Journalistmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

SitatDen korteste blyant er bedre enn den beste hukommelse!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her
Aftenposten 6/3/1980 refererer fra artikkel om speideraviser mm i Speideren 1/1980.
På pinseturen i 1933 hadde Laksevåg avdeling den håndskrevne avisen Gjallarhorn med bidrag fra ledere og speidere, her diktet Gjallarhorn på side 2.
Matropet fra 1. Mathopen kom første gang i 1971. I 1972 kom de ut med 18 utgaver! Her forsiden på nr 5 fra 1973.
Forsiden på Bjeffet de første årene.
Forsiden på Bæverposten nr 3 fra 1926. Denne håndskrevne patruljeavisen er skrevet i en bok og kom ut med mange utgaver fra 1926 til 1928 i 1. Laksevåg,
6. Laksevåg (KFUM) sin gruppeavis Doffen sitt første nummer i 19??.
Mange kretsaviser har hatt speidere og rovere som journalister. Her Kretsens Gang fra Bergen krets (NSF) i 1985.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Journalist, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [11] - (2020) [12], merket er et patruljemerke i programområdene Samfunnsengasjement og vennskap:

Hvorfor: Lær om media og tren på å skrive artikler
Fremgangsmåte:
 1. Sett deg inn i «Vær varsom reglene» for journalister. Les en artikkel som står skrevet i en lokalavis, riksavis, i et ungdomsmagasin eller et ukeblad. Oppfyller de kravene til «Vær varsom reglene»?
 2. Skriv en reportasje/leserinnlegg fra et speiderarrangement eller noe annet som opptar deg.
 3. Send en artikkel til lokalavisen eller få den trykt i «Speideren».
 4. Besøk lokalavisa, nærradiostasjonen, lokal TV-stasjonen eller NRK sitt distriktskontor. Finn ut mest mulig om hva som skjer fra starten på en reportasje til den er ferdig trykket eller har gått «på lufta». Husk å avtale besøket med avisa eller radio-/TV stasjonen på forhånd.


Journalist, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

2018 [12] - (2020) [12], merket er i programområdene Kreativitet, Livskvalitet, Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: Lære de viktigste prinsippene for journalistisk arbeid.
Obligatorisk:
 1. Hold et opplegg for en annen enhet om ytringsfriheten og reglene for god presseskikk. Diskuter om prinsippene i Vær varsom-plakaten blir overholdt i pressen i dag.
 2. Undersøk hvordan ulike media presenterer samme sak. Ta for dere en løssalgsavis, en abonnementsavis, nettavis og hvis mulig radio- og TV-nyheter fra samme dag. Hvordan er de ulike vinklingene, hvorfor er presentasjonen forskjellig?
 3. Diskuter hvordan media kan bidra til positiv politisk og sosial utvikling, og på motsatt side bli brukt til spredning av usikkerhet og propaganda, og finn eksempler på begge deler.
 4. Hvor viktig er gode, åpne kilder og kontrollerbare opplysninger for å drive medievirksomhet? Finn eksempler på saker som har gode kilder, og saker som er basert på dårlige kilder eller falske opplysninger.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Sett dere inn i hvordan en god pressemelding bygges opp. Skriv og send en pressemelding til lokalavisen der formålet er å få oppmerksomhet rundt et speiderarrangement, for eksempel Speideraksjonen.
 2. Skriv et leserinnlegg i en avis om noe som opptar deg.
 3. Hvordan skrives en god reportasje, hvilke deler inneholder den? Lag en reportasje fra et speiderarrangement. Illustrer med foto. Få den trykt i lokalavisen eller annet tidsskrift.
 4. Besøk din lokale avis eller radio- eller tv-kanal. Kartlegg hvilket stoff de prioriterer, og lag en mal for hvordan speidingen enklest kan profilere seg gjennom denne medieaktøren.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Avismerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

(1986) [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Lage en reportasje fra en tur eller et annet speiderarrangement til patruljeavis, troppsavis, gruppeavis, skoleavis eller lokalavis.
 2. Lage et intervju med en voksen person.
 3. Lage en bok-, film-, teater- eller fjersynsanmeldelse.
 4. Forklare begrepene uttegning ("layout"), og kom med forslag til et par sider til gruppeavisa eller lokalavisa.


Avismerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003:

Du skal :
 1. Lage en reportasje fra en tur eller annet speiderarrangement til patruljeavis, troppsavis, gruppeavis, skoleavis eller lokalavis.
 2. Lage et intervju med en voksen person.
 3. Lage en bok-, film-, teater-, konsert- eller fjernsynsanmeldelse.
 4. Forklare begrepet «lay out» og komme med forslag til et par sider til gruppeavisa eller lokalavisa eller menighetsbladet.


Journalistmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket, vet ikke motivet på merket. Var et merke av høyere klasse i 1947. [13] [14] [15] :

 1. Kjenne aktuelle nyheter fra inn- og utland, ha fulgt med i minst to aviser i minst to måneder. Ved prøven holde et foredrag (kåseri) om et aktuelt tema, eventuelt gi en ukesoversikt over de viktigste begivenheter.
 2. Ha kjennskap til kringkastingen. Ha fulgt en foredragsserie eller ha fulgt med i nyhetene, kunne referere litt av det samt referere litt fra "utenrikskronikk".
 3. Kunne skrive en liten artikkel om et oppgitt emne, ved hjelp av "kilder". (Lære å bruke oppslagsbøker og leksikon.)
 4. Kunne redigere en troppsavis tilfredsstillende i et halvt år, kunne lage et lite intervju, framvise en samling avisutklipp som gir et fyldig bilde av et emne man interesserer seg for – arkivering – skrive et referat fra større speiderbegivenheter, anmeldelse av en bok, kritikk av teaterstykke etc.

(1965) [5], var for speidere under 14 år og i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Kjenne aktuelle nyheter fra inn- og utland. Ha fulgt med i minst to aviser i minst to måneder. Ved prøven holde et foredrag (kåseri) om et aktuelt tema, eventuelt gi en ukesoversikt over de viktigste begivenheter.
 2. Ha kjennskap til kringkastingen. Ha fulgt en foredragsserie eller ha fulgt med i nyhetene, kunne referere litt av det samt referere litt fra utenrikskronikken.
 3. Skrive en liten artikkel om et oppgitt emne ved hjelp av "kilder". Lære å bruke oppslagsbøker og leksika.
 4. Redigere en troppsavis tilfredsstillende i et halvt år, lage et lite intervju, vise fram en samling avisutklipp som gir et fyldig bilde av et emne hun interesserer seg for – arkivering – skrive et referat fra større speiderbegivenheter.


Journalistmerket, speidere over 14 år, (1955) - (1959),Norges KFUK-speidere

1955 [3] og 1959 [4] , merket var for speidere over 14 år i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Kjenne aktuelle nyheter fra inn- og utland. Ha fulgt med i minst to aviser i minst to måneder. Ved prøven holde et foredrag (kåseri) om et aktuelt tema, eventuelt gi en ukesoversikt over de viktigste begivenheter.
 2. Ha kjennskap til kringkastingen. Ha fulgt en foredragsserie eller ha fulgt med i nyhetene, kunne referere litt av det samt referere litt fra utenrikskronikken.
 3. Skrive en liten artikkel om et oppgitt emne ved hjelp av "kilder". Lære å bruke oppslagsbøker og leksika.
 4. Redigere en troppsavis tilfredsstillende i et halvt år, lage et lite intervju, vise fram en samling avisutklipp som gir et fyldig bilde av et emne hun interesserer seg for – arkivering – skrive et referat fra større speiderbegivenheter.


Journalistmerket, speidere i tropp, 1973 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [6] - 1978 [6] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Lage en reportasje over en tur eller et annet speiderarrangement til patruljeblad, gruppeblad, skoleavis eller lokalavisa.
 2. Lage et intervju med en voksen person.
 3. Lage en anmeldelse over en bok du har lest eller et kino-, teater- eller TV-stykke du har sett.
 4. Redegjøre for begrepet layout, og kom med et forslag til et par sider til gruppeavisen eller lokalavisen.


Journalist, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [8] Merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5206, og var beregnet på de yngste speiderne:

 1. Lag en reportasje med bilder fra en patruljetur eller et annet uteaarangemnt. Lag layout på innlegget og send det til gruppens avis, skoleavis eller kretsens/korpsets blad.
 2. Intervju en kjent person i kommunen.
 3. Legg frem to portretter, fire naturbilder og minst to bilder fra en patruljetur utenom det vanlige. Ett av bildene må være i farger. Bildene monteres, ordnes og tekstes.
 4. To og to i patruljen går sammen og lager en anmeldelse over en bok dere har lest, et kinostykke eller et TV-stykke de har sett.
 5. Lag deres egen patruljeavis, fire nummer.

1995 [9] Merket var i gruppen "Samfunnsengasjement", hadde merkenummer 5206 og var ett lett merke :

Gjennomfør minst 4 av de 6 følgende punkter:
 1. Lag en reportasje med bilder fra en patruljetur eller et annet uteaarangemnt. Lag layout på innlegget og send det til gruppens avis, skoleavis eller kretsens/korpsets blad.
 2. Intervju en kjent person i kommunen.
 3. Legg frem to portretter, fire naturbilder og minst to bilder fra en patruljetur utenom det vanlige. Minst ett av bildene må være i farger. Monter, ordne og tekste bildene.
 4. Gå sammen to og to i patruljen og lag en anmeldelse av en bok dere har lest, en kinofilm eller et TV-stykke dere har sett.
 5. Lag minst fire nummer av patruljens egen avis.
 6. Besøk lokalavisa, nærradiostasjonen eller NRK sitt distriktskontor. Finn ut mest mulig om hva som skjer fra starten på en reportasje til den er ferdig trykket eller har gått «på lufta». Husk å avtale besøket med avisa eller radio-/TV stasjonen på forhånd.

Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Journalist, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [12] - 2018 [12], merket er i programområde Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Lære de viktigste prinsippene for journalistisk arbeid.
Obligatorisk:
 1. Orienter roverlaget om ytringsfriheten og reglene for god presseskikk. Få tak i «Vær varsom plakaten». Diskuter i laget om denne blir overholdt i pressen i dag.
 2. Undersøk hvordan ulike media presenterer samme sak? Ta for dere en løssalgsavis, en abonnementsavis og hvis mulig radio og TV nyheter fra samme dag. Hvordan er de ulike vinklingene, hvorfor er presentasjonen forskjellig?
Velg to av disse oppgavene:
 1. Sett dere inn i hvordan en god pressemelding bygges opp. Skriv og send en pressemelding til lokalavisen der formålet er å få oppmerksomhet rundt et speiderarrangement, for eksempel Speideraksjonen.
 2. Skriv et leserinnlegg i en avis om noe som opptar deg.
 3. Hvordan skrives en god reportasje, hvilke deler inneholder den? Lag en reportasje fra et speiderarrangement. Illustrer med foto. Få den trykt i lokalavisen.
 4. Besøk lokalmedia. Kartlegg hvilket stoff de prioriterer, og lag en mal for hvordan speidingen enklest kan profilere seg gjennom denne avisen.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Journalistmerket, vandrere, (1992) - 1994, Norges KFUK-speidere

1992 [10] - 1994, merket var i gruppen Speiderveien :

Du skal :
 1. Følge med i avisen minst 1 måned. Lage korte ukeoversikter over de viktigste hendelsene i inn- og utland (gjerne som utklipp av hendelser).
 2. Samle avisutklipp om et emne du intresserer deg for.
 3. Ha ansvar for patrulje/troppsavis i 3 mnd., lage et lite intervju. Skrive en artikkel om et oppgitt emne ved hjelp av oppslagsbøker, leksikon o.l. "kilder".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Avismerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Avismerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Journalistmerket speidere under 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Journalistmerket speidere over 14 år Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Journalistmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1973 1978
Journalistmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 1994
Journalistmerket patrulje i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Journalistmerket rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)

Utklipp og minner

Om medlemsblader

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser