Kjell Bugge

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Kjell Bugge
Personalia
Bosted: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 1. Bergen
Verv: troppsfører

Verv

Speiderbakgrunn

Ledergjerning

I Erik Rasmussens utkast til beretning for Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) for årene 1912 - 1922 blir Kjell Bugge nevnt: [2]
Erik R på kontoret.jpg
Høsten 1911 ble samtlige gutter som var med i speiderarbeidet innkalt til et møte i Bergens Ynglingeforening hvor der ble holdt foredrag og instruksjon om speiderarbeidet. Møtet sluttet med at man samlet hele flokken av gutter (de var mange hundre) i gymnastikksalen, stillet dem opp i rad og rekke, talte opp 32 mann og tildelte dem en av de før nevnte unge menn som leder, og dermed var en tropp opprettet. Troppene fikk nummer fra 1 til 18. Bergens Ynglingeforenings speidere som ennu ikke var organisert ble reservert nummerne fra 20 og oppover.
Etter denne oppdeling av ”speidermassen” fikk bl.a. løytnant Kjell Bugge, 1. Bergen tropp, Eugen Krantz fikk 2. Bergen tropp, Thorstein Reusch fikk 3. Bergen tropp o.s.v. opp til 18 tropper. Det viste seg imidlertid snart at de tropper som var oppsatt på denne måte var lite levedyktige, og en del av troppene ble etterhvert oppløst. Nye tropper kom dog til, det ble omorganisert, troppene fikk nye numre og tildels nye ledere. Eugen Krantz overtok 1. Bergen tropp - Ynglingeforeningens tropp, 2. Bergen tropp, kom til med Erik Rasmussen som leder. Videre overtok Bjarne Sæverud 3. Bergen tropp, Trygve Kayser 4. Bergen tropp, Gerhard Lilletvedt 5. Bergen tropp o.s.v. Som man ser ble det nye numre på troppene og tildels ny ledelse også. [3]

Om Kjell Bugge

Hederstegn og utmerkelser

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
  3. Bergen 1912 - 1922, utkast av Erik Rasmussen
Vet du mer om "Kjell Bugge"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!