Grimstad-speidernes sagabok

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Grimstad kommune Grimstad kommunevåpen.jpg
Dette er en spesialside for 1. Grimstad MSK's historie. Disse notatene er for detaljerte til at de passer på hovedsiden til gruppa.

1940-tallet

1943

Speiderarbeidet i Misjonsforbundet ble kalt fakkelarbeid fra starten. Vi hadde både fakkeljenter og fakkelgutter. Under krigen, fra 1941, ble det uniformerte speiderarbeid i Norge forbudt. Samtidig opplevde NMU en sterk vekst i sitt gryende speiderarbeid, som fikk en periode u-uniformert.

I Misjonshuset i Grimstad finner vi de første spor av speiderarbeid i denne tiden. I 1943 var arbeidet i gang.

Våren 1943 hadde fakkelguttene sine møter på Misjonshuset om lørdagen, klokken seks.[1]

Minner og utklipp 1940-tallet

1950-tallet

1956

En tirsdag i slutten av august samles juniorer og fakler til felles møte klokken 17. Tolleif Andersen fra NMU var med.[2]

1957

Våren 1957 har fakkeljentene møter på onsdagsettermiddagen, klokken 17:00.[3]

1960-tallet

1962

En tirsdag sist i juli inviteres det til Fakkel- og juniorfest i Misjonshuset. Fredag i samme uke drar Fakkelguttene på sin Frolandsleir. Deltakerne melder seg på til Magne, pr telefon 40 571.[4]

1963

I januar 1963 melder Adressa om Misjonshusets arbeid. Faklene samles ikveld, dvs. tirsdag, skriver signaturen O.L., som nok er forstander Oddbjørn Lønskog. "Vil du bli en fakkelspeider, så møt frem."[5]

1967

Våren 1967 er det samling på tirsdagskveldene for fakkeljentene og fakkelguttene.[6]

Minner og utklipp 1960-tallet

1970-tallet

Omkring 1970 overtok Jan S. Jansen som leder for fakkelspeiderarbeidet i Grimstad. Sammen med gode medledere ble dette starten på en svært aktiv periode på 1970-tallet. 1. Grimstad NMU var Norges største speidergruppe med over 350 speidere.

Med Bjeffet som hovedkilde har vi samlet mange notater om sytti-tallet og årene som fulgte. Vi kaller det Grimstad-speidernes sagabok, og du er velkommen til å "bla" i minnene. (Det blir for mye å ha på denne hovedsiden).

1970

 • Høsten 1970 er det flere gnister, jenter og gutter i 7-9-års alderen. De øver på speiderlov og hilsen, trafikkregler, Fader Vår o.l. En gnist kan begynne i speideren når han eller hun er fylt ni år.
 • Ved idrettsdagen i september ble det konkurrert i 60 meter, lengde og stafett. Hos jentene så premielisten slik ut: 1) Siv Jane Aase 2) Liv M. S. Nilsen 3) Borgny Valborgland. Hos guttene: 1) Arve Olsen 2) Arne Fosseli 3) Harald Eskedal. I patruljestafetten vant Ugle foran Ørn og Gaupe. I årets fotballturnering vant Ugle sammenlagt med målforskjell 61-5. På de neste plassene kom Ørn og Gaupe.
 • I oktober går NMU-speiderne fra dør til dør og selger merker for Redd barna. Som start på aktivitetskvelden er det musikkandakt i Misjonskirken og forstander Oddbjørn Lønskog talter.[7]
 • 3. juledag - 27. desember - avvikles en gedigen julefest for NMU-speiderne med aspiranter og gnister. Fra programmet må nevnes at Hans John Paulsen, Svein Skaregrøm og Øyvind Johansen hadde en minneverdig sketsj og at pastor Oddbjørn Lønskog holdt andakt.

