Josefine Barman

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Josefine "Joss" Barman
Personalia
Josefine Barman.jpg
Alt. navn: Josefine Laurette Barman
Født: 14. september 1881 i Kristiansund[1]
Bortgang: 1962
Bosted: [2] Oslo kommunevåpen.png Oslo
Speiderbakgrunn
Forbund: Norges KFUK-speidere
Verv: Landssjef 1927 - 1948
Josefine Barman, ofte kalt Joss var Norges KFUK-speideres andre landssjef.

Verv

Ledergjerning

Josefine Barman var en kort periode i 1921 sekretær for Norges KFUK-speidere. Måtte fratre stillingen på grunn av sykdom. Ble i ved årsskiftet 1926/27 valgt til landssjef. (Daværende tittel var Speiderchef, Norges KFUK-speidere endret tittelen i 1930. Satt som landssjef helt frem til 1948. Fikk da Kongens Fortjenstmedalje.

SitatVi husker ledersamlinger - mange ledere. Vi kunne i all stillhet mønstre flokken og feste oss ved kjente ansikter. Der satt landssjefen, Joss Barmann, liten og tynn, stille og beskjeden, sammen med alle de andre. - Så kunne hun reise seg og tale. Vi ble sittende å undre oss. hele atmosfæren ble forandret - vi følte det som en stor stund.Sitat
Maria Graf om Josefine Barmann, ved Norges KFUK-speideres 50-årsjubileum i 1970, se flere speidersitater her

KFUK-Speiderbladet nr. 3 1945 skriver om Margrethe Parm og Josefine Barman :

Stiftere og landssjefer

KFUK-Speidernes blad-1945-nr3-forside 1.jpg

For 25 år siden stod to K.F.U.K. sekretærer i et kontor på Holbergs plass 1, tok hverandre i hånden og gav hverandre et løfte. Noen dager senere vakte de oppsikt ved å vise seg på Oslos gater i speiderdrakt. De to var landssekretærer for K.F.U.K. Margrethe Parm og reisesekretær Josefine Barman. Margrethe Parm har skapt Norges K.F.U.K.-speidere. Hun har bygget opp organisasjonen og administrert arbeidet i de første spennende nybrottsâr. Fra det øyeblikk forbundet var et faktum, var hun den selvskrevne sjef, fra samme øyeblikk var Josefine Barman speidersekretær. Og da Margrethe Parm ble verdenssekretær fra januar 1927, ble Josefine Barman enstemmig valgt til sjef. Nå har hun stått ved roret i nesten 19 år. To sjefer på 25 år! Den ene avløste den annen. Men de var med fra starten begge. Og i virkeligheten har de stått side og side gjennom alle årene. Det Margrethe Parm etter 5 års utlendighet kom hjem igjen, var hun selvfølgelig straks i virksomhet i speiderarbeidet, og i 1936 ble hun ansatt som speiderkonsulent. For alle norske K.F.U.K. speidere står de to som sjefene, lederne vi samlet oss om, førerne hvis ord har vekt. De er på ingen måte like. Begge har sin sterke og særpregede personlighet. Nettopp derfor har de utfylt hverandre og hatt hvert sitt å tilføre vårt forbund. I 19 år (har Josefine Barman med fast hånd holdt sikker og stø kurs og god fart. Vi som har arbeidet sammen med henne og under henne, vi har følt det trygt og godt å ha henne til rors. Margrethe Parm har vært en uuttømmelig muntrasjonskilde, representanten for den brede rommelige menneskelighet, for internasjonal forståelse og samkjensle. Vi kan ikke tenke oss Norges KFUK-speidere uten disse to. De har preget arbeidet til nå, uten dem ville alt svært annerledes. Og alle vi speidere som har fått være med en stund, vi føler ved jubileet hver for oss trang til å si en personlig takk til våre to sjefer.

Stormogulen. [3]

Utenfor speidingen

Josefine Barman var datter av kjøpmann i KristiansundHelge Barman (d 31/12 1918) og Marie Barman, født Norman (død i Kristiania 2/10 1916).[4] Her er Josefine Barman i ulike folketellinger: 1885 i Kristiansund [[1]], 1891 i Kristiansund [[2]], 1900 i Kristiansund [[3]], 1910 i Kristiansund [[4]].

Josefine Laurette Barman var i folketellingen for 1900 anført som fotograflærling. Hun bodde da hos foreldrene i Kristiansund.[5]

I juli 1912 var Josefine Barman sekretær i "Trondhjems U. K. K. F.".[6] Vi finner spor av hennes arbeid i Trondheim i alle fall fram til 1. mars 1916.[7]

Hederstegn og utmerkelser

Forfatterskap

Utklipp og minner

Om Norges KFUK-speidere

KFUKlogo.jpg Norges KFUK-Speidere

Eksterne lenker

Digitalarkivet: [5]

Referanser

 1. Østlands-Posten, 27. juli 1962
 2. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 3. KFUK-Speiderbladet nr. 3 1945
 4. Throndhjems Adresseavis 4/10/1916
 5. https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037372000847
 6. Trondhjems Adresseavis 2/7/1912
 7. Throndhjems Adresseavis 28/2/1917
 8. Finnes hos Speidermuseet, SPMM 070930
 9. KFUK-speidere 1920 - 1970, 1970, Norges KFUK-speidere.
 10. KFUK-Speiderbladet nr. 3 1945
 11. Speiderhistorisk skrift nr 16