Gerhard Lilletvedt

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra Gerhard J. Lilletvedt)
Hopp til:navigasjon, søk
Gerhard J. Lilletvedt
Personalia
Født: 19. juli 1895 [1]
Bosted: Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 5. Bergen
Les mer om speidingen i Bergen kommune Bergen kommunevåpen.png

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir Gerhard Lilletvedt nevnt: [3]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [4]

Om Gerhard Lilletvedt

Omtales som arkitekt. [1]

  • Kanskje den arkitekt Gerhard Lilletvedt, Bergen, som tegnet vikingskipkopien "Leif Erikson"? [6]
  • I FT1910 finner vi a) Gerhard J. Lilletvedt f Finnås 19/7 1895 (bosatt Bergen) og b) Gerhard Lilletvedt f Toten 28/11 1887 bosatt i Lier.
  • I 1. Fjøsangers 75-års-beretning finner vi omtale av Gerhard Lilletvedt som leder i 5. Bergen.
  • I Nordlands avis 12/11 1926 står det en artikkel om vikingeskipet "Leif Eriksson" som bygget som kopi. Der står at skipet er bygget etter tegninger av arkitekt Gerhard Lilletvedt, Bergen.

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Referanser