Generalforsamlingen i Norsk Speidergutt-Forbund 1911

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png

Generalforsamlingen i Norsk Speidergutt-Forbund 1911

Dette ble regnet som interimforsamling.

Sted og arrangører

Møtet ble avholdt i Kristiania 14. november 1911.

Program

Delegater

Samtlige representanter var fra hovedstaden! [1]

Saker

Dette var et møte hvor kun tropper fra Kristiania deltok og som valgte det første Hovedstyret. Møtet ble avholdt 14. november 1911, dette blir regnet som interimstyret frem til 1913. Møtet drøftet forbundets grunnregler og utgivelsen av en håndbok. Videre ble landet delt inn i "speiderdistrikter" med sikte på den videre utbygging og man innførte en forbundskontigent på 25 øre pr. år pr. patrulje.

Valg og utnevninger

Følgende ble valgt til Hovedstyret (interimstyret) 1911 - 1913:

Formann Christian Dons, Viceformann Hans Møller Gasmann og styremedlemmer: Atle Angell, sekretær, K. O. Kornelius, reisesekretær og Arne Godal, student. [2]

Hederstegn

Omtaler

I Femti år for norske gutter kan vi lese om generalforsamlingen.:

Utsnitt forside femti år for norske gutter.JPG

Den 14. november 1911 holdt Norsk Speidergutt-Forbund sin første generalforsamling. Men samtlige fremmøtte var fra Oslo og først to år senere ble den generalforsamling holdt som i forbundets historie regnes som den første i landsmålestokk. Møtet i 1911 drøftet forbundets grunnregler og utgivelsen av en håndbok. Videre ble landet forsøksvis delt inn i "speiderdistrikter" med sikte på den videre utbygging, og man vedtok å innføre en forbundskontigent på 25 øre pr. år pr. patrulje. Til å lede forbundet ble det valgt et styre bestående av Christian Dons, formann, Hans Møller Gasmann, viseformann og Atle Angell, sekretær, Arne Godal, K. O. Kornelius. Dette rene Oslo-styret må betraktes som et interimstyre inntil 1913. [3]

Fra en reportasje i Speideren nr. 7 1911: [2]

Header Speideren 1911 1919.jpg

Ved generalforsamlingen i Norsk Speidergutforbund, som avholdtes den 14de november, valgtes grosserer Chr. Dons til formand, pastor H. Møller Gasmann til viceformand, stud.art. Atle Angell til sekretær. Forøvrigt bestaar styret av reisesekretær K. O. Kornelius og studen Godal. Forslag til grundregler for forbundet ble vedtatt. Disse vil efter at ha vært cirkuleret til uttalelse blant troppsførerne bli endelig behandlet og vedtat i et senere møte. [2]

I jubileumsberetningen Oslo Speiderkrets 1911 - 1936 fortelles det om landsmøtet:

Oslo Speiderkrets 1911 - 1936.jpg

Det første landsmøtet holdes i kretsen den 14. november. Samtlige representanter var fra hovedstaden! Inndeling av landet i "distrikter" blev drøftet. Forbundet første styre blev et rent hovedstadsstyre. [4]

Veivalg og diskusjon

For hver enkelt generalforsamling, landsmøte og speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norsk Speidergutt-Forbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

Referanser