Generalforsamlingen i Norsk Speidergutt-Forbund 1915

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Generalforsamling 1915
Lilje.JPG
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
År: 18.19. september 1915
Kommune/sted: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Arr.ansvarlig: Bergen krets
1915: Generalforsamling i Bergen, 1915, i annen rekke, sittende fra venstre: Fredrik W. Rieber-Mohn, Erik Rasmussen, Sverre Vigander, Christian Dons, Hans Møller Gasmann, Edvard Eckhoff, Ragnvald Martens, stående i tredje rekke, ytterst til venstre Wilhelm Retz og nest ytterst til høyre Einar M. Jensen, foto fra Norske speidere, 1936 [2]
1915: Speideren, 1915, viser i sin reportasje Bergenshus ved et postkort foto fra Speideren nr. 8 1915 [3]

Generalforsamlingen i Norsk Speidergutt-Forbund 1915

Dette var den andre ordinære Generalforsamlingen. Forbundet hadde nå 70 tropper med tilsammen 3000 speidere.

Sted og arrangører

Bergen, fra lørdag 18. til søndag 19. september. [3]

Arrangør var Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund).

Forhåndsannonsering i Speideren: Norsk speidergutforhunds generalforsamling vil ifølge meddelelse fra Bergen bli holdt der til høsten. Vi haaber at der maa komme mange til den. [3]

Program

Lørdag:
Efter forhandlingenes avslutning var der arrangeret fælles aften i Ynglingeforeningen, hvor en række taler for saken, fædrelandet o.s.v. blev holdt. [3]

Søndag:
Søndagen indlededes med samtale om en tropsførers stilling til sin trop og sine omgivelser indledet av Cand. jur. Fr. Rieber-Mohn. Efter en tur til «Fløien» hvorfra man i det herligste solskinsveir nød utsigten over byen og fjorden, samledes man kl. 1 til speidergudstjeneste i Mariakirken, der var fuld av speidergutter. Her talte pastor H. Møller Gasmann medens grosserer Dons avsluttet. Efter fællesmiddag paa missionshotellet fortsattes forhandlingene i hotellets Salon, hvor man efter indledning av bankkasserer R. Martens samtalte om den religiøse side av speiderbevægelsen. Trygve Kayser, Bergen, talte om «den store gut» og Anton Matland om «den lille gut». Saa var da tiden kommet da generalforsamlingen skulde avsluttes idet halvparten av de utenbysboende skulde avsted søndag efterm. [3]

Delegater

Generalforsamlingen hadde 44 delegater fra hele landet.

Saker

Kontingent:
Forbundskontigenten ble forhøyet til 10 øre pr. speider og speideralderen ble senket fra 12 til 11 år. [3] [2] De fremlagte regnskaper viste at de forskjellige tropper var meget efterlatende i at indbetale sin aarskontingent, noget som i særlig grad vanskeliggjør styrets arbeide, idet man mangler midler til at ta fat paa de større opgaver. Av nye bestemmelser som blev fattet skal nævnes bl.a. at kontingenten fra troppene til forbundet blev forhøiet fra 25 øre pr. patrulje til 10 øre pr. speider, samt at denne skulde betales ved hvert kalenderaars begyndelse. [3] [2]

Intervall for generalforsamling:
Desuten at der paa generalforsamlingen, der likesom hittil skulde avholdes hver andet aar om høsten, skulde være adgang for trops og delingsførere, hvis troppen paa forhaand hadde indsendt sin aarskontingent til forbundet. [3]

Medlemsbladet Speideren:
Der henstilledes til tropsførerne at agitere for utbredelsen av «Speideren», saaledes at hver trop skulde være nødt til at abonnere paa et antal som svarte til 1/3 av troppens størrelse. [3] [2]

Regnskap:
Regnskapene viste beklageligvis et underskudd på 50 kroner, fremkommet ved mangelfull innbetaling av kontingent. [2]

Litteratur:
Forsamlingen uttalte ønsket om å få en ny utgave av Speiderguttboken, og krav blev også reist om en instruksjonsbok for ledere. [2]

Valg og utnevninger

Til hovedstyre gjenvalgtes Chr. Dons, H. Møller Gasmann og Edvard Eckhoff. [2]

Utdelte hederstegn

Christian Dons fikk utdelt Sølvulven, den andre i forbundet historie. [2]

I Norske Speidere kan vi lese om tildelingen:

Norske speidere NSF25 l.jpg

Under generalforsamlingen blev Chr. Dons under stor jubel tildelt Sølvulven, den han så vel fortjente for sitt strev.
Mere enn noen annen hadde han i disse første år stått i brodden for N.S.F.,
hengt i og ikke spart sig, trosset flir og motgang og med våkent initiativ ført Forbundet fremover, skritt for skritt.
Denne Forbundets tredje generalforsamling viste fortsatt vekst og fremgang. [2]

Omtaler

I september-nummeret av Speideren kan vi lese om Norsk Speidergutforbunds generalforsamling: [3]

Header Speideren 1911 1919.jpg

Norsk Speidergutforbunds generalforsamling avholdtes i Bergen efter indbydelse av styret for Bergens kreds lørdag den 18. og søndag den 19. ds. Der møtte 44 tropsførere og delingsførere. Forhandlingene, der holdtes i Bergens Ynglingeforenings lokale, tok sin begyndelse lørdag em. kl. 4. Hovedstyrets repræsentant i Bergen hr. Erik Rasmussen ønsket forsamlingen velkommen og ga derefter ordet til forbundets formand, hr. grosserer Chr. Dons, hvorefter man gik over til behandling av saklisten. Til dirigenter blev valgt d'hrr. Chr. Dons og Erik Rasmussen, til referenter to av Bergens tropsførere. Av den oplæste aarsberetning fremgik det at vort forbund for tiden tællet ca. 3000 gutter fordelt paa 70 tropper. Flest gutter tilhørte Kristiania kreds, derpaa kom Bergen, saa Smaalenene o.s.v.

