Hjelp:Navngiving av artikler

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Siden vil være under kontinuerlig oppdatering, antagelig like lenge som wikien finnes til.
Hvordan redigere Speiderhistorisk leksikon
Redigere Wikipedia
Basismanual
Lag ny artikkel
Hvordan formatere
Navngiving av artikler
Spesielt om grupper
Spesielt om kretser
Spesielt om personer
Bruk av bilder
Datoer og kalendere
Referanser
Bruk av tabeller
Bruk av infobokser
Omdirigere en side
Pekesider
Teknisk ordliste
Nyttig å vite
Retningslinjer
Bruk av diskusjonssidene
Hvordan skrive bedre artikler

Dette er en oversikt over grunnregler for navngiving av artikler på Speiderhistorisk leksikon. Etter hvert som wikien vokser, vil nye komme til.

Det viktigste når du gir en artikkel et navn er at det dekker det artikkelen handler om på en god, entydig måte. Navnet bør være logisk slik at det er lett for andre å finne frem til den artikkelen de leter etter. Dermed må vi unngå lokkende, spennende titler av den typen som ofte brukes i lokalhistoriske og andre tidsskrifter. På en wiki vil en slik tittel ofte gjøre artikkelen vanskelig(ere) å finne. Jernbanestasjonen i Kristiansand er logisk, men generelt ikke godt fordi den ikke viser tydelig nok til geografien i mange tilfeller. Kristiansand jernbanestasjon vil da være bedre.

Gode basisregler:

  • Bruk det navnet som er mest vanlig i dagligtalen, altså det flest mennesker vil komme til å søke på. Dersom dette er opptatt se hvordan du kan løse problem med, sette opp pekersider og kanskje omdirigeringer.
  • Offentlige geografiske navn som kan variere med målform, bør legges på lokal form. For eksempel er det tillatt å skrive både kirke og kyrkje. Bruk den lokalt brukte målformen, og lag eventuelt omdirigering(er) fra andre varianter.


Organisatoriske navn

Innenfor speiderhistorien har vi en ekstra utfordring fordi speiderforbundene har hatt parallelle organiseringer på jente- og guttesiden, og senere har vært gjennom fusjoner. Dermed oppstår det tilfeller der flere ledd - for eksempel kretser - kan ha samme navn. Vestfold krets finnes ihvertfall i fire forbund opp gjennom speiderhistorien!

Derfor forsøker vi å følge følgende retningslinjer
  • Kretsnavn skrives som "kretsnavnet krets (Forbundsforkortelse)" - altså "Vestfold krets (NSF), "Vestfold krets (KFUK-KFUM) etc. (Og ordet "krets" skrives med liten "k"). Se mer om hvordan du skriver om kretser
  • Gruppenavn skrives a)uten "speidergruppe" i navnet, og b)som utgangspunkt uten forbundsforkortelse. Årsaken er a) for å sørge for at tittelnavnene ikke blir for lange, og b) fordi gruppenavnene sjelden kolliderer. Men: I noen tilfeller, f.eks mellom KFUK og NSPF før 1978 var det ikke koordinering av gruppenavn-nummererering. Ved slike kollisjoner bør det brukes forbundsforkortelse etter gruppenavnet. Se mer om hvordan du skriver om grupper her
  • Leirer skrives inn med navn av typen "Landsleir 1978 Ulven (NSPF)". Unntaket er leirer som har fått egnenavn. Der kan man skrive "Grønn Action 2010 (KFUK-KFUM)" eller "Fri:05 (NSF)"

Geografiske navn

Generelt: ved bruk av parentesformer skal «kommune» ikke være en del av artikkelnavnet. Ingelsrud (Eidskog) er korrekt, Ingelsrud (Eidskog kommune kommune) er galt. Parentesformer brukes for å spesifisere hvilken geografisk tilknyting artikkelen har, spesielt i tilfeller der det (kan) finnes flere gater, gårder, kommuner, kirker etc. med samme navn. Der dette skjer, kan det være praktisk å opprette en pekerside under hovednavnet (se f.eks. ). Sjekk om det finnes en pekerside, og føy artikkelen gjerne til der.

For geografiske navn brukes den offisielle norske skrivemåten, der den finnes. Mange steder er det konflikter rundt den offisielle skrivemåten, for eksempel fordi familien på en gård bruker en annen skrivemåte eller dialektvariant. I slike tilfeller er hovedregelen at artikkelen følger skrivemåten angitt via stedsnavnregisteret, men at vi omdirigerer fra andre mulige skrivemåter slik at alle mulige søkeord fører til riktig artikkel.

Er det snakk om et område som har navn etter en gård, og navnet i dag brukes om et større område skal alle artiklene ha spesifiserende navn: Bydel Linderud, Linderud senter, Linderud skole. Artikkelen Linderud, eventuelt Linderud (Oslo) skal da handle om området som helhet.


Fjell, elver og vassdrag

  • Hvis flere steder/elver/fjell osv. har like navn, lag navn med parentes for det større området/kommunen som det beskrevne har mest naturlig forbindelse med. F.eks. Storelva (Bergen), Storelva (Burfjord), Storelva (Hønefoss). Husk pekerside!
  • En elv kan få flere artikler under ulike navn der den har ulikt navn i ulike kommuner. Da bør en samleartikkel opprettes der de generelle og felles aspekter behandles, geografi, vannføring, hva den har blitt brukt til osv. Løs fra denne kan da artikler for elven i de enkelte kommuner opprettes.


Personer

  • Navn (F.år-d.år), inntil andre kommer kan artikler opprettes kun under navn. Rett lenker ved flytting, og glem ikke å opprette pekerside.