Gaver og innsamlinger etter den andre verdenskrig

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Det ble oppfordret om å skaffe speidingen midler til å starte opp igjen. Bidragene kom fra mange hold og dugnadsviljen var stor.
Speiderne bidro også til nødhjelp i de krigsherjede deler av Nord-Norge og Europa.

Gaver og innsamlinger etter den andre verdenskrig

Nasjoner og tidl. stater som er nevnt med navn i artiklene om den andre verdenskrig må sees i en historisk sammenheng og ikke dagens sammenfallende navn, se gjerne oversikten over tidligere nasjoner.

Til inntekt for speidingen

Etter den andre verdenskrig og beslagleggingen av midler høsten 1941 og i påvente av erstatninger etter krigen, var speiderforbundene avhengig av innsamlinger, gaver og good-will, for å skaffe frem midler til ordinær drift. Ikke minst pågangen av medlemmer høsten 1945, ga et behov for en fremtidsrettet organisasjon, ansatte, ledertrening og litteratur.

Dette gjaldt også mange kretser, avdelinger og speidergrupper, som måtte bruke mye ressurser på å få i stand sine tidligere lokaler og hytter som var ramponert av tyskere og Nasjonal Samlings organisasjon. Enda flere speidergrupper sto uten grunnleggende tur- og leirutstyr.

1945:

HKH Kronprins Olav ga Norsk Speidergutt-Forbund en betydelig pengegave i 1945. [1]

1946:

Årsregnskapet for 1946 i Norsk Speidergutt-Forbund viste at forbundet mottok 134553,82 kroner i gaver, noe som tilsvarer i dagens verdi (2014) hele 2,6 millioner kroner. [2] [3]

Til nødhjelp til krigsofre

Situasjonen i Nord-Norge og mange steder i Europa, gjorde at speiderne samlet inn midler til disse.

Sommeren 1945:

Fredsmarsjer rundt i hele landet:

Fredsmarsjen 1945, merke (1).jpg

Da friheten kom i mai 1945 etter fem år med okkupasjon var gleden stor i det ganske land. For å markere dette ble det over hele landet denne sommeren avholdt fredsmarsjer for å markere friheten. Mange speidergrupper deltar eller hjelper til å arrangere fredsmarsjene. Våren 1995 er det også mange fredsmarsjer rundet i landet da det blir markert at det er 50 år siden freden / fredsmarsjen.

1947/1950:

Mange land drev speiderarbeid for de mange millioner internt fordrevne personer, såkalt "D.P.s" etter den andre verdenskrig. International Bureau hadde således en egen divisjon for "D.P."-speidingen. Arbeidet er blant annet gjort rede for i en lengre artikkel i Medlemsbladet Jamboree juni 1950. [4]

Utklipp og minner

Diskusjon

Ved å beskrive en urolig tid som den andre verdenskrig var for Norge og speiderorganisasjonene, har det vært diskusjoner, om endringer i speidingens forutsetninger og dets veivalg. Her skal vi forsøke å gjengi en del av dette.
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Eksterne lenker

Referanser