Gruppetinget vedtar å legge ned 10. Drammen III

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Sammenslåing med 1. Drammen

6te Juni nr. 1/89 hadde dette innlegget av Harald Kristensen på trykk:

«10.Drammen III speidergruppe og 1.Drammen speidergruppe jobber i dag med en plan for mulig sammenslåing av disse to speidergruppene til en speidergruppe fra 1990. Det vil ikke bli noen forandring i speiderarbeidet for noen av gruppene, men det vil bli flere ledere til å ta seg av de forskjellige leddene i gruppa og høyere motivasjon hos lederne når de får flere speidere. Så kanskje det kan bringe oss tilbake til tilstanden fra den gang jeg var speider, med 4 patruljer, 1 troppsleder og 5-6 troppsassistenter. Da var det gøy å dra på troppstur, (nå er det som en patruljetur, bare at ledere og rovere er med) fordi det var med minst 10-15 stk. og lederne byttet på å lage opplegg. Dette gjorde at vi lærte noe på hver tur og hvert møte.

1) Motivasjon hos ledere og speidere. 10.Drammen III har i dag bare en patrulje med åtte speidere, og lederne i troppen synes det blir kjedelig å arrangere troppsturer, troppsmøter og særlig konkurranser når det bare kommer 4-5 speidere på arrangementene. Å lage opplegget for turer og møter tar like mye tid, selv om det er 4 eller 20 speidere som kommer. Nå mer om grunnen til sammenslåingsplanene: 2) Vi tar speidere fra samme området. 1.Drammen hadde opprinnelig Underlia og fra Øren skole og mot byen, mens 10. Drammen III hadde fra Øren skole og oppover mot Åssiden. Men disse grensene har med årene blitt visket bort, så speidere fra området rundt Øren skole begynner i hvilken gruppe de vil. 1.Drammen hadde i fjor en vervekampanje på Øren skole, med lysbildeserier fra møter og turer, samt utdeling av brosjyrer og resultatet ble INGEN nye medlemmer. Gruppene deler også lokaler på Øren skole.

Dette var hovedpunktene for planene om sammenslåing, men det er mange flere punkter som må avklares før det hele blir vedtatt, som f.eks. NAVNET på gruppen. Hvis det blir hetende med Drammen i navnet er 1.Drammen mest naturlig. Dette pga at 10.Drammen ble utskilt fra 1.Drammen som egen gruppe i 1945, og det vil da være naturlig å skli inn i denne gruppen. Men det har også kommet forslag å bruke et stedsnavn istedenfor. F.eks. Øren speidergruppe eller Finnemarka speidergruppe. Lokalene er en annen ting. Vil Drammen kommune la oss beholde alle rommene vi har på Øren skole? Ett skritt mot sammenslåing er allerede tatt, da 10. Drammen III driver med alle småspeiderne og 1. Drammen har samlet aspirantene fra 10. Drammen III og 1. Drammen i en patrulje. Det drives også et større samarbeid mellom gruppene, ved felles pinseleir for rovere, tropp og småspeidere i pinsen 89. Samt andre fellesturer for troppen for å bli bedre kjent med hverandre. Dette er bare en informasjon for at dere skal vite hva slags tanker lederne har i dag.»

Haralds innlegg beskriver godt hvordan situasjonen var i gruppa mot slutten av 80-tallet. Og i 1.Drammen var situasjonen den samme, og tanken på at en sammenslåing var nødvendig var ganske lik i de to gruppene. Lederne på tvers av gruppene kjente hverandre godt, og visste hvordan problemet var med rekruttering av både nye speidere og ledere. Tidlig på høsten i 1989 hadde lederne i de to gruppene et felles møte. Her ble man raskt enige om at en sammenslåing av de to gruppene var det eneste fornuftige. Fram mot gruppetinget i de respektive gruppene hvor man skulle vedta sammenslåingen, forhandlet man seg fram til løsninger på de praktiske utfordringene. Siden gruppene allerede hadde samarbeidet mye var det ganske enkelt å komme til enighet. Det var en liten navnedebatt, men lederne i 10. Drammen III var nok forberedt på at navnet på den nye gruppa måtte bli 1.Drammen. 9. november 1989 gjorde gruppetinget i 10. Drammen III sitt vedtak om sammenslåing med 1. Drammen. Og 3. januar 1990 hadde nye 1. Drammen sitt konstituerende gruppeting.

Så snaue 45 år etter stiftelsen av 10. Drammen, og drøye 10 år etter navneskiftet til 10. Drammen III var historien til denne litt særegne gruppa med tilhold på Øren over.