Hjelp:Omdirigeringssider

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Hvordan redigere Speiderhistorisk leksikon
Redigere Wikipedia
Basismanual
Lag ny artikkel
Hvordan formatere
Navngiving av artikler
Spesielt om grupper
Spesielt om kretser
Spesielt om personer
Bruk av bilder
Datoer og kalendere
Referanser
Bruk av tabeller
Bruk av infobokser
Omdirigere en side
Pekesider
Teknisk ordliste
Nyttig å vite
Retningslinjer
Bruk av diskusjonssidene
Hvordan skrive bedre artikler

Har en artikkel alternative navn bør det lages omdirigeringssider.

Det bør også lages omdirigeringer til standard navneform fra eldre eller lokale former:

Siden denne wikien omfatter artikler på både nynorsk og bokmål er det også viktig å legge inn omdirigeringer mellom målformene:

En omdirigering lages slik:

#redirect [[Artikkelnavn]]

I artikkelen Skonnertbrig skriver du altså #redirect [[Brigantin]]

Det vil ikke fungere å la en omdirigeringsside peke til en ny omdirigeringsside. Hvis man gjør dette vil man ikke dirigerers videre fra side nummer to. (Side 1 omdirigeren til side 2, hvis side 2 så omdirigerer til side 3, vil man stanse opp på side 2.) Man må da manuelt klikke seg videre til rett side. Dette kan være noe forvirrende, men årsaken til at dette ikke fungerer er at man ellers risikerer uendelige løkker av omdirigeringer.

Vurdér om en omdirigeringsside også bør ha oppføring for kategori. Eksempel: omdirigeringssiden SDH er kategorisert med Telekommunikasjon. Derved vil det mer kjente SDH finnes som oppslag under denne kategorien, men peke på den mer generelle artikkelen: Synkront optisk nettverk.

Vedlikeholdskategorisering

For å lette fremtidig vedlikehold av omdirigeringer er det en fordel om de kategoriseres. Dette gjelder ikke alle omdirigeringer, men visse typer bør merkes med en mal som kategoriserer dem. Da blir det mulig å sortere dem og å bearbeide dem maskinelt senere. Det vil også være lett å gjøre endringer i merkingen fordi den skjer gjennom en mal.

For å merke en omdirigeringsside legger du inn koden i tabellen under, {{malnavn}}, på samme linje som selve omdirigeringen. Dersom du legger en lenger ned på siden kan omdirigeringen slutte å fungere. Malene som er i bruk er:

Mal Funksjon Eksempler Tilknyttet kategori
{{O fra bm til nn}} Omdirigeringer fra bokmål til nynorsk Slettopper til Slettoppar Omdir. fra bokmål til nynorsk
{{O fra nn til bm}} Omdirigeringer fra nynorsk til bokmål Mellomalderen til middelalderen
1600-talet til 1600-tallet
Omdir. fra nynorsk til bokmål
{{O til samleartikkel}} Omdirigeringer til artikler som samler flere oppslagsord, gjerne til eget avsnitt Korskirke til Kirke#Korskirke Omdir. til samleartikler
{{O fra skrivefeil}} Omdirigeringer fra vanlige skrivefeil Katolisme til Den katolske kirke Omdir. fra skrivefeil
{{O til standardform}} Omdirigeringer til en standardisert form, f.eks. det nåværende offisielle navnet på et sted Frederik 2. til Frederik II
Soon til Son
Omdir. til standardform

Det kan være riktig å legge flere maler på en omdiriger, f.eks. korskyrkje som både er en omdirigering til samleartikkel og en omdirigering fra nynorsk til bokmål.