Hans Knutsen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Hans Knutsen
Personalia
Født: 1879 [1]
Død 1958 [1]
Bosted: Bagn / Kolbotn
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 1. Kolbotn
Viktige verv: Kretschef og troppsleder
Les mer om speidingen i Nordre Follo kommune Nordre Follo kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommunevåpen.png

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

Vi kan lese om Hans Knutsens tid som kretschef i en artikkel om speiderbevegelsen i Follobygdene. Artikkelen ble første gang publisert i Follo-minne 1990. som tidligere kretsleder i Follo, Ola Øyno, skrev:
Follo krets hjemmeside.JPG
I 1929 var antallet blitt så stort at forbundet besluttet å opprette Follo krets av NSF. Dette skjedde den 1. mai 1929, men det konstituerende møte ble først holdt den 25. mai.
I Østlandets Blad for 29. mai kan vi i den anledning lese: "Speiderarbeidet har i det siste året vært i stadig vekst innen distriktet. Speiderne har kunnet glede seg ved at foreldrene i stadig større utstrekning møter opp på deres tilstelninger og viser interesse for speidersaken og forståelse for den betydning den har for guttene. Enkelte tropper har hatt den vanskelighet å kjempe med at de ikke bar vært tilsluttet noen krets. Det ble derfor hilst med glede da NSF besluttet dannet en Follo krets som omfatter: 1., 2. og 3. Kolbotn, 1. Oppegård, 1. Spro, 1. Nesodden, 1. Frogn, 1. og 2. Drøbak og 1. Ås speidertropper. Flere andre tropper er under dannelse. Lørdag 25. ds. blev det konstituerende møte for kretsen avholdt på Kolbotn. Møtet var godt representert og blev ledet av forbundssekretær Rasmussen. Lover for den nye krets ble vedtatt og kretsstyre valgt. Til kretssjef valgtes troppsfører Hans Knutsen, 1. Kolbotn og til vicekretssjef Skinnemoen, 1. Ås. Til øvrige styremedlemmer: Olav Hansen, 2. Drøbak og Asmund Andersen, 1. Nesodden og troppsassistenten Einar Jacobsen, 1. Oppegård. Suppleanter ble troppsfører Hjalmar Lie, 2. Kolbotn og C. E. Eriksen fra Langhus. Forhandlingene gikk raskt og greit i den rette speiderånd. Alle kretsens speidere samledes i håbet om at den nye krets må ha fremgang, og at den må bli til stor gavn for speiderarbeidet innen distriktet."
Den nye krets besto etter dette av 10 tropper med i alt ca. 280 speidere. Valget av Hans Knutsen som kretssjef skulle vise seg å være et lykkelig valg. Han hadde nettopp de egenskaper som skulle til for å sveise troppene i Follo sammen. Allerede året etter gikk den første kretsleir av stabelen. Den ble holdt på Seiersten i Drøbak, og minnene om denne leiren er både gode og hyggelige. Under Hans Knutsens ledelse vokste den nye kretsen framover i 1930-årene. Interessen for speiderarbeidet var stor, og dannelsen av nye tropper fortsatte. Således ble 1. Langhus stiftet 10. februar 1930, og halvannen måned senere fulgte 1. Myrvoll med 30. mars som stiftelsesdag.
Da Hans Knutsen etter åtte år som kretssjef takket av, besto kretsen av 15 tropper med 450 speidere. Denne økningen ble oppnådd trass i at antall gutter (barn) i skolepliktig alder stadig sank.
Gjenfortalt av Terje Myhr, på Hjemmesiden til Follo krets. [3]

Om Hans Knutsen

Hans Knutsen bodde på Kolbotn.

Han kom fra Bagn i Valdres og arbeidet i Telegrafverket i Oslo. Han var en meget aktiv speider, men også veldig engasjert innen musikkorps i Oppegård kommune. [1]

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Eksterne lenker

Referanser

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Knut Mæhlum, Om historiene om Folloskretsene Hjemmesiden til Follo krets Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Knut Mæhlum om Follokretsenes historie, www.follokrets.no» er definert flere steder med ulikt innhold
  2. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
  3. 3,0 3,1 Ola Øyno i Follo-minne 1980, i artikkel om speidingen i Follobygdene, gjenfortalt til Terje Myhr, Hjemmesiden til Follo krets
  4. Leirheftet fra Landsleir Mandal, 1932, 1932, Norsk Speidergutt-Forbund>.