Kretser i Norsk Speidergutt-Forbund

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Kretsene i Norsk Speidergutt-Forbund ble opprettet litt etter litt fra 1911. Oslo krets regnet sin stiftelsesdag til 22. februar 1911 - omlag en måned før Norsk Speidergutt-Forbunds stiftelsedag.

Kretsinndeling

Kretsinndelingen var for å skape administrative og organisatoriske gode arbeidsforhold. I tillegg ble ofte kretsene delt inn i avdelinger, f.eks. hadde Oslo krets i 1928 allerede 12 underavdelinger. Selv Østfold krets var noen år delt i 5 underavdelinger, med sine korte avstander, men desto større medlemstetthet.

I speidingen sier en ofte at det er i patruljen ledelse læres og utføres, derav har styre-patruljene i kretsene og avdelingene gjennom tidene vært gode læringsarenaer for ledelse og skapt mange gode speiderledere.

Kretser i 1913

Kretsinndeling i 1913, NSF

Norsk Speidergutt-Forbund bestod da av 50 tropper og cirka 2000 medlemmer. Det ble opprettet kretser der hvor det var mest hensiktsmessig, de som ikke tilhørte disse distriksgrensene var enkeltstående tropper.

Kretser i 1918

Kretser i 1922

Denne listen er i følge årsmelding 1922 - 13 kretser registrert + ca. 25 enkeltstående tropper.

Kretser i 1923

13 (14?) kretser og 20 enkeltstående tropper. 1923 [1]

Kretser i 1924

15 kretser og 20 enkeltstående tropper. 1924 [2]

Kretser i 1925

19 kretser og 9 enkeltstående tropper. 1925 [3]

Kretser i 1929

Ved utgangen av året har forbundet 26 kretser etter at tre nye ble opprettet dette året. Alle troppene i landet er da endelig tilknyttet en krets. [4]

Kretser i 1932

28 kretser. 1932 [5]

Kretser i 1938

29 kretser. 1938 [6]

Kretser i 1949

Kretser i 1975

39 kretser. 1975 [7]

Oversikt over alle historiske kretser

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

  1. Årsmelding gjengitt i Lederen nr. 2 - 1924
  2. Årsmelding gjengitt i Lederen nr. 3 - 1925
  3. Årsmelding gjengitt i Speideren nr. 5 - 1926
  4. Utdrag fra forbundets årsoversikt for 1929 som stod i Speideren nr. 5 (mai) i 1930
  5. Årsberetning gjengitt i Speideren nr. 4 - 1932
  6. Årsmelding gjengitt i Lederen nr. 3 - 1939
  7. Adresseliste gjengitt i Lederen nr. 5 - 1975