Ipisé-løftet

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
SitatThe word "ipise" in the Bantu language means: "And what direction?" and is also the acronym formed from the initials of the five points that a leader of the movement should fully understand. Ideals - Possiblitiets - Interest - Service - Example.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, om Ipisé-løftet, se flere speidersitater her

Innholdet i Ipisé-løftet

I protokollen fra Forbundsstyremøte i Norsk Speidergutt-Forbund 27. mars og 28. mars 1923 står det under sak 15:

Det anbefales å indføre føreroptagelse (Ipisé-løftet). [1]

Utttales ipisi og skal bety på bantu hvorhen og hvilken retning. Navnet er sammensatt av forbokstavene til de 5 ord som forekommer i løftet etter den engelske form:

Ideals - Possiblitiets - Interest - Service - Example.

At en ny troppsfører avlegger det almindelige speiderløfte, hvis han ikke alt har avlagt det som speider, og at han gjør det foran fronten av sin tropp, er blitt vaneligere og mere almindelig, og det er det eneste riktige Noen fast form for hvordan dette skal foregå har vi ikke i Norge - kanske vi burde få det. Men så skulde han jo innlemmes i troppsførernes krets og det burde helst ogsåskje høitidelig - og dertil sikter. Ipiséløftet. Og jeg er glad over å ha deltatt i denne høitádeelighet under selve Baden Powells ledelse - det blir et av mine dyrebareste minder fra kongressen. - Det er i England utferdiget et helt program for høitideligheten og jeg gjengir det her i noe forkortet form. Først gjør jeg opmerksom på at ceremtonien er frivillig og ikke nødvendig for at annerkjennes som troppsfører og likeså gitt er det at den som leder ceremonien, selv må ha avlagt løftet. Troppsførere blir optatt av kretsohefer - hvor kretser er stiftet - kretschefer og enkeltstående troppseførere blir optatt av hovedstyremedlemmer.

Lord Baden-Powell om Ipisé-løftet

Baden-Powell skriver i Headquarters Gazette , oktober 1921:

(The commitment dell'IPISE for the heads)

In my house I have a part of the garden planted with cabbage, that despite the drought has produced sprouts enormous size, and the people of the village is to see them remain open-mouthed in wonder. The secret of this success is that, in preparing the ground, do not we just scratch the ground, but we dug very deep. I think this is the rule that we have to work in the Scout Movement if we get the best results. When I say that Scouting is a valid thing we have to remember that there scouting authentic and fake: and to find the first must dig deep, get to the underlying concept and develop the spirit that gives life. The lack of this study is the weak point of the Movement at the present time. Too many people there came to light, unaware of its core values ​​and the great potential that it has. And for this reason that Scouting as a whole is hindered in its progress and in some places gives disappointing results. In order to help those who enter the movement to become more clearly aware of what you commit to joining our fraternity, I suggested recently that were adopted some form of initiation. For example, the candidate might be formally admitted to the post of chief in our fraternity with the commitment dell'IPISE. The word "ipise" in the Bantu language means: "And what direction?" and is also the acronym formed from the initials of the five points that a leader of the movement should fully understand.

Ipiséløftet - en seremoni

Ukjent dato og motiv. Kanskje en intern seremoni i forbundsstyret?
I. Ideals. (ldealer):
Lederen: Er du klar over de i idealer som speidersaken sikter i mot?
Svar: Ja, den sikter til at skape lykkelige, sunde, nyttige borgere.
P. Possibilities. (Muligheter):
Lederen: Ser du de muligheter som bevegelsen innebærer utover den individuelle påvirkning av guttene - henimot fred og forståelse blandt folkene?
Svar: Ja, (den kan fjerne uoverensstemmelser og sette isteden forståelse og samarbeide mellem alle samfundsklasser istedetfor misundelse og fiendskap, det være sig politisk, militært, industrielt eller religiøst.
I. Interest. (Interesser):
Lederen: Har du syn for forskjellen mellem opdragelsre og instruktion i den speidernessige metode for utdannelsen?
Svar: Ja, vårt mål er å få gutten til indenfra å utvikle sin karakter og sine evner av personlig interesse og ikke å forsøke å lære ham det utenfna gjennem masse-instruktion.
S. Service. (Tjeneste):
Lederen: Er du opmerksom på hvordan speiderbevegelsen udskiller sig fra andre guttegorganisasjoner og andre metoder for oplærelse?
Svar: Ja, Speiderne danner et brorskap for friluftsliv og tjeneste.
E. Exampl e. (Eksempel):
Lederen: Er du beredt til å 1ede dine gutter ved dit eget eksempel, det vil si selv å leve efter speiderloven så langt du kan?
Svar: Ja, og med Guds hjelp håber jeg at det skal lykkes.
Lederen Håndhilser ham -- med venstre hånd og sier: Jeg hilser dig velkommen som _____ blandt os og jeg stoler på at du vil føle dig æresforpliktet til å sette disse idealer ut i virkelighet og jeg ønsker dig al mulig lykke og velsignelse.
Kandidaten gjør speiderhilsen, snur sig og hilser de nærværende som gjengjelder hilsenen og den efter håndhilser ham - med venstre hånd.

Ipiséløftet - en optagelseseremoni

Hestesko dannes av troppsáførere og rådsmedlemmer - helst rundt leirbålet.
Lederen i centrum med kandidaten ret foran sig. Kandidaten holder sin høire hånd på speiderbanneret [eller det norske flagg), hvis stang holdes vandret foran han av en flagbærer.
Lederen - henvendt til alle:
La oss anvende vårt liv til å arbeide for det som der er verdi i.
Lederen - henvendt til kandidaten:
Mener du efter dit kjennskap til speidersaken at det er et arbeide som der er verdi i?
Svar: Ja, jeg mener det.
Lederen: Er du villig til å arbeide for at den opvoksenade slekt må få del i den hjelp som speidersaken kan gi den?
Svar: Ja, jeg vil.
Dette er den høitidelige aikt som jeg vilde glede mig over, om den blev innført litt efter litt hos oss. I siste nr. av Headquarters Gazette legger B-P enhver på hjerte at spørsmål og svar endelig ikke må læres slik utenat da blir fremplapret som papegøiesnak. Der skal være frihet til å tilføie - og sløife - eftersom øieblikket kan gjøre det naturlig. Det er selvfølgelig forutsetningen at kandidaten på forhånd har sat sig nøie inn i løftet. [2]

Bruk av Ipisé-løftet

Bilder og utklipp

Eksterne lenker


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

  • Fra italiensk scoutwiki: [1]

Referanser

<references>