Kretsbannerkonkurransen i Fredrikstad

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Fredrikstad kommune Fredrikstad kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Hvaler kommune Hvaler kommunevåpen.png

Kretsbannerkonkurransen

SitatKretsbannerkonkurransen i Fredrikstad ble første gang arrangert i 1930 og består den dag i dag! Det tradisjonsrike arrangementet binder fortsatt kretsens speidere og ledere i sammen, med både konkurranser og det sosiale.Sitat
– Les mer om Kretsbannerkonkurransen i Fredrikstad herSpeiderlilje.gifFredrikstad avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)1954 Merkelogo Fredrikstad krets.jpgFredrikstad krets (Norsk Speidergutt-Forbund)NSF Fredrikstad krets nytegnet fra original 2012 001.jpgFredrikstad krets (NSF)

Dette har vært et av de viktigste treffpunktene for Fredrikstaddistriktets speidere gjennom mange år. Om målet er å vinne, delta eller ei, har troppene sin egen formel på. 4. Fredrikstad har etter sine historiebøker alldri vunnet troppskonkurransen, selv om indisier tilsier at de kan hende har vunnet en eller to ganger. Jentene er med på listen fra 1978. Om vinneren er troppsvinneren eller patruljevinneren er ikke alltid klart utifra historiebøkene. Her forskes det! PS! Kretsarkivet er ennå ikke gjennomsøkt, oktober 2011.

1930 - 1949

Denne ble første gang avholdt i 1930 på Kolberg gård i Onsøy. Her skal det bemerkes at det er avdelingsbanneret det i de første år ble konkurrert om og det var avdelingen som avholdt konkurransenn. "Kretsbannerkonkurransen" er likevel et godt innarbeidet uttykk og senere er avdelingen blitt en krets.

1950 - 1977

I 1949 ble avdelingen til en egen krets, se Fredrikstad Krets (Norsk Speidergutt-Forbund).

1978 - i dag

I 1978 ble det felles krets, se Fredrikstad krets (NSF)

Alle aktive tropper arrangerer kretsbannerkokurransen etter en rulleringsliste. Dette gir speiderne ulike opplevelser og stadig nye steder og bli kjent med.

Kretsbannerkonkurransen all-time-list

Vinnere og sted gjennom tidene:

I denne tabellen kan du sortere kolonnene ved å trykke øverst.

År Troppsvinner Patruljevinner Deltagere Sted Arrangør Referanser
1930 3. Fredrikstad Kolberg gård, Ørebekk, Onsøy
1931 1. Fredrikstad Kolberg gård, Ørebekk,Onsøy
1932 3. Fredrikstad Kolberg gård, Ørebekk, Onsøy
1933 Opplysninger mangler
1934 4. Fredrikstad ? 4. Fredrikstad, Hauk Vesleheim, Fredrikstadmarka
1935 Opplysninger mangler
1936 1. Fredrikstad Skihytta
1937 4. Fredrikstad 4. Fredrikstad, Ørn [1]
1938 4. Fredrikstad ? Ørebekk, Onsøy
1939 6. Fredrikstad Ørebekk, Onsøy
1940 29 patruljer Neskilen, Østsiden
1941 - 1945 Speiderarbeidet er forbudt, september 1941 - 7. mai 1945
8. mai 1945 Speiderarbeidet blir legalt igjen
1946 22 patruljer, 5 tropper Dølasletta, Fredrikstadmarka
1947 6. Fredrikstad 6. Fredrikstad, Bøffel 26 patruljer, 8 tropper Åleberget, Onsøy
1948 Lilleng gård, Skjeberg
1949 5. Fredrikstad Evenrød
1950 6. Fredrikstad 6. Fredrikstad, Panter 24 patruljer Vesleheim
1951 1. Fredrikstad 6 tropper Vannbassenget, Østsiden
1952 6. Fredrikstad 6. Fredrikstad, Bjørn Vesleheim
1953 1. Fredrikstad Kråkerøy
1954 3. Fredrikstad 19 patruljer, 5 tropper Ålefjellet, Onsøy
1955 1. Fredrikstad Vesleheim
1956 1. Fredrikstad Bjørndalen
1957 1. Fredrikstad 1. Glemmen (KFUM), Huk Rørfjell, Onsøy
1958 1. Fredrikstad 1. Fredrikstad patruljevinner Bjørndalen
1959 1. Fredrikstad 29 patruljer Evenrød
1960 1. Fredrikstad Gudeberg, Østsiden
1961 1. Fredrikstad Tune
1962 1. Fredrikstad Rørfjell, Onsøy
1963 1. Fredrikstad 1. Fredrikstad Skjellum gård
1964 1. Fredrikstad 1. Fredrikstad, Tiur Bjørneby gård, Veum
1965 3. Fredrikstad 3. Fredrikstad, Ulv 33 patruljer, 9 tropper Kråkerøy
1966 Fredrikstad MS Fredrikstad MS, Ørn Langvik, Torsnes
1967 Fredrikstad MS
1968 Fredrikstad MS Tomb, Råde
1969 3. Fredrikstad Kjølberg MS
1970 Kjølberg MS 1. Fredrikstad, Ørn
1971 1. Fredrikstad Fredrikstad MS, Hauk Kråkerøy
1972 1. Fredrikstad 4. Fredrikstad, Ugle 6 tropper Evenrød 1. Fredrikstad St. Georgsgilde [2]
1973 Fredrikstad MS Fredrikstad MS, Ekorn 24 patruljer Tomb, Råde
1974 Fredrikstad MS Fredrikstad MS, Elg 21 patruljer, 7 tropper
1975 Fredrikstad MS Fredrikstad MS, Elg 22 patruljer, 7 tropper Nordre Veum
1976 Fredrikstad MS Fredrikstad MS, Falk Onsøy
1977 1. Fredrikstad Kjølberg MS, Løve 36 patruljer, 9 tropper Tomb, Råde
1978 1. Fredrikstad 1. Fredrikstad, Elg og Hauk Randholmen, Kråkerøy
1979 1. Fredrikstad, Hauk
1980 Opplysninger mangler
1981 1. Fredrikstad Tomb, Råde
1982 1. Fredrikstad Veum
1983 Kvernmoen, Aremak
1984 1. Fredrikstad Kjennetjern, Onsøy
1985 1. Lisleby 1. Lisleby, Tiur Torsnesmarka
1986 Tomb, Råde
1987 Opplysninger mangler
1988 Opplysninger mangler
1989 Fredrikstad MS (g) Gressvik (g), Ugle 46 patruljer, 15 tropper Leiret, Rolvsøymarka Rolvsøyspeiderne [3]
1990 Fredrikstad MS (j), Kløver Sprinklet, Gressvik Fredrikstad MS
1991 Fredrikstad MS (j) Fredrikstad MS (j), Kløver KBK på Kretsleiren Krageviken, Trøgstad
1992 1. Fredrikstad Fredrikstad MS (j), Hestehov Perneshytta, Østsiden 4. Fredrikstad
1993 3. Fredrikstad, Ekorn Speiderhytta, Holm Varde Kjølberg MS
1994 Opplysninger mangler
1995 Kjølberg MS (j), Blåveis Kjellshus 1. Lisleby
1996 Opplysninger mangler
1997 Opplysninger mangler
1998 Fredrikstad MS (g) Fredrikstad MS (g), Ørn, Skihytta, Fredrikstad
1999 Opplysninger mangler
2000 Fredrikstad MS (g) Fredrikstad MS (g), Grevling Bekkhus, Sarpsborg
2001 Fredrikstad MS (g) Fredrikstad MS (g), Elg 23 patruljer og 9 tropper Gamlebyen Østsiden
2002 Kjølberg MS (g) Sprinklet, Gressvik
2003 Ingerhaug, Børtevann Kjølberg MS
2004 1. Fredrikstad 22 patruljer og 5 tropper Isegran, Fredrikstad
2005 Fredrikstad MS Fredrikstad MS, Kaktus og Isbjørn 14 patruljer og 5 tropper Kongsten fort / Gamlebyen
2006 1. Fredrikstad Gressvik, Ulv 16 patruljer og 7 tropper Rolvsøymarka
2007 Gressvik 18 patruljer og 7 tropper Ulvesletta, Gressvik Gressvik
2008 Gressvik Bjørn, Gressvik 20 patruljer og 7 tropper Skogtunet, Onsøy Fredrikstad FSK
2009 1. Fredrikstad Kjølberg MS (j), Blåveis Ingerhaug, Børtevann Kjølberg MS
2010 Gressvik Fredrikstad MS, Rødhvitt 21 patruljer og 9 tropper Perneshytta, Østsiden 4. Fredrikstad Se egen artikkelside
2011 Kjølberg MS (j) Gressvik, Falk 22 patruljer og 9 tropper Gamlebyen 1. Fredrikstad Se egen artikkelside
2012 1. Fredrikstad Fredrikstad MS, Muffins 21 patruljer og 9 tropper Perneshytta, Østsiden Fredrikstad MS Se egen artikkelside
2013 1. Fredrikstad 1. Fredrikstad, Falk 25 patruljer og 9 tropper Tredalen, Hvaler 1. Isegran Sjø Se egen artikkelside
2014 1. Fredrikstad Rødhvitt, Fredrikstad MS 15 patruljer og 7 tropper Bjørndalsdammene, Fredrikstad Rolvsøyspeiderne Se egen artikkelside
2015 Rolvsøyspeiderne og 1. Fredrikstad Ravn, 1. Fredrikstad 21 patruljer og 7 tropper Mærrapanna, Onsøy Gressvik Se egen artikkelside
2016 Gressvik Kjølberg, Lilje 21 patruljer og 8 tropper Skogtunet, Onsøy Fredrikstad FSK Se egen artikkelside
2017 Gressvik Gressvik, Gaupe 19 patruljer og 7 tropper Ingerhaug, Børtevann Kjølberg Se egen artikkelside
2018 Fredrikstad MS Fredrikstad MS, Klovnene 19 patruljer og 10 tropper Perneshytta, Østsiden 4. Fredrikstad Se egen artikkelside

Retningslinjer for kretsbannerkonkurransen

I dag:

1. Arrangør
Kretstinget skal så tidlig som mulig velge arrangørgruppe(r). Gruppene som skal være arrangør skal ha beskjed senest 1 år før konkurransen. Arrangøren er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen, og skal fungere som en kretsbannerkonkurransekomité. Komiteen skal velge formann/kontaktperson.
2. Sted
Komiteen bestemmer selv hvor konkurransen skal avholdes.
3. Oppgaver
Alle gruppene i kretsen skal gis anledning til, eller kan pålegges å komme med forslag til oppgaver. Komiteen står imidlertid fritt om de vil bruke forslagene.
4. Gjennomføring
Kretsbannerkonkurransekomiteen kan pålegge deltakertroppene å stille med nødvendig antall funksjonærer.
5. Hemmeligholdelse
Ingen deltakere (patruljer) skal på forhånd ha informasjon om selve konkurransemomentene, såfremt komiteen ikke bestemmer noe annet.
6. Økonomi
Det skal lages et null-budsjett og føres regnskap. Eventuelt over- eller underskudd tilfaller/betales av deltakende grupper. Kretsstyret skal ha tilsendt regnskapet.
7. Jury
Under konkurransen skal det være oppnevnt en jury som skal behandle eventuelle klager. Juryen skal bestå av tre personer: en fra kretsstyret, en fra komiteen og en leder fra en annen gruppe komiteen forespørres før konkurransen.
8. Tidspunkt og varighet
Tidspunkt og varighet for kretsbannerkonkurransen bestemmes av kretstinget etter innstilling fra kretsstyret. Kretsstyret avklarer tidspunkt for konkurransen med arrangøren, men konkurransen bør arrangeres med overnatting.
9. Informasjon
Skriftlig beskjed sendes troppene senest 4 uker før konkurransen.
10. Deltagere
Det konkurreres patruljevis. Patruljene må ha minst 3 deltakere for å kunne delta som patrulje.
11. Deltakelse
For å kunne delta i den troppsvise konkurransen, må det være minst to patruljer i troppen, og den må stille med godkjent leder fra konkurransen tar til, og til avslutningen er over. Troppens poengsum finnes ved å dividere patruljenes samlede poengsum på antall startede patruljer til påmeldingsfristen. Troppene betaler startkontigent etter antall påmeldte patruljer.
12. Antrekk / speiderdrakt
Arrangørene av kretsbannerkonkurransen bestemmer antrekk ut i fra sted hvor konkurransen avholdes. Hvis ikke annet er oppgitt stiller deltakerne i korrekt speiderdrakt (skjorte + skjerf). Dette skal inngå i bedømmelsen og det forutsettes at komiteen trekker patruljene for poeng hvis de ikke har rett antrekk.
13. Premiering / diplom
Kretsbanneret tildeles beste tropp, og overrekkes troppens beste patrulje i konkurransen, mens beste patrulje totalt får kretsens vandreskjold, begge for 1 år. Diplom tildeles beste tropp, og de tre beste patruljer, og alle deltakerne i beste patrulje.
14. Rapport
Komiteen skal etter avsluttet arbeide lage en kort rapport fra konkurransen.

Bilder og utklipp

Mer om

Tauverk-KFUK-Merkeboka-1994.jpg Konkurranser for tropp og patruljer

Eksterne lenker

Referanser

Vet du mer om "Kretsbannerkonkurransen i Fredrikstad"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!