Ingelsrud speidersenter

Fra Speiderhistorisk leksikon
(Omdirigert fra Ingelsrud)
Hopp til:navigasjon, søk
Ingelsrud speidersenter
Ingelsrud.png
Eier: Nå i privat eie,
tidl. Norges speiderforbund
Kjøpt: 1996
Solgt 2012 [1]
Sted: Eidskog kommunevåpen.png Eidskog, Innlandet
Ingelsrud speidersenter ble kjøpt av Norges speiderforbund i 1996 og solgt i 2012.

Sentrale arrangementer på Ingelsrud Speidersenter

Bakgrunn

Dette er bygget på artikkelen Spillet om Ingelsrud, artikkel i Speideren, 2003

Fast leirsted?

På slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet var man i Norges speiderforbund bekymret for at friluftslivet fikk dårligere kår på grunn av samfunnutviklingen. Det ble sponset en analyse som konkluderte med at NSF burde starte arbeidet med å utvikle større faste leirsteder for å imøtegå denne nye samfunnsutviklingen. NSF så også til andre europeiske land, som hadde stor nytte av nasjonale speidersentre. Sentrene var blitt viktige kraftsentre i speidingen.

Etter landsleiren på Notodden i 1985 startet arbeidet med å vurdere aktuelle steder. Dette arbeidet ble formelt startet av speidertinget i 1987. Speidertinget utformet en rekke retningslinjer til speiderstyret. Retningslinjene ga speiderstyret fullmakt til å bruke inntil 250.000 kroner på et slikt prosjekt. I tillegg ga det føringer for leirstedets plassering, kvaliteten på jordsmonnet og bygninger, samt hvilke programmuligheter området hadde.

Stedene som ble vurdert

15 områder meldte seg, og fire områder ble plukket ut av Speiderstyret. En prosjektgruppe skulle utrede disse områdene og levere innstilling til Speidertinget i 1989. Prosjektgruppen ble ledet av Sverre Bringeland. Under behandlingen dukket det opp to områder til. Prosjektgruppen behandlet da:

  • Ingelsrud gård - Eidskog, Hedmark
  • Evenstad gård -Stor-Elvdal, Hedmark

Hva ble vurdert?

Under vurderingen la prosjektgruppen en rekke kriterier til grunn. Gruppen mente det var viktig at leirstedet hadde et kjerneområde med kapasitet for opptil 1500 personer. Stedet måtte bestå av relativt flat dyrket mark, og det måtte ikke være flomutsatt. Det måtte være tilrettelagt for vann, strøm, telefon og renovasjon. Det burde også være god offentlig kommunikasjon. I nærheten burde det være en del offentlige servicetilbud som lege og butikk. Området rundt leirplassen måtte egne seg for aktivt friluftsliv med gode haikemuligheter, muligheter for vannaktivteter og pionerarbeid. Leirområdet burde kunne kjøpes fra få grunneiere og nærområdet måtte akseptere speideraktivtet i området. Gruppen la også stor vekt på kommunens samarbeidsvilje. Gruppen foreslo Ingelsrud og Evenstad gård, med Ingelsrud som førstevalg.

Prosjektgruppens arbeid og konklusjoner ble fremlagt for speiderstyret våren 1989. Basert på prosjektgruppens arbeid fremmet speiderstyret et forslag til Speidertinget om etablering av fast leirsted, speiderstyret skulle gis fullmakt til å forhandle og inngå avtale om kjøp eller leie. Styret skulle også kunne bruke inntil 300.000 kroner til etablering av leirplassen. Forslaget ble enstemig vedtatt.

Ingelsrud velges

Det ble inngått avtale om leie av Ingelsrud gård frem til 1992, og avtale med Eidskog kommune og grunneiere om å få leie Ingelsrud til speiderforbundets landsleir i 1993.

På speidertinget i Fredrikstad i 1992 fremmet speiderstyret et forslag som ville gitt dem fullmakt til å vurdere og eventuelt kjøpe Ingelsrud gård. Speiderstyret ønsket å gjøre Ingelsrud til et kompetansesenter for norsk speiding med spesiell fokus på friluftsliv, leirliv og som et senter for opplæring i NSF. Kjøpet skulle gjøres ”innenfor en forsvarlig økonomisk ramme”. Debatten viste at det var uenigheter i forbundet, og man endte opp med et forslag som ga speiderstyret rett til å vurdere - men ikke gjenomføre - kjøpt.

På speidertinget i Kopervik i 1994 fremmet Speiderstyret forslag om kjøp av Ingelsrud gård og etablering av et speidersenter. Debatten var kraftig med 38 innlegg. Speiderstyrets forslag ble vedtatt med 58 mot 45 stemmer.

Etter tinget i 1994 gikk speiderstyret i forhandlinger med Eidskog kommune om kjøp. Det tok noe tid å få avtalen i orden i alle detaljer. Til slutt kjøpte Norges speiderforbund kjøpte Ingelsrud gård for 2,2 millioner kroner. NSF satt med 400 mål innmark og 400 mål skog. NSF overtok nøkkelen til stedet i september 1996.

De første årene

Etter kjøpet ble det opprettet en teknisk komité, som skulle pusse opp og utvikle bygningsmassen, en program-komité, som skulle fylle leirstedet med innhold og en Ingelsrud-komite, som skulle lede og koordinere arbeidet, samt drive markedsføring.

Leirskole

Det ble drevet leirskole for skoleklasser i grunnskolen på Ingelsrud i perioden 2002-2008. Det pedagogiske opplegget for leirskolen ble utviklet av Nina Rones. På bakgrunn av dette ble leirskolen godkjent av Norsk leirskoleforening i 2004. Jens Døvik var initiativtaker og hadde det administrative ansvaret for leirskolen. Nina Rones fungerte som pedagogisk leder i perioden 2002-2006. Hun hadde med seg Torill Kaasa, Ingvild Djupvik, Rune "Kermit" Røsrud og Dag Ivar Mortensen som assistenter/hjelpelærere. Dag Ivar Mortensen overtok som pedagogisk leder etter Nina Rones.

Leirskolen ble drevet i tråd med speidermetoden. All maten ble laget på bål av elevene selv. De overnattet i lavvo og gjennomførte en haik til Lomtjern i små grupper alene, uten følge av lærer. Andre aktiviteter var; Opplæring i orientering, leirbål, kanopadling, overnatting i lavvo og gapahuk, hinderløype, rappellering, bruskasseklatring og geocathing.

Selges

Speidertinget i Lyngdal 2010 vedtok med 71 mot 22 stemmer at Speiderstyret får fullmakt til å selge Ingelsrud speidersenter. I 2012 ble Ingelsrud solgt [[2]].

Skogvokterne

Skogvokterne var NSFs dugnadsgjeng tilknyttet Ingelsrud speidersenter.

Glimt fra historien, år for år

1998: Fra NSFs årsrapport for 1998:

Ingelsrud speidersenter. På Ingelsrud er arbeidet med restaurering av hovedbygningen nå sluttført og er dermed godt tilrettelagt for møter og mindre konferanser for 20-24 personer. I låven har vi fått en ekstra gave fra St. Georgs Gildene, kr. 45.000, og arbeidet med innredning av Gildehallen (det gamle fjøset) er kommet godt i gang. Gildehallen fremstår nå i vesentlig bedre stand og kan nyttes fra tidlig vår til ut på høsten. På leirområdet er det startet etablering av egne veier og beplantning av områdene. Etter hugsten i 1997, grunnet billeangrep, er kulturarbeid i skogen satt i gang. Skogvokterne, en gruppe på opp mot 40 unge mennesker, er aktive med tilrettelegging og oppfølging av aktivitetene på Ingelsrud. [1]

2001: I Årsmelding for 2001, Norges speiderforbund kan vi lese om Ingelsrud speidersenter:

Ingelsrud speidersenter - Norges speiderforbund kjøpte Ingelsrud gård i 1996 for å bygge opp et nasjonalt senter for speiding, på samme måte som det eksisterer speidersentre andre steder i verden. Speidersenteret ligger i naturskjønne omgivelser i Eidskog kommune i Hedmark. Senteret kan tilby et permanent leirområde med kapasitet inntil 2000 og et hovedhus med plass til 24 personer (primært med tanke på kurs og konferanser). Hovedhuset ble brukt i 33 døgn og leirplassen i 5 døgn i 2001. [2]

2003: I Årsmelding for 2003, Norges speiderforbund kan vi lese om Ingelsrud speidersenter:

Ingelsrud speidersenter - Norges speiderforbund kjøpte Ingelsrud gård i 1996 for å bygge opp et nasjonalt senter for speiding, på samme måte som det eksisterer speidersentre andre steder i verden. Speidersenteret ligger i naturskjønne omgivelser i Eidskog kommune i Hedmark. Speidersenteret har et permanent leirområde med kapasitet på inntil 2000 deltagere og et hovedhus med plass til 24 personer. Det er satt i gang arbeid med nytt kjøkken i tilknytning til Gildehallen. Hovedhuset er blitt malt. Utover dette har det vært foretatt vanlig løpende vedlikehold. Hovedhuset ble brukt i 45 døgn og leirplassen i 16 døgn i 2003. I tillegg ble det drevet prøvedrift med leirskoledrift vår og høst 2003. [3]

Utklipp og minner

Ukens artikkel

Ingelsrud speidersenter er presentert slik i ukens artikkel, uke 37, 2016 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 37, 2016

Ingelsrud speidersenter

I september 1996 ble Ingelsrud speidersenter kjøpt av Norges speiderforbund.

I løpet av de 16 årene var det to store landsleire og flere jamboretter på dette speidersenteret, også Skogvokterne har sin opprinnelse fra Ingelsrud speidersenter. I dag er stedet i privat eie

Kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [3]

Les mer om historien til Ingelsrud speidersenter her,

Mer om

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund Skogvoktermerket.png Skogvokterne, Norges speiderforbund Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Eksterne lenker

Referanser

  1. Opplysninger fra årsrapport for 1998, Norges speiderforbund
  2. Årsmelding for 2001, 2002, Norges speiderforbund.
  3. Årsmelding for 2003, 2004, Norges speiderforbund.