Intervjuguide speiderveteraner

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Intervjuguide speiderveteraner

En av oppgavene for Speiderhistorisk leksikon er å ta vare på de minnene som eldre speidere og ledere sitter på. Dette er samtidig en god måte å vise takknemlighet og respekt for dem som har drevet speiderarbeidet før oss.

Det er lurt å forberede slike intervjuer noe, og her samler vi spørsmål som kan passe. Men selvsagt kan du legge til, forandre eller trekke fra slik at det passer for deg og dere.

Vi anbefaler at du tar opp intervjuet "på bånd", i praksis gjerne via mobil/pc.... Og senere kan det være lurt å skrive av/ut intervjuet til tekst, - og dele det f.eks. med www.speidermuseet.no !

Et tips: Ofte glir samtalen godt hvis du har med noen bilder/foto, - eller spør "veteranen" om de kan vise fram noen bilder!

Om intervjuet

 • Tid & sted for intervjuet.
 • Hvem intervjuer, hvem er tilstede

Intervjuobjektet

 • Hva heter du, evt. pikenavn
 • Når og hvor er du født?
 • Hva slags utdannelse og arbeid har du hatt?

Speider-liv

 • Når og hvor begynte du speideren?
 • Hvorfor ble du speider?
 • Kan du fortelle om da du ble opptatt som speider?
 • Hvilke patruljer, tropper var du med i?
 • Hvorfor sluttet du (evt.) i dette arbeidet?
 • Var noen andre i din familie speidere?
 • Hvem var du speider sammen med?
 • Hvem var lederne dine? Kan du fortelle noe om dem?

Om tropp og gruppe

 • Hvilken tropp/gruppe var du med i?
 • Når startet denne og hvem dro dette i gang?
 • Kan du fortelle om noen av de første lederne?
 • Hvorfor startet de dette arbeidet?
 • Samarbeidet dere med andre tropper, foreninger, menigheter e.l.? Hvordan?

Leder-liv

 • Var du speiderleder?
 • Når og hvilke oppgaver hadde du?
 • Hvorfor ble du speiderleder?
 • Hvem var du leder sammen med?
 • Var dere noen gang uenige om forhold i speiderarbeidet? Hva kunne det være?
 • Var du med på kurs/ledertrening? Hva slags?
 • Hadde du oppgaver/verv i avdeling/krets/korps/forbund? Hva gjorde du?
 • Var du med i andre foreninger og organisasjoner? Hva slags? Hva slags oppgaver hadde du der?

Speiderarbeidets form

 • Hva slags aktiviteter drev dere med i begynnelsen?
 • Hva slags uniform hadde dere?
 • Forandret arbeidet seg etter hvert?
 • Hvordan jobbet du med grader og merker?

Ulike grener

 • Drev dere småspeiding? Hva kalte dere det? Hvordan var det?
 • Drev dere rover/ranger-arbeid? Hvordan var det?
 • Hadde dere førerpatrulje? Hvordan var det?

Særpreg/Forandringer

 • Drev dere speiding på vann og sjø? Hvordan var det?
 • Hadde dere walkie-talkie, radio, internett e.l.? Var du med på JOTA? Hvordan var det?
 • Hvordan samarbeidet dere med pikespeidere/guttespeider?

Speidermøtene

 • Hvor hadde dere møtene?
 • Hva gjorde dere på møtene?

Turer og leirer

 • Hvilke større leirer var du med på? Kan du fortelle litt fra noen av dem?
 • Kan du fortelle fra turer i patrulje og tropp?
 • Brukte dere noen spesielle turområder eller leirsteder?

Krets, korps og forbund

 • Hva slags kontakt hadde dere med avdelingen, kretsen (korpset?) og forbundet?
 • Hva slags aktiviteter var dere med på i krets/korps/forbund?

Andre minner

 • Er det spesielle minner fra speidertiden din som du gjerne vil fortelle om?
 • Hva i ditt speiderliv har du hatt bruk for ellers i livet?
 • Er det noen speiderledere som du har opplevd som du kan fortelle oss litt ekstra om?
 • Har du foto, dokumenter, protokoller, minner som vi får lov til å se på og/eller ta kopi av - som forteller mer om din speiderhistorie?
 • Er det greit for deg at vi bruker ditt navn når vi skriver historie? (Evt. kan vi bruke formuleringen "en av speiderne forteller...." e.l.)
 • Kjenner du noen andre som vi bør snakke med om disse tingene?

Om skriftlige og visuelle kilder innen speidingen

Referanser