Globalaksjonen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Globalaksjonen
KM-Globalaksjonen-logo 1.jpg
Forbund: Norges KFUK-KFUM-speidere
Startår: 2005

Historien

De forskjellige forbundene har hatt flere innsamlingsaksjoner bl.a Speiderjobben og Julebukkaksjonen. Etter hvert har disse blitt erstattet av nye aksjoner.

Globalaksjonen ble Norges KFUK-KFUM-speidere sin nye programaksjonen i 2005 som skulle vise engasjement og vilje til å hjelpe de som virkelig trenger det. Forbundet ville vise at det nytter å engasjere seg for at barn og unge i andre land skal få en bedre oppvekst. [1]

I uke 9/10 i 2005 arrangeres den første Globalaksjonen. Dette er en programaksjon hvor vi skal sette fokus på internasjonalt og mellomfolkelig engasjement. Aksjonen vil videreføre tradisjonene fra Speiderjobben og Gå med-aksjonen, men aksjonen har fått et nytt ansikt og noe nytt innhold. Aksjonen gjennomføres som et samarbeid mellom KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Global. [1]

Landsstyret fastsatte følgende målsettinger for aksjonen fra 2005: [1]

a) Skape samfunnsengasjement og mellomfolkelig forståelse.
b) Samle inn penger til et internasjonalt misjons- og bistandsprosjekt.
c) Profilering av KFUK-KFUM-speiderne.
  • Tidspunkt: Uke 9/10 er tidspunktet som er valgt fordi man om høsten både har kontingentinnkreving og kalendersalg i speidergruppene.

Norges KFUK-KFUM-speidere fortsatte frem til 2011 med Julebukkaksjonen hovedsakelig for oppdagere og stifinnere i januar hvert år. Fra 2012 er navnet Globalaksjonen og er felles for alle aldersgrupper Norges KFUK-KFUM-speidere. Aksjonen er knyttet opp til KFUK-KFUM Global.

Årlige aksjoner

Årstall Artikkelside Prosjekt som fikk støtte Mottakerland Referanser
2005 Globalaksjonen 2005 Flagg Bangladesh.png Bangladesh
2006 Globalaksjonen 2006 Flagg Bangladesh.png Bangladesh
2007 Globalaksjonen 2007 Flagg Russland.png Russland
2008 Globalaksjonen 2008 Flagg Sudan.png Sudan
2009 Globalaksjonen 2009 Flagg Sudan.png Sudan
2010 Globalaksjonen 2010 Hiv/Aids
2011-2012 Globalaksjonen 2011-2012 Flagg Madagaskar.png Madagaskar
2012-2013 Globalaksjonen 2012-2013 Flagg Bangladesh.png Bangladesh
2013-2014 Globalaksjonen 2013-2014 Flagg Bangladesh.png Bangladesh
2014-2015 Globalaksjonen 2014-2015 Flagg Tanzania.png Tanzania
2015-2016 Globalaksjonen 2015-2016 Flagg Tanzania.png Tanzania
2016-2017 Globalaksjonen 2016-2017 Flagg Sri Lanka.png Sri Lanka
2017-2018 Globalaksjonen 2017-2018 Flagg Sri Lanka.png Sri Lanka
2018-2019 Globalaksjonen 2018-2019 Flagg Sør-Sudan.png Sør-Sudan
2019-2020 Globalaksjonen 2019-2020 Flagg Palestina.png Palestina, Flagg Sri Lanka.png Sri Lanka og Flagg Tanzania.png Tanzania
2020-2021 Globalaksjonen 2020-2021 Flagg Sri Lanka.png Sri Lanka og Flagg Tanzania.png Tanzania
2021-2022 Globalaksjonen 2021-2022
2022-2023 Globalaksjonen 2022-2023


På forbundets hjemmeside står følgende i 2018:

Globalaksjonen arrangeres lokalt i tidsrommet 15. september til 1. februar. Globalaksjonen 2017–2018 har fokus på økonomisk rettferdighet og etisk handel. Økonomisk rettferdighet handler om at ingen mennesker skal leve i fattigdom.

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge sin solidaritetsaksjon. Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere er eiere av en egen bistands- og solidaritetsorganisasjon, KFUK-KFUM Global. Global støtter ulike prosjekter hos våre KFUK- og KFUM-partnere i sør.

Hva går pengene til? Globalaksjonen i år 2018 har fokus på økonomisk rettferdighet og etisk handel. Økonomisk rettferdighet handler om at ingen mennesker skal leve i fattigdom. Penger som samles inn til Globalaksjonen støtter dette arbeidet på Sri Lanka, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land.

Aksjonsmateriellet sendes ut i uke 34. Aksjonspakka har blitt sendt ut til alle speidergruppene. Denne inneholder informasjon, plakater, id-merker, takkekort mm. Trenger gruppene flere innsamlingsbøsser og annet materiell kan det bestilles fra forbundskontoret.

Fra 2008 ble det laget eget deltagermerke til de som var med.

Globalaksjon-minner

Les mer

Referanser

Vet du mer om "Globalaksjonen"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!