De fremlagte regnskaper viste at de forskjellige tropper var meget efterlatende i at indbetale sin aarskontingent, noget som i særlig grad vanskeliggjør styrets arbeide, idet man mangler midler til at ta fat paa de større opgaver. Av nye bestemmelser som blev fattet skal nævnes bl.a. at kontingenten fra troppene til forbundet blev forhøiet fra 25 øre pr. patrulje til 10 øre pr. speider, samt at denne skulde betales ved hvert kalenderaars begyndelse. Desuten at der paa generalforsamlingen, der likesom hittil skulde avholdes hver andet aar om høsten, skulde være adgang for trops og delingsførere, hvis troppen paa forhaand hadde indsendt sin aarskontingent til forbundet. Der henstilledes til tropsførerne at agitere for utbredelsen av «Speideren», saaledes at hver trop skulde være nødt til at abonnere paa et antal som svarte til 1/3 av troppens størrelse. Efter forhandlingenes avslutning var der arrangeret fælles aften i Ynglingeforeningen, hvor en række taler for saken, fædrelandet o.s.v. blev holdt.

Søndagen indlededes med samtale om en tropsførers stilling til sin trop og sine omgivelser indledet av Cand. jur. Fr. Rieber-Mohn. Efter en tur til «Fløien» hvorfra man i det herligste solskinsveir nød utsigten over byen og fjorden, samledes man kl. 1 til speidergudstjeneste i Mariakirken, der var fuld av speidergutter. Her talte pastor H. Møller Gasmann medens grosserer Dons avsluttet. Efter fællesmiddag paa missionshotellet fortsattes forhandlingene i hotellets Salon, hvor man efter indledning av bankkasserer R. Martens samtalte om den religiøse side av speiderbevægelsen. Trygve Kayser, Bergen, talte om «den store gut» og Anton Matland om «den lille gut». Saa var da tiden kommet da generalforsamlingen skulde avsluttes idet halvparten av de utenbysboende skulde avsted søndag efterm. Hr. Erik Rasmussen, Bergen, takket paa styrets vegne de fremmøtte repræsentanter, og ønsket fortsat fremgang for den sak vi alle hadde samlet os om. To herlige solskinsdager i Bergen var forbi, med Matlands «Heisanl Hurra», skiltes speiderbrødrene fra sine elskværdige bergenske verter. [3]

I Norske Speidere kan vi lese om Norsk Speidergutforbunds generalforsamling: [2]

Norske speidere NSF25 l.jpg

Nu stod atter en generalforsamling for døren. Denne gang vilde Vestlandet ha et ord i med i laget, og 18. september møttes 44 tropps- og delingsførere i Bergen for å drøfte Forbundets trivsel og vel. Årsberetningen meddelte at speidernes antall var steget til ca. 3000, troppenes til 70. Regnskapene viste beklageligvis et underskudd på 50 kroner, fremkommet ved mangelfull innbetaling av kontingent. For å bedre Forbundets økonomi, så iallfall portoutgiftene kunde bli dekket, besluttet man å forhøie kontingenten fra 25 øre pr. patrulje til 10 øre pr. speider. Videre blev man enige om at troppene herefter skulde abonnere på «Speideren» i et antall svarende til minst 1/3 av troppens medlemstall. Speideralderen nedad blev senket fra 12 til 11 år, et vedtak som gutteflokkene sikkert hilste velkommen. Forsamlingen uttalte ønsket om å få en ny utgave av Speiderguttboken, og krav blev også reist om en instruksjonsbok for ledere. Til hovedstyre gjenvalgtes Chr. Dons, H. Møller Gasmann og Edvard Eckhoff. Forøvrig gikk tiden med til foredrag og utflukter, og man skiltes med ett «vel møtt i Bergen næste år» - bergenserne innbød nemlig til landsleir da og der. Under generalforsamlingen blev Chr. Dons under stor jubel tildelt Sølvulven, den han så vel fortjente for sitt strev. Mere enn noen annen hadde han i disse første år stått i brodden for N. S. F., hengt i og ikke spart sig, trosset flir og motgang og med våkent initiativ ført Forbundet fremover, skritt for skritt. Denne Forbundets tredje generalforsamling viste fortsatt vekst og fremgang. Men den blottet også svakheter. Økonomien var det prekære spørsmål. Så lenge Hovedstyret ikke disponerte over pengemidler, kunde et effektivt samarbeide mellem troppene og ledelsen ikke etableres. Det som nu mest av alt trengtes var en konsolidering av Forbundet det gjalt å bibringe de mange spredte tropper forståelsen av at det lønte sig å stå i Forbundet. [2]

Veivalg og diskusjon

For hver enkelt generalforsamling, landsmøte og speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norsk Speidergutt-Forbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Norske speidere, 1936, Norsk Speidergutt-Forbund.
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 Speideren, nr. 8 1915, Norsk Speidergutt-Forbund.
  4. Speideren, nr. 3 1951, Norsk Speidergutt-Forbund.