Kolltveit BK

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Kolltveit BK speidergruppe
14871 normal.jpg
Stiftet: 10. februar 1962 (58 år)
Krets: Hordaland krins (NSF)
tidl. Bergen krets (NSF)
Korps: Blå Kors speidere
Forbund: Norges speiderforbund
Kommune: Øygarden
tidl. Fjell
Fylke: Vestland
tidl. Hordaland
Les mer om speidingen i Øygarden kommune Øygarden-våpen2.png
Les mer om speidingen i Fjell kommune Fjell kommunevåpen.png

Område

Speidergruppa i dag

Kolltveit i Øygarden kommune, Vestland fylke. Til 1. januar 2020 i Fjell kommune, Hordaland fylke.

Glimt fra historien

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om Kolltveit BKs deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [1]

2013: Var en aktiv gruppe i Hordaland krins (NSF), september 2013. [2]

Byrjinga av speidargruppa vår

Av Magne Polden

Det var eingong - ein guteklubb på Kolltveit. Den kalla seg Kolltveit Juniors, og var for gutar frå ti til fjorten år. Lars Lie var leiar, og samla gutane heime hos seg, på eit loftsrom. Der vart vi samla om Guds Ord, song, forteljingar, og løvsagarbeid. Resultatet av løvsagarbeidet vart, om eg minnest rett, lodda ut til fordel for misjonsverksemd,

Ein dag, eg trur det var om våren i 1961, vart vi i klubben spurd om vi ville vera med på å gå inn i speidaren. Svaret vart ja, og dermed var vi i gang med å pugga speidarlova, speidarløftet, og anna som vi skulle kunna for å verta opptekne som speidarar.

So lenge det var sumar, og været var godt, samlast vi utfor huset til Lars Lie. Seinare blei møta flytta til småsalen i bedehuset. Då Otto Fjæreide kom heim frå det militære kom han inn i troppen som troppsassistent, med sang og gitarspel, og vart umåteleg populær.

Lars Lie var frå før medlem i Blå Kors, so han tok troppen inn der. Det hadde før vore ein speidartropp på Kolltveit, i KFUM, og under leiing av Matias Kobbeltvedt (på Bergje). So vidt eg har skjøna hadde denne troppen heller kort funksjonstid, so bygda såg på denne nye troppen med stor skepsis. Troppen vart av mange lova snarleg undergang, men tida har synt noko anna.

I alle fall: Laurdag den 5 februar 1962 reiste Lars og Otto til byen til det som då heite "speidernes depot", og kjøpte drakter og utstyr til dei nye speidarane som skulle takast opp. Flagget fekk vi frå gamle troppen saman med det dei hadde av utstyr. Banner trur eg og vi fekk, kan hende hos Bergen Krets av Blå Kors speidere. Kva speidardrakta kosta den gongen, har eg inga meining om, men eg hugsar mange tykte det var fælsleg dyrt.

Omsider kom den STORE dagen som er referert slik; ”Den 10. februar 1962 ble tolv kjekke gutter opptatt som speidere på Kolltveit. Og jentene er heller ikke langt unna. De regner med opptagelse med det aller første, kanskje febr./mars. Vi hilser med vårt valgspråk: "Vær beredt".

Tom Kross, Eva Skare og soknepresten (Utkilen ) var tilstades ved opptagelsen

Den 25. februar 1962 var det atter opptagelse på Kolltveit. Denne gongen var det jentene sin tur. Brita (Bitten) Lie og Olaug Larsen (Evanger) var leiarar.

Speidarguttane på Kolltveit arrangerte "tivoli", først der yrkesskulen no er, sidan på løskukken til Mikkel (på Tele) Kobbeltvedt. Ingrediensane var ballkast, pilkast, luftgevær, sketsjar og spel, og ikkje å gløyma varme pølser og ellers det som kunne mona i kassa. Vi for og rundt på Sotra med sketsjar, spel og loddsal, "show" å kalla, for vi trong mykje pengar for å byggja vår eiga speidarhytte.

Og innsatsen synte etter: "Når det gjelder l. Kolltveit så har de tatt et ekstra løft. Den 16. november 1963 kunne de nemlig innvie speiderhytten sin. Den stod da fullt ferdig innredet, og var virkelig blitt en speiderhule. Og det imponerende var at på innvielsesfesten fikk de inn så meget at de kunne betale resten av det hytter hadde kostet i direkte utlegg. Ja det er sikkert at 1. Kolltveit har lagt ned et stort arbeid, både i dugnad og med å skaffe midler tilveie."

Dette stod å lesa i årsberetning for Bergen krets av Blå Kors den gongen. Den 19. januar 1964, var Lars Lie hos Matias Kobbeltvedt og tinga om festekontrakt for hyttetomta. Kontrakten var underskriven den 8. januar 1965, det er om lag eit og eit halvt år etter at hytta var innvigd. (Skrevet med penn etterpå: Når ein so ser attende på festekontrakten for hyttetomtea, ser vi at det gjekk om lag 1 ½ år etter at hytta var innvigd, før den var ferdig og underteikna av Ottoen.)

Oppskrift på hyttebyggjing:

Troppsmøte i Espedalen, ta med spade, hakke, gravse, slegge eller spett. Og vi hakka og grov til langt på kveld* Etterpå laga vi løypestreng frå Espedalsvegen. til hytte grunnen. Og so var nokon rundt og plukka stein, nokon blanda sand og sement, dette blei hengt på kroken, og so var det berre å dra.til bøtta var oppe. Kveldane vart til dels so lange at når Ottoen ikkje lenger kunne lesa vateren i lyset frå ei stikke, var det tid å gje seg for dagen. Ken vi skulle ha noko oppå grunnmuren og. Mesteparten av det er det vel disponent Iversen ved Knarrevikanlegget å takka for, vi fekk mykje brukt material derifrå. Det vel berre panelinga innvendig, skorsteinen, og maling som er kjøpt nytt. Guttane arbeidde trutt til hytto var innvigd, noko som var gjort i lys frå oljelampar,det gjekk vel eit par år enno før det kom strøm inn.

Jentene var og med og nytta hytto ei kort tid, men trekte seg/vart forvist tilbake til småsalen. Grunnen var visstnok usemje om kven som ikkje vaska ofte nok.

Intervju med Otto Fjæreide

Aktiv speidergruppe fra Fjell på Voss!

Det var tretten humørfylte gutter vi traff på Voss sist helg. Alle er speidere i 1. Sotra speidergruppe og sammen med sin leder Otto Fjæreide var guttene på skitur.

I seks år har Otto Fjæreide vært aktivisert i speiderledelse og han kan ikke si annet enn at det er en hyggelig oppgave. Fjæreide forteller til «Vi Unge» at medlemstallet i speidergruppen på Sotra ligger på omlag femti unge gutter i alderen 11 til 18 år.

— Er det stor aktivitet blant speidergruppene dine — de har vel sine oppgåver å følge.

— De fleste er ivrige speidere og alle blir pålagt diverse oppgåver. Noen får f.eks. i oppgåve å ta seg av førstehjelp-utstyret som er det viktigste og første en speider må lære å behandle. På turer og terrengoppgaver må vi ha mat og det tar kokken seg av. Videre har vi materialforvalter, og andre som skal passe på at alt går som det skal.

— Hvor ofte har 1. Sotra speidergruppe sine møter og sammenkomster?

— Det er litt forskjellig i ukedagene, men alle speiderne skal være samlet minst en gang i uken. Hver uke har vi de såkalte patruljemøtene, og her er det de forskjellige patruljeførerne som har ansvaret. Så kaller vi inn til troppsmøte en gang hver 14. dag. Utover det jeg her har nevnt, er det litt forskjellig med andre møter og øvinger.

— En speidergruppe har vel også noen festlige sammenkomster i iblant?

— Selvfølgelig. En gang i året blir alle med å arrangere en fest-kveld, men også her skal speiderne være i aktivitet — noe de forøvrig setter stor pris på.

— Det skulle vel være unødvendig å spørre om det ble arrangert sommerturer, leirer og lignende?

— Hver sommer blir det pakket ryggsekker til våre leir-turer. Og nettopp nå er speiderne meget spent på hvor turen i år skal gå, men det skal foreløpig være en hemmelighet.

Vel, en hemmelighet kan fort røpes. Etter noen spørrende blikk fra vår side, kunne speiderlederen i 1. Sotra speidergruppe fortelle at turen i år skal gå til Hardangervidda.

Den store tilslutningen til speidergruppene på Sotra kommer mye av at de unge på stedet ikke har noe å gjøre i sin fritid, og Otto Fjæreide tror at speidergruppene har mye å lære de unge. Det å bli glad i naturen og å kunne hjelpe seg selv er noe alle burde lære, mener Fjæreide. som håper at det snart kan bli flere speiderledere slik at flere kan få bli aktivisert som speidere.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Eli Bergsvik (1979) - ? [3]
Gunvor Bråthun Moe ? – (2019) [4]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Pinse- og sommerleirar

Årstall Pinse- og sommerleirar Stad / kommune Antall deltakere Referanser
2.9. juli 2016 Felles korpsleir Evje, 2016 Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes 19 deltakere [5]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Medlemstall

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Se også artikkelsidene om andre speiderhus, -hytter og -leirsteder.

Utklipp og minner

Fra Otto Fjæreides album og minner

Fra speidergruppen ellers:

Om Vestland

Les mer om speidingen i Vestland fylke Vestland-våpen.png

Om Norges speiderforbund i Vestland

Les mer om Norges speiderforbund i Vestland NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Hordaland

Les mer om speidingen i Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png

Om Blå Kors speidere

Les mer om Blå Kors speidere 14871 normal.jpg

Om Norges speiderforbund i Hordaland

Les mer om Norges speiderforbund i Hordaland NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Eksterne lenker

Referanser

  1. Speideren nr. 3 1992
  2. Opplysninger fra www.speiding.no, september 2013
  3. Bergen krets (NSF) adresseliste mai 1979
  4. 4,0 4,1 4,2 Hordaland krins (NSF) - Årsmelding 2019
  5. Omtrentlige tall fra leirsekretariatet, Felles korpsleir Evje, 2016, juli 2016.
  6. 6,0 6,1 Bergen krets (NSF) årsmelding for 1995
  7. 7,0 7,1 Bergen krets (NSF) årsmelding for 1999
  8. 8,0 8,1 Hordaland krins (NSF) årsmelding for 2001
  9. 9,0 9,1 Hordaland krins (NSF) årsmelding for 2003
  10. Oppl. fra Forbundskontoret, NSF, januar 2019