme hele sommeren igjennem.)


Gartnermerket, speidere i tropp, (1947) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1947) - ?, mangler bilde av merket som hadde en sigd som bilde. [15] Er mest sannsynlig et ganske nytt merke da det ikke er med i Speiderpikeboken fra 1945. [16] Er heller ikke med i senere Speiderpikeboken fra 1965. [17] :

 1. Må stelle en hage fra vår til høst, spa om, så, gjødsle, plante og luke. Må ha dyrket minst tre sorter grønnsaker og tre forskjellige sorter blomster.
 2. Må kjenne til de forskjellige sorter gjødsel og bruken av dem. Ha kjennskap til sprøyting og beskjæring av frukttrær, nedplukking og oppbevaring av frukt.
 3. Kunne slå, og ved prøven vise hvordan man lager bed, sår og planter.


Gartnermerket, ulvunger, (1969) - ? , Norsk Speidergutt-Forbund

(1969) [3]:

1. Stelle en hageflekk på minst 2 kvm i 3 måneder. Ha spadd opp, gjødslet, sådd til og luket dette stykket uten voksen hjelp, kjenne navnene på minst 5 planter.
2. Ha fått 2 av følgende til å spire:
En løk i vann, torv, myrhull, sand eller jord.
En kastanje eller et granfrø i vann, torv, sand eller jord.
Karse, erter eller bønner på flanell.


Gartnermerket, småspeidere, (1983) - (2024), Norges speiderforbund

(1983) - (1995) [4] [18] [5] [6] [19]

I 1987 - 1990 var merket var i gruppen "Vi bruker hendene", i 1995 i gruppen "Praktisk viten"  :
1. Stell en hageflekk på minst 2 kvadratmeter, en blomsterkasse eller 2-3 potteplanter, i minst tre måneder.
2. Kjenn navnet på minst fire av de mest alminnelige dyrkede busker, blomster eller grønnsaker.
3. Plukk og si navnet på minst fire ugressplanter og kjenn bruken av de mest alminnelige hageredskaper.
4. Lag en utklippsbok fra landbrukskataloger, frøblader e.l. - med en side for hver måned fra mai til september. På hver side skal det være bilde av minst to planter som er plantet eller har blomstret denne måneden. Vis fram i alt minst 12 planter.
5. Få minst to av følgende til å spire:
- En løk i sand, myrull, vann, torv eller jord.
- En kastanje eller et kornfrø i vann, sand, torv eller jord.
- Sennep, karse, erter eller bønner på flanell/bomull.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Gartnermerket, patruljemerke i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [7] [8], merket et "patruljemerke" i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5402 og var beregnet på de yngste speiderne :

 1. Lær dere de viktigste kjøkkenvekster, frukttrær og bærbusker, og lær om nytten deres i kostholdet. Vær med på en innhøsting.
 2. Vis minst tre forskjellige grønnsaker som patruljen selv har drevet fram.
 3. Lær dere å kjenne de mest vanlige dyrkede rotfrukter på hjemstedet deres. Lær om bruk av rotfruktene i husholdningen. Fortell om lagring av rotfrukter.
 4. Fortell om skaden som ugress gjør, og om hvordan en bekjemper det både ved hjelp av kjemiske og biologiske hjelpemidler.
 5. Lag en pen blomsterdekorasjon og gi den til noen dere synes fortjener den, eller til en institusjon.


Gartnermerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [9][20] - 2003 :

Du skal:
 1. Klargjøre din egen kjøkkenkasse, blomsterbed eller kjøkkenhage.
 2. Så eller plante i hagen og vise dette til en voksen.
 3. Stelle i hagen og vise stykket fram til samme person etter 1 måned.


Gartnermerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

(1998) [10] :

 1. Klargjøre din egen verandakasse, blomsterbed eller kjøkkenhage.
 2. Så eller plante i hagen, og vise dette til en voksen.
 3. Stelle i hagen og vise stykket fram til samme person etter 2 måneder.


Til 2003 [11] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Samle og tørk frø fra tre trær eller planter.
- Klargjør en kjøkkenhage, blomsterkasse eller et blomsterbed om våren.
- Dyrk karse i bomull.
- Plant blomsterløk og se hva som skjer.
- Luk i et blomsterbed eller en åker.
- Vær med å sette, hyppe og ta opp poteter.
- Ha ansvar for husets planter i to uker.


Plantemerket, stifinnere, (1971) - ? , Norges KFUK-speidere

(1971) [21] merket var i gruppen Hjem-Samfunn:

Du skal:
 1. Drive frem en løkplante inne eller så et frø i en potte og følge utviklingen.
 2. Stelle en stueplante i minst 3 måneder.
 3. Tegne en hageplan og finne ut hva du vil plante.
 4. Arrangere en pen blomsterdekorasjon og gi den til en som du synes fortjener den.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Gartnermerket blåmeis Norsk Speiderpikeforbund (1937)
Gartnermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Gartnermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Gartnermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1947)
Gartnermerket ulvunge Norsk Speidergutt-Forbund (1969)
Gartnermerket småspeider Norges speiderforbund (1983) (2024)
Gartnermerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Gartnermerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Gartnermerket ulvunge Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Gartnermerket bevere Norges speiderforbund 2021 (2024)
Plantemerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser