Generalforsamlingen i Norsk Speidergutt-Forbund 1913

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Generalforsamling 1913
Lilje.JPG
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
År: 18.19. oktober 1913
Kommune/sted: [1] Oslo kommunevåpen.png Oslo

Generalforsamlingen i Norsk Speidergutt-Forbund 1913

Dette blir regnet som den første ordinære generalforsamling, etter interimforsamlingen i 1911.

Sted og arrangører

Generalforsamlingen ble holdt i Kristiania 18. og 19. oktober 1913.

Program

Delegatene fikk oppleve en manøver i traktene Sognsvann - Vetakollen, i regi av Kristiania krets.

Delegater

Ulike kilder nevner delegatene ulikt:

Aftenposten: Fra tropper i Kristiania var fremmødt 13 og utenbys fra 9 repræsentanter, derav 6 fra Bergen. [3]

Fredrikstad MS 75 år: Henrik Strømholm var eneste representant for Østfold krets [4]

Speideren: Der møtte 22 repræsentanter, derav hele 6 fra Bergen og 3 fra Drammen, disse var: [5]

Christian Dons, 1. Kristiania
Hans Møller Gasmann, 2. Kristiania
Thorolf Martens, 8. Kristiania
Ragnvald Martens, 8. Kristiania
Th. Prøyser
Henrik Strømholm, 1. Fredrikstad
Karl Johan Haagensen, 7. Kristiania
Sverre A. Westeng, 1. Hvalstad
Brynjulf Pedersen
Carl Søyland, 10. Kristiania
Gerhard J. Lilletvedt, 5. Bergen
Edvard Eckhoff, 5. Kristiania
Einar M. Jensen, 9. Kristiania
Wilhelm Retz, 2. Stavanger
Erik Rasmussen, 2. Bergen
(Flere navn?)

Saker

 • Lue blir innført: Paa generalforsamling blev det besluttet at imøtekomme et oftere fremsat ønske om en praktisk vinterlue for speidere. Hatten som altid vil vedbli at være vort egentlige kjendetegn, vil bli benyttet til sommerbruk, da den jo har vist sig noksaa upraktisk i sne og kulde. Den nye lues form og farve er nu vedtat, og luen vil fra nu av være at faa. Den koster kr. 1.75; hatteliljen som bør sættes paa for at betegne luen som speiderlue, koster 25 øre; altsaa alt ialt kr. 2.00 for en praktisk og varm vinterlue, med klaf til at trekke nedover ørene. Luen blir kun solgt ti] speidere som har bevidneise fra en i forbundet staaende troppsfører (eller fra distriktsstyret eller hovedstyret. Den faaes foreløbig kun hos Samson Co. [11]

Valg og utnevninger

Følgende ble valgt til Hovedstyret 1913 - 1917:

Formann Christian Dons, Viceformann Hans Møller Gasmann og styremedlemmer: Edvard Eckhoff + en repr. fra hvert organiserte distrikt: Erik Rasmussen fra Bergen, Wilhelm Retz fra Stavanger og Henrik Strømholm fra Østfold. [5]

Utdelte hederstegn

Omtaler

Aftenposten meddeler 20. oktober 1913:

Aftenposten-logo.png

Norsk spelderguttforbund holdt generalforsamling her i byen lørdag under ledelse av tidligere formand grocerer Chr. Dons. Fra tropper i Kristiania var fremmødt 13 og utenbys fra 9 repræsentanter, derav 6 fra Bergen. Forbundet teller for tiden 50 tropper med tilsammen 2000 gutter utover hele landet. Der behandledes forskjellig indre anliggender ligesom tanken om en speiderleir i Kristiania 1914 drøftedes. Til styre gjenvalgtes Grocerer Dons og paster H. Møller Gasmann og som tredje medlem cand. oecon. Edv. Eckhoff. I gaar holdt over 400 av Kristianina-troppernes gutter manøvre i traktene omkring Sognsvandet - Vettakollen. [12]

I Femti år for norske gutter kan vi lese om generalforsamlingen.:

Utsnitt forside femti år for norske gutter.JPG

Med den økende virksomhet vokste også behovet for et nærmere samarbeid mellom ledere fra hele landet og 18. oktober holdtes den første ordinære generalforsamling i Oslo, med deltagelse fra 22 ledere fra de forskjelligste kanter av landet. (På generalforsamlingen i 1911 deltok jo bare Oslo-områdets ledere.) Det ble vedtatt retningslinjer for forbundets organisasjon, med et 3-mannsstyre i spissen. Valgte ble Dons, Møller Gasmann og Eckhoff, samt et medlem fra hvert organisert distrikt: Erik Rasmussen fra Bergen, Wilhelm Retz fra Stavanger og Henrik Strømholm fra Østfold. I tilslutning til generalforsamlingen fikk deltagerne der overvære en stor manøver som Oslo-speiderne holdt ved Vettakollen. På denne tid hadde Norsk Speidergutt-Forbund 50 tropper med til sammen ca. 2000 speidere. Blant de viktigste beslutninger for speiderbevegelsens fremtid her i landet som ble fattet på møtet, var det en som fastslo at Norsk Speidergutt-Forbund var selvstendig overfor andre organisasjoner, og at speidere i drakt ikke må delta i politiske demonstrasjoner og møter. Møtet diskuterte også et forslag fra Bergen om å lovbestemme forbud for speidere mot å nyte alkohol og tobakk, men det ble ikke vedtatt. Nye grunnregler ble vedtatt med følgende innledning:

"Norsk Speidergutt-Forbund vil virke i tilknytning til den internasjonale speiderbevegelse, for å utvikle norske gutter fysisk, moralsk og religiøst. Forbundet antar Den internasjonale speiderlov og det det internasjonale løfte og merke."

Dermed hadde et representativt utvalg for Norges speidere og ledere stadfestet det grunnlag som Dons og Gasmann noen år før hadde bestemt seg for å bygge på. [13]

Oslo Speiderkrets 1911 - 1936.jpg

I jubileumsberetningen Oslo Speiderkrets 1911 - 1936 fortelles det om generalforsamlingen:

Forbundets generalforsamling avsluttes med en stor manøver av kretsen på Vettakollen i oktober. [14]

Veivalg og diskusjon

For hver enkelt generalforsamling, landsmøte og speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norsk Speidergutt-Forbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. Speideren 1913
 3. Aftenposten, 20. oktober 1913
 4. Alltid beredt - Speiderne i Fredrikstad Metodistkirke 75 år
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Speideren nr. 9 1913
 6. Femti år for norske gutter side 63, 1961
 7. Femti år for norske gutter side 64, 1961
 8. Femti år for norske gutter side 64, 1961
 9. Femti år for norske gutter side 64, 1961
 10. Femti år for norske gutter side 64, 1961
 11. Speideren nr. 10 1913
 12. Aftenposten, 20. oktober 1913
 13. Femti år for norske gutter side 63 og 64, 1961
 14. Oslo Speiderkrets 1911 - 1936, 1936
 15. Femti år for norske gutter side 64, 1961
 16. Aftenposten, 20. oktober 1913
 17. Lilje.JPG Lysbildeserien Norsk speiding 40 år, Norsk Speidergutt-Forbund, utgitt i begynnelsen av 1950-årene
 18. Finnes hos / opplysninger fra arkivet til Trøndelag krets av Norges speiderforbund