Hornblåsermerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Se også artiklene om Musikkinstrumenter, Merker med musikk som tema, Speidersangboka og Speidersanger.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Hornblåser fra Landsleir Verdal 1952 (Norsk Speidergutt-Forbund), fra minneheftet Små gløtt fra en stor leir med teksten "En upopulær mann hos mange!"
Ett av Laksevåg 1 KFUK sine gamle signalhorn henger i Speiderutstillingen på Laksevåg Lokalmuseum.
Forsiden på oktober-utgaven til KFUK-speiderbladet i 1940 hadde bilde av en hornblåser og teksten til speidersignalet: Vær beredt og husk at speider du er.
Notene til Speidersignalet og teksten Vær beredt og husk at speider du er, hentet fra Speiderguttboken fra 1915.
Headingen til Speideren i 1923, hvor Hornblåsermerket er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.

Merkekrav til dagens merker

Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Hornblæsermerket / Hornblåsermerket, speidere i tropp, (1915) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1915) Hornblæsermerket [1] - (1921) Hornblaasermerket [8] :

 • Speideren maa kunne blæse tydelig: Speidersignalet, revelje, matsignal, paradesignal, tappenstrek, "paa linje", alarm.


(1924) [9] :

 • Speideren må kunne blåse tydelig: Speidersignalet, revelje, hilsningssignal, matsignal, tappenstrek, "på linje", alarm.


(1956) [10][11] - 1978 [2] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Speideren må kunne blåse tydelig og i rett tempo speidersignalet, parademarsj, revelje, matsignal, tappenstrek, stillingssignal, alarm og lang tone, og vite når signalene skal brukes.
 2. Vise frem et signalhorn han selv har renset og pusset.


Hornblåsermerket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

(1955) [3] - (1959) [4], merket var i gruppen idretts-, leke- og speiderferdighetsmerker :

 • Kunne blåse tydelig og i riktig tempo:
  • Speidersignalet
  • Revelje
  • Hilsningssignal
  • Matsignal
  • Tappenstrek
  • "På linje"
  • Alarm


Hornblåsermerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [5], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 • Kunne blåse tydelig og i riktig tempo:
  • Speidersignalet
  • Revelje
  • Hilsningssignal
  • Matsignal
  • Tappenstrek
  • "På linje"
  • Alarm


Hornblåsermerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

(1986) [6], merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Blåse tydelig og i riktig tempo: speidersignalet, revelje, matsignal og rosignal, og vite når signalene skal brukes.
 2. Vise fram et signalhorn som du selv har renset og pusset.


Trompetermerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [7] :

Speideren må kunne:

a. Nevne og blåse hver tone som kan fremkalles på et signalhorn.
b. Nevne hvilke av disse toner som er mest brukte.
c. Demonstrere hvilken stilling man skal innta, når man spiller, og forklare den korrekte måte hvorpå tonene fremkalles.
d. Spille sin egen tropps patruljesignaler og minst fem av de viktigste troppssignaler. Disse bestemmes av eksaminatoren, og speideren får anledning til å innøve dem på forhånd.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Hornblæser-/ Hornblåsermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Hornblåsermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Hornblåsermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Hornblåsermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Trompetermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser