Hjelp:Slik skriver du om gruppen din

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Hvordan redigere Speiderhistorisk leksikon
Redigere Wikipedia
Basismanual
Lag ny artikkel
Hvordan formatere
Navngiving av artikler
Spesielt om grupper
Spesielt om kretser
Spesielt om personer
Bruk av bilder
Datoer og kalendere
Referanser
Bruk av tabeller
Bruk av infobokser
Omdirigere en side
Pekesider
Teknisk ordliste
Nyttig å vite
Retningslinjer
Bruk av diskusjonssidene
Hvordan skrive bedre artikler

Innledning

Denne oppskriften er laget for deg som vil skrive historien til speidergruppen din, og som ikke har brukt redigert Speiderhistorisk Leksikon eller Wikipedia (eller lignende) før.

NB: Denne siden er under utvikling. Har du kommentarer til denne siden, eller spørsmål du ikke finner besvart? Da kan du sende en epost til redaktøren: carsten@speidermuseet.no.

Slik finner du gruppen din

Du kan finne din gruppes side på flere ulike måter:

  • Søk i gruppenavnet i søkeboksen til venstre (over på mobil)
  • Gå inn på denne siden med opplisting over grupper og bla deg frem til din gruppe. Her er gruppene listet opp alfabetisk (nummere først), uavhengig av forbund.

Slik redigerer du

For å redigere må du ha en konto. Dette er for å unngå spam. Gå til denne siden, og legg inn informasjon om deg selv. Du vil så bli godkjent som bruker.

Når du så er ligget inn, redigerer du sider ved å trykke på "rediger" øverst på siden. Da er det bare å legge inn tekst og informasjon. Husk at alt lagres underveis, og alle versjoner lagres også. Derfor går det ikke an å ødelegge noe!

Speiderhistorisk Leksikon bruker Mediawiki som er det samme som Wikipedia bruker. Det er en god del koder i systemet som kan brukes for å formattere teksten, men mye gjøres med formatteringsknappene øverst på siden. Trenger du mer hjelp til kodene, kan du gå hit: Hjelp:Wikiformatering - se også de ulike punktene i menyen på høyre side.

Slik er sidene bygget opp

Gruppesidene er bygget opp over samme struktur, slik at det skal være lett for nye besøkende å finne frem. Når du kommer til siden for å redigere vil en del av dette være forklart i hjelpeteksten på siden når du redigerer.

Dette er inndelingen vi bruker:

Innledning: Skriv først en kjapp innledning om gruppen, hvor den hører hjemme og for eksempel hvor mange medlemmer man hadde ved siste årsskifte. Eller særpreg ved gruppen.


Område: Beskriv området gruppen spenner over. Bygd/bydel og fylke. Ta bare med dette avsnittet dersom det ikke går fram andre steder, og derfor trenger å bli spesielt presisert

Historie: Litt om gruppens historie. Her kan man skrive gruppens historie i korte eller lengre avsnitt. Disse delene kan etterhvert bli ganske lange.

Hytter og hus: Skriv om gruppens hytter og hus. Evt bare en kort omtale, og egne artikler for selve hytten/huset.

Gruppeledere: List gjerne opp gruppeledere i en kronologisk liste. Eventuelt fyll ut tabellen over det dere har oversikt over.

Gruppeleire: Hvis man ønsker kan man ta med en oversikt over gruppens leirer, Evt som egen artikkel av typen "Gruppeleire for "..."

Annet: Lag gjerne nye avsnitt også, og skriv om for eksempel:

  • Gruppeavis
  • Gruppens hederstegn
  • Litteratur - hvis det f.eks er skrevet jubileumsbøker om gruppen


Litt om navnene på gruppene

Gruppens navn står øverst på siden, og er det vi kaller artikkelens navn. Vi bruker som utgangspunkt ikke forbundsforkortelser bak gruppenavnet. Årsaken er at "kollisjonsfaren" ikke er veldig stor. Men hvis det er to eller flere grupper har samme navn, er forbundsforkortelsen lagt inn i parentes, for eksempel: "Bergen 1 (KFUK)", og "Bergen 1 (NSPF)".

Vi bruker ikke ordet "gruppe" eller "speidergruppe" i artikkelnavnet.

Mer om gruppenavn og hva man gjør ved "kollisjoner" kan du lese her: Hjelp:Stilmanual/Speidergrupper


Hva når det blir mye informasjon - undersider

Etterhvert kan det bli veldig mye informasjon på siden til en gruppe. Særlig hvis det er mange tiår med informasjon, lange lederlister mm som skal legges inn. Det man kan gjøre da er å opprette en underside for ulik informasjon. For eksempel siden "Gruppeledere i xxx", eller "Historien for xx 1911-1930", "Historien for xx 1930-1950" mm. Se for eksempel på sidene til Longship Group 41. Oslo Ullevål for å se hvordan det kan gjøres.


Hva hvis du lurer på noe?

Hvis du lurer på noe, finnes det en enkel innebygget måte å stille spørsmål! Øverst på sidene står det en fane som heter "Diskusjon". Dette er en egen kommentarside for akkurat den siden du holder på å skrive.

Gå inn på den siden, og skriv inn spørsmålet ditt.

Diskusjonene vises spesielt på listen over siste endringer, og spørsmålene vil da fanges opp av andre brukere av speiderhistorisk leksikon. Da vil du få svar i løpet av en dag eller to. hvis du fortsatt ikke har fått svar, kan du sende en epost til redaktøren: carsten@speidermuseet.no.


Noen har skrevet i siden min!

Speiderhistorisk Leksikon er en dugnad, og du vil derfor oppleve at tekst du har skrevet inn blir endret. Det er viktig å huske at når andre redigerer artikkelen du har begynt på eller skrevet, betyr det ikke at ditt arbeid var for dårlig eller mangelfullt. Det kan være at du har gjort en skriveleif, eller at noen har tilleggskunnskap om et område, at de kjenner et årstall for hendelsen du skrev om, for eksempel.

Les mer om det her: Hjelp: Hjelp! Noen har skrevet i artikkelen min

Referanser