Johannes C. Bull

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Johannes C. Bull
Personalia
Bull, Johannes C.jpg
Født: 15. november 1859
Død 6. april 1912
Speiderbakgrunn
Forbund: Norske Gutters Speiderkorps
Johannes C. Bull er foreløpig en ubeskrevet del av norsk speiderhistorie, på disse artikkelsidene arbeides det med å dokumentere historien. Kanskje du har et dokument, bilde og en god historie om NGSK? Bidra du også! [1]
Les mer om speidingen i Tønsberg kommune Tønsberg kommunevåpen.png

Om Johannes C. Bull og speiding

Født i Norge, bosatt i England. Hadde kontakt med Baden-Powell like etter 1907 og formidlet kontakt med Centralforeningen og Grøttum.

I boka "Store forretningsmenn: Tolv små romaner fra nutiden" av Christian Gierløff (Gyldendal 1927) finner vi en historie av litt uklar bevisbyrde. I kapittelet "Emigranten" står det en historie om Johannes C. Bull og hans deltakelse ved innføringen av speiderbevegelsen til Norge. Vi vet ikke i hvor sterk grad denne historien er bygget på faktiske hendelser, men den er tydelig skrevet med klar referanse til det som skjedde i perioden 1907-1910.

Men forfatteren av denne boka, Christian Gierløff, har selv en interessant rolle i speiderbevegelsens første tid i Norge. Det skal ha vært ham som i 1909 fikk tak i et eksemplar av "Scouting for Boys". Som redaksjonssekretær i Dagbladet ba han Mathieu Berckenhof om å skrive en omtale. Og det skal være første gang speider-begrepet brukes i Norge, i Dagbladet 14. august 1909.

"Emigranten"
[...] På besøk i London fra Glasgow kom han tilfeldigvis en dag i 1907 til å se Baden Powells første scout-patruljer. Straks tenkte han, og straks skrev han hjem til Norge: dette er akkurat noget for oss norske gutter! Dette var i scout'enes aller første dager, bevegelsen var ikke videre kjent utenfor Baden Powells krets i London. Han henvendte sig til Baden Powell, fikk hvad denne hadde skrevet om tingen og alt materiale, sendte det hjem.
Nogen tid senre opnevnte "Centralforeningen til utbredelse av idrett" på hans optak en komite - rittmester Grøttum og skolebestyrer Grimeland - for å se om bevegelsen kunde omplantes på norsk grunn. Hurtig blev komiteen klar over at det kunde den. 12. februar 1910 fremla den sitt detaljerte forslag til dannelse av "Norske Gutters Speiderkorps", tilsluttet centralforeningen, og oberstløitnant Seeberg, rittmester Grøttum og skolebestyrer Grimeland førte saken videre ved en rekke foredrag.
Norge var det første land utenfor England, hvor der blev slått til lyd for bevegelsen. Johannes C. Bull blev den norske speiderbevegelsens grunnlegger fordi han, den store norske forretningsmannen derute i den store verden, aldri kunde glemme sine egne guttedager i Norge og "de ville, eventyrlystne norske guttene våre"."

Men: På nettsiden www.allkunne.no står en omtale av Johannes Catharinus Bull der det pekes på at han "var dessutan med og fekk i gang speidarrørsla i Noreg." Og kilde er Ottar Grepstad: "Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie", Oslo 2006.

Der står videre om Bull på www.allkunne.no:

Johannes Catharinus Bull, ingeniør og industrileiar, som helst skreiv engelsk eller landsmål, og som var ein viktig økonomisk hjelpar for mange nynorske aviser.Bull blei fødd i Tønsberg 15. november 1859 og døydde 6. april 1912. Etter andreeksamen i Kristiania arbeidde han som ingeniør i London frå 1884. Der skipa han i 1901 sin eigen propellfabrikk som han etter kort tid flytta til Glasgow. Bull utvikla mykje brukte skipspropellar som sikra hans eigen økonomi.

Bull talte varmt for Den norske Amerikalinje og var dessutan med og fekk i gang speidarrørsla i Noreg. Utanom engelsk skreiv han helst landsmål, og pengane hans kom godt med i mange måltiltak, blant anna avisene Den 17de Mai, Gula Tidend og Spegjelen.

Bull gav mellom anna ut småskriftene Norsk vatskraft og bonden (1911) og Maal-taktik (1911).

Utklipp og minner

Om NGSK

Les mer om Norske Gutters Speiderkorps Speiderkorps.jpg

Eksterne lenker

  • Fra www.allkunne.no [2]

Referanser