Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Halden avdeling
tidl. Fredrikshald Speiderguttavdeling
og Fredrikshald Speiderkorps
NSF logo.jpg
Stiftet: 1917 og 1928 (?)
Lagt ned: ?
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Kommune: [1] Halden kommunevåpen.png Halden, daværende Fredrikshald
Fylke: [1] Viken fylkesvåpen.png Viken, daværende Smaalenenes Amt
senere Østfold fylkesvåpen.png Østfold
Dette er en nedlagt avdeling. [2]

Område

Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) hadde speidergrupper fra Halden og omegn, Viken.

Glimt fra historien

"De 10 første årene med speiderarbeid i Halden": Les også artikkelen som sto i Smaalenenes Amtstidende september 1927, i anledning 10-års jubileet.

Speiderkorps.jpg Historien om Fredriksten Speiderkorps fra 1910 er skrevet i en egen artikkelside.

1910: Halden Arbeiderblad har 26. februar 1957 en større omtale av speiderhistorien i Østfold. Der siteres historikken til Fredrikshald speideravdeling ved tiårsjubileet i 1927:[3]

Halden Arbeiderblad.JPG

"...Sommeren 1910 begynte det for alvor. Magistratsfullmektig Fritjof Knudsen, som dengang bodde på Risum begynte å arbeide med en del gutter fra Halden og Idd. Troppen ble kalt "1. Fredrikstens tropp" og hadde helt til høsten sine møter ovenfor Øberg på Idd. Da høsten kom fikk troppen ha sine møter i Middelskolens gymnastikksal. Flere gutter kom til og troppen telte vel 100 speidere. Troppen sto det første år tilsluttet "Norske Gutters Speiderkorps" som var stiftet av rittmester Grøttum. Man fant imidlertid at dette korps` organisasjon var vel militært, og det ble oppløst....."

1913: "Smaalenene Distrikt" blir stiftet på initiativ fra Henrik Strømholm, med tropper fra Sarpsborg, Moss, Glemmen, Kjølberg og Fredrikstad (+ Halden), senere er navnet endret til Østfold krets.[3]

Header Speideren nr 3 1913.JPG

Smaalenene Distrikt har sendt forbundet meddelelse om at distriktet blev dannet under et møte i Fredrikstad av troppsførere fra distriktet. Vi haaber denne sammenslutning maa styrke speidersakene i Smaalenene, og gjøre sitt til at der arbeides i den rette aand mot vort høie maal: sunde, kjække, retlinkede karakterer, melder Speideren nr. 3. 1913. [4]

1917: 1. Fredrikshald stiftes på nytt 19. august med Rolf Lie som fører. [3]

[2. Fredrikshald]] stiftes som en følge av stor pågang. L. B. Christiansen, blir troppsfører. Fredrikshald-troppene blir enige om et samarbeid med navn Fredrikshald Speiderkorps. med L. B. Christiansen som korpsleder. [5] Vi kan oppfatte dette som starten på Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund).

1918: Dyktighetsmerker: I Iøpet av Vinteren blev der drevet et intenst arbeide med de forskjellige speiderferdigheter. 1. mars blev de første dyktighetsmerker utdelt idet Bjarne Moe avla prøven til ambulancemerket og Kolbjørn Larsen til skomakermerket. [5]

17. mai deltok speiderne for første gang i barnetoget og høstet meget ros for sin stramhet og udmerkede holdning og præsisjon [5]

Kredsleir ved Fredrikstad i pinsen: speiderkorpset deltok med 80 gutter fra 1. og 2. tropp. [5]

Christiansen går av som korpssjef. Rolf Lie overtar. [5]

Besøk av 40 speidere fra Greaker for en hyggelig dag på Knivsøholmene 16. juni. [5]

Opvisning i speiderfærdigheter til inntekt for trener for fotballklubben Kvik 25. juni [5]

Fra Årsrapporten: 26 troppsmøter, 16 turer, 30 dyktighetsmerker, 51 medlemmer i 1. tropp og 20 i 2.[5]

1919: 1. Sponvika etableres i mai og inngår i speiderkorpset. [5]

Kretsens pinseleir arrangeres på Fredrikssten. Dette ble den største speiderleiren som intil da var holdt i Norge. Der deltok næsten 500 speidere og leiren var i alle deler vellykket. [5]

Etter anmodning fra Norsk Speidergutt-Forbund: Fredrikshald Speiderguttavdeling er nytt navn på Fredrikshald Speiderkorps [5]

1919: Avdelingen får låne sommerhus gratis av Karl Nordskogen i Berg. Smaalenenes amtstidende har en artikkel i forbindelse med Fredrikshaldspeidernes 10 års jubileum. [5] Der kan vi lese:

Her bodde hele sommeren fra 30. juni til 22. august stadig speidere. Det gjennomsnittlige antal var 20 gutter. Her levet de et herlig liv. Klarte seg selv på alle vis. De tok arbeide paa gaardene rundt omkring med turnipslukning, høiing, morelhøstning og arbeide i torvmosen. Når de ikke arbeidet, samlet de ind til egen husholdn. bær, sop etc. og fisket. De fleste slap at be om penger hjemme den sommeren. Etpar hadde endog lagt opp penger til nye bukser. Under opholdet her deltok ogsaa speiderne med slukning av en skogbrand.

1919: Referat fra førermøte tirsdag 26. august [6]

Efter at aarsberetning og regnskap var oplæst, blev der foretat følgende valg: Til assisterende troppsfører blev valgt Bjørn Pettersen og Richard Feilegaard. Til delingsførere ansattes Ørnulf Caspersen og Johannes Kristiansen, og nye patruljeførere blev: Kolbjørn Larsen, Torleif Lie, B. Kristoffersen. Der blev besluttet at igangsætte et 2 maanedes aspirantkurs for at ikke troppsføreren skulde forstyrres i sitt arbeide for videre utdannelse av speiderne. Speiderliljen i grøn emalje blev som ærestegn tildelt Harald Andersen, Torald Steen og Bjørn Pettersen. Rolf Lie har tidligere fått den i hvit emalje. Da det ikke forelaa mere til behandling, blev møtet hævet, og chefen takket for godt fremmøte og haabet at alle vilde gjøre sit beste i det aar som kommer.

1920 St. Georgsdag med overraskelse til Haldenspeiderne: Under paraden ble det lest opp et brev fra tannlege Lauritz Haug. Nedenfor et utdrag. [3] Hele brevet kan leses i avisen. [7]

Etter i flere år ha fulgt speiderbevegelsen med interesse har jeg fått forståelsen av at denne sak; når den ledes på rette måte er en betydningsfull samfunnssak. Da speiderne i utpreget grad driver sine øvelser i friluft, vil det ha sin store betydning om de hadde sitt eget utfartssted. For å gjøre en beskjeden begynnelse tillater jeg meg herved:

1. At tilby gratis tomt til en eventuel speiderhytte på min eiendom Burefjeldet i Idd dersom speiderne finner beliggenheten hensiktsmæssig.
2. At oversende hoslagt en bankbok på kr. 1000 - i Fredrikshalds Kreditbank som begynnelse til et byggefond.

Avdelingen ønskes hell og glæde av sitt samfunnsgavnlige virke. Fredrikshald 23/4 20, Lauritz Haug.

1920: 3. Fredrikshald stiftes 20. august 1920 etter en deling av 1. tropp. Bjørn Pettersen blir troppsfører. Han var tidligere troppsassistent i 1. tropp. [7]

En patrulje fra Fredrikshald deltok som Strømstad Schoutkårs gjester på en 2 ukers sommervandring i Sverige i august.[7]

1921: 4. Fredrikshald blir stiftet 16. juni med Kristian Fredriksen som tropsfører. [8] [7]

1922: Speiderhytta Blanktjern innvies søndag 1. oktober. [9]

1923: 4. Fredrikshald legges ned. I førermøtet 27. mai bestemmer man seg, på grunn av lavere interesse for speiding, å slå sammen 1. Fredrikshald og 4. Fredrikshald. 4. tropps troppsfører, Kristian Fredriksen forsetter som troppsfører for 1. Fredrikshald. [10]

Aarsberetningen 1ste januar 1924 viste, at [[Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)|avdeling hadde 60 medlemmer fordelt på 2 tropper. Foruten troppsmøtene er der i aarets løp avholdt 7 førermøter. [10]

1924: 2. Fredrikshald legges ned. På ettersommeren bestemmer man seg, på grunn av lavere interesse for speiding, å slå sammen 1. Fredrikshald og 2. Fredrikshald. Avdelingen består etter dette av 1 tropp og avdelingssjefen leder tropp og avdeling som en enhet videre. [11]

1925: Paa et avdelingsmøte den 24. mars blev Hans Lund gjenvalgt som avdelingschef. I avdelingsrådet valgtes: Hans Lund, Karl Flinth, Omar Børresen, Bjarne Ellingsen og Kaare Wang-Pettersen. [11]

I midten av 1920-årene ble kretsen delt opp i flere avdelinger, alle i distrikter i Østfold. Fredrikstad hadde sin avdeling allerede 1912, året før kretsen ble startet.

1928: Bykommunen endret i 1928 navn fra Fredrikshald til Halden. [12]

Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund) en av de første avdelingene i fylket og nevnt i 1936, 1938 og 1951. [13] [14] [15]

1937: Et større antall aspiranter tas inn, for første gang på mange år. Skyldes at førermangelen er avhjulpet.[16]

1938: Foreldrerådsmøte 17. juni: Norsk Speidergutt-Forbunds hederstegn, Den røde lilje, deles ut til fru Hilda Næss og møllermester Hans L. Nordbye for fortjenestfullt arbeid for speidersaken i Halden. Utdeling ved kretsleder for Østfold krets (Norsk Speidergutt-Forbund), o.r.sakf. Einar Simonsen. [17]

8 dagers sommerleir 23. - 30. juni for Haldenspeiderne ved Bäcken, paa Østsiden av Stora Lee. På denne leir blir det også deltagere fra Indre Østfold og muligens noen svenske tropper.[17]

Felles roverlag blir lagt ned. [18]

I 1949 ble Østfold krets delt opp i tre kretser, Varna krets, Østre Østfold og Fredrikstad krets og avdelingene fungerte ennå en stund etter dette, selv om kretsene var hovedpunktet for aktivitetene.

Ikon kilde.jpg
Uoverenstemmelse mellom kilder: L. B. Christiansen - Avisartikler som omhandler Fredrikshalds 10-års jubileum, nevner Leif H. Brodde som fører for 2. Fredrikshald og avdelingsleder for Fredrikshalds speideravdeling. Altså nøyaktig samme rolle som avisartikkelen fra 2-Års jubileet gir til L. B. Christiansen. Redaksjonen oppfatter at artikkelen fra 2-års jubileet er den mest troverdige. Var nærmest i tid det som skjedde. Inntil mer overbevisende kilder som hevder noe annet, fører vi opp L. B. Christiansen i rollene.

Ledere

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenner til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Avdelingschefer og -ledere gjennom tidene Årstall / periode Referanse
L. B. Christiansen 19171918 [19] [20] [21] [3] [5] [22]
Rolf Lie 19181921 [23] [3] [5]
Arne Forstrøm, troppsass. 1. Fredrikshald 19201921 [24] [7]
Bjørn Wang-Pettersen 19211922 [25] [3][7]
Løytnant Edv. Wethe 19221923 [26] [3] [10]
Hans Lund (Vicechef: Oscar Harlem) 1923–(1923) [27] [3] [10]
Fridtjof Knudsen, 1. Fredriksten (1928) – (1931) [28][29]
Kåre Wang 19351936 [30] Innehaver av Svastikka [31]
Bj. Günther (1937) [32]
Rolf Huse, Askim (1951) [33]
Jan Børke (1952) [34]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [2]

Grupper

Her finner du også tropper/grupper som er registrert i Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)

Sommerleirer og turer

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [1] Deltakelse Referanse
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3] [2]

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. 2,0 2,1 2,2 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Halden Arbeiderblad 26. februar 1957
 4. Speideren nr. 3. 1913
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 Smaalenenes Amtstidende 26. september 1927
 6. Avisen Halden 29. august 1919
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Smaalenenes Amtstidende 27. september 1927
 8. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt
 9. Avisen Halden 29. september 1922
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Smaalenenes Amtstidende 28. september 1927
 11. 11,0 11,1 Smaalenenes Amtstidende 29. september 1927
 12. Wikipedia liten logo.png Opplysninger fra norsk og int. wikipedia.org [1].
 13. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, Speideren nr 5 1936
 14. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr 5 1938
 15. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 16. Halden Arbeiderblad 4. november 1937
 17. 17,0 17,1 Halden Arbeiderblad 18. juni 1938
 18. Lederen nr. 3 1939.
 19. Virket fra etablering av korpset til han fratrådte 1. juni.
 20. Avisen Halden 25. august 1919
 21. Imidlertid har vi her en kildekollisjon på person. Følgende 2 kilder nevner Leif H. Brodde i identisk posisjon; Samme tid.
 22. Inntil mer overbevisende kilde er funnet, oppfatter redaksjonen kilden fra 2-års jubileet å være mer pålitelig enn kilden fra 10-års jubileet.
 23. Virket flere år. Fratrådte 1. juni
 24. Virket i rollen når Lie var på skogsarbeid.
 25. Tiltrådte 1. juni, fratrådte i oktober
 26. Skulle stå i rollen kun til våren.
 27. Begge valgt på møte 27. mai
 28. Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt
 29. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1931/1932
 30. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 31. Norske Speidere - Norsk Speidergutt-Forbund gjennom 25 år av Erling Haugeri
 32. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938, Speideren nr 5 1938
 33. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper, Norsk Speidergutt-Forbund, 1951
 34. Halden Arbeiderblad 13. september 1952
 35. Speideren, nr. 2 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 36. Speideren nr. 1 1934.
 37. Speideren, nr. 7 1958, Norsk Speidergutt-Forbund.
Vet du mer om "Halden avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!