Husdyrmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med dyr som tema, Spormerket, og Merker med jordbruk som tema.

Speidere på sauebeite, foto fra KFUK-speiderbladet nr. 6 1934, fra artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet [14]

¨

Geiter som forsidetema foto fra KFUK-speiderbladet nr. 9 1939, fra artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet [16]

Merkekrav til dagens merker

Ull, vandrere, 2015 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt vandrermerke som kom i 2015 [13] :

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Vite hva som er spesielt med ullfiberen og hvorfor den egner seg så godt til turtøy.
 2. Lage sitt eget turutstyr av ull i valgfri teknikk (tove, strikke, hekle, sy eller annet).
 3. Kjenne de ulike trinnene i prosessen fra sau til ferdig garn: Klipping, karding, spinning.
 4. Kunne vaske ullplagg riktig.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Ha besøkt et sauefjøs.
 • Ha deltatt i klipping av sau.
 • Ha kardet ull.
 • Ha spunnet tråd.
 • Kunne legge opp, strikke rett og vrang, og felle av.
 • Tove noe tredimensjonalt.


Ull, rovere, 2015 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt rovermerke som kom i 2015 [13] :

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Vite hva som er spesielt med ullfiberen og hvorfor den egner seg så godt til turtøy.
 2. Lære en gammel håndverksteknikk, som for eksempel pjoning, nålebinding, hakking eller skinnfellsøm, og lage turutstyr med denne teknikken.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Ha besøkt et sauefjøs.
 • Ha deltatt i klipping av sau.
 • Sette seg inn i regler for sauehold og sauevelferd i Norge.
 • Strikke et par speidervotter.
 • Strikke en genser eller kofte til seg selv.


Merkekrav til tidligere merker

Hestekarmerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Gjøre rede for hestens anatomi.
 2. Stelle og fôre en hest.
 3. Gjøre rede for de alminneligste hestesykdommer.
 4. Sale og sele på en hest, spenne for og kjøre på sommer- og vinterføre.
 5. Gjøre rede for trafikkreglene.
 6. Ri en hest i gang, trav og galopp.
 7. Gjøre rede for vanlige ytre skader hos hesten på grunn av vannrøkt, feil i påsaling, kjøring osv.


Husdyrmerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [2] - 1978 [2] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Stelle i fjøs, grisehus og hønsehus med renhold avom og dyr samt fôring i en tid på tilsammen en måned.
 2. Gjøre rede for de viktigste fôrslag for forskjellige husdyr.
 3. Melke


Husdyrmerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Stelle i fjøs, grisehus eller hønsehus med renhold og fôring i tilsammen en måned.
 2. Gjøre rede for de viktigste fôrslag for forskjellige husdyr.
 3. Kunne bruke de tekniske hjelpemidlene i husdyrstellet.
 4. Gjøre rede for hvilke krav som bør stilles til husdyrrom og til behandling av husdyr.


Husdyrmerket, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) [4] , merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5257. Merket var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Utføre minst en av følgende oppgaver:
  • Ha ansvaret for et husdyr, helst alene, minst tre måneder.
  • Stell i stall, grisehus eller hønsehus med renhold av rom og dyr samt foring i en tid på tilsammen en måned.
  • Vis at du kan melke ku eller geit.
  • Vis stell av hest.
 2. Gjøre rede for de alminneligste former for dyreplageri.
 3. Ha kjennskap til de viktigste forslag for de forskjellige husdyr.


(1995) [5] , merket var i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5257, og var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Gjøre minst en av følgende oppgaver:
  • Ha ansvaret for et husdyr, helst alene, i minst tre måneder.
  • Stell i stall, grisehus eller hønsehus, rengjør rom og dyr, og ta ansvar for foring i en tid på tilsammen en måned.
  • Vis at du kan melke ku eller geit.
  • Vis stell av hest.
 2. Ha kjennskap til de viktigste for-sorter for de forskjellige husdyr.


Kjøremerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [6] og 1939 [7], merket var av 2. klasse i gruppen Idretts-, leke- og speider-ferdighetsmerker:

 • Speiderpiken må kjenne de forskjellige benevnelser på hestens ytre, kjenne hesterasene: Gudbrandsdalshest, Fjordhest.
 • Må kjenne til hestens foring og stell og til de almindeligste hestesykdommer.
 • Må kjenne benevnelsene på de forskjellige deler av seletøi og saltøi. Kunne spenne for, sale og sele på en hest, samt kunne binde den i hals og fot.
 • Kunne spikke en selepinn.
 • Kunne kjøre en enspent vogn på almindelig vei og kjenne ferdselsreglene.

Eller:

 • Kunne stelle og bruke et motorkjøretøi og ha certifikat for det.

1955 [8] og 1959 [9] , merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kunne fore og stelle en hest.
 2. Kjenne de forskjellige betegnelser på seletøyet.
 3. Sele på en hest, spenne for og sele av. Kunne tjore den.
 4. Spikke en selepinn.
 5. Kunne kjøre og kjenne kjørereglene. - Eller: - Stelle og kjøre et motorkjøretøy og ha sertifikat.


Kjøremerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [10], var i gruppen Landbruksmerker :

 1. Kunne fore og stelle en hest.
 2. Kjenne de forskjellige betegnelser på seletøyet.
 3. Sele på en hest, spenne for og sele av. Kunne tjore den.
 4. Spikke en selepinn.
 5. Kunne kjøre og kjenne kjørereglene. - Eller: - Stelle og kjøre et motorkjøretøy og ha sertifikat.


Kjørekarmerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [2] - 1978 [2] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Gjøre rede for hestens anatomi.
 2. Stelle og fore en hest.
 3. Gjøre rede for de alminneligste hestesykdommer.
 4. Sadle og sele en hest, spenne for og kjøre på sommer- og vinterføre.
 5. Gjøre rede for trafikkreglene.
 6. Ri en hest i gang, trav og galopp.


Ridemerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [11] - 2003 :

Du skal:
 1. Kunne navngi de viktigste kroppsdelene på hesten og vite hvor de er.
 2. Gjøre rede for reglene som gjelder for ferdsel i traffikkert område og i utmark.
 3. Kunne leie en hest.
 4. Kunne sale opp og av en hest, og ri i skritt, trav og galopp.
 5. Kunne pusse hesten inkl. rensing av hover.


Ryttermerket, speidere i tropp, (1915) - ?, Norsk Speidergutt-Forbund

1915 [12] :

 • Speideren maa kunne ride i alle gangarter og kunne klare et let hinder. Kunne sadle og spænde for en hest. Stelle hesten ordentlig.

1921 [17] :

 1. Kjende benævnelserne paa hestens ydre.
 2. Kjende til hestens foring og stel, og til de almnindeligste hestesygdommer.
 3. Kjende benævnelserne paa de forskjellige deler av sæletøi og sadeltøi.
 4. Kunde spænde for, sadle en hest, kjøre en enspændt vogn paa almindelig
 5. Speideren maa kunne ride i alle gangarter og kunne klare et let hinder. Kunne sadle og spænde for en hest. Stelle hesten ordentlig.

1928 [18] :

 1. Kjenne benevnelsene på hestens ytre.
 2. Kjenne til hestens fôring og stell, og til de almindeligste hestesykdommer.
 3. Kjenne benevnelsene på de forskjellige deler av seletøi og saltøi.
 4. Kunne spenne for, sale en hest, kjøre en enspent vogn på almindelig vei og kjenne reglene for kjøring.
 5. Komme frem til hest i alle gangarter og klare et mindre hinder.


Ryttermerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av en stigbøyle [19] [20] [21] :

 1. Speiderpiken må kunne beskrive hestens ytre.
 2. Kjenne fôring og stell av hesten og de alm. hestesykdommer.
 3. Benevnelsen på de forskjellige deler av sele- og sadeltøy.
 4. Kunne spenne for, sadle en hest, kjøre enspent vogn på alminnelig veg og kjenne kjørereglene.
 5. Komme fram til hest i alle gangarter, og klare et mindre hinder.


(1965) [10], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Kjenne benevnelsene på hestens forskjellige legemsdeler, f.eks. hasene, krysset osv. Forklare forskjellen på en fjording, gudbransdalshest og blodshest.
 2. Kjenne fôring og stell av hesten og de alminnelige hestesykdommer.
 3. Kjenne benevnelsen på de forskjellige deler av saltøyet.
 4. Sale en hest. Kjenne trafikkreglene.
 5. Komme fram til hest i 3 gangarter: skritt, trav og galopp, og klare et mindre hinder (minst 40 cm høyt eller 80 cm bredt).


Ryttermerket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [8] og 1959 [9], merket var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Kjenne benevnelsene på hestens forskjellige legemsdeler, f.eks. hasene, krysset osv. Forklare forskjellen på en fjording, gudbransdalshest og blodshest.
 2. Kjenne fôring og stell av hesten og de alminnelige hestesykdommer.
 3. Kjenne benevnelsen på de forskjellige deler av saltøyet.
 4. Sale en hest. Kjenne trafikkreglene.
 5. Komme fram til hest i 3 gangarter: skritt, trav og galopp, og klare et mindre hinder (minst 40 cm høyt eller 80 cm bredt).


Ryttermerket, speidere i tropp, (1988) - ?, Norges speiderforbund

(1988) [4], merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5263. Merket var beregnet på de yngste speiderne :

 1. Stell og fôr en hest.
 2. Sadle og sele på en hest og ri.
 3. Ri en hest i gang, trav og galopp.
 4. Kjenn til trafikkreglene for en hest.
 5. Gjennomfør en dagstur på hesteryggen, gjerne sammen med en annen speider som skal ta dette merket.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Hestekarmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Husdyrmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Husdyrmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Husdyrmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Kjøremerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Kjøremerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Kjørekarmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Ridemerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Ryttermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1960
Ryttermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Ryttermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Ryttermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1988)
Ullmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 er i dag (2015)
Ullmerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 er i dag (2015)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 3,2 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold
 5. 5,0 5,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 6. 6,0 6,1 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 7. 7,0 7,1 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Blåboka-1939» er definert flere steder med ulikt innhold
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 11. 11,0 11,1 11,2 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 12. 12,0 12,1 Speiderguttboka, 1915, Norsk Speidergutt-Forbund
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 www.speidermerker.no [1], Norges KFUK-KFUM-speidere
 14. KFUK-speiderbladet nr. 6 1934
 15. Lederforum, Norges KFUK-KFUM-speidere nr. 2 2004
 16. KFUK-speiderbladet nr. 9 1939
 17. Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund.
 18. Speiderguttboka, 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 19. Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 20. Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 21. Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund