Kate Faye

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Kate Faye Rieber
Personalia
Kate Faye omkring 1919, fra Stål Alfredsen.jpg
Alt. navn: Kate Friele Faye[1]
Født: 20. juni 1901 i Bergen[2]
Bortgang: 8. april 1981 i Bergen[3]
Bosted: [4] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Speiderbakgrunn
Grupper: Bergen 1
Verv: troppsfører

Verv og ledergjerning

I Speiderspalten i Bergens Aftenblad for 16. mai 1930 finner vi en omtale av speiderpikestarten i Bergen og av Kate Fayes rolle:

"Bergens kreds av N. S. P. F.
Speiderpikebevægelsen tok sin begyndelse i Bergens Kreds i aaret 1917. Pikene var dengang ikke samlet i patruljer og tropper, men eksisterte spredt rundt om paa skolene. Det var først i 1920 vi fik vor første tropsfører, nemlig frk. Kate Faye; hun hadde været paa skole i England og staat tilsluttet speiderpikebevægelsen derhenne. Bergens Kreds har meget at takke frk. Faye for, idet hun tok det første store løft-, fik samlet og ordnet pikene saaledes at vi kunde begynde med regelmæssige møter, og faa tak i alle dem som var rundt om i byen og ingen fører hadde. Antallet av speiderpiker øket imidlertid sterkt og i 1921 var der allerede 200 piker som alle stod tilsluttet en trop, som da blev delt i 3 tropper. At skaffe førere var ogsaa dengang en stor vanskelighet, men allerede samme aar fik vi to nye førere og troppenes antal steg til 5. I 1923 blev frk. Marcella Bøe valgt til kredschef, hvilket hun fremdeles staar som."

Avisen Dagen har 4. mars 1921 en samtale med Erik Rasmussen om Speiderbevægelsen paa Vestlandet. Der forteller Rasmussen at han ikke har full oversikt over speiderpikearbeidet i Bergen, men at "Chef for byens speiderpiker er frk. Faye."[7]

Minner i Kates familie

Datteren Dagny Bartz-Johannessen forteller:

"... husker at hun fortalte at hun hadde startet det hun kalte "blåspeiderne" i Norge, da hun kom tilbake fra England. Her var det nemlig den gangen bare KFUK og de hadde brune uniformer. Etter at hun ble gift og fikk barn hadde hun såvidt jeg vet ikke ikke lenger noe å gjøre med speiderbevegelsen. ...
Jeg mener å huske at hun sa at skolen hun gikk på var i Eastborne.
Jeg vet at min mor lærte billedvev hos Ragna Breivik, men hun vevde jo meget på vanlig vevstol også. Hvor hun lærte det vet jeg ikke.
".[8]

Datteren Maik Nygaard forteller:

"Da Kate var i England høsten 1920 ble hun kjent med Baden Powels (?) speiderbevegelse, og da hun var hjemme i januar/februar 1921 samlet hun en del piker som etter hvert innstiftet Blåspeiderpikene i Bergen. Deres første «opptreden» var da de sto æresvakt da brudeparet Kate og Paul kom ut av Johanneskirken 1. juli 1921. Denne dato ble så regnet som deres stiftelsesdag. Men Kate fikk jo 3 barn i løpt av 4 år og kunne ikke lede denne organisasjonen. Så vidt jeg husker sa hun at en som hadde forbindelse med Katty Rieber Mohn overtok dette ansvaret. Kate ble allikevel omtalt som stifteren."[9]

I et av familieminnene blir det nevnt at hun kanskje opplevde at NSPF var "for alle", mens KFUK var sterkere preget av det kristne perspektivet. Det reflekteres også noe over at hun med sitt sterke engasjement kunne utfordre sitt mer borgerlige og konservative opphav.

Speiderbakgrunn

Vi kjenner ikke til at Kate Faye var med i speiderarbeid som pike her i Norge. Men vi vet hun hun hadde kontakt med speiderbevegelsen i England da hun gikk på skole der omkring 1919. Hun gikk da på skolen med navnet "Endcliffe, Eastborne". Blant fagene ved denne skolen får hun eksempelvis vurdering i emnene "reading", "writing", "composition", "English Literature", "French", "needlework", "Gymnastics", "Dancing" og "Swimming".[10]

Om Kate Faye

Kate Faye var datter av Kristen Faye og Magdalene Mohr Friele. Familien Faye ved folketellingen i 1910: [[1]].

I 1917-18 satt hun i styret for Hugin, artianersamfunnet ved Bergen katedralskole. I samme styre satt forfatteren Nordahl Grieg. Da hun var omkring 20 år gikk hun på skole i England, sannsynligvis et halvt års tid.[11] I 1921 annonserer hun i Bergens Aftenblad tilbud om privat engelskundervisning.

Ved folketellingen i 1920 er Kate oppført som ikke til stede under tellingen 1. desember. Hun var på skole i England [12]

Kate Faye ble gift med Paul Rieber i 1921[13]. De hadde to sønner og tre døtre.[14] Kate og Paul hadde barna: Dagny f 1922, Magdalene Christine f 1924, Christian f 1925, Paul f 1929 og Ida Marie f 1934.

Kate var utdannet vevelærerinne.

Kate Rieber var tidlig involvert i den kristne Oxfordbevegelsen. Under krigen var hun også med i illegalt arbeid.[15] Tidlig på 1950-taller stod hun i spissen for det frivillige engasjementet som førte til at Helgesæter hjem for evneveike i Sædalen ble etablert.[16] I en artikkel på www.sosialterapi.no omtales Kate som antroposof i 1952[17].

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Mer om

NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund i tidl. Hordaland fylke NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund 1949-Speiderguttboka-NSF-s358 - Zoolog 1.jpg Tidlige norske spor av speiderpiker

Eksterne lenker

Referanser

 1. Digitalarkivet.no
 2. Digitalarkivet.no
 3. Bergens Tidende, 11. april 1981
 4. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 5. Bergen Aftenblad, 16. mai 1930
 6. Dagen, 4. mars 1921
 7. Dagen 4/3/1921
 8. Epost 15/12/2022
 9. Maik Nygaard, epost 15/12/22
 10. Vitnemål datert 18/12/1919 via Stål Alfredsen
 11. Christian Rieber 14/12/22
 12. Folketelling 1920 for 1301 Bergen kjøpstad, 1920, s. 58242 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/fs10151703469257
 13. Johanneskirken Sokneprestembete, SAB/A-76001/H/Haa/L0013: Ministerialbok nr. D 2, 1912-1929, s. 120 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050512030506
 14. G. C. Rieber: "Familien Rieber i Bergen".
 15. Christian Rieber 14/12/22
 16. Bergens aftenblad 28/8/1954
 17. www.sosialterapi.no / Landsbyliv 27 2011
Vet du mer om "Kate Faye"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!