Noen patruljerop

Patrulje Rop
Elg 1973 Elgen, elgen, går ei på felgen. Men holder formen som langeormen.
xxx xxx

1971

 • Våren 1971 har speiderne sine møter slik:
  • Gnistene: tirsdag kl 17.00
  • Guttene: Onsdag kl 18.00
  • Jentene: Torsdag kl 18.00
 • I Bjeffets første nummer for 1971 varsler Jan Jansen stor satsing i troppen fremover. Det trengs flere ledere, men Jan er sedvanlig optimist!
 • I Bjeffet siteres Thor Heyerdahl:
 Dra ut og opplev naturen, gutter og jenter, med åpne øyne og åpne sanser!
 Søk alltid videre, og gi ikke opp. bruk speidertiden godt, og du vil ha nytte av det hele livet.
  Thor Heyerdahl
 • 75 speidere deltok på livredningsøvelse på Rosholt. Det ble instruert i skigåing på usikker is, og brannmann Alf Jensen gikk på ski og gikk gjennom isen.... Elg vant den innlagte patruljekonkurransen i livlinekast.
 • Søndag 7. mars arrangeres skidag på Fillingtveit. Bjeffets referat slutter på en måte som forteller mye om gruppas lykke på 70-tallet; - velvillige sjåfører og buss-selskap: "Turen gikk fint. - Vi hadde jo Salvesen som sjåfør".
 • Lørdag 13. mars 1971 er det stor speiderfest i Misjonskirken i Skaregrømsveien. Speidersekretær Ulla Wichmann deltar, og det er opptagelse av nye speidere. Denne kvelden ble det tatt opp 37 nye speidere!
Ved speideropptakelsen 13/3/1971 ble disse tatt opp:
Rev: Jan Inge Tungesvik, Yngvar Kalsen, Jan Lund, Tore Fuglestad, Steinar Egge, Bjørn Skrattegård, Leif G. Pedersen
Oter: Harald Berg, Geir Olsen, Vidar Svendsen, Håkon Valborgland, Helge Høitbjerg, Finn Solberg, Rolf erik Nilsen
Ørn: Gunnar Johansen, Per Holtebu
Gaupe: Preben Repstad, Kjell Ivar Edvardsen
Elg: Jan O. Vennerød, Ole Ugland, Kenneth Kleivene.
Ugle: Tor Asdal, Steinar Hoveland
Gullsko: Gerd torunn Aastind
Snøklokke: Kirsten Markhus, Lill Karlsen, Torill Halvorsen
Svane: Borgny Valborgland, Grete Skarstein
Lilje: Lisbeth Ågre
Kjell Ivar Lundvall
 • Det startes tre nye patruljer i mars: Rev med Jan Inge Tungesvik som peff, Oter med Kjell Ansgar Larsen som peff og Snøklokke med Liv Jorun Solaas som peff. Troppen har nå tilsammen 10 patruljer samt aspiranter og gnister. I Gaupe overtar Alfred Wroldsen som peff og Willy Salvesen blir ass.
 • Speiderne deltar i innsamlingsaksjonen "Flyktning-71".
 • Ca 80 NMU-speidere deltar i borgertoget 17. mai. "Det kvikket opp!!!"
 • Gruppa mottar kr 1500.- i kommunal støtte.
 • På vårparten blir guttetroppen delt i to tropper. I 1. tropp er Magne Røinås TL og Vidar Gabrielsen TA. Patruljene: Ørn, Ugle, Gaupe. I 2. tropp er Kjell A. Larsen TL og Oddvar Evenstad TA. Patruljene: Elg, Oter, Rev.
 • Skogstjerne er ny patrulje med Borgny Valborgland som peff.
 • I pinsen dro hele 18 ledere på NMUs lederweekend på Vegårshei. Johan Kurth Knutstad fra NSF deltok. Vår egen Jan Jansen innledet over temaet "Problemer vi strever med i speider'n".
 • Søndag 13/8 var det igjen speideropptakelse i Misjonskirken!
Skogstjerne: Solveig Aastind, Grete Ludviksen, Trina Holmquist, Kirsten Rosenvold, Bjørg Rødland
Ørn: Anders Valborgland, John F. Nilsen
Svane: Solfrid Andersen, Hilde Heggdal
Snøklokke: Elin Valborgland, Renee Karlsen
Oter: Kai Paulsen
 • Troppene drar på weekend til Salvestjenn 19. og 20. juni.
 • I august og september er det to speiderbryllup i byen! Først Berit Nilsen og Øyvind johansen, senere Rannveog Evenstad og Magne Røinås. Bjeffet ønsker hjertelig tillykke!
 • 22. september arrangeres idrettsdag på Levermyr.
 • I oktober overtar Jan Inge Tungesvik som peff i nystartede Falk. Oter oppløses. Yngvar Karlsen overtar som peff i Rev.
 • Noen speidere tjener penger til gruppa ved å dele ut reklame for G. Gundersen a/s. Mange speidere selger Redd Barna-merker, og særlig utmerker Tore Fuglestad, Gunnar Johansen og Anders Valborgland seg.
 • På troppsrådet 27/10 deles det ut patruljeoppgaver:
Elg: Knutetavle
Falk: Modell av utkikkstårn
Gaupe: Modell av nødbåre
Rev: Modell av flaggstang
Ugle: Tautavle
Ørn: Tresort-tavle
 • Omtrent 25 ledere deltok på lederweekend med Fridtjof Sandring. Se reportasje fra Bjeffet.
 • I patruljecupen denne høsten ble det scoret mange mål....
 • Ugle vinner patruljemesterskapet i Fjæreheia.
 • Det arrangeres stor speiderfest 4. desember. Fra NMU kommer sekretær Liv Haugen. På speiderfesten får tre speidere førstegraden og 23 andregraden.
Opptakelse 4/12/1971:
Anne Karin Buvolden, Gunn Buvolden, Lena Cederkvist, Julia Holquist, Karin Pettersen, Astrid Valborgland, Reidun Valborgland.
Stein Eriksen, Frode Staff Gundersen, Steinar Haugnes, Ragnar Høitbjerg, Kenneth Mittet, Jan Reidar Semb, Runar Ugland,
Jan Valborgland, Arve Olsen, Håkon Valborgland.
 • 8. desember deltar flere NMU-speidere med underholdning på Vanførelagets førjulsfest.


Minner 1971

1972

 • 8. januar starter arbeidet opp med fest. Johan Kurth Knutstad deltar.
 • Gruppa får kr 2500.- i støtte fra kommunen.
 • 12. mars avvikles skidag på Fillingtveit.
 • Svenn Otto Brechan, NMUs riksinstruktør, besøker Grimstad 11-13. april.
 • Gruppa kjøper inn 20 kokesett.
 • Gruppa deltar - for første gang! - i markering av St. Georgsdag. Det foregår ved opptog gjennom byen, gudstjeneste i Grimstad kirke og så fest på Søts.
 • Troppene forbereder seg til sommerleir ved å opparbeide leirområde på Eskedal, Hesnes.
 • patruljeførerne drar på orreleik på Mosfjell under ledelse av Vidar Gabrielsen.
 • 17. mai har peffene ansvar for flaggheising i byen, - med fremmøte 05.30.
 • Gruppa anskaffer 3 kanoer og arbeidet ledes av John Åge Johnsen.
 • Johan Kurth Knutstad avvikler peffkurs over fem kvelder fra nyttår til april, og flere fra 1. Grimstad MSK deltar. Og noen prioriterer konsert med Evie Tornqvist, noe som ikke går ubemerket hen i Bjeffet.
 • Gruppa kjøper 5 seksmannstelt.
 • Patruljene bygger patruljevogner for å transportere leirutstyr (og imponere på leirer....).
 • Bjeffet melder at NMUspeiderne tar i bruk Norsk speiderguttforbunds dyktighetsmerker med øyeblikkelig virkining. Gruppa har alt kjøpt inn et godt utvalg.
 • Uglepatruljen kjøper eget kjøkkentelt.
 • 11 Grimstadspeidere deltar på NMUs lederweekend på Vegårshei i pinsen.
 • 11 gutter og jenter ble opptatt på speiderfesten 3. juni:
Bente Andersen, Kirsten Andersen, Anne-Lise Waage, Susan Knudsen, Bente Pedersen,
Geir Utskott, Rudi Repstad, Trond Sørum, Svein Stien, Kurt Øyestad.

På Tromøya-leiren: Ivar Hansen
 • I Bjeffet 7/1972 finner vi gruppas første innehavere av seksmerkerssnor: Magnus Evenstad (Ugle), Finn Ivar Knudsen (Ugle) og Alfred Wroldsen (Gaupe).
 • Troppstur til Pedersens hytte i Søndeled i juni.
 • NMU-speiderne fra Grimstad stilte som største tropp - 55 stk - og med hvite hatter! - på NMUs speiderleir på Tromøya. Guttene vant norgesmesterskapet i fotball. elg kom på andreplass i landspatruljekonkurransen.
 • Finn Ivar Knudsen deltar - som eneste speider fra vår gruppe - på NSFs landsleir på Røros.
 • Bjeffet melder om nye ledere: Fru Kleivene, John Åge Johnsen og Per "Spretten" Hushovd.
 • Lederne - NMU-kameratene - samles til trening (i gymsalen) på Søts.
 • Speiderne selger Redd-barna-merker.
 • Grimstad speiderråd arrangerer førstehjelpskurs.
 • Gruppas omsetning i 1972 er på ca 20.000.- kr.


Minner 1972

1973

 • Tidlig i '73 kjøper troppen sin egen lastebil, presentert i Bjeffet som "En CH m/300 hester".
 • Det planlegges lang tur i 1974, mot Nord og Josefvatn i Troms, forteller Bjeffet.
 • Anny Johansson starter som leder i jentetroppen.
 • Speiderkonsulent Fridtjof Sandring besøker troppen og fotograferer speidere i de nye kanoene.
 • Eivind Oterholt besøker speiderne og forteller fra sin tur til misjonsarbeidet i Kongo.
 • Gruppa får kr 1.200.- i kulturstøtte fra Grimstad kommune.
 • I april drar flere av peffene på tiuleik til Kiland, men det observeres ingen fugl....
 • Gruppas kanoer selges til Bergensspeidere! Men John Åge Johnsen og tore Røinås lager nye til Grimstadspeiderne.
 • NMUs pinsekurs går av stabelen på Luksefjell.
 • Ugle, Bever, Fiol og Lilje gratuleres med nye patruljeflagg.
 • Jan Jansen leder felles patruljeførerkurs for NMU-speidere i Grimstad, Bjorbekk, Froland og Arendal.
 • Guttene har troppstur til Valborgland.
 • I månedsskiftet april/mai deltar tre Grimstadledere på NMUs kurs i Stavanger - med temaet "Med NMU mot 1980".
 • Speideropptakelse 20/5 1973:
Jenter:
Lene Andreassen, Siv Berggren, Sølvi Eidsvik, Hilde Forsetlund, Ottil Håland

Gutter:
Aril Abrahamsen, Oddmund Abrahamsen, Sigve abrahamsen, Willy Abrahamsen, Kristian Bang, Trond Bjørnenak, Tore Kjell Enger
Erik Haugen, Lars Magne Jensen, Øyvind johansen, Frode Mathiesen, Vidar Mathiesen, Geir Erik Moen, Geir Einar Nilsen,
Kyrre Nilsen, Per Olav Pettersen, Asbjørn Reinhardsen, Svein Severinsen, Ole Skrattegård, Inge Sørvåg, Tore Sørvåg,
Jan Børge Thorsen, Dag Utskott.


Minner 1973

1974

 • Øystein Kjær begynner som troppshjelper.
 • Berit Johansen og Svein Skaregrøm er ledere i gnisten; "førspeidergruppa".
 • Jentetroppen planlegger å begynne med stifinnere (10-12 år) og vandrere (13-16 år).
 • Helge Bie - ex. 4. Grimstad KFUM, overtar som peff i Falk. Helge har tidligere deltatt på Norsk Roland, KFUM-speidernes patruljeførerleir.
 • Opptakelse 10/2 1974:
Jenter:
Linda Andersen, Ruth Therese Fuglestad, Gerd Halvorsen, Thrine Joran Hansen, Vivi Haavik, Sissel Jansen, Vigdis Johansen,
Laila Lorentsen, Ann Katrin Olsen, Mona Pedersen, Brit Reiersen, Linda Øyestad.

Gutter:
Arnfinn Bruflodt, Geir Dokkedal, Karl S. Hjembo, Atle Hofstad, Bjørn Inge Igland, Gjermund Igland, Lars Inntjore, Tom Fiane
Helge Jakobsen, Steinar Kjær, Terje Kjær, Jon Langemyr, Terje Langemyr, Helge Kristian Moen, Tor Bernt Moen, Tore Kjell Røinås.
 • Måke-patruljen etableres på Hesnesøya, med først tor Asdal og senere Oddmund Abrahamsen som peff.
 • Gruppas bil, Chevrolet'en som lød navnet Nixon, selges.
 • Vi er blitt skipsredere! Seks nye kanoer er ferdige, ved stor innsats fra Henry Andersen, John Åge Johnsen, Knut Skrattegård og Børge Thorsen. Samtidig anskaffes det seks (!) redningsvester.
 • Troppen kjøper tre walkie-talkies.
 • Gruppa får kr 2.000.- fra Grimstad kommune.
 • St. Georgsdag feires i Arendal.
 • Speidere fra vår tropp hadde ansvar for heising av flagg i Grimstad om morgenen syttende mai.
 • Rev og elg deltar på Kretsbannerkonkurransen, og hevder seg på henholdsvis niende og fjortende plass. Begge patruljene måtte stille uten peff pga aldersreglene.
 • Gruppa rigger til minileir utenfor sosialkontoret i anledning markedsdager. Kakeutlodning innbringer 1900 kroner.
 • Foreldreforeningen - med ildsjel fru Højtbjerg- tilbringer ei uke i lotteribua ved posthuset. Dette innbringer kr 2200.-
 • Tidlig i mai reiser 1. tropp - under ledelse av Magne Røinås - på kanohaik fra Ronnen i Syndle via Skiftenes til Roresanden.
 • Sent i mai drar Elg på lang kanohaik. Samtidig er også Rev på kanohaik.
 • 30 Gnister er på overnattingstur til Håland og Per Hålands sted. Sporleiken ble vunnet av et lag med Runar Larsen, Jarle Storrem, Jon Vidar Johnsen, tor Henning Johnsen, Morten Næss og Kurt Reidar Nilsen.
 • 11 Grimstadfolk deltok på NMUs pinsekurs, denne gangen lagt til Hamresanden ved Kristiansand.
 • 1. Grimstad NMU stilte med 52 speidere, ti ledere og to busser på korpsleiren på Kvernmoen ved Aremark, 1.-7. juli. Grimstads førstelag vinner fotballturneringen. Rev vinner patruljekonkurransen.
 • NMU-speiderne i Grimstad blir kjent med "den nye" Speiderloven etter overgangen til NSF.
 • Nye ledere: Brit Beisland og John Magne Høiberg.
 • Det ble avholdt et lederseminar i Misjonskirken 23.-30. september. Jan S. Jansen var ansvarlig, men også Fridtjof Sandring, Anlaug Thorsen og Sveinung Lorentzen deltok. Kurset ble avsluttet med helgeopphold på Hesnesøya.
 • Gruppa kjøper seg megafon!
 • Jentene deltar for første gang i "arbeidsuke" (speiderjobben?). Flere speidere solgte Redd Barna-merker, og mange var med i "Flyktning-74".
 • I oktober er det tradisjonell gruppetur til Vegårshei - fra lørdag til søndag.
 • I desember presenterer Bjeffet ivrige merketakere: 12-merker: Magnus Evenstad (Ugle). 6-merker: Hans Peter Egholm (Elg), Finn Solberg (Elg), Ole Ugland (Elg), Yngvar Karlsen (Rev), Rolf E. Nilsen (Rev), John F. Nilsen (Rev), Frode Gundersen (Ugle)
 • Gnisten har mer enn 60 gutter og jenter, forteller John Åge Johnsen, en av lederne.
 • Arthur Olsen starter som troppshjelper i 1. tropp.
 • Yngvar Karlsen og John Nilsen seirer i Grimstad speiderråds orienteringsløp på Omre.
 • Tore Ingemund Larsen engasjeres på fulltid som ungdomsarbeider i menigheten, med særlig fokus på speiderne. Froeldreforeningen bidrar sterkt.
 • Karl-Fredrik Kittilsen besøker gruppa og forteller om En krone til misjonen.
 • Foreldreforenings lotteri utenfor Varehallen like før jul, innbringer kr 2.400.-


Minner 1974

1975

 • Søndag 8. februar er det speidersamling i Misjonskirken. Pastor Alf Rød preker, og tre speidere opptas:
Opptatt 9/2/1975: Kristin Lundemo, Erling Omre, Tommy Egenes.
 • Gruppa har hatt inntaksstopp, men i april åpnes det for nye medlemmer.
 • Jentene omorganiserer, går bort fra stifinner og vandrer-inndeling, og tilbake til felles tropp. De nye patrujlene med peff og ass er: Fiol: Unni Larsen og Lisbeth Christiansen. Rådyr: Karin Pettersen og Hilde Forsetlund. Ekorn: Merete Rislaa og Gunn Buvolle. Navnløs: Sølvi Eidsvig og Liv Marit Nilsen.
 • I februar arrangerer jentetroppen hyggekveld på Elim Pleiehjem på Hisøya.
 • Ved en kakebasar utenfor Victoria-senteret forsvant kakene på 1 1/2 time, og det kom inn kr 900.- til Danmarksleiren til sommeren.
 • Gregers Buene begynner som leder i 1. tropp.
 • 14.-16. februar dro 20 av de eldste speiderne på hyttetur til fjells. Blant viderverdighetene i kulda, huskes at Tores Opel bunnfrøs.
 • Kommunen bevilger kr 300.- til NMU-speiderne.
 • I april reiser mange av lederne til NMUs korpsting på Hamresanden.
 • Under ledelse av troppsassistent Øystein Kjær snekrer Tiur og Måke nye patruljekasser.
 • Mange av de større speiderne deltar på leteaksjon etter en savnet mann i Reddal.
 • Bjeffet registrerer at de to guttetroppene kan skilte med "21 brødre".
 • Guttene bygger Kåter på Grøsle. John Åge Johnsen leder arbeidet.
 • Gruppa har flere deltakere på Jamboreen på Lillehammer. Kjell Ivar Lundvall, Ole Ugland og Gunnar Johanson er plukket ut. Finn Ivar Knudsen deltar som troppassistent i en av de norske troppene. Bernhard Johansen og Per Hushovd deltar som sjåfører.
 • Torsdag 1. mai inviteres speidere og foreldre til speidergudstjeneste på Grøsle. Fridtjof Sandring er med.
 • Jan S. Jansen og Finn Ivar Knudsen deltar på kretsting, der Magnus Berg blir valgt til ny (!) kretsleder.
 • NMU arrangerer lederkurs på Neset 2.-4. mai, og Fridtjof Sandring er hovedinstruktør.
 • Gruppa sender deltakere på NSFs peffleir på Stornes (Nelaug) i tiden 23.-30. juni.
 • Kåre Igland starter som troppshjelper i 2. tropp.
 • 13. juni er det speideropptakelse i møteteltet på Odden, der sangerne Curt & Roland var med, sammen med predikant Asbjørn Johansen.
Opptakelse 13/6/1975:
Gro Kristiansen, Randi Meberg, Aina Omre, Bente Pedersen og Mette Solberg.


Minner 1975

1976

 • 30 speidere fra grimstad deltar på NMU-leir på Vegårshei i juli.
 • Rev vinner patruljecupen '76.
 • 9 gutter fra gruppa deltok på Landsleiren på Åndalsnes.
 • Søndag 31. oktober er det stor samling i Misjonskirken, og 38 speidere blir opptatt.
Jenter:
Hilde Larsen, Joy Larsen, Berit Wrålsen, Lisbeth Larsen, Kirstren Bjørnenak, elianne degn, Randi Fosse, Marion Gunstveit, Jorunn Jørgensen
Ragnhild Svendsen, Kitty Hoveland, Anne May Røinås, Solfrid Larsen, Hanne Brit Igland, Tina Rlisabeth Paulsen, Marit Nesbu, Solfrid Nilsen,
Jorunn Frivold, Lisa Øyestad, Vendy Øyestad.

Gutter:
Steinar Aagre, John Helge Liseth, Espen Nystad, Tore Kjell Hjembo, Jan Tørresen, Vidar Røinås, Anders Bjerkholt, Pål Lundvall, Rune Egholm,
Ragnar Berge, Rune Jensen, Tor Henning Johnsen, Per Eivind Mjåland, Stein Ellingsen, Tor Tørresen, Geir Atle Ås, Arve Knardahl, Ivar Håbestad.


Minner 1976

1977

 • Heidi Lauritzen, Gerd Torund Åstind, Odd Olav Vatne og Leif Kjølsrud begynner som ledere.

Minner 1977

1978

 • 17. mars var det på ny speideropptakelse.
Jan Erik Holter, Jarle Igland, Olav Omre, Glen Meberg, Stig Eriksen, Kjetil Evensen, Ronny Andersen og Bjørn Johansen


Minner 1978

I 1978 eksperimenterte Uglepatruljen med sin egen avis; Uglegulpet. Via bekjentskaper fikk man en ung gymnasisast, Knut Nærum, til å illustrere en av utgavene, og han leverte også en spontan speidernovelle...

1979

Minner 1979

1982

Førertur til Brownsea Island 1982

Om Misjonskirkens speiderarbeid

Les mer om speiderarbeidet i Misjonskirken Msk.jpg

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Referanser

 1. GAT 29/5/1943
 2. GAT 25/8/1956
 3. GAT 5/3/1957
 4. GAT 24/7/1962
 5. Grimstad adressetidende 22/1/1963
 6. GAT 11/4/1967
 7. GAT 3/10/